«Η Γέφυρα»

Η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 24 Ιανουαρίου 2012

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως την Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012 στις 19.00, στην Αίθουσα Καλουδά. 

Το ακόλουθο θέμα τέθηκε προς συζήτηση και απόφαση:

Θέσεις Δ.Σ. Αντιπάρου στη Δημόσια Διαβούλευση επί Σχεδίου Π.Δ. «Κατηγορίες και περιεχόμενο Χρήσεων Γης» και ειδικότερα επί των άρθρων 14 & 16

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Φαρούπος κάλεσε τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Λεβεντάκη να εισηγηθεί του ανωτέρω θέματος. Στη συνέχεια, ο κ. Δήμαρχος διάβασε το εξής προσχέδιο Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, επί του θέματος:

«Ο Δήμος Αντιπάρου έχοντας υπόψη:

1. Τη Συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία της ανάπτυξης των νησιωτικών και

ορεινών περιοχών. (Σύνταγμα της Ελλάδας άρθρο 101 παρ. 4) “ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους”.

2. Το γεγονός ότι τυχόν διατήρηση του άρθρου 14 συνεπάγεται:

α. Την κατάργηση της εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών δόμηση κατοικίας, η οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομικής ανάπτυξης και πληθυσμιακής διατήρησης της υπαίθρου.

β. Τον ευτελισμό των περιουσιών των κατοίκων της υπαίθρου.

γ. Τον αφανισμό της οικοδομικής δραστηριότητας με συνακόλουθα τον οικονομικό μαρασμό, την αύξηση της ανεργίας και τελικά την εκποίηση γης έναντι ευτελούς τιμήματος σε κερδοσκόπους “επενδυτές”.

3. Τη διατύπωση του άρθρου 16, με την οποία καθίσταται ασαφές το καθεστώς δόμησης που θα ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, με αποτέλεσμα τη διακοπή κάθε οικοδομικής δραστηριότητας, για οποιαδήποτε χρήση (τουριστική, αγροτική, κατοικία κ.ο.κ.), με τις ως άνω δυσμενείς συνέπειες.

4. Την ανάγκη προστασίας των συναλλαγών και της νόμιμης προσδοκίας των

ημεδαπών και αλλοδαπών πολιτών για ανέγερση κατοικίας σε άρτια και οικοδομήσιμα εκτός σχεδίου ακίνητα της ιδιοκτησίας τους, τα οποία στην πλειονότητα των περιπτώσεων αγοράσθηκαν αποκλειστικά για το σκοπό της χρήσης (κατοικία) αυτής αντί υψηλού τιμήματος και με υψηλή φορολόγηση από το ελληνικό δημόσιο.

Προτείνω στο Σώμα τη λήψη της κάτωθι απόφασης:

1. Ζητάει την κατάργηση του άρθρου 14 του σχεδίου Π.Δ. για τις “Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης” για τους ανωτέρω υπόψη λόγους.

2. Την τροποποίηση του άρθρου 16 ώστε να ορίζεται σαφώς ότι μέχρι την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού θα διατηρείται το σήμερα ισχύον καθεστώς χρήσεων γης και δόμησης.

3. Την ανάρτηση του κειμένου της παρούσας απόφασης στη Δημόσια Διαβούλευση

4. Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Αντιπάρου για την κοινοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό ΠΕΚΑ, στον Υπουργό Εσωτερικών και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

5. Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Αντιπάρου να προβεί σε οποιαδήποτε νόμιμη

ενέργεια-προσφυγή για την υπεράσπιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των κατοίκων του νησιού μας στην περίπτωση που τα ως άνω δεν γίνουν αποδεκτά.»

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο επικεφαλής της μεγαλύτερης παράταξης της Μειοψηφίας, ο κ. Νίκος Μαριάνος. Μεταξύ άλλων, πρότεινε ότι δεν πρέπει να αποσυρθούν μόνο τα Άρθρα 14 και 16, αλλά ολόκληρο το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος, τη στιγμή που υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά.

Μιλώντας μετά από τον κ. Μαριάνο—όπως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας—δήλωσα ότι συμφωνούμε με την καθολική απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος, από τη στιγμή που υπάρχουν ενστάσεις από πολιτικούς, βουλευτές (εκ των οποίων περίπου 35 που ανήκουν στο κυβερνών κόμμα), Δημάρχους και Δημοτικά Συμβούλια των Κυκλάδων, και επίσης όποιο μελλοντικό σχέδιο να είναι υποχρεωμένο να περάσει μέσα από το Κοινοβούλιο και όχι να έχει τη μορφή Προεδρικού Διατάγματος. Πρόσθεσα ότι θα πρέπει να κρατήσουμε και μια ισορροπία—δηλαδή, να προσέξουμε τη γη και το περιβάλλον, και παράλληλα να προστατέψουμε και τους ιδιοκτήτες της γης αυτής.

 Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι ‘Ζητούμε την καθολική απόσυρση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και περιεχόμενο Χρήσεων γης» σε όλο το περιεχόμενό του’.

 

 Καινούργιος Χρόνος, Καινούργια Αρχή

Κάποτε εργαζόμουν σε μια καθημερινή εφημερίδα, πανελλαδικής εμβέλειας και κυκλοφορίας.

Η εφημερίδα αυτή είχε μόλις «εκσυγχρονιστεί» (τεχνολογικά, και από άποψη σχεδιασμού), και αρκετά άτομα είχαν προσληφθεί για να τη στελεχώσουν μετά την αλλαγή. Έτυχε και ήμουν μεταξύ των νεοπροσληφθέντων.

Δεν είχαμε πιάσει δουλειά πάνω από δύο-τρεις εβδομάδες όταν, αργά μια νύχτα, εν μέσω όλης της πίεσης της δουλειάς και της βραδιάς, ένας από τους νεοπροσληφθέντες συνάδελφούς μας σηκώθηκε και έφυγε σε ένδειξη διαμαρτυρίας, επειδή οι αρχισυντάκτες δεν είχαν απλώς «κατεβάσει τους τόνους» σ’ ένα από τα άρθρα του, αλλά είχαν αφαιρέσει με χειρουργική ακρίβεια τις πολιτικές διαστάσεις του κομματιού.

Το άτομο αυτό δεν ήταν απλός δημοσιογράφος—ήταν ο επικεφαλής του τμήματος εσωτερικών ειδήσεων.

Η απρόσμενη εξέλιξη της αποχώρησής του μας συγκλόνισε όλους και, καθώς ήμασταν ‘νέοι’ στην εφημερίδα, γρήγορα πανικοβληθήκαμε. Πώς θα κλείναμε την εφημερίδα εκείνη τη νύχτα; Τι θα κάναμε χωρίς αυτόν; Ποιος θα μπορούσε να αναλάβει την εργασία του, επί τόπου;

Σ’ εκείνη τη φάση πλησιάσαμε τον διευθυντή—μεσήλικας, άτομο οξύθυμο, απρόβλεπτο και με ευμετάβλητη ψυχική διάθεση, αλλά με δεκαετίες δημοσιογραφικής προϋπηρεσίας στα υψηλότερα επίπεδα—και του μεταφέραμε τους προβληματισμούς μας, παρακαλώντας τον να βρει τον συντάκτη, να τον μεταπείσει να επιστρέψει, έτσι ώστε να επιστρέψει και η κατάσταση στο «κανονικό» της.

Ήρεμος και συγκρατημένος, μας κοίταξε στα μάτια και φιλοσόφησε:

«Ουδείς αναντικατάστατος».

Μετά από μικρή παύση, κατέληξε: «Το νεκροταφείο είναι γεμάτο ‘αναντικατάστατους’…»

 v v v

Αυτή η ιστορία μπορεί και να φαίνεται ασήμαντη, ωστόσο για μένα αποδείχθηκε μεγάλη, προσφέροντάς μου ένα πολύτιμο μάθημα ζωής. Ρίζωσε βαθιά μέσα μου η πραγματικότητα—δηλαδή, ότι είμαστε όλοι θνητοί, και συνεπώς ίσοι… πράγματι, κανείς δεν είναι «αναντικατάστατος».

Είμαστε όλοι περαστικοί, κανείς δεν βρίσκεται εδώ, εκεί ή αλλού, για πολύ καιρό. Ζούμε τον κύκλο μας, όσο μεγάλος και όποιος κι αν είναι αυτός, και αφού κλείσει για μας, η ζωή συνεχίζεται για το επόμενο κύμα «επισκεπτών».

Αυτή η γνώση, αυτή ή συνειδητοποίηση, μπορεί να λειτουργήσει και σαν έναυσμα ώστε να προσπαθήσουμε να γίνουμε σεμνότεροι και ταπεινότεροι, λιγότερο ματαιόδοξοι και εγωκεντρικοί, πιο υπομονετικοί και ανεκτικοί, περισσότερο δημοκρατικοί, ανοιχτόμυαλοι και δίκαιοι—για το υπόλοιπο της παραμονής μας.

Η αποδοχή της θνητότητάς μας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα που μπορεί να μας φέρει πιο κοντά στη ζωή, στους συνανθρώπους μας, στην ανθρωπιά. 

Η αποδοχή αύτη οδηγεί σε αυξημένη επίγνωση του ίδιου μας του εαυτού, σε δίψα για ειλικρίνεια και ουσία, σε πράξεις που στοχεύουν στο να κοιτάξει κανείς πέραν του εαυτού του και να ενδιαφερθεί για τον διπλανό, και στη συνέχεια για την επόμενη γενιά—όχι μόνο για τα παιδιά του ίδιου και τα παιδιά των παιδιών του, αλλά για όλα τα παιδιά, παντού, που θα ακολουθήσουν.

Όλο αυτό συνοδεύεται από αναζητήσεις για την ισότητα, την ισορροπία και τις ίσες ευκαιρίες, για την καλύτερη δυνατή ζωή για όλους, για μια ζωή ολοκληρωμένη, γεμάτη αξιοπρέπεια, ικανοποίηση και σεβασμό.

 v v v

 Και ήταν βάσει πολλών τέτοιων σκέψεων—χωρίς να ειπωθούν, βέβαια—που δημιουργήθηκε η ομάδα μας. Απλώς έτυχε και συνέβησαν όλα, έγιναν αυθόρμητα, και απέκτησε η ομάδα μας τη δική της ορμή και δυναμική, τη δική της οντότητα.

Από την αρχή, όσον αφορά την ομάδα μας, είναι περίπτωση όπου το σύνολο είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερο από τα συνιστούντα της μέρη.

Οι αρχές που μας οδηγούν και μας κατευθύνουν ήταν (και, εννοείται, εξακολουθούν να είναι) η πραγματική και αληθινή δημοκρατία—στην πράξη—, η ισότητα, ο σεβασμός—όχι μόνο μεταξύ μας αλλά και απέναντι σε όλους—, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή από όλους σε όσο το δυνατόν περισσότερες δράσεις και δραστηριότητες, η τιμιότητα, η ειλικρίνεια και η αλήθεια, η αφοσίωση, το να ενεργούμε αποκλειστικά με τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου κατά νου, και, τέλος, να τηρούμε πιστά τις αρχές μας—να μην συμβιβαζόμαστε ποτέ όσον αφορά τις αρχές μας, όποιο το «κόστος», όποιος ο πειρασμός.     

v v v

Σε συνεντεύξεις προς τα ΜΜΕ, έχω δηλώσει επανειλημμένως ότι απλώς έτυχε να είμαι εγώ το άτομο που έχει ηγηθεί αυτή την πραγματικά λαμπρή ομάδα. Όλοι τα μέλη και οι υποστηρικτές μας μαζί κατασκευάσαμε αυτό το «όχημα» —το μόνο που έκανα εγώ ήταν να γυρίσω το κλειδί της μηχανής. Ούτε στιγμή έχω αισθανθεί ότι είμαι «ανώτερος» οποιοδήποτε άλλου ατόμου (είτε εντός είτε εκτός της ομάδας μας). Είμαστε όλοι άνθρωποι, ο καθένας με τα δικά του ιδιαίτερα ταλέντα και τις δικές του πολύτιμες ικανότητες σε τόσους πολλούς και διαφορετικούς τομείς.

Για αυτούς τους λόγους, είναι ακλόνητη και ειλικρινέστατη πεποίθησή μου, από την πρώτη στιγμή, ότι οποιοδήποτε από τα μέλη μας θα μπορούσε να βρισκόταν στη θέση μου.

Ποτέ δεν έχω νοιώσει ότι είμαι ο πρώτος μεταξύ ίσων—έχω νοιώσει από την αρχή ότι είμαστε όλοι ίσοι, σε όλα.

Από τότε που δημιουργηθήκαμε νοιώθω ότι έχω πράξει και έχω μιλήσει εκ μέρους μιας οντότητας πολύ μεγαλύτερης από εμένα, από οποιοδήποτε μεμονωμένο άτομο—και αυτή η οντότητα είναι η ομάδα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και πολλούς άλλους εξακολουθώ να λέω μέχρι σήμερα ότι έτυχε και ήμουν εγώ…

 v v v

Έχει έρθει η στιγμή για την ομάδα μας να βάλουμε σε περαιτέρω πράξη τις δημοκρατικές και άλλες πεποιθήσεις και αρχές μας.

Πρόσφατα ανέλαβε άλλο μέλος την εκπροσώπηση της ομάδας μας—είναι ο κ. Σωτήρης Σκούρτης.

Όλοι μας πραγματικά του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!

Είναι η ελπίδα και φιλοδοξία της ομάδας μας να βρεθούν στο μέλλον όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη στην ιδιαίτερη θέση του αντιπροσώπου. Είναι μία θέση που προσφέρει πολλή ικανοποίηση, που παρέχει σε όλους την ευκαιρία να συνεισφέρουν στα κοινά στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, να μάθουν περισσότερα για το μέρος όπου ζουν, για τους συμπολίτες τους, και, βέβαια, για τον ίδιο τους τον εαυτό.

Δεν υπάρχει ούτε ένα άτομο—όχι μόνο στην ομάδα μας, αλλά σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία, σε όλες τις κοινωνίες—που να μην έχει κάτι αξιόλογο και θετικό να συνεισφέρει στην κοινότητά του και στην κοινωνία του—αρκεί να του δοθεί η ευκαιρία συμμετοχής.

Υπάρχει επείγουσα και επιτακτική ανάγκη, στην κοινωνία μας και σε ολόκληρο τον κόσμο σήμερα, για περισσότερη δημοκρατική και καλοπροαίρετη συμμετοχή των πολιτών, αν πρόκειται να «αναδημιουργήσουμε» τη ζωή και την κοινωνία. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αφήσουμε έναν πραγματικά καλύτερο κόσμο σε αυτούς που θα μας ακολουθήσουν.

Αν και δεν είμαστε «αναντικατάστατοι», μπορούμε να προσπαθήσουμε όλοι να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, όλοι μαζί, όσο βρισκόμαστε εδώ.

 v v v

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες, από καρδιάς, για όλη τη βοήθεια και την υποστήριξη που μου έχετε χαρίσει τόσο απλόχερα, και για την φανταστική ευκαιρία που μου προσφέρατε. Σας ευχαριστώ όλους για μια αξέχαστη εμπειρία!

 v v v

 Με τις καλύτερες ευχές για υγεία και ευτυχία το 2012,

 Παναγιώτης

————————————-

Η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 20 Δεκεμβρίου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011 στις 19.00, στην Αίθουσα Καλουδά. 

Τα ακόλουθα θέματα τέθηκαν προς συζήτηση και απόφαση:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της «προμήθειας ξύλινων στεγάστρων στάσεων λεωφορείου».

——–

Πριν την έναρξη της Συνεδρίασης, ο κ. Νίκος Μαριάνος της Μειοψηφίας, ως Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου (έχοντας αντικαταστήσει τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Φαρούπο, ο οποίος απουσίαζε, και έχοντας υπογράψει την Πρόσκληση λόγω της απουσίας του Προέδρου), σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες κάλεσε την Πλειοψηφία να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους έπρεπε να χαρακτηριστεί η Συνεδρίαση «έκτακτη», και στη συνέχεια να ψηφίσουν τα Μέλη σχετικά με το αν συμφωνούσανε ή όχι να διεξαχθεί η Έκτακτη Συνεδρίαση.

Ο κ. Ευθύμιος Χανιώτης, Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Ιωάννη Λεβεντάκη, εξήγησε εκ μέρους της Πλειοψηφίας ότι η Συνεδρίαση ήταν έκτακτη επειδή: κλείνει το έτος σε λίγο καιρό. πρέπει να τακτοποιηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. πρέπει να μεταφερθεί το ποσόν των 50.000,00 ευρώ ως κεφάλαιο της υπό σύστασης ΚΕΔΑ. επειδή αυτές τις τελευταίες ημέρες του έτους ενδέχεται να αναχωρήσουν αρκετοί Δημοτικοί Σύμβουλοι για τις εορτές. και, επειδή κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες συνηθίζεται να γίνεται Συνεδρίαση ώστε να τακτοποιούνται τα τελευταία θέματα του έτους.

Εν συνεχεία, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ενέκριναν τους λόγους για το «έκτακτο» της Συνεδρίασης, και ψήφισαν ομόφωνα να διεξαχθεί η Έκτακτη Συνεδρίαση.

——–

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

Έγινε σύντομη παρουσίαση των μεταβολών κάποιων ποσών του Προϋπολογισμού και ενημέρωση σχετικά με κάποιες άλλες αλλαγές στον Προϋπολογισμό, και δόθηκαν διευκρινήσεις από την Πλειοψηφία σε όποιες ερωτήσεις τέθηκαν από τους Συμβούλους.

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της «προμήθειας ξύλινων στεγάστρων στάσεων λεωφορείου».

Το θέμα αφορούσε την παραλαβή των υλικών, και όχι του έργου. Όσο για τα σημεία όπου θα τοποθετηθούν τα στέγαστρα, θα γίνει μελέτη από τον μηχανικό του Δήμου και Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Θεοχάρη Τσολάκη μαζί με τον οδηγό του λεωφορείου κ. Θεολόγο Καλάργυρο. Έγινε μία πολύ χρήσιμη παρατήρηση από έναν παρευρισκόμενο πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα ότι θα χρειαστεί και η άδεια της Αστυνομίας σχετικά με τα σημεία τοποθέτησης. Δηλώθηκε από το Σώμα ότι θα ληφθεί υπ’ όψιν η παρατήρηση του πολίτη. (Πιστεύω ότι το παραπάνω επιδεικνύει και αποδεικνύει ξεκάθαρα για ποιο λόγο πρέπει πάντα οι Συνεδριάσεις του Συμβουλίου και των Επιτροπών να είναι ανοιχτές στο κοινό, και γιατί η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά του τόπου μας είναι σημαντική και πρέπει να ενθαρρύνεται. Ενισχύει τη δημοκρατία και τη δημοκρατική διαδικασία, και βοηθά επίσης να γίνουν όλα ακόμα καλύτερα σε τοπικό επίπεδο).

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

 ——–

Αφού τελείωσε η Συνεδρίαση, ο κ. Μαριάνος πρότεινε στον κ. Δήμαρχο να δεχτεί όποιες τυχόν ερωτήσεις είχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Ο κ. Δήμαρχος δέχτηκε. Έγιναν μόνο δύο. Την πρώτη έκανα εγώ. Ρώτησα αν υπάρχουν νεότερα σχετικά με το βιολογικό-αποχετευτικό έργο, καθώς βρισκόμαστε σε χρονική περίοδο όπου θα έπρεπε λογικά να έχουν εκδοθεί τα Τεύχη Δημοπράτησης, για τα οποία πληρώσαμε τα παραπάνω χρήματα για βγουν γρηγορότερα. Μου απάντησε ο κ. Δήμαρχος ότι έχουν ετοιμαστεί, και έχουν πάει στη Σύρο, στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, για να πάρουν την τελική έγκριση.

Τη δεύτερη ερώτηση έκανε ο κ. Νίκος Μαριάνος. Ρώτησε για την ανακύκλωση, και αν σκοπεύει να κάνει κάτι ο Δήμος σχετικά με την ανακύκλωση. Ο κ. Δήμαρχος απάντησε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας στο οποίο θα προσπαθήσει ο Δήμος να εντάξει το νησί, και θα γνωρίζουμε καλύτερα τον Φεβρουάριο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα βοηθήσει στην ανάπλαση της παλαιάς χωματερής του νησιού μας, και στην αλλαγή του εξοπλισμού που σχετίζεται με την περισυλλογή των απορριμμάτων. Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε, επίσης, ότι επισκέφθηκε την Εταιρεία Ανακύκλωσης στην Αθήνα, και συνομίλησε με αντιπροσώπους της, και διερευνείται  η πιθανότητα συνεργασίας. Ο κ. Μαριάνος ρώτησε στη συνέχεια αν υπεγράφη τελικά σύμβαση μεταξύ Κοινότητας Αντιπάρου και Εταιρείας Ανακύκλωσης. Ο κ. Δήμαρχος απάντησε ότι όντως υπεγράφη, και όποιος επιθυμεί μπορεί να μεταβεί στο Δήμο και να ζητήσει αντίγραφο. Σε αυτό το σημείο τον ρώτησα ότι -αν είναι έτσι- για ποιο λόγο δεν έχει απαντήσει ο κ. Δήμαρχος σε Αίτηση που υποβάλλαμε πριν από μήνες ζητώντας αντίγραφο της Σύμβασης; Σε απάντηση στην ερώτησή μου, ο κ. Δήμαρχος μου ζήτησε να περάσω από το Δήμο την αμέσως επόμενη ημέρα ώστε να παραλάβω φωτοαντίγραφο της Σύμβασης.

—————-

Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 10 Δεκεμβρίου 2011

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε το Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011 στις 11.00, στο Δημαρχείο (η Αίθουσα Καλουδά δεν ήταν διαθέσιμη). Απουσίαζε ο κ. Αντώνης Πατέλης, ένα από τα δύο μόνιμα μέλη της Μειοψηφίας στην Οικονομική Επιτροπή, και, συνεπώς, πήρα την θέση του. Αλλά όχι χωρίς πρόβλημα, αυτή τη φορά…

Έξαφνα, αμέσως πριν ξεκινήσει η Συνεδρίαση, πληροφορήθηκα από τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Λεβεντάκη και από τον Σύμβουλό του κ. Ευθύμιο Χανιώτη ότι τους ενημέρωσε προφορικά η Περιφέρεια ότι τελικά, εφεξής, εγώ δεν θα έχω το δικαίωμα ψήφου στις Συνεδριάσεις όπου υπάρχει απαρτία, καθώς σε περιπτώσεις απαρτίας δεν αντικαθιστάται Μόνιμο Μέλος που απουσιάζει από κάποιο Αναπληρωματικό Μέλος (όπως είμαι εγώ).

Υποστήριξαν ότι αυτό ισχύει και στην περίπτωση όλων των επιτροπών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Απάντησα ότι αν είναι όντως έτσι, τότε όλες οι Αποφάσεις που πάρθηκαν μέχρι στιγμής με δική μου συμμετοχή στις ψηφοφορίες—συμπεριλαμβανομένης και εκείνης για την έγκριση του Προϋπολογισμού—λογικά θα είναι άκυρες, από τη στιγμή που ήδη υπήρχε απαρτία πριν μου δοθεί το δικαίωμα ψήφου.

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι αρκετές φορές έχω αντικαταστήσει τον κ. Νίκο Μαριάνο ως εκπρόσωπος της Μειοψηφίας από την Αντίπαρο σε συνεδριάσεις του Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου (ο κ. Μαριάνος είναι Μόνιμο Μέλος του Λιμενικού Ταμείου, και εγώ Αναπληρωματικό Μέλος), και έχω ψηφίσει σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν έχει αμφισβητηθεί ποτέ από κάποιο Μέλος του Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου.    

Επιπλέον, ας εξετάσουμε ένα σενάριο, θεωρητικό αλλά σίγουρα πιθανό: Ας υποθέσουμε ότι έρθουν σε Συνεδρίαση όλα τα Μόνιμα Μέλη της Πλειοψηφίας, και υπάρχει απαρτία, όμως δεν προσέλθει κάποιο Μόνιμο Μέλος της Μειοψηφίας, αλλά μόνο εγώ, το πρώτο Αναπληρωματικό Μέλος της Μειοψηφίας. Δεν θα συμμετέχω στην ψηφοφορία; Δεν θα αντιπροσωπεύεται η Μειοψηφία; Δεν είναι λογικά. Ας υποθέσουμε, όμως, ότι έτσι είναι η νομοθεσία. Τι ενδιαφέρει την Πλειοψηφία περισσότερο: το τυπικό της υπόθεσης, ή η δημοκρατική αντιπροσώπευση όλων των ομάδων και όλων των πολιτών του νησιού;

Τελικά,  ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Σύμβουλός του δέχτηκαν να ψηφίσω—αυτή τη φορά—και θα το ερευνούσαν κι άλλο για την επόμενη…

Από πλευράς μου, δήλωσα ότι θα εξακολουθήσω να συμμετέχω με το δικαίωμα ψήφου, στις ίδιες περιπτώσεις όπως συνέβαινε ως τώρα, ώσπου να λάβω γραπτή ενημέρωση από την Περιφέρεια, η οποία να δηλώνει ρητώς ότι δεν θα έχω το δικαίωμα ψήφου σε περιπτώσεις όπου υπάρχει απαρτία.

Το θέμα, ωστόσο, είναι βαθύτερο. Αν ενδιαφέρεται η Πλειοψηφία για πολυφωνία και για την δίκαιη αντιπροσώπευση όλων των παρατάξεων σε όλα τα όργανα και επιτροπές που αφορούν το Δήμο, τότε πρέπει να το υποστηρίζει αυτό εμπράκτως και να το επιδιώκει, και να μην υποστηρίζει ο,τι θέτει σε κίνδυνο την δημοκρατική αντιπροσώπευση, τη δημοκρατική διαδικασία και τη συμμετοχή όλων στα κοινά του νησιού μας.    

Τα ακόλουθα θέματα τέθηκαν προς συζήτηση και απόφαση:

1) Έγκριση δέσμευσης και Ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αντιπάρου οικονομικού έτους 2011.

2) Έγκριση δέσμευσης και Ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για τις εισφορές του Δήμου Αντιπάρου προς τον Σύνδεσμο Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων Πάρου- Αντιπάρου για το έτος 2011. 

——–

1) Έγκριση δέσμευσης και Ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αντιπάρου οικονομικού έτους 2011.

Μας πληροφόρησε ο κ. Δήμαρχος ότι έκανε παρατήρηση η Περιφέρεια σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται σχετικά με τη λήψη αποφάσεων, και για τις πολλές   

ξεχωριστές Αποφάσεις, οι οποίες θα έπρεπε να λαμβάνονται συγκεντρωτικά ή συλλογικά.

Η πρακτικογράφος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρυσούλα Χριστοπούλου μας ανέγνωσε κατάλογο με όλες τις σχετικές Αποφάσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τους κωδικούς, τις περιγραφές και τα ποσά. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης συζητήθηκαν τα στοιχεία και δόθηκαν διευκρινίσεις επί του θέματος από τον κ. Δήμαρχο. Στη συνέχεια, ο τελευταίος μας ζήτησε να εγκρίνουμε τη δέσμευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού και να ψηφίσουμε υπέρ της διάθεσης των πιστώσεων αυτών.

Μία από τις κύριες ερωτήσεις που έκανα αφορούσε τη διάθεση κοντά 20.000,00 ευρώ για την επισκευή Δημοτικού οχήματος. Την έθεσα για δύο λόγους: α) το ποσόν ήταν αρκετά υψηλό, και β) ήταν ακόμα μία δαπάνη η οποία ερχόταν στην Επιτροπή για έγκριση «κατόπιν εορτής» και όχι πριν την επισκευή. Ως απάντηση, η Πλειοψηφία ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για κατεπείγουσα επισκευή, και δεν γινόταν να έρθει πρώτα στην Επιτροπή.

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, γίνεται η πίστωση και ο κ. Δήμαρχος (για μέχρι ένα ποσό) είναι υπεύθυνος για την αναζήτηση προσφορών στη συνέχεια. Η τελική επιλογή και διάθεση είναι ευθύνη του κ. Δημάρχου, και γίνονται με σχετική Απόφαση Δημάρχου. 

2) Έγκριση δέσμευσης και Ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για τις εισφορές του Δήμου Αντιπάρου προς τον Σύνδεσμο Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων Πάρου- Αντιπάρου για το έτος 2011.

Πληροφορηθήκαμε ότι για το 2011, το ποσόν που αναλογεί για την Αντίπαρο για την διαχείριση των απορριμμάτων μας στην Πάρο ανέρχεται στα 39.542,46 ευρώ (1.102,69 τόνοι επί 35,86 ευρώ τον τόνο). Έχουμε τη δυνατότητα να καταβάλλουμε το σύνολο σε 12 ισόποσες δόσεις των 3.295,21 ευρώ.

Ο Δήμος πληρώνει το έξοδο αυτό από τα Δημοτικά Τέλη που πληρώνονται από τους πολίτες μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

Ο προαναφερόμενος όγκος των απορριμμάτων—και, συνεπώς, το προαναφερόμενο ποσόν—θα ήταν μειωμένα κατά πολύ, αν υπήρχε πρόγραμμα ανακύκλωσης στην Αντίπαρο.

Επιπλέον, η ζωή του ΧΥΤΑ Πάρου-Αντιπάρου θα επεκτείνονταν αν ανακυκλώναμε τα απορρίμματά μας.

Όπως έχουμε αναφέρει πάμπολλες φορές πλέον, η ομάδα μας έχει εκπονήσει ολοκληρωμένη πρόταση για την εισαγωγή της ανακύκλωσης στο νησί μας. Στις 26 Απριλίου 2011 υποβάλαμε Αίτηση προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου (μαζί με αντίγραφο της πρότασης), ζητώντας να μπει ως θέμα η πρότασή μας στην επόμενη Συνεδρίαση, την έχουμε αναρτήσει στο διαδίκτυο, και την έχουμε μοιράσει σε πολλούς, ηλεκτρονικά ή χέρι με χέρι.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επαναλάβω, εκ μέρους όλων των μελών της ομάδας μας, ότι η πρότασή μας παραμένει στη διάθεση του Δήμου, και ότι θα ήταν μεγάλη μας χαρά και ευχαρίστηση να συμμετείχαμε στην εισαγωγή της Ανακύκλωσης στο νησί μας.   

———————-

Η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 2 Δεκεμβρίου 2011

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε εκτάκτως την Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011 στις 13.00, στην Αίθουσα Καλουδά. Απουσίαζε ο κ. Αντώνης Πατέλης, ένα από τα δύο μόνιμα μέλη της Μειοψηφίας στην Οικονομική Επιτροπή, και, συνεπώς, πήρα την θέση του. 

Τα ακόλουθα θέματα τέθηκαν προς συζήτηση και απόφαση:

1) Λήψη απόφασης επί α) ενστάσεως διαγωνιζόμενου και β) σχετικά με κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια «Ξύλινων στεγάστρων στάσεων λεωφορείου».

2) Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση Διαγωνισμού για τα καύσιμα.

3) Έγκριση, παραλαβή μελέτης και διάθεση πίστωσης δαπάνης για την προμήθεια «Υλικών Χριστουγεννιάτικου Στολισμού».

4)  Έγκριση και διάθεση πίστωσης α) για την επανεκτύπωση προωθητικού υλικού –χάρτες Αντιπάρου, και β) για την επανεκτύπωση προωθητικού υλικού-γκραβούρες Αντιπάρου.

——–

1) Λήψη απόφασης επί α) ενστάσεως διαγωνιζόμενου και β) σχετικά με κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια «Ξύλινων στεγάστρων στάσεων λεωφορείου».

Ο μηχανικός του Δήμου και Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας (και Πρόεδρος της επιτροπής για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό για την προμήθεια «Ξύλινων στεγάστρων στάσεων λεωφορείου») κ. Θεοχάρης Τσολάκης ενημέρωσε τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την ένσταση ενός εκ των δύο διαγωνιζομένων, και για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Ο ένας διαγωνιζόμενος ήταν από την Κορινθία, ο άλλος από την Σύρο. Τελικά, ο διαγωνιζόμενος από την Κορινθία απέσυρε την ένστασή του, και ο διαγωνιζόμενος από την Σύρο κέρδισε τον διαγωνισμό. Ο προϋπολογισμός ήταν στα 23.200,00 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ), για 10 στέγαστρα. Η προσφορά του διαγωνιζόμενου από την Σύρο ήταν 19.720,00 (μαζί με το ΦΠΑ).  

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

Ρώτησα τον κ. Τσολάκη αν υπήρχε κάποια προθεσμία μέχρι τη λήξη της οποίας έπρεπε να πάρουμε Απόφαση, λόγω της ένστασης. Μου απάντησε ότι δεν υπήρχε.

Σε αυτό το σημείο ζήτησα το λόγο από τον κ. Πρόεδρο της Επιτροπής (τον κ. Δήμαρχο) και μου δόθηκε, και είπα το εξής στον κ. Πρόεδρο:

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για να θεωρηθεί «έκτακτη» μία Συνεδρίαση (και συνεπώς να μην χρειαστεί να μοιραστούν οι Προσκλήσεις στα Μέλη τουλάχιστον τρεις πλήρεις ημέρες πριν τη συνάντηση), πρέπει να αναγράφονται και να αιτιολογούνται στην Πρόσκληση οι λόγοι για τους οποίους θεωρείται «έκτακτη» η Συνεδρίαση. Ζητώ λοιπόν να αιτιολογηθεί τώρα το «έκτακτο» της σημερινής Συνεδρίασης και στο εξής όταν αφορά έκτακτες συνεδριάσεις να αναγράφονται στις Προσκλήσεις οι λόγοι για τους οποίους είναι έκτακτες.

Μου απάντησε ο κ. Δήμαρχος ότι τα πρώτα δύο θέματα ήταν έκτακτα, και, επιπλέον, την Τρίτη θα ήταν αργία, και ότι όλα γενικώς θα πήγαιναν πίσω. Για τους λόγους αυτούς ήταν έκτακτη η σημερινή Συνεδρίαση… Τουλάχιστον δεσμεύτηκε ότι θα το υιοθετήσει, από τώρα και στο εξής…

2) Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση Διαγωνισμού για τα καύσιμα.

Ο κ. Τσολάκης, ως Πρόεδρος της επιτροπής και του συγκεκριμένου διαγωνισμού επίσης, ενημέρωσε τα Μέλη ότι το πρατήριο καυσίμων του κ. Ιωάννη Λεχουρίτη στην Αντίπαρο κέρδισε τον διαγωνισμό (δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από άλλο πρατήριο καυσίμων). Ο πρατηριούχος έδωσε «αρνητική» έκπτωση 4% (θα χρεώνεται ο Δήμος 4% επιπλέον της μέσης τιμής της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής), και θα γίνεται η πληρωμή 90 ημέρες μετά την πίστωση. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ισχύουν για ένα έτος ή για 35.000 λίτρα (αν και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει νέο διαγωνισμό όποτε το επιθυμήσει).

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης σχετικά με τα αποτελέσματα, ο κ. Τσολάκης μας πληροφόρησε ότι ένα από τα βασικά κριτήρια ήταν να βρίσκεται το πρατήριο κοντά (γεωγραφικά) στο Δήμο, επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων. Ακούγοντας αυτό για πρώτη φορά, επισήμανα στον κ. Τσολάκη ότι πριν λίγο καιρό, όταν μας είχε πληροφορήσει για τους όρους του Διαγωνισμού (τους οποίους και εγκρίναμε), δεν είχε αναφερθεί σε αυτό το υψίστης σημασίας κριτήριο. Τόνισα ότι στο μέλλον θα πρέπει να γνωστοποιούνται στα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου (αναλόγως την περίπτωση) όλοι οι όροι, ανεξαιρέτως, πριν ζητηθεί η έγκρισή τους. 

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

3) Έγκριση, παραλαβή μελέτης και διάθεση πίστωσης δαπάνης για την προμήθεια «Υλικών Χριστουγεννιάτικου Στολισμού».

Η Αντιδήμαρχος κα Ελένη Βιάζη και άλλα μέλη της Πλειοψηφίας μας ενημέρωσαν ότι η κατάσταση των στολιδιών που υπήρχαν δεν ήταν καλή, ότι πολλά από αυτά ακόμα έγραφαν «Κοινότητα» αντί για «Δήμο» (θα διορθώνονταν όσα ήταν εφικτό και θα τοποθετούνταν έξω από το χωριό), ότι τα καινούργια θα είχαν λάμπες με τεχνολογία LED, ότι δεν θα χρειαζόταν για αρκετά χρόνια να αγοράσουμε καινούργια, και ότι θα φυλάσσονταν στις αποθήκες του Δήμου. Ο Δήμος είχε λάβει προσφορές για την προμήθεια είδη στολισμού, μία εκ των οποίων ήταν με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές—το συνολικό κόστος στα 9.833,32 ευρώ (με ΦΠΑ), πολύ χαμηλότερο από τις υπόλοιπες προσφορές. Υπήρχαν και ασπρόμαυρες φωτοτυπίες των ειδών, ώστε να δούνε τα στολίδια τα Μέλη της Επιτροπής…  

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Ήμουν το μόνο μέλος που καταψήφισε την πρόταση. Υπήρχαν τρεις λόγοι: 1) Το κόστος: Στις δύσκολες αυτές εποχές, ένα έξοδο της τάξης των 10.000,00 ευρώ δεν είναι κάτι το αμελητέο, πρέπει να προσέχουμε πολύ, και να πηγαίνουν τα χρήματα του Δήμου στα απολύτως αναγκαία, μετά από πολύ σκέψη, συζήτηση και έρευνα. 2) Η έλλειψη προσφορών: Αν και πληροφορηθήκαμε από την Πλειοψηφία ότι ο Δήμος είχε λάβει έναν αριθμό προσφορών και είχε επιλεγεί η πιο συμφέρουσα (οικονομικά) από αυτές, για άλλη μία φορά τα Μέλη της Επιτροπής δεν είχαν τις προσφορές μπροστά τους. Πώς ήταν δυνατόν να εγκρίνουμε τέτοια δαπάνη, χωρίς να δούμε καν τις προσφορές; (Σε αυτό το σημείο η Πλειοψηφία μου πρότεινε το χιλιοειπωμένο πλέον «να περάσεις από τον Δήμο τη Δευτέρα να δεις τις προσφορές»…στο οποίο απάντησα ότι, όπως γνωρίζουν καλά από όσα έχω δηλώσει σχετικά στο παρελθόν, είμαι κάθετα αντίθετος στο σκεπτικό του «ψήφισέ το τώρα και πέρνα αύριο να δεις τις προσφορές», και έχω δηλώσει ότι δεν πρόκειται να ψηφίσω υπέρ κάποιας πρότασης χωρίς πρώτα να δω προσφορές—όσο λογικό μπορεί και να είναι το ποσόν και το αίτημα.) 3) Η οικονομικά δύσκολη συγκυρία μπορεί να αποτελέσει και ευκαιρία να έρθουμε όλοι οι Αντιπαριώτες πιο κοντά. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε τη συμμετοχή όλων, από τα παιδιά μέχρι τους ηλικιωμένους, στο στολισμό του νησιού μας. Είναι σίγουρο ότι όλοι θέλουν να βοηθήσουν, και ότι είναι πρόθυμοι να δείξουν την αγάπη τους απέναντι στους συμπολίτες τους και στον τόπο τους. Αρκεί να τους το ζητήσουμε, αρκεί να τους δείξουμε ότι τους υπολογίζουμε. Χωρίς αμφιβολία το αποτέλεσμα θα ήταν άριστο, δεν θα ήταν ιδιαίτερα μεγάλο το οικονομικό κόστος στο Δήμο, αλλά το κυριότερο θα ήταν η ενεργή συμμετοχή, το ότι θα αισθάνονταν οι πολίτες ότι τους υπολογίζουμε και τους καλούμε να πάρουν μέρος, ότι οι ιδέες τους και η βοήθεια τους είναι κάτι το πολύτιμο και επιθυμητό για εμάς.      

4)  Έγκριση και διάθεση πίστωσης α) για την επανεκτύπωση προωθητικού υλικού –χάρτες Αντιπάρου, και β) για την επανεκτύπωση προωθητικού υλικού-γκραβούρες Αντιπάρου.

Ζητήθηκε από τα Μέλη της Επιτροπής να εγκρίνουν ποσά για την επανεκτύπωση χαρτών και γραβούρων, καθώς το προωθητικό αυτό υλικό εξαντλήθηκε, κυρίως στις τουριστικές εκθέσεις στις οποίες συμμετείχε το νησί.

Ο κ. Νίκος Μαριάνος της Μειοψηφίας δήλωσε ότι του ήταν αδύνατον να ψηφίσει υπέρ της επανεκτύπωσης του υλικού, από τη στιγμή που δεν το έχει δει καν, ακόμα. Δεν το είδε ούτε πριν πρωτοτυπώθει, ούτε αφού τυπώθηκε, ούτε τώρα το έβλεπε, πριν την επανεκτύπωση. Συμφώνησα απόλυτα με την τοποθέτηση του κ. Μαριάνου.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Ο κ. Μαριάνος και εγώ δεν συμφωνήσαμε με την πρόταση για τον προαναφερόμενο λόγο.

—-

Μόλις τελείωσε η Συνεδρίαση ζήτησα ξανά το λόγο, μου δόθηκε, και έκανα την εξής επισήμανση στον κ. Δήμαρχο: Σύμφωνα ξανά με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), και όπως έχει αναφέρει η ομάδα μας κατά το παρελθόν, η Οικονομική Επιτροπή υποχρεούται να παρουσιάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο ανά τρίμηνο έκθεση με την κατάσταση εσόδων-εξόδων του Δήμου, και με όποιες παρατηρήσεις της Μειοψηφίας, και να δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Έχει περάσει κοντά ένας χρόνος και η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει συντάξει καμία τέτοια έκθεση, ούτε την έχει καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι έχει να πει πάνω σε αυτό το θέμα; Σκοπεύει να το κάνει;

Ο κ. Δήμαρχος απάντησε ότι σημείωσε την ερώτηση, θα εξετάσει τη νομοθεσία και θα μου απαντήσει…   

————————

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 30 Νοεμβρίου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου συνεδρίασε την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 19.00, στην Αίθουσα Καλουδά, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για τη λειτουργία μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού.
 2. Προμήθεια μονάδας παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού από ιδίους πόρους.
 3. Λήψη απόφασης για εξοπλισμό διευκόλυνσης πρόσβασης στις παραλίες Ατόμων με αναπηρίες.
 4. Αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου νερού.
 5. Αποδοχή και κατανομή ποσού για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων.
 6. Έγκριση τελικού λογαριασμού έργου «Αξιοποίηση Σπηλαίου Αντιπάρου Β΄Φάση και αναμόρφωση προϋπολογισμού».
 7. Αίτηση παράτασης εργασιών εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή επικίνδυνων ελαττωματικών εργασιών οδοστρωσίας στο οδικό τμήμα «Περιφερειακή οδός Αντιπάρου» του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Κοινότητας Αντιπάρου».
 8. Βεβαίωση χρηματικών καταλόγων χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2011.
 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
 10. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
 11. Προμήθεια δύο στεφανιών για την εκδήλωση της Εθνικής Αντίστασης.

Πριν τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παραπάνω θέματα, δύο θέματα συζητήθηκαν Προ Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου και Συμβούλου του στη Σύρο.

2. Αίτηση επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου.

—-

1. Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου και Συμβούλου του στη Σύρο —

Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λεβεντάκης και ο Σύμβουλός του κ. Ευθύμιος Χανιώτης ταξίδεψαν στη Σύρο από την 27η έως την 29η Νοεμβρίου 2011 ώστε να ενημερωθούν από την Περιφέρεια σχετικά με τη δυνατότητα δημιουργίας συνεδριακού κέντρου, και για ενημέρωση του Δημάρχου επί άλλων θεμάτων που αφορούν τον Δήμο.

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

2. Αίτηση επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου—

Καταρτίστηκε από την Evolution Projects για λογαριασμό του Δήμου Αίτηση (η οποία περιλαμβάνει και όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα), προκειμένου να πιστοποιηθεί η Διαχειριστική Επάρκεια του Δήμου. Αν δοθεί τελικά η πιστοποίηση, θα παρέχει στον ίδιο τον Δήμο τη δυνατότητα να αναλαμβάνει και να εκτελεί κάποια τεχνικά και άλλα έργα.   

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

Ακολούθησε συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, και η λήψη αποφάσεων επί τούτων.

Ζήτησε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Φαρούπος, να συζητηθεί πρώτο το θέμα 9, ώστε να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός πριν συζητηθούν τα σχετικά θέματα (5 και 6). Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι συμφώνησαν.

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Προτάθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές στον προϋπολογισμό: να προστεθούν στον προϋπολογισμό τα ποσά των 1.500 ευρώ για τα σχολεία και 1.800 ευρώ για την συντήρησή αυτών (σχετικά με το θέμα 5), 5.870 ευρώ για το ελικοδρόμιο, και 37.158 ευρώ για το Σπήλαιο (σχετικά με το θέμα 6).

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

 1. Λήψη απόφασης για τη λειτουργία μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού.

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι κατά τη διάρκεια πρόσφατου ταξιδιού του, πληροφορήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι εγκρίθηκε για την Αντίπαρο το ποσόν των 80.000 ευρώ για την ύδρευση. Όσο για το συγκεκριμένο θέμα, έλαβε ο Δήμος από την Περιφέρεια έγγραφο σύμφωνα με το οποίο θα μας σταλεί «μονάδα παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού». Η Αντίπαρος είναι ένα από τα 23 νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που θα λάβουν τέτοια μονάδα (ή μονάδες), χρηματοδοτούμενη (-ες) από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Η μονάδα, αξίας 20.000 ευρώ, θα παράγει περίπου 6.000 λίτρα πόσιμου νερού την ημέρα, θα έχει κερματοδέκτη (ο πολίτης θα πληρώνει περίπου 50 λεπτά για 10 λίτρα), και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του μηχανήματος εκτιμάται στα περίπου 30 λεπτά ανά λίτρο. Το σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας καλούσε το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει Απόφαση ότι διατίθεται να αναλάβει την υποχρέωση της λειτουργίας της μονάδας και να μεριμνά για την συντήρησή της, να τηρεί τους κανόνες υγιεινής και να προβαίνει στις απαραίτητες χημικές αναλύσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τη μονάδα και με την λειτουργία της, τις δυνατότητές της, και το κόστος συντήρησής της, και κατά πόσο θα καλύπτει τις ανάγκες του πληθυσμού—ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

 1. Προμήθεια μονάδας παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού από ιδίους πόρους.

Η Πλειοψηφία πρότεινε να προμηθευτεί ο Δήμος μας άλλη μία μονάδα σαν την παραπάνω, αλλά από δικούς μας πόρους. Όπως προαναφέρθηκε, η αξία μιας τέτοιας μονάδας είναι περίπου 20.000 ευρώ. Στην τοποθέτησή μου, πρότεινα ότι ίσως να ήταν προτιμότερο να περιμέναμε να λάβουμε πρώτα τη μονάδα από την Περιφέρεια, να τη δούμε σε λειτουργία, να δοκιμαστεί και εδώ στο νησί, έτσι ώστε να είμαστε σε καλύτερη θέση να κρίνουμε αν είναι αποτελεσματική και συμφέρουσα η αγορά δεύτερης μονάδας. Αν αποδειχθεί στην πράξη ότι προκύπτουν κάποια σοβαρά προβλήματα ή μειονεκτήματα, ίσως αποφασίσουμε να μη διαθέσουμε τα 20.000 ευρώ (σε αυτήν τη πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία) για την απόκτηση μονάδας, και να εντοπίσουμε κάποια εναλλακτική λύση η οποία να είναι περισσότερο αποτελεσματική και συμφέρουσα για τα οικονομικά του Δήμου και για τους πολίτες. Υποστήριξα ότι αν αποδειχθεί καλή η μονάδα και στην πράξη, μπορούμε, έχοντας αυτή την εμπειρία και τη γνώση, να αποφασίσουμε να προμηθευτούμε άλλη μία. Η Πλειοψηφία, ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι η μονάδα θα είναι καλή, και ότι θα χρειαστούμε δεύτερη πριν έρθει το καλοκαίρι.    

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

 1. Λήψη απόφασης για εξοπλισμό διευκόλυνσης πρόσβασης στις παραλίες Ατόμων με αναπηρίες.

Ένα παρόμοιο έγγραφο με εκείνο του πρώτου θέματος εστάλη από την Περιφέρεια, αλλά αυτό αφορούσε την δημιουργία ενός διαδρόμου, την απόκτηση δύο αμφίβιων αμαξιών, την κατασκευή αποδυτηρίων και τουαλέτες, ώστε να έχουν καλή πρόσβαση ΑΜΕΑ σε κάποιες από τις παραλίες μας (ο Δήμος θα επιλέξει ποιες). Ο Δήμος θα αναλάμβανε την υποχρέωση να τοποθετεί, να συντηρεί και να αποθηκεύει τον εξοπλισμό τον χειμώνα, και επίσης θα πρέπει να μεριμνά για την παρουσία ναυαγοσώστη ή επόπτη  στις παραλίες όπου θα τοποθετηθεί, για το διάστημα λειτουργίας του εξοπλισμού.

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

 1. Αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου νερού.

Το υψίστης σημασίας θέμα του νερού του δικτύου ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν πρωτοβουλίας της ομάδας μας, η οποία προσέγγισε την άλλη παράταξη της Μειοψηφίας και της πρότεινε να κατατεθεί από κοινού Αίτηση προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την Αίτηση, οι δύο παρατάξεις ζητούσαμε να συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο άμεσα ώστε να συζητηθεί δημοσίως το μείζον θέμα της κατάστασης του νερού του δικτύου και να ενημερωθούν επίσημα οι κάτοικοι του νησιού από τη δημοτική αρχή σχετικά με τα επόμενα βήματα που σκόπευε να πάρει η τελευταία μέχρι να προβεί στην αναγκαία αλλαγή του δικτύου (η οποία είναι να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των εργασιών κατασκευής του αποχετευτικού-βιολογικού).

Το θέμα των δειγματοληψιών και η καλή κατάσταση του νερού είναι ένα που μας απασχολεί όλους έντονα και άμεσα, και αφορά όχι μόνο όλες τις παρατάξεις, αλλά και όλους τους πολίτες. Σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, έχουμε όλοι το δικαίωμα πρόσβασης σε νερό καλής ποιότητας (που να μην θέτει τη δημόσια υγεία σε κίνδυνο), και ο κάθε δήμος ή κοινότητα υποχρεούται να παρέχει και να μεριμνά για την παροχή νερού καλής ποιότητας—κάτι το όποιο εξασφαλίζει η δημοτική αρχή μέσω τακτικών ελέγχων και, εν συνεχεία, μέσω της θεραπείας οποιουδήποτε προβλήματος, ή/και της κατασκευής κατάλληλης υποδομής (ή της επισκευής αυτής), έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η καλή ποιότητα του νερού (εννοείται εντός των προβλεπόμενων ορίων). Το νερό είναι σοβαρό θέμα, και ζήτημα δημόσιας υγείας.

Δεν αρκεί να μας παρέχει ο Δήμος πόσιμο νερό, όπως τελικά σχεδιάζεται με την απόκτηση μονάδων όπως αυτών που αναφέρθηκαν στα δύο πρώτα θέματα. Το νερό ολόκληρου του δικτύου πρέπει να μην είναι επικίνδυνο (όπως είναι τώρα) –το να κάνουμε μπάνιο με το ακατάλληλο νερό του δικτύου, με το να πλένουμε τα δόντια μας, τα φρούτα και λαχανικά μας, τα πιάτα μας με αυτό το νερό, θέτει την υγεία όλων μας σε κίνδυνο. Μπορεί να μην το πίνουμε, αλλά ο οργανισμός μας το απορροφά καθημερινά. Πρέπει να αναλογιστούμε το εξής: το νερό που φεύγει από τις πηγές και δεξαμενές είναι ήδη ακατάλληλο. Πόσο πιο επικίνδυνο πρέπει να γίνεται όταν φτάνει στα σπίτια μας, καθώς περνά μέσα από αμιαντοσωλήνες και σε πολλές περιπτώσεις μέσα από μη στεγανούς βόθρους… Ο κάθε Δήμος υποχρεούται από το νόμο να μεριμνά όχι μόνο για την παροχή πόσιμου νερού, αλλά και για την καταλληλότητα του νερού του δικτύου, ώστε να προστατεύεται η δημόσια υγεία.   

Στις 10 Φεβρουαρίου 2011 αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή να ανατεθεί στο ΕΛΚΕΔΕ η πραγματοποίηση δειγματοληψίας του νερού του νησιού, και, στη συνέχεια, ο ίδιο οργανισμός θα προχωρούσε σε ειδική μελέτη, η οποία θα εμπεριείχε προτάσεις «θεραπείας», πάντα σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας.

Την αμέσως επόμενη ημέρα συνεδρίασε και το Δημοτικό Συμβούλιο, και ζητήθηκε από τα Μέλη του να εγκρίνουν την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του θέματος πήραν το λόγο οι κκ Σωτήρης Σκούρτης και Σπύρος Τσιμπίδης, οι οποίοι τυγχάνει να είναι μέλη της ομάδας μας αλλά μίλησαν αποκλειστικά ως ενδιαφερόμενοι επιστήμονες (ιατρός ο πρώτος και φαρμακοποιός ο δεύτερος), κατά πρώτο λόγο, και ως πολίτες, κατά δεύτερο. Επεσήμαναν ποια ήταν τα συγκεκριμένα συστατικά (ή ουσίες) των οποίων τα επίπεδα θα έπρεπε οπωσδήποτε να μετρηθούν στη δειγματοληψία, και τόνισαν ότι υπάρχουν αξιόπιστα κρατικά εργαστήρια τα οποία θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τη δειγματοληψία δωρεάν (το ΕΛΚΕΔΕ θα χρέωνε 4.800 ευρώ συν ΦΠΑ για τη δειγματοληψία, και 1.700 ευρώ συν ΦΠΑ για τις προτάσεις θεραπείας του νερού). Η Πλειοψηφία μας καθησύχασε όλους, επιμένοντας ότι η δειγματοληψία θα εξετάσει όλες τις ουσίες που πρέπει να εξεταστούν, και, επιπλέον, ότι πληρώναμε αυτά τα χρήματα επειδή το ΕΛΚΕΔΕ θα μας πρότεινε στη συνέχεια τα μέτρα που θα έπρεπε να πάρουμε προκειμένου να εξυγιανθεί το νερό. Βάσει των διαβεβαιώσεων της Πλειοψηφίας, δεχτήκαμε όλοι την πρόταση, αλλά με τις επιφυλάξεις μας.

Στις αρχές του καλοκαιριού, στα πλαίσια μιας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε τα Μέλη της Επιτροπής προφορικά, περιληπτικά και ανεπίσημα σχετικά με τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας. Όπως αναμενόταν, τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά (όλοι το αναμέναμε, και για το λόγο αυτό είχαμε συμφωνήσει με την παροχή προτάσεων θεραπείας από το ΕΛΚΕΔΕ στη συνέχεια. Πληροφορηθήκαμε ότι οι προτάσεις αυτές δεν είχαν ολοκληρωθεί ως τότε). Μας ζήτησε ο κ. Δήμαρχος να μην αναφερθούμε στα αποτελέσματα δημοσίως, εν όψει της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου—μια συμφωνία την οποία τηρήσαμε—με την προϋπόθεση ότι θα συζητούσαμε το θέμα ξανά μόλις τελείωνε το καλοκαίρι, και τότε ίσως να είχαμε λάβει και τις θεραπευτικές προτάσεις από τον ΕΛΚΕΔΕ.

Το καλοκαίρι πέρασε, ωστόσο δεν λάβαμε καμία πρόσκληση για συζήτηση επί του θέματος από τον κ. Δήμαρχο.

Στις 30 Σεπτεμβρίου ο ιατρός κ. Σκούρτης υπέβαλε επίσημη Αίτηση στον κ. Δήμαρχο ζητώντας τα επίσημα αποτελέσματα, και ενημέρωση σχετικά με τις προτάσεις θεραπείας του ΕΛΚΕΔΕ.

Δεν έλαβε απάντηση.

(Ο κ. Δήμαρχος είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε Αιτήσεις εντός 30 ημερών.

Δυστυχώς, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση από τον κ. Δήμαρχο σε οποιαδήποτε Αίτησή μας, μήνες αφού έχουν κατατεθεί, παρά το γεγονός ότι έχουμε επισημάνει επανειλημμένως αυτή την παράβλεψη της υποχρέωσης αυτής και του καθήκοντος αυτού από πλευράς του κ. Δημάρχου, και μάλιστα έχουμε βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να αναφέρουμε το παραπάνω ακόμη και στο ραδιόφωνο. Παρά ταύτα όμως, μέχρι στιγμής ο κ. Δήμαρχος δεν έχει επιδείξει οποιαδήποτε θέληση να αλλάξουν τα πράγματα και να εκπληρώσει την υποχρέωσή του σχετικά με επίσημες απαντήσεις σε Αιτήσεις που έχουν πρωτοκολληθεί και υποβληθεί). 

Σε συνέντευξή μας σε έναν παριανό ραδιοφωνικό σταθμό αναφερθήκαμε στο θέμα εκ νέου—αφού πρώτα είχε αναφερθεί στο νερό ως «καθαρό» σε συνέντευξή του στον ίδιο παριανό ραδιοφωνικό σταθμό ο κ. Δήμαρχος λίγες ημέρες νωρίτερα—όμως, στην επόμενη εμφάνισή του ο κ. Δήμαρχος αγνόησε τα ζητήματα που είχαμε θίξει. Το μόνο που υποστήριξε στο ραδιόφωνο σχετικά με το θέμα του νερού ήταν ότι στην Οικονομική Επιτροπή που μας είχε γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα, μου είχε δώσει στο χέρι τα αποτελέσματα, και ότι τα είδα. Η αλήθεια, ωστόσο, είναι άλλη: μας τα διάβασε ο ίδιος, όπως ήθελε, και δεν μας τα έδωσε. Δεν ευσταθεί αυτό που δήλωσε δημοσίως στο ραδιόφωνο, και υπάρχουν πολλοί αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι γνωρίζουν ότι κανείς δεν είδα τα αποτελέσματα στη Συνεδρίαση, πλην του κ. Δημάρχου. (Τα αποτελέσματα τα πήραμε στα χέρια μας πολύ αργότερα, στις 28 Νοεμβρίου, μόλις δύο ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και αυτό αφού αναγκαστικά «μπήκε» το νερό ως θέμα, όπως θα περιγραφεί σε αυτό το σημείο).

Έχοντας βρει όλες τις «πόρτες» (συζητήσεις, αιτήσεις, κτλ) κλειστές, οδηγηθήκαμε στη δυσάρεστη (για εμάς) θέση να επιβάλλουμε, μέσω των σχετικών διατάξεων του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου (όταν το ζητήσει γραπτώς ολόκληρη η Μειοψηφία, πρέπει να συγκληθεί το Συμβούλιο εντός έξι ημερών, αλλιώς η Μειοψηφία η ίδια έχει το δικαίωμα να καλέσει τους Συμβούλους σε Συνεδρίαση ώστε να συζητηθεί το θέμα. Έχει μεριμνήσει ο νομοθέτης για ακριβώς τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να ελέγχεται η εξουσία και να εξασφαλίζονται τα δικαιώματα της Μειοψηφίας).

Το θέμα μας ήταν να προστατευτούμε όλοι οι πολίτες της Αντιπάρου—τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Είχε έρθει πλέον ο χειμώνας και έπρεπε, επειγόντως, να συζητηθεί το θέμα του νερού. Δεν ζητούσαμε να συζητηθούν λεπτομερώς τα αποτελέσματα—αυτό που ζητούσαμε ήταν να συζητηθεί η στρατηγική του Δήμου εν όψει των αποτελεσμάτων, να γνωστοποιήσουμε και εμείς τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας, και μέσω μιας εποικοδομητικής συζήτησης μεταξύ όλων των παρατάξεων να χαράσσαμε μια κοινή προσέγγιση και πολιτική.

Στη Συνεδρίαση της 30ης Νοεμβρίου, στην εισαγωγή του επί του θέματος ο κ. Δήμαρχος επιβεβαίωσε ότι το ΕΛΚΕΔΕ είχε κλείσει από την Άνοιξη (αν και, όταν είχε ερωτηθεί λίγο καιρό πριν, είχε δηλώσει τότε ότι περίμενε ακόμη τις προτάσεις του ΕΛΚΕΔΕ για την εξυγίανση του νερού). Τόνισε ότι ο Δήμος δεν είχε πληρώσει το ΕΛΚΕΔΕ -και ούτε πρόκειται-, οπότε δεν έχει ζημιωθεί ο Δήμος οικονομικά. (Δεν θα εξετάσουμε εδώ τη σχέση του Συμβούλου του Δημάρχου κ. Ευθυμίου Χανιώτη –ως υπάλληλος του ΕΛΚΕΔΕ- ούτε το θέμα της κατοχής ή όχι της αναγκαίας πιστοποίησης του ΕΛΚΕΔΕ για να αναλαμβάνει τέτοια έργα, ούτε αν είναι αποδεκτά ή όχι όποια αποτελέσματα του ΕΛΚΕΔΕ από το επίσημο κράτος, ούτε ότι τελικά δεν εξετάστηκαν τα συστατικά που είχαν επισημάνει οι κκ Σκούρτης και Τσιμπίδης στις 11 Φεβρουαρίου.)

Το πλέον δυσάρεστο του όλου θέματος ήταν η στάση της Πλειοψηφίας –και ειδικότερα του κ. Προέδρου- οι οποίοι προκειμένου να μη συζητηθεί ένα τόσο σημαντικό θέμα «κολλούσαν» σε μία λέξη του Αιτήματος μας –δηλαδή στη διατύπωση, και όχι στην ουσία του θέματος- και επίσης, σύμφωνα με τον κ. Πρόεδρο, στο ότι όποιο θέμα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο πρέπει οπωσδήποτε να σκοπεύει προς κάποια ψηφοφορία και απόφαση. (Με αυτή τη λογική, δεν μπορούν να μπαίνουν θέματα, π.χ. ενημέρωσης του Σώματος από τον κ. Δήμαρχο, ή απλώς να συζητιούνται θέματα που αφορούν το νησί, αν δεν είναι να προχωρήσει το Σώμα σε κάποιο ψήφισμα και απόφαση). Μάλιστα, ο κ. Πρόεδρος προέβη στο σημείο να αφαιρέσει όποιο πρόσχημα αντικειμενικότητας με το να δηλώνει ότι αυτός δεν πρόκειται να συζητήσει το θέμα, και μάλιστα να προτρέπει στους Συμβούλους να ψηφίσουν να μη συζητηθεί.

Η παράταξη του κ. Μαριάνου, αφού παρουσίασε κάποια από τα εγχειρήματά της γιατί πρέπει να συζητηθεί, και αφού τόνισε επανειλημμένως ότι σύσσωμη η Αντιπολίτευση δεν ήρθε για να προκαλέσει ούτε να οξύνει τα πράγματα αλλά για να συζητήσει ένα τόσο σημαντικό θέμα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και στο εξής για το νερό, αναγκάστηκε, από την επιμονή και την άρνηση του κ. Προέδρου και των Συμβούλων της Πλειοψηφίας να μη συζητηθεί το θέμα, να αποχωρήσει από τη Συνεδρίαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Εγώ παρέμεινα επειδή είχα σειρά να μιλήσω. Αφού εξέφρασα την άποψή μας σε σχέση με κάποιες πτυχές του θέματος, και αφού αντιμετωπίστηκα από ολόκληρη την Πλειοψηφία κατά τον ίδιο αρνητικό τρόπο, αποχώρησα σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η ανεπίσημη συζήτηση για το αν πρέπει να συζητηθεί ή όχι το θέμα συνεχίστηκε, φτάνοντας δυστυχώς σε ακραία σημεία –ο κ. Δήμαρχος να κάνει προσωπική φραστική επίθεση εναντίον πολίτη, και ο κ. Πρόεδρος να αποβάλλει πολίτη από την Αίθουσα (ενώ άλλοι πολίτες είχαν συμπεριφερθεί πολύ χειρότερα –π.χ. ένας παρουσιάστηκε σε κατάσταση μέθης και εκστόμιζε απειλές και πολλά αλλά, χωρίς όμως να αποβληθεί από τον κ. Πρόεδρο).  

Η Συνεδρίαση συνεχίστηκε παρά την απουσία μας, και αποφάσεις πάρθηκαν από την Πλειοψηφία -και μόνο- επί των υπολοίπων θεμάτων.

Όλο αυτό θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί με καλύτερη ενημέρωση από την Πλειοψηφία.

Περιμέναμε σχεδόν ένα χρόνο να μάθουμε επίσημα για το νερό.

Δεν θέλαμε να συζητήσουμε σε λεπτομέρεια τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας, ζητούσαμε να συζητηθεί γενικότερα πώς μπορούμε όλοι μας να βοηθήσουμε ώστε να έχουμε νερό στις βρύσες μας που να μη βάζει την υγεία μας και τις ζωές μας σε κίνδυνο.

Έχει ειπωθεί και υποστηριχτεί από την Πλειοψηφία ότι το νερό είναι ακατάλληλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και αυτή απλώς κληρονόμησε το πρόβλημα. Μέχρι ένα σημείο ευσταθεί αυτή η άποψη. Ωστόσο, από τη στιγμή που αναλαμβάνει τον Δήμο και δρομολογεί δειγματοληψίες και προτάσεις και εξυγίανση, από τη στιγμή που περνά σχεδόν ένας χρόνος, τότε αρχίζει να φέρει και αυτή κάποια ευθύνη για την κατάσταση.

Το να σκουπίζουμε απλώς το πρόβλημα κάτω από το χαλί, να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν βοηθά να βρεθεί λύση. Το πρώτο βήμα στην προσπάθεια επίλυσης οποιουδήποτε προβλήματος είναι να κοιτάμε το πρόβλημα κατάματα, και όχι να το αγνοούμε και να κάνουμε ότι δεν υπάρχει.

Πάνω από όλα, είναι θέμα δημόσιας υγείας. Και αν ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μεριμνήσουν για τη δημόσια υγεία, τότε ποιος θα το κάνει αυτό;    

————————-

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 15 Νοεμβρίου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου συνεδρίασε την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011 στις 18.00, στην Αίθουσα Καλουδά, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αντιπάρου.
 2. Σύσταση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης.
 • ····

Πριν την έναρξη της Συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Φαρούπος ζήτησε από το Σώμα να αλλαχθεί η σειρά των θεμάτων, καθώς ο μελετητής που θα παρουσίαζε τη Μελέτη Βιωσιμότητας (σχετικά με το δεύτερο θέμα) είχε έρθει από την Πάρο, και αλλάζοντας τη σειρά θα αποδεσμευόταν νωρίτερα, ώστε να επιστρέψει στο γειτονικό μας νησί. Το Σώμα συμφώνησε, οπότε τα θέματα συζητήθηκαν με την αντίστροφη σειρά.    

 1. Σύσταση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης:

Η πρόταση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Καταψήφισα την πρόταση. Τόνισα, ωστόσο, ότι η γενική ιδέα της σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αντιπάρου (ΚΕΔΑ) μας βρίσκει σύμφωνους—πώς θα μπορούσε κανείς να διαφωνήσει, άλλωστε, με τη σύσταση μιας τέτοιας Επιχείρησης, η οποία ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με τον τουρισμό, έναν τόσο σημαντικό κλάδο για το νησί μας; Με τη σωστή διαχείριση και προγραμματισμό, είναι σίγουρο ότι θα ήταν κερδοφόρα επιχείρηση.

Ο λόγος για τον οποίο δεν συμφωνήσαμε με την πρόταση είναι επειδή, για άλλη μια φορά, δεν ακολουθήθηκε η σωστή και ικανοποιητική διαδικασία, κατά την άποψή μας.

Σε αντίθεση με το πρώτο θέμα, δεν μας δόθηκε ούτε ένα έγγραφο να μελετήσουμε πριν τη Συνεδρίαση.

Αντί αυτού, πραγματοποιήθηκε από τον υπεύθυνο μελετητή από την Πάρο μια περιληπτική παρουσίαση PowerPoint αποτελούμενη από 32 διαφάνειες—οι μισές περίπου, ωστόσο, ήταν δυσανάγνωστες, δυστυχώς.

Η παρουσίαση ήταν περίληψη της Μελέτης Βιωσιμότητας, η οποία εκπονήθηκε επειδή είναι υποχρεωτική για να προχωρήσουμε εν συνεχεία στο στάδιο της Σύστασης της Επιχείρησης (εφ’ όσον η μελέτη δείξει ότι η επιχείρηση θα είναι βιώσιμη).

Πληροφορηθήκαμε στη Συνεδρίαση ότι η Μελέτη, η οποία ανατέθηκε και πληρώθηκε από το Δήμο, εμπεριέχει 1.400+ σελίδες. Δυστυχώς, δεν φρόντισε ο Δήμος να μας την στείλει (ηλεκτρονικά, για να μην προκληθεί όποια επιπλέον δαπάνη), ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να την εξετάσουμε πριν τη Συνεδρίαση, και να εκφράσουμε όποιες απορίες ή να θέσουμε όποιες ερωτήσεις που μπορεί να είχαμε.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε, ρώτησα αν είχε ολοκληρωθεί η απαιτούμενη εκκαθάριση της ΚΕΤΠΑΑ (της προκατόχου εταιρείας [της Κοινοτικής Επιχείρησης Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αντιπάρου]), και έλαβα την απάντηση ότι ήμουν ‘εκτός θέματος’—παρά το γεγονός ότι συζητούσαμε για την διάδοχη εταιρεία της ΚΕΤΠΑΑ, και ότι λογικά θα έπρεπε να είχε προηγηθεί η εκκαθάριση της ΚΕΤΠΑΑ πριν προβούμε στη σύσταση της ΚΕΔΑ. Ζήτησα ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εκκαθάριση της ΚΕΤΠΑΑ, και αγνοήθηκε η ερώτησή μου.

Ρώτησα, επίσης, να διασαφηνιστεί ποιο ακριβώς ήταν το θέμα της συζήτησης και της ψήφισης. Ήταν η παρουσίαση και η έγκριση της Μελέτης; Τι σήμαινε η λέξη ‘Σύσταση’ όπως αναγραφόταν στην Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση; Εγώ, τουλάχιστον, όσο γνωρίζω, όταν αναφερόμαστε σε ‘Σύσταση’, εννοούμε ότι θα αποφασίσουμε αν θα εγκριθεί ή όχι η δημιουργία κάποιας επιχείρησης ή κάποιου σωματείου βάσει ενός συγκεκριμένου καταστατικού. Δηλαδή, για να καταλάβουμε όλοι, αυτό είναι που καλούμεθα να κάνουμε—να εγκρίνουμε το Καταστατικό της ΚΕΔΑ; Αν ναι, πού είναι αυτό το Καταστατικό; Δεν το έχουμε δει, δεν το έχουμε μελετήσει…Πώς είναι δυνατόν να ψηφίσουμε—υπεύθυνα—επί του θέματος, από τη στιγμή που δεν έχουμε την ελάχιστη γνώση σχετικά με το θέμα;

Η απάντηση που έλαβα ήταν να εμφανιστεί εκείνη τη στιγμή μπροστά μου το Καταστατικό—από τα χέρια του ίδιου του κ. Δημάρχου—και να μου πει να το διαβάσω, αν θέλω.

Είναι παράλογο, στην καλύτερη περίπτωση, να ισχυριστεί κανείς ότι θα μπορούσαμε οι Σύμβουλοι να διαβάσουμε και να μελετήσουμε επαρκώς ένα Καταστατικό την ώρα της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Έπρεπε να μας είχε δοθεί πριν τη Συνεδρίαση, εφ’ όσον ήταν το κύριο θέμα για το οποίο θα συζητούσαμε και θα ψηφίζαμε.

Ούτε μας βρίσκει σύμφωνους το σκεπτικό του «ας το ψηφίσουμε τώρα, και αν χρειαστεί θα το τροποποιήσουμε αργότερα», όπως προτάθηκε στη Συνεδρίαση. Δεν είναι προτιμότερο να ακολουθήσουμε τη σωστή και λογική διαδικασία από την αρχή, να κάνουμε τώρα όποιες αλλαγές χρειαστούν, ώστε να μην χρειαστούν αλλαγές αργότερα; Αφού εγκριθεί το καταστατικό, θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Όποιες αλλαγές μετά τη δημοσίευση λογικά θα είναι χρονοβόρες και κοστοβόρες—συνεπώς, όχι και τόσο εύκολες όσο παρουσιάζονται.

Δυστυχώς, το όλο θέμα αποτελεί, κατά την άποψή μας, μία ακόμη περίπτωση έλλειψης σοβαρότητας και ένδειξης προχειρότητας σχετικά με τον προγραμματισμό και χειρισμό ενός θέματος από πλευράς της Δημοτικής Αρχής.

Αν πραγματικά ενδιαφέρεται η ηγεσία του Δήμου για ουσιαστική και ειλικρινή συνεργασία με όλες τις ομάδες του Συμβουλίου και της τοπικής κοινωνίας, δεν έχει παρά να το αποδείξει και να το επιδιώξει η ίδια.

Πιστεύουμε ότι στην προκειμένη περίπτωση, για κάτι τόσο σοβαρό όσο είναι η σύσταση μιας Δημοτικής Επιχείρησης, είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε να είχαν δοθεί στους Δημοτικούς Συμβούλους όλα τα σχετικά έγγραφα, και πάνω απ’ όλα το Καταστατικό, το όποιο θα καλούνται οι Σύμβουλοι να εγκρίνουν στη Συνεδρίαση. Έτσι, θα είχε εξετάσει ο/η κάθε Σύμβουλος τα έγγραφα και το Καταστατικό, θα το είχε μελετήσει και θα είχε σχηματίσει την άποψη του/της, και θα είχε τη δυνατότητα να την εκφέρει στη Συνεδρίαση του Συμβουλίου, ώστε να τροποποιηθεί—αν χρειαζόταν—οποιοδήποτε άρθρο, και εν συνεχεία να ψηφίσει ο/η κάθε Σύμβουλος υπεύθυνα.

Ρωτήθηκα, στη συνέχεια, στη Συνεδρίαση γιατί, εφ’ όσον ενδιαφέρομαι τόσο πολύ για το θέμα, δεν φρόντισα να πάω στο Δήμο ο ίδιος να ζητήσω το Καταστατικό;

Πρώτον, μας δόθηκε ένα πακέτο που αφορούσε το πρώτο θέμα της Συνεδρίασης, το οποίο εμπεριείχε και εκείνο ένα καταστατικό—αυτό του ΟΕΥ—το οποίο είχε Άρθρα, κλπ. Και ερωτώ: Με ποια κριτήρια αποφασίστηκε να μας δοθεί το πακέτο με το πρώτο θέμα, και όχι η Μελέτη ή το Καταστατικό του δεύτερου θέματος;

Δεύτερον, έχουμε ζητήσει επανειλημμένως να μας δίδονται όλα τα σχετικά έγγραφα για όλα τα θέματα, όπως δικαιούμαστε να λαμβάνουμε, σύμφωνα με το νόμο. Γιατί δεν μας τα δίνουν όλα, και αντί αυτού γίνεται μια επιλογή τι θα λάβουμε (και αν θα λάβουμε γενικώς); Ποια είναι τα κριτήρια; Την έκανα αυτή την ερώτηση στο Συμβούλιο. Δυστυχώς, ούτε σε αυτήν έλαβα απάντηση.

Αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο καθένας μας, στην καθημερινή μας ζωή, όταν πραγματικά επιδιώκουμε τη συνεργασία, προβαίνουμε σε όποιες απαραίτητες κινήσεις για να την επιτύχουμε. Επιζητούμε τη συμμετοχή όλων, και εξασφαλίζουμε τις συνθήκες ώστε να πραγματοποιηθεί. Όμως, όταν δεν θέλουμε πραγματικά και κατά βάθος τη συνεργασία, είναι πολύ εύκολο να βρούμε τρόπο ή δικαιολογία ώστε να μην επιτευχθεί.

Πρότεινα στο Σώμα να αποσυρθεί το θέμα, να δοθούν στους Συμβούλους ηλεκτρονικά η Μελέτη, η PowerPoint παρουσίαση αυτής, και το Καταστατικό, ώστε να δούμε τα παραπάνω έγγραφα και να τα μελετήσουμε, και να συνεδριάσουμε ως Σώμα σε μία εβδομάδα, όντας σε θέση πλέον να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε υπεύθυνα επί του θέματος τότε. Ούτως ή άλλως, ισχυρίστηκα, περιμένουμε οχτώ μήνες να δημιουργηθεί η ΚΕΔΑ—δεν θα έχει κάποια σημασία ή επίπτωση το να περιμένουμε μία εβδομάδα ακόμα, αν είναι να γίνει σωστά και υπεύθυνα η δουλειά. Δυστυχώς, δεν έλαβα απάντηση στην πρότασή μου, και προχωρήσαμε στην ψηφοφορία.

Αν επιδιώκει πραγματικά τη συνεργασία η Πλειοψηφία, όπως ενίοτε εξακολουθεί και δηλώνει, ο δρόμος προς την επίτευξη μιας ουσιαστικής συνεργασίας είναι ορατός και ορθάνοιχτος, από πλευράς μας—αρκεί να το θέλει η ίδια πραγματικά.

Την καλούμε, εκ νέου, να το αποδείξει εμπράκτως, με σκοπό την επίτευξη της ενότητας των ομάδων και των κατοίκων του νησιού μας. Αν επιδείξει ουσιαστικά και πρακτικά ότι την ενδιαφέρει πραγματικά να επιδιώξει και να επιτύχει τη συνεργασία και την ενότητα, να είναι σίγουρη ότι θα έχει εμάς, τουλάχιστον, στο πλευρό της. Το έχουμε δηλώσει πάμπολλες φορές, και το δηλώνουμε εκ νέου εδώ, αυτή τη στιγμή.

Αξίζει, εξ’ άλλου, να θυμίσουμε ότι αυτός είναι και ο αποκλειστικός λόγος για τον οποίο τα μέλη της ομάδας μας αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε ακόμα πιο ενεργά, μεθοδικά και συστηματικά με τα κοινά του νησιού μας.

1. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αντιπάρου:

Ο κ. Ευθύμιος Χανιώτης, ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου κ. Ιωάννη Λεβεντάκη, ως Συνεργάτης (σύνδεσμος) του Δήμου με τον αρμόδιο φορέα για την κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Αντιπάρου, παρουσίαση στο Σώμα τον ΟΕΥ, και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις που του θέσαμε κάποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Είχαμε λάβει γνώση επί του θέματος κάποιες ημέρες πριν, καθώς ο Δήμος, όπως προαναφέρθηκε, είχε φροντίσει να διανέμει στους Δημοτικούς Συμβούλους τα σχετικά έγγραφα (Εισηγητική Έκθεση και Σχέδιο—δηλαδή, το Καταστατικό).

Ο ΟΕΥ περιλαμβάνει πολλές υπηρεσίες που υποχρεούται να προσφέρει ο κάθε Δήμος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (‘Καλλικράτης’). Απαντώντας σε σχετική μας ερώτηση, ο κ. Χανιώτης εξήγησε ότι υπάρχει η δυνατότητα να καταργηθεί κάποια υπηρεσία και να μεταφερθεί η δραστηριότητά της σε άλλον φορέα, σε περίπτωση ίδρυσης φορέα με ίδιο αντικείμενο (π.χ.  το προβλεπόμενο Γραφείο Ύδρευσης-Αποχέτευσης να καταργηθεί όταν δημιουργηθεί Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης). Απλώς, αποτελούν υπηρεσίας οι οποίες πρέπει να συμπεριληφθούν στον ΟΕΥ, ασχέτως με το αν θα δημιουργηθούν ποτέ ή όχι. Το ίδιο ισχύει και για τις θέσεις εργασίας—δεν υπάρχει κάποια «εγγύηση» ή «δέσμευση» ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να στελεχωθούν (εν ολίγοις, συνεχίζει να ισχύει το ίδιο καθεστώς με το σημερινό, όσον αφορά τη στελέχωση ή μη των θέσεων, και την κρατική έγκριση αυτών). Οι θέσεις εργασίας (μόνιμες και μη) στον Δήμο διπλασιάζονται περίπου, σύμφωνα με τον καινούργιο ΟΕΥ. Σήμερα αριθμούν 17 (εκ των οποίων οι 6 εποχικοί), και προβλέπεται να φθάσουν τους 33 (εκ των οποίων οι 10 εποχικοί).        

Η πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει περίτρανα και στην πράξη ότι όταν ακολουθείται η προβλεπόμενη και σωστή διαδικασία, όταν έχουν λάβει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι όλα τα σχετικά και απαραίτητα έγγραφα πριν τη Συνεδρίαση, όταν ακολουθεί στη Συνεδρίαση μια εποικοδομητική συζήτηση επί του θέματος και δίδονται ικανοποιητικές διευκρινήσεις και απαντήσεις στις καλοπροαίρετες ερωτήσεις που τίθενται, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να προκύψουν αντιρρήσεις ή να καταψηφιστεί όποια καλή πρόταση. Όπως είναι πασιφανές, όλα τα παραπάνω βρίσκονται σε πλήρη αντιδιαστολή με όσα αναφέρθηκαν στο προηγούμενα θέμα της Σύστασης της ΚΕΔΑ.     

———————————

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 30 Οκτωβρίου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου συνεδρίασε την Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011 στις 11.30, στην Αίθουσα Καλουδά, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Τροποποίηση σύστασης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου σύμφωνα με το υπ αριθμ. 1374/2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
 2. Τροποποίηση σύστασης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου σύμφωνα με το υπ αριθμ. 1375/2011  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
 3. Οργάνωση τιμητικής εκδήλωσης στη μνήμη του κ. Καραγιαννιώτη Χρήστου.

Πριν τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παραπάνω θέματα, ένα θέμα συζητήθηκε Προ Ημερησίας Διάταξης:

– Έγκριση Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (της 29-10-2011) σχετικά με την «Έγκριση Α’ λογαριασμού για το έργο ‘Ανακατασκευή επικίνδυνων ελαττωματικών εργασιών οδοστρωσίας στο οδικό τμήμα Περιφερειακή οδός Αντιπάρου’». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείτο να εγκρίνει την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία πάρθηκε την προηγούμενη ημέρα, και σύμφωνα με την οποία ο Δήμος θα καταβάλλει το ποσόν των 5.452,00 ευρώ, το ελάχιστο ποσόν για το άνοιγμα λογαριασμού σχετικά με το έργο της αποκατάστασης του Περιφερειακού δρόμου.  

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Καταψήφισα την πρόταση, όπως έπραξαν και τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη της Μειοψηφίας. Συμφώνησα σε γενικές γραμμές με όσα είχε δηλώσει ο κ Νίκος Μαριάνος στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την προηγούμενη ημέρα, καθώς και στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ίδια ημέρα. Επανέλαβα επίσης ότι και εμείς είχαμε διαπιστώσει πως στην Πάρο οι ίδιοι εργολάβοι που διεκδίκησαν το έργο στην Αντίπαρο είχαν διεκδικήσει (και ένας είχε κερδίσει) το Παριανό έργο, ένα έργο που είχε τη μισή αξία του δικού μας έργου. Στην Πάρο πρόσφεραν έκπτωση 35-40%, ενώ για το δικό μας έκπτωση μόλις 1-2%.   

Ακολούθησε συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, και η λήψη αποφάσεων επί αυτών.

 1. Τροποποίηση σύστασης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου σύμφωνα με το υπ αριθμ. 1374/2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:

Αναφορά στο θέμα έγινε σε προηγούμενη ανάρτηση της «Γέφυρας» (σχετικά με τη Συνεδρίαση της 18ης Οκτωβρίου 2011), όπου παρουσιάστηκε σύντομη ανάλυση των θέσεών μας επί του θέματος. Στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 30-10-2011, παρουσίασα τις θέσεις μας και τοποθετήθηκα επισήμως επί του θέματος. Παραθέτω σχετικό απόσπασμα της προηγούμενης ανάρτησης της «Γέφυρας», καθώς συνοψίζει τα όσα υποστήριξα δημοσίως και στη Συνεδρίαση:  

«Ο Δήμος έλαβε έγγραφο από την Περιφέρεια, με Αριθ. Πρωτ. 1374 και με ημερομηνία την 07-06-2011, το οποίο με τη σειρά του ο Δήμος πρωτοκόλλησε, στις 31-08-2011, και με Αριθ. Πρωτ. 3817. Το έγγραφο της Περιφέρειας είχε θέμα την «Τροποποίηση της 6383/10-09-1991 απόφασης της Νομάρχη Κυκλάδων ‘Σύσταση Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αντιπάρου’». Μέσω του προαναφερόμενου εγγράφου, η Περιφέρεια αποφάσιζε να τροποποιήσει την Απόφαση του 1991, και συνεπώς να την εναρμονίσει με τις διατάξεις του Άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (‘Καλλικράτης’).

Η νέα Απόφαση της Περιφέρειας ζητούσε να γίνουν δύο αλλαγές: 1) Η αλλαγή της ονομασίας της Σχολικής Επιτροπής από «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αντιπάρου» σε «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου», και 2) Να αυξηθεί από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο σε εννεαμελές, τα μέλη και οι αναπληρωματικοί του οποίου ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο (και είναι τέσσερις Δημοτικοί Σύμβουλοι—τουλάχιστον δύο από τη Μειοψηφία—οι Διευθυντές του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου, και τρεις δημότες ή κάτοικοι).

Η πρώτη αλλαγή που ζητούσε η Περιφέρεια ήταν εντελώς τυπική—την αλλαγή του ονόματος της Σχολικής Επιτροπής.

Ως προς την δεύτερη αλλαγή, το Δημοτικό μας Συμβούλιο, μέσω της υπ. Αριθ. 13/2011 (29-01-2011) Απόφασής του, με την οποία όριζε τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής, είχε ήδη ορίσει τον αριθμό των μελών της Σχολικής Επιτροπής στα εννέα.

Συνεπώς, οι μόνες αλλαγές που χρειάζονταν να γίνουν στη σύνθεση των μελών της Σχολικής Επιτροπής ήταν στα πρόσωπα των Διευθυντών των δύο σχολείων (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό), λόγω της πρόσφατης αλλαγής των δύο Διευθυντών. Ήδη υπήρχαν τέσσερις Δημοτικοί Σύμβουλοι—«τουλάχιστον δύο από τη Μειοψηφία» (από την Πλειοψηφία η κα Λίτσα Βιάζη, από τη Μειοψηφία οι κκ Αντώνης Πατέλης, Δαμιανός Παλαιολόγος και Νίκος Μαριάνος [δεν αναγράφεται στην Απόφαση της Περιφέρειας ότι πρέπει να υπάρχει εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων])—οι δύο Διευθυντές [θα έμπαιναν τα δύο νέα πρόσωπα] και τρεις δημότες ή κάτοικοι (η κα Μαρία Λούφα—την οποία είχε ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο με την Απόφαση 13/2011 Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής—η κα Χρυσούλα Χριστοπούλου, και η κα Κατερίνα Αποκότου).

Δεν αναφερόταν, ούτε αναφέρεται κάπου ότι ο/η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής πρέπει να είναι Διευθυντής /-τρια Σχολείου, και με αυτή τη λογική ο κ. Δήμαρχος είχε προτείνει την κα Λούφα για τη θέση της Πρόεδρου, και είχε εγκρίνει την πρότασή του το Δημοτικό Συμβούλιο στη Συνεδρίασή του την 29η Ιανουαρίου 2011, με την Απόφαση 13/2011.

Ωστόσο, ο κ. Δήμαρχος, δυστυχώς, με αφορμή των πολύ μικρών αλλαγών που έπρεπε να γίνουν στη Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με το προαναφερόμενο έγγραφο της Περιφέρειας, άδραξε την ευκαιρία να ανακοινώσει την καθαίρεση της κας Λούφα από τη θέση της Προέδρου, και την αντικατάστασή της από την καινούργια Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου—όλα αυτά απρόκλητα (ουδείς—ακόμα και τα μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και φάνηκε—αμφισβητεί το γνήσιο ενδιαφέρον και την θετική ως σήμερα συνεισφορά της κας Λούφα στην Επιτροπή), και αναπάντεχα, καθώς ο κ. Δήμαρχος δεν μπήκε καν στον κόπο να συζητήσει το θέμα προηγουμένως με την κα Λούφα, αλλά προτίμησε, αντιθέτως, να την καθαιρέσει δημοσίως κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο λόγος, σύμφωνα με τον κ. Δήμαρχο, ήταν «καθαρά θεσμικός», και το ίδιο σκόπευε να κάνει και με την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου, την κα Φιλοθέη Μαριάνου (η οποία, ωστόσο, τυγχάνει να είναι και Δημοτική Σύμβουλος της παράταξής του).

Αντιδρώντας στις απρόσμενες αυτές εξελίξεις, η κα Λούφα δήλωσε ότι θα ήθελε να υποβάλει την παραίτησή της από την Σχολική Επιτροπή. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αυτής συζήτησης επί του θέματος των αλλαγών στις Σχολικές Επιτροπές, δήλωσε και ο κ. Νίκος Μαριάνος ότι και αυτός θα ήθελε να υποβάλει την παραίτησή του.

Ο κ. Δήμαρχος τους ρώτησε αν ήθελαν να αποσύρουν τις παραιτήσεις τους, ωστόσο και οι δύο επέμεναν να τις υποβάλουν.

Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να αποσυρθεί το θέμα, λόγω των παραιτήσεων των δύο μελών. (Έκτοτε, παραιτήθηκε και τρίτο μέλος, η κα Αποκότου, λόγω των όσων διαδραματίστηκαν στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ενόψει της νέας κατάστασης που διαμορφώνεται).»

Στη Συνεδρίαση της 30-10-2011 πρότεινε η Πλειοψηφία την ακόλουθη νέα σύνθεση για την Σχολική Επιτροπή: κα Μαρία Κονταράτου (Πρόεδρος – Δ/ντρια Δημοτικού), κα Δανιηλίδου (Δ/ντρια Νηπιαγωγείου), κυρίες Φιλοθέη Μαριάνου και Λίτσα Βιάζη (Δημ. Σύμβουλοι Πλειοψηφίας), κκ Δαμιανός Παλαιολόγος και Αντώνης Πατέλης (Δημ. Σύμβουλοι Μειοψηφίας), κα Μαρία Καλαργύρου, κ Κωνσταντίνος Μανωλίκης και κα Χρυσούλα Χριστοπούλου (Δημότες).

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Καταψήφισα την πρόταση, διαφωνώντας με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την αρχή, και με την πολιτικοποίηση της Σχολικής Επιτροπής. Δήλωσαν «Παρών» οι κκ Νίκος Μαριάνος, Δαμιανός Παλαιολόγος και Ιωάννης Τριαντάφυλλος.

 1. Τροποποίηση σύστασης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου σύμφωνα με το υπ αριθμ. 1375/2011  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:

Αναφορά και στο θέμα αυτό έγινε σε προηγούμενη ανάρτηση της «Γέφυρας» (σχετικά με τη Συνεδρίαση της 18ης Οκτωβρίου 2011), όπου παρουσιάστηκε σύντομη ανάλυση των θέσεών μας επί του θέματος. Στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 30-10-2011, παρουσίασα τις θέσεις μας και τοποθετήθηκα επισήμως επί του θέματος. Παραθέτω σχετικό απόσπασμα της προηγούμενης ανάρτησης της «Γέφυρας», καθώς συνοψίζει τα όσα υποστήριξα δημοσίως και στη Συνεδρίαση:

«Ο Δήμος έλαβε έγγραφο από την Περιφέρεια, με Αριθ. Πρωτ. 1375 και με ημερομηνία την 07-06-2011, το οποίο με τη σειρά του ο Δήμος πρωτοκόλλησε, στις 10-06-2011, και με Αριθ. Πρωτ. 2752. Το έγγραφο της Περιφέρειας είχε θέμα την «Τροποποίηση της 11498/19-09-1991 απόφασης της Νομάρχη Κυκλάδων ‘Σύσταση Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Αντιπάρου’». Μέσω του προαναφερόμενου εγγράφου, η Περιφέρεια αποφάσιζε να τροποποιήσει την Απόφαση του 1991, και συνεπώς να την εναρμονίσει με τις διατάξεις του Άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (‘Καλλικράτης’).

Η νέα Απόφαση της Περιφέρειας ζητούσε να γίνουν δύο αλλαγές: 1) Η αλλαγή της ονομασίας της Σχολικής Επιτροπής από «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Αντιπάρου» σε «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου», και 2) Να αυξηθεί από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο σε εννεαμελές, τα μέλη και οι αναπληρωματικοί του οποίου ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο (και είναι πέντε Δημοτικοί Σύμβουλοι—τουλάχιστον δύο από τη Μειοψηφία—ο/η Διευθυντής/-τρια του Γυμνασίου με τάξεις Λυκείου, εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων, εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων και δημότης ή κάτοικος).

Συζητήθηκε το θέμα παράλληλα με αυτό των αλλαγών στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, αλλά όχι σε τόσο βάθος.»

Στη Συνεδρίαση της 30-10-2011 πρότεινε η Πλειοψηφία την ακόλουθη νέα σύνθεση για την Σχολική Επιτροπή: κα Μαρία Βενιέρη (Πρόεδρος – Δ/ντρια Γυμνασίου με τάξεις Λυκείου), κυρίες Ελένη Βιάζη, Φιλοθέη Μαριάνου και Λίτσα Βιάζη (Δημ. Σύμβουλοι Πλειοψηφίας), κκ Δαμιανός Παλαιολόγος και Γιάννης Τριαντάφυλλος (Δημ. Σύμβουλοι Μειοψηφίας), κα Κατερίνα Απαρτόγλου (Εκπρόσωπος συλλόγου γονέων), δις Ευαγγελία Παλαιολόγου (Εκπρόσωπος μαθητικών κοινοτήτων) και κ Νίκος Ι. Μαριάνος (Δημότης).  

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Καταψήφισα την πρόταση, διαφωνώντας με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την αρχή, και με την πολιτικοποίηση της Σχολικής Επιτροπής. Δήλωσε «Παρών» ο κ Ν. Μαριάνος.

 1. Οργάνωση τιμητικής εκδήλωσης στη μνήμη του κ. Καραγιαννιώτη Χρήστου:

Το θέμα αποσύρθηκε, σύμφωνα με την επιθυμία της χήρας του αποθανόντα.    

– Στο τέλος της Συνεδρίασης, εξέφρασα στον κ. Δήμαρχο και στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την δυσαρέσκειά μας σχετικά με τη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη ημέρα. Ο λόγος ήταν επειδή ενώ η έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ήταν προγραμματισμένη για τις 11.00 (και ήμουν παρών από τις 10.55), και παρά το γεγονός ότι στις 11.10 υπήρχε ο απαιτούμενος αριθμός Μελών για απαρτία [έξι Μέλη απαιτούνται—τα Μέλη που παρευρίσκονταν ήδη ήταν τα ακόλουθα: α) Τρία Μόνιμα Μέλη—η κα Λίτσα Βιάζη και ο κ Παναγιώτης Φαρούπος (της Πλειοψηφίας), ο κ Νίκος Μαριάνος (της Μειοψηφίας), και β) Τρία Αναπληρωματικά Μέλη—η κα Φιλοθέη Μαριάνου και ο κ Παρασκευάς Κουβαράς (της Πλειοψηφίας), και ο υποφαινόμενος (της Μειοψηφίας)], μετά τις 11.10 ο ίδιος ο κ Δήμαρχος, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, το θεώρησε σκόπιμο και ορθό να τηλεφωνήσει ο ίδιος σε δύο ακόμα Μόνιμα Μέλη (στην κα Ελένη Βιάζη της Πλειοψηφίας και στον κ. Αντώνη Πατέλη της Μειοψηφίας), να τους υπενθυμίσει ότι είχε προγραμματιστεί Συνεδρίαση για εκείνη την ημέρα. Εν συνεχεία, και ενώ όπως προαναφέρθηκε υπήρχε απαρτία ήδη από τις 11.10, η Συνεδρίαση ξεκίνησε στις 11.30, αφού προσήλθαν τα δύο προαναφερόμενα Μόνιμα Μέλη στα οποία είχε τηλεφωνήσει ο κ Δήμαρχος. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η ομάδα μας στερήθηκε το δικαίωμα ψήφου στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Επισήμανα όλα αυτά στον κ Δήμαρχο στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ζήτησα να μην επαναληφθούν—και σε περίπτωση που επαναληφθούν, θα προσφύγουμε στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας. Πρόσθεσα ότι εάν πραγματικά ενδιαφέρεται για τη συνεργασία, την πολυφωνία, τη δημοκρατία και τη συμμετοχή, όπως δηλώνει, θα πρέπει να το αποδείξει και στην πράξη, και όχι να μένουν αυτές οι έννοιες και αρχές μόνο στα λόγια.          

—————————————————–

Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 29 Οκτωβρίου 2011

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε το Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011 στις 11.00, στην Αίθουσα Καλουδά. Καθώς παρευρέθηκαν οι κκ Νίκος Μαριάνος και Αντώνης Πατέλης της Μειοψηφίας, δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχω στη διαδικασία της ψηφοφορίας επί των θεμάτων.

1)      Έγκριση έκδοσης εντύπων για τις Τουριστικές εκθέσεις World Travel Market στο Λονδίνο και «Φιλοξένια » στη Θεσσαλονίκη.

2)      Ανάθεση για την εκτύπωση πάνινων τσαντών για τις τουριστικές εκθέσεις ως προωθητικό υλικό.

3)      Λήψη απόφασης για την Β΄ ανατύπωση εντύπων του Σπηλαίου.

4)      Έγκριση Α΄ λογαριασμού για το έργο «Ανακατασκευή επικίνδυνων ελαττωματικών εργασιών οδοστρωσίας στο οδικό τμήμα  Περιφερειακή οδός Αντιπάρου».

5)      Διάθεση και πίστωση δαπάνης για μίσθωση υδροφόρας.

Πριν τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παραπάνω θέματα, τρία θέματα συζητήθηκαν Προ Ημερησίας Διάταξης:

1. Επισκευή μικροφωνικής:

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Λεβεντάκης εξήγησε στα μέλη της Επιτροπής ότι πρόκειται για επισκευή που έχει γίνει στο σύστημα μικροφωνικής του Δήμου. Η επισκευή έγινε από τον κ. Ιωάννη Ρούσσο στην Πάρο. Το σύνολο ανέρχεται στα 140,00 ευρώ (συν ΦΠΑ).      

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

2. Προκήρυξη Διαγωνισμού για Προμήθεια Καυσίμων:

Συζητήθηκαν εκ νέου οι όροι του Διαγωνισμού. Θα διεξάγεται μία φορά το χρόνο τέτοιος Διαγωνισμός. Ορίστηκαν τα Μέλη της Επιτροπής του Διαγωνισμού (όλοι Δημοτικοί Υπάλληλοι): 1) κ Θεοχάρης Τσολάκης, 2) κα Χρυσούλα Χριστοπούλου, 3) κα Κυριακή Φαρούπου, και τα Αναπληρωματικά Μέλη: 1) κ Ελευθέριος Μανωλίκης, 2) κ Κωνσταντίνος Μανωλίκης, και 3) κα Άννα Παλαιολόγου. Ορίστηκε η ημερομηνία του Διαγωνισμού—11-11-2011—η Επιτροπή θα ορίσει την ώρα.    

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

3. Ανανέωση Ασφάλισης για το Δημοτικό Λεωφορείο:

Ανανεώθηκε το καλοκαίρι το ασφαλιστικό συμβόλαιο του Λεωφορείου, με την Εθνική Ασφαλιστική. Για το Β’ εξάμηνο του 2011, το ποσόν 1.125,00 ευρώ.

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

Ακολούθησε συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, και η λήψη αποφάσεων επί αυτών.

1)      Έγκριση έκδοσης εντύπων για τις Τουριστικές εκθέσεις World Travel Market στο Λονδίνο και «Φιλοξένια» στη Θεσσαλονίκη.

Επρόκειτο για δύο έντυπα—ένας χάρτης (3.000 τεμάχια) και μία γκραβούρα (2.000 τεμάχια). Ζητήθηκαν δύο προσφορές, μία από τον κ. Δραγάτη στην Πάρο και μία από τον κ. Αχιλλεόπουλο στην Αθήνα. Και στις δύο περιπτώσεις ο κ. Αχιλλεόπουλος έδωσε τη χαμηλότερη προσφορά—1.980,00 ευρώ (συν ΦΠΑ) για τους χάρτες (έναντι του ποσού των 2.200,00 ευρώ [συν ΦΠΑ] που ζητήθηκε από τον κ. Δραγάτη), και 1.400,00 ευρώ (συν ΦΠΑ) για τις γκραβούρες (1.500,00 ευρώ, συν ΦΠΑ, είχε ζητήσει ο κ. Δραγάτης). 

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

2)      Ανάθεση για την εκτύπωση πάνινων τσαντών για τις τουριστικές εκθέσεις ως προωθητικό υλικό.

Και για το προϊόν αυτό επίσης ζητήθηκαν μόνο δύο προσφορές—για 2.000 τεμάχια. Η εταιρεία Αφοι Μορφοπούλοι ζήτησε 2.784,00 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ, δηλαδή 1,39 ευρώ/τεμάχιο), ενώ ο κ. Ιωάννης Αργυρόπουλος ζήτησε 1.624,00 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ, δηλαδή 0,81 ευρώ/τεμάχιο).

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

3)      Λήψη απόφασης για την Β΄ ανατύπωση εντύπων του Σπηλαίου.

Ανατέθηκε ξανά στην τυπογραφική εταιρεία του κ. Ν. Ραγκούση στην Πάρο η ανατύπωση των εντύπων του Σπηλαίου (800,00 ευρώ συν ΦΠΑ για 10.000 τεμάχια)

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

Τα παραπάνω θέματα έφεραν ξανά στην επιφάνεια το γενικότερο θέμα της απουσίας της Τουριστικής Επιτροπής—πόσο φανερή είναι η έλλειψή της, πόσο αναγκαία η επανασύστασή της, πόσο σημαντικός είναι ο προγραμματισμός γενικότερα, το ότι επιβάλλεται επιτέλους να υπερνικήσουμε την προχειρότητα και να μπούμε σε δρόμο όπου να λειτουργούμε οργανωμένα και εγκαίρως, και, τέλος, όσον αφορά τις προσφορές, ότι πρέπει να ζητούμε πολλές και από πολλές επιχειρήσεις (ίσως και ενίοτε να προκηρύσσουμε Διαγωνισμούς για την προμήθεια κάποιων προϊόντων ή υπηρεσιών).

4)      Έγκριση Α΄ λογαριασμού για το έργο «Ανακατασκευή επικίνδυνων ελαττωματικών εργασιών οδοστρωσίας στο οδικό τμήμα  Περιφερειακή οδός Αντιπάρου».

Ζητήθηκε η έγκριση του ποσού των 5.452,00 ευρώ, ώστε να ανοιχτεί λογαριασμός και αρχίσει να πληρώνεται ο εργολάβος ο οποίος ανέλαβε την ανακατασκευή του Περιφερειακού δρόμου. Το παραπάνω ποσό είναι για την εκσκαφή και το φρεζάρισμα του δρόμου. Ο κ Δήμαρχος πληροφόρησε επίσης τα Μέλη της Επιτροπής ότι δείγματα του υλικού έχουν παρθεί από το Δήμο μας, την Περιφέρεια και τον εργολάβο.  

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Οι κκ Ν. Μαριάνος και Α. Πατέλης της Μειοψηφίας δεν ενέκριναν την Πρόταση, λόγω στοιχείων σχετικά με την εταιρική ταυτότητα του εργολάβου, το χαμηλό ποσοστό έκπτωσης που είχε δώσει, και το τελικό αποτέλεσμα (ο τάπητας παρουσιάζει πολλές ανωμαλίες). Αναφέρουμε τους λόγους επειδή, σε γενικές γραμμές, μας βρίσκουν σύμφωνους.

5)      Διάθεση και πίστωση δαπάνης για μίσθωση υδροφόρας.

Αφορούσε την καταβολή του ποσού των 1.500,00 ευρώ (συν ΦΠΑ) στον κ Αθανάσιο Τριαντάφυλλο, για υπηρεσίες το περασμένο καλοκαίρι στην περιοχή Προφήτη Ηλία-Μοναστήρια (Αγία Ζώνη), και άλλα 1.500,00 ευρώ (συν ΦΠΑ) στον κ Θεόδωρο Μπιζά, για υπηρεσίες το περασμένο καλοκαίρι στην περιοχή του Σπηλαίου.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Ο κ. Μαριάνος της Μειοψηφίας δήλωσε «Παρών».

———————————–

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 18 Οκτωβρίου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου συνεδρίασε την Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011 στις 19.00, στην Αίθουσα Καλουδά, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 

 1. Έγκριση όρων Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων δημοτικών οχημάτων.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
 3. Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παραδοσιακού καφενείου της Μαρινάτου Μαρίας στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου.
 4. Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 96/18-08-2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο ΚΕΚ Κυκλάδων.
 5. Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 112/18-08-2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση επιστροφής επιχορηγήσεως της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας με βάση τη σχετική πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου 57/07-12-2010.
 6. Τροποποίηση Σύστασης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Αντιπάρου.
 7. Τροποποίηση Σύστασης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου.
 8. Επί αιτήματος κ. Μικέλη Ιωάννη για ρύθμιση οφειλής.
 9. Επί αιτήματος κ. Μαγαλιού Νικόλαου για εποχικότητα.
 10. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για άδεια γραφείου εκμίσθωσης μοτοσικλετών κατόπιν αιτήματος κ. Ροκονίδα Κωνσταντίνου.
 11. Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών: α) Γ΄ κατανομή 2011 για λειτουργικές δαπάνες από Περιφέρεια, β) από ιδίους πόρους.
 12. Μετακίνηση απορριμματοφόρου και ανατρεπόμενου αυτοκινήτου για επισκευή στην Αθήνα.
 13. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2010.
 14. Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων.
 15. Συμμετοχή του Δήμου Αντιπάρου σε τουριστικές εκθέσεις:

Α) World Travel market στο Λονδίνο στις 07-10 Νοεμβρίου 2011.

Β) Φιλοξένια στη Θεσσαλονίκη στις 17-20 Νοεμβρίου 2011.

16. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για διατήρηση μειωμένου Φ.Π.Α. κατόπιν αιτήματος του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου–Αντιπάρου.

17. Ορισμός εργατολόγου δικηγόρου για έλεγχο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αντιπάρου καθώς και τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης.

18. Οργάνωση εκδήλωσης 28ης Οκτωβρίου 2011.

Σημειώσεις:

1) Δυστυχώς, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ στη Συνεδρίαση, για λόγους υγείας.

Ευτυχώς, πολλά μέλη της ομάδας μας μπόρεσαν να παρευρεθούν, και να πάρουν ενεργό μέρος στις συζητήσεις που έγιναν γύρω από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

Η σημερινή «Γέφυρα» βασίζεται στο ηχητικό αρχείο της Συνεδρίασης.

2) Κατόπιν παρατήρησής μου κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της 25ης Σεπτεμβρίου 2011, ότι εδώ και πάρα πολλούς μήνες δεν μοιράζονται (όπως πρέπει) από το Δήμο στα μέλη της Επιτροπής και του Συμβουλίου πριν την κάθε Συνεδρίαση τα σχετικά έγγραφα για τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, έτσι ώστε να μπορούν τα μέλη να είναι ενήμερα πριν τη Συνεδρίαση και να μην καλούνται να αποφασίζουν επί τόπου επί αγνώστων θεμάτων, ο Δήμος φρόντισε πριν τη Συνεδρίαση αυτή να μοιράσει τα σχετικά έγγραφα για μερικά από τα θέματα που επρόκειτο να συζητηθούν. Εύχομαι, εφεξής, να επαναληφθεί ετούτη η κίνηση πριν από την κάθε συνεδρίαση, και του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής, και επίσης να μοιράζονται τα σχετικά έγγραφα για όλα τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης.     

 1. Έγκριση όρων Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων δημοτικών οχημάτων:

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 46.000,00 ευρώ συν ΦΠΑ 16% (7.360,00 ευρώ), συνολικά δηλαδή 53.360,00 ευρώ. Σύμφωνα με τους όρους, πρέπει η ποιότητα να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να στέλνει δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε άλλο πιστοποιημένο εργαστήριο για ανάλυση. Μπορούν να πάρουν μέρος αναγνωρισμένοι προμηθευτές εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο των Κυκλάδων, οι οποίοι πληρούν της προϋποθέσεις του Διαγωνισμού.

Προτάθηκε να εγκριθούν οι όροι του Διαγωνισμού, και εν συνεχεία να παραπεμφθεί το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή, όπου και θα προκηρυχθεί ο Διαγωνισμός, και θα οριστεί η ημερομηνία για το Διαγωνισμό.

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011:

Η κα Κυριακή Φαρούπου, Δημοτική υπάλληλος υπεύθυνη για τα οικονομικά θέματα του Δήμου, ανέγνωσε κατάλογο με κωδικούς, περιγραφές και ποσά, και τις μεταφορές των ποσών αυτών μεταξύ των κωδικών.   

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

 1. Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παραδοσιακού καφενείου της Μαρινάτου Μαρίας στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου:

Η Γραμματέας του Δήμου κα Άννα Παλαιολόγου ενημέρωσε τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η ενδιαφερόμενη έχει καταθέσει όλα τα απαιτούμενα και προβλεπόμενα δικαιολογητικά προκειμένου να λάβει την Προέγρκιση.  

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

 1. Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 96/18-08-2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο ΚΕΚ Κυκλάδων:

Το θέμα είχε εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, και έπρεπε να επικυρωθεί η Απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η δαπάνη ανέρχεται στα 740,77 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ).

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

 1. Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 112/18-08-2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση επιστροφής επιχορηγήσεως της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας με βάση τη σχετική πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου 57/07-12-2010:

Το θέμα είχε εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, και έπρεπε να επικυρωθεί η Απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως μας είχαν ενημερώσει και στην Οικονομική Επιτροπή (ήμουν παρών), η Εθνική Τράπεζα είχε δώσει στην τότε Πρόεδρο της Κοινότητας Αντιπάρου κα Βαρβάρα Φαρούπου-Μανέτα επιχορήγηση αξίας 1.000,00 ευρώ, για τα βιβλιαράκια που εξέδωσε για τον Οικονομικό Απολογισμό της οκταετίας της, και που παρουσιάστηκε λίγο πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη και τελευταία θητεία της. Περίπου ένα μήνα μετά τον Απολογισμό, στις 7 Δεκεμβρίου 2010, το Ελεγκτικό Συνέδριο της Εθνικής Τραπέζης αποφάσισε να ζητήσει την επιστροφή της επιχορήγησης, καθώς έκρινε ότι τα χρήματα είχαν χρησιμοποιηθεί για λόγους αυστηρώς προσωπικούς, για την αυτοπροβολή της τότε Προέδρου.

Στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Λεβεντάκης είχε δηλώσει ότι σκόπευε να ζητήσει από την Τράπεζα να ξαναδώσει στο Δήμο το ίδιο ποσό, αφού επιστραφεί, και να τεθεί η επιχορήγηση προς άλλο σκοπό. Δυστυχώς, φαίνεται πως δεν προέβη σε αυτή την κίνηση από τη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (18-08-2011) μέχρι σήμερα, καθώς ο κ. Δήμαρχος απλώς επανέλαβε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όσα είχε πει τότε, δηλαδή ότι σκοπεύει να τα ζητήσει.

Επίσης, είχα προτείνει τότε στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ότι, σε περίπτωση που δεν θελήσει η Τράπεζα να προβεί σε νέα επιχορήγηση του ιδίου ποσού, ίσως να ήταν καλή ιδέα να ζητούσε ο Δήμος από την κα Μανέτα να καλύψει αυτό το ποσό, αποζημιώνοντας έτσι το Δήμο για το απρόσμενο έξοδο των 1.000,00 ευρώ, από τη στιγμή που χρησιμοποιήθηκε η αρχική τραπεζική επιχορήγηση από την κα Μανέτα για λόγους αυτοπροβολής. Εξακολουθώ να εμμένω στην αρχική μου θέση.      

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

 1. Τροποποίηση Σύστασης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Αντιπάρου:

Ο Δήμος έλαβε έγγραφο από την Περιφέρεια, με Αριθ. Πρωτ. 1374 και με ημερομηνία την 07-06-2011, το οποίο με τη σειρά του ο Δήμος πρωτοκόλλησε, στις 31-08-2011, και με Αριθ. Πρωτ. 3817. Το έγγραφο της Περιφέρειας είχε θέμα την «Τροποποίηση της 6383/10-09-1991 απόφασης της Νομάρχη Κυκλάδων ‘Σύσταση Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αντιπάρου’». Μέσω του προαναφερόμενου εγγράφου, η Περιφέρεια αποφάσιζε να τροποποιήσει την Απόφαση του 1991, και συνεπώς να την εναρμονίσει με τις διατάξεις του Άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (‘Καλλικράτης’).

Η νέα Απόφαση της Περιφέρειας ζητούσε να γίνουν δύο αλλαγές: 1) Η αλλαγή της ονομασίας της Σχολικής Επιτροπής από «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αντιπάρου» σε «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου», και 2) Να αυξηθεί από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο σε εννεαμελές, τα μέλη και οι αναπληρωματικοί του οποίου ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο (και είναι τέσσερις Δημοτικοί Σύμβουλοι—τουλάχιστον δύο από τη Μειοψηφία—οι Διευθυντές του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου, και τρεις δημότες ή κάτοικοι).

Η πρώτη αλλαγή που ζητούσε η Περιφέρεια ήταν εντελώς τυπική—την αλλαγή ονόματος της Σχολικής Επιτροπής.

Ως προς την δεύτερη αλλαγή, το Δημοτικό μας Συμβούλιο, μέσω της υπ. Αριθ. 13/2011 (29-01-2011) Απόφασής του, με την οποία όριζε τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής, είχε ήδη ορίσει τον αριθμό των μελών της Σχολικής Επιτροπής στα εννέα.

Συνεπώς, οι μόνες αλλαγές που χρειάζονταν να γίνουν στη σύνθεση των μελών της Σχολικής Επιτροπής ήταν στα πρόσωπα των Διευθυντών των δύο σχολείων (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό), λόγω της πρόσφατης αλλαγής των δύο Διευθυντών. Ήδη υπήρχαν τέσσερις Δημοτικοί Σύμβουλοι—«τουλάχιστον δύο από τη Μειοψηφία» (από την Πλειοψηφία η κα Λίτσα Βιάζη, από τη Μειοψηφία οι κκ Αντώνης Πατέλης, Δαμιανός Παλαιολόγος και Νίκος Μαριάνος [δεν αναγράφεται στην Απόφαση της Περιφέρειας ότι πρέπει να υπάρχει εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων])—οι δύο Διευθυντές [θα έμπαιναν τα δύο νέα πρόσωπα] και τρεις δημότες ή κάτοικοι (η κα Μαρία Λούφα—την οποία είχε ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο με την Απόφαση 13/2011 Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής—η κα Χρυσούλα Χριστοπούλου, και η κα Κατερίνα Αποκότου).

Δεν αναφερόταν, ούτε αναφέρεται κάπου ότι ο/η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής πρέπει να είναι Διευθυντής /-τρια Σχολείου, και με αυτή τη λογική ο κ. Δήμαρχος είχε προτείνει την κα Λούφα για τη θέση της Πρόεδρου, και είχε εγκρίνει την πρότασή του το Δημοτικό Συμβούλιο στη Συνεδρίασή του την 29η Ιανουαρίου 2011, με την Απόφαση 13/2011.

Ωστόσο, ο κ. Δήμαρχος, δυστυχώς, με αφορμή των πολύ μικρών αλλαγών που έπρεπε να γίνουν στη Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με το προαναφερόμενο έγγραφο της Περιφέρειας, άδραξε την ευκαιρία να ανακοινώσει την καθαίρεση της κας Λούφα από τη θέση της Προέδρου, και την αντικατάστασή της από την καινούργια Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου—όλα αυτά απρόκλητα (ουδείς—ακόμα και τα μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, απ’ ο,τι φάνηκε—  αμφισβητεί το γνήσιο ενδιαφέρον και την θετική ως σήμερα συνεισφορά της κας Λούφα στην Επιτροπή), και αναπάντεχα, καθώς ο κ. Δήμαρχος δεν μπήκε καν στον κόπο να συζητήσει το θέμα προηγουμένως με την κα Λούφα, αλλά προτίμησε, αντιθέτως, να την καθαιρέσει δημοσίως κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο λόγος, σύμφωνα με τον κ. Δήμαρχο, ήταν «καθαρά θεσμικός», και το ίδιο σκόπευε να κάνει και με την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου, την κα Φιλοθέη Μαριάνου (η οποία, ωστόσο, τυγχάνει να είναι και Δημοτική Σύμβουλος της παράταξής του).

Αντιδρώντας στις απρόσμενες αυτές εξελίξεις, η κα Λούφα δήλωσε ότι θα ήθελε να υποβάλει την παραίτησή της από την Σχολική Επιτροπή. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αυτής συζήτησης επί του θέματος των αλλαγών στις Σχολικές Επιτροπές, δήλωσε και ο κ. Νίκος Μαριάνος ότι και αυτός θα ήθελε να υποβάλει την παραίτησή του.

Ο κ. Δήμαρχος τους ρώτησε αν ήθελαν να αποσύρουν τις παραιτήσεις τους, ωστόσο και οι δύο επέμεναν να τις υποβάλουν.

Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να αποσυρθεί το θέμα, λόγω των παραιτήσεων των δύο μελών. (Έκτοτε, παραιτήθηκε και τρίτο μέλος, η κα Αποκότου, λόγω των όσων διαδραματίστηκαν στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ενόψει της νέας κατάστασης που διαμορφώνεται).

Αποσύρθηκε το θέμα κατά πλειοψηφία, ώστε να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση. Οι τέσσερις Σύμβουλοι της Μειοψηφίας καταψήφισαν την πρόταση να αποσυρθεί το θέμα.

 1. Τροποποίηση Σύστασης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου:

Ο Δήμος έλαβε έγγραφο από την Περιφέρεια, με Αριθ. Πρωτ. 1375 και με ημερομηνία την 07-06-2011, το οποίο με τη σειρά του ο Δήμος πρωτοκόλλησε, στις 10-06-2011, και με Αριθ. Πρωτ. 2752. Το έγγραφο της Περιφέρειας είχε θέμα την «Τροποποίηση της 11498/19-09-1991 απόφασης της Νομάρχη Κυκλάδων ‘Σύσταση Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Αντιπάρου’». Μέσω του προαναφερόμενου εγγράφου, η Περιφέρεια αποφάσιζε να τροποποιήσει την Απόφαση του 1991, και συνεπώς να την εναρμονίσει με τις διατάξεις του Άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (‘Καλλικράτης’).

Η νέα Απόφαση της Περιφέρειας ζητούσε να γίνουν δύο αλλαγές: 1) Η αλλαγή της ονομασίας της Σχολικής Επιτροπής από «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Αντιπάρου» σε «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου», και 2) Να αυξηθεί από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο σε εννεαμελές, τα μέλη και οι αναπληρωματικοί του οποίου ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο (και είναι πέντε Δημοτικοί Σύμβουλοι—τουλάχιστον δύο από τη Μειοψηφία—ο/η Διευθυντής/-τρια του Γυμνασίου με τάξεις Λυκείου, εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων, εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων και δημότης ή κάτοικος).

Συζητήθηκε το θέμα παράλληλα με αυτό των αλλαγών στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, αλλά όχι σε τόσο βάθος.

Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να αποσυρθεί το θέμα, λόγω των εξελίξεων σχετικά με την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπάιδευσης.

Αποσύρθηκε το θέμα κατά πλειοψηφία, ώστε να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση. Οι τέσσερις Σύμβουλοι της Μειοψηφίας καταψήφισαν την πρόταση να αποσυρθεί το θέμα.

 1. Επί αιτήματος κ. Μικέλη Ιωάννη για ρύθμιση οφειλής:

Ο αιτών ζητούσε να ρυθμιστεί οφειλή του για το τέλος ακίνητης περιουσίας, η οποία προέκυψε από τα παραπάνω τετραγωνικά της πραγματικής επιφάνειας της οικίας του. Ζητούσε να καταβληθεί η οφειλή σε μηνιαίες δόσεις.

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση. Ορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο αιτών θα έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει την οφειλή του σε πέντε δόσεις.

 1. Επί αιτήματος κ. Μαγαλιού Νικόλαου για εποχικότητα:

Ο αιτών είναι ιδιοκτήτης επιπλωμένων διαμερισμάτων στον Άγιο Γεώργιο. Υπέβαλε στο Δήμο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώστε να ενταχθεί στη ρύθμιση αυτή.

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

 1. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για άδεια γραφείου εκμίσθωσης μοτοσικλετών κατόπιν αιτήματος κ. Ροκονίδα Κωνσταντίνου:

Πληροφορήθηκαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο αιτών έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ζητούσε να γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να κατατεθεί η σχετική Γνωμοδότηση στον ΕΟΤ, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, προκειμένου να εκδοθεί από τον τελευταίο η σχετική άδεια, όπως ορίζει ο νόμος. Ο αιτών ενημέρωσε  το Συμβούλιο σχετικά με τον χώρο για τον οποίο ζητούσε να εκδοθεί η άδεια και όπου θα λειτουργούσε το γραφείο εκμίσθωσης μοτοσυκλετών, και επίσης για τον χώρο όπου θα φυλάσσονταν οι 12 μοτοσυκλέτες και τα τρία τετράκυκλα οχήματα (οι ανώτατοι επιτρεπόμενοι αριθμοί, σύμφωνα με το νόμο).        

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

 1. Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών: α) Γ΄ κατανομή 2011 για λειτουργικές δαπάνες από Περιφέρεια, β) από ιδίους πόρους:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Φαρούπος ενημέρωσε τα μέλη του Σώματος ότι ο Δήμος έλαβε τις πρώτες δύο κατανομές από την Περιφέρεια για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων μας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η κάθε κατανομή ανέρχεται στα 1.801,51 ευρώ καθαρά, και είναι και για τα δύο σχολεία. Ο Δήμος πρότεινε να ενισχύσει το ποσό αυτό, όπως συνέβαινε ως τώρα και με τις προηγούμενες Κοινοτικές αρχές, δίδοντας χίλια ευρώ στο κάθε σχολείο, από ιδίους πόρους.    

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

 1. Μετακίνηση απορριμματοφόρου και ανατρεπόμενου αυτοκινήτου για επισκευή στην Αθήνα:

Το θέμα αφορούσε μόνο τη μετακίνηση των παραπάνω οχημάτων (δηλαδή, τα εισιτήρια μετ’ επιστροφής, το κόστος των οποίων θα ανέλθει στα 700,00 ευρώ περίπου).

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

 1. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2010:

Το θέμα είχε εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. Αφορούσε τα οικονομικά στοιχειά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, και έπρεπε να επικυρωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

 1. Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων:

Αιτήματα των 1) κ. Αντώνη Μαριάνου (του Πέτρου), και 2) κ. Αναστάσιο Γκίκα, για την επιστροφή καταβληθέντων ποσών. Και οι δύο αιτούντες πλήρωναν στη ΔΕΗ δημοτικά τέλη και τέλη ακίνητης περιουσίας για παραπάνω τετραγωνικά από όσα υπήρχαν στην πραγματικότητα, και σύμφωνα με το νόμο δικαιούνται την επιστροφή της διαφοράς, για τα τρία τελευταία χρόνια. Υπέβαλαν και οι δύο στο Δήμο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να λάβουν τις επιστροφές.

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

 1. Συμμετοχή του Δήμου Αντιπάρου σε τουριστικές εκθέσεις:

Α) World Travel market στο Λονδίνο στις 07-10 Νοεμβρίου 2011.

Β) Φιλοξένια στη Θεσσαλονίκη στις 17-20 Νοεμβρίου 2011:

Η Σύμβουλος κα Λίτσα Βιάζη ενημέρωσε το Σώμα ότι η Πλειοψηφία επέλεξε τις παραπάνω δύο εκθέσεις για συμμετοχή του Δήμου Αντιπάρου. Στις εκθέσεις αυτές, η Περιφέρεια παραχωρεί μόνο κάποιο μικρό χώρο στο περίπτερό της, αλλά δεν καλύπτει όποια άλλα έξοδα. Η κα Βιάζη επίσης ενημέρωσε τα μέλη για την οργάνωση της παρουσίασης, το έντυπο-διαφημιστικό υλικό, τα έξοδα μετάβασης και διαμονής, και τα ονόματα των ατόμων που θα μεταβούν στις εκθέσεις.

Σχολιάστηκαν πολύ η καθυστέρηση και η προχειρότητα στην οργάνωση από πλευράς Δήμου, και έγιναν πολλές αναφορές στην ανάγκη ύπαρξης μιας αποτελεσματικής Τουριστικής Επιτροπής που θα αναλαμβάνει τη σύνταξη προτάσεων σχετικά με τις εκθέσεις. Επίσης, διαπιστώθηκε η έλλειψη (της αναγκαίας) συμμετοχής επιχειρήσεων του νησιού στις εκθέσεις, λόγω της μη πρόσκλησής τους από τη Δημοτική Αρχή.

Αναφερόμενος στο θέμα της ανασύστασης της Τουριστικής Επιτροπής, ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να καλέσει, στο μέλλον, τους επιχειρηματίες-επαγγελματίες σε συγκέντρωση, να υποβάλλουν οι ίδιοι υποψηφιότητες και να επιλέξουν κατά αυτό τον τρόπο τα μέλη της Επιτροπής. Η ανεπίσημη πρότασή του έγινε αποδεκτή προφορικά (και θεωρητικά) από πολλούς παρευρισκόμενους.

Εγκρίθηκε το θέμα της συμμετοχής του Δήμου στις συγκεκριμένες δύο εκθέσεις, με ομόφωνη απόφαση.

16. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για διατήρηση μειωμένου Φ.Π.Α. κατόπιν αιτήματος του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου–Αντιπάρου:

Ο Σύλλογος ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει υπέρ της διατήρησης του μειωμένου ΦΠΑ (16%) στα νησιά μας, και να κοινοποιηθεί η Απόφαση στον κ. Πρωθυπουργό και στον κ. Υπουργό Οικονομικών.   

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

17. Ορισμός εργατολόγου δικηγόρου για έλεγχο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αντιπάρου καθώς και τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης:

Η Πλειοψηφία πρότεινε να οριστεί ο εργατολόγος δικηγόρος κ. Διονύσιος Καλαματιανός, ο οποίος εργάζεται στο γραφείο του γνωστού ειδικού Αλέξη Μητρόπουλου, ώστε να ελεγχθούν οι νέοι ΟΕΥ (Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας) του Δήμου και της υπό σύστασης Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης, σε μία προσπάθεια να προστατευτούν και να εξασφαλιστούν οι υφιστάμενες και προγραμματισμένες θέσεις εργασίας στο Δήμο και στην Επιχείρηση, ενόψει των εξελίξεων σχετικά με το θέμα των περικοπών και των εφεδρειών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το κόστος της εργασίας αυτής από τον ειδικό δικηγόρο ανέρχεται στα 800,00 ευρώ.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Ο κ. Νίκος Μαριάνος της Μειοψηφίας δήλωσε «παρών».

18. Οργάνωση εκδήλωσης 28ης Οκτωβρίου 2011:

Ο κ. Γιώργος Αρκουλής στην Πάρο έδωσε την χαμηλότερη προσφορά για τα  στεφάνια, ο κ. Πέτρος Τριαντάφυλλος για τους εργολάβους.

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

————————————————————

Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 25 Σεπτεμβρίου 2011

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε την Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011 στις 19.00, στο Γραφείο του κ. Δημάρχου. Καθώς απουσίαζε ο κ. Νίκος Μαριάνος της Μειοψηφίας, ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος της Μειοψηφίας μου δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχω όχι μόνο στις συζητήσεις, αλλά και στη διαδικασία της ψηφοφορίας επί των προτάσεων και θεμάτων.

Τα ακόλουθα θέματα τέθηκαν προς συζήτηση και απόφαση:

1)      Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών ύδρευσης

2)      Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών καθαριότητας

3)      Έγκριση προμήθειας ειδών ελαιοχρωματισμού

4)      Ψήφιση Απολογιστικών οικονομικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010

5)      Έγκριση μελέτης και ανάθεση για την τοποθέτηση μπαρών στον κεντρικό δρόμο Αντιπάρου και διάθεση και πίστωση δαπάνης για την προμήθειά τους

6)      Αποδοχή μελέτης και ορισμός ημερομηνίας δημοπρασίας και επιτροπής για την προμήθεια στάσεων λεωφορείων

7)      Έγκριση, διάθεση δαπάνης και ανάθεση για τη εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας του Λιμενικού Ταμείου Αντιπάρου

8)      Έγκριση προμήθειας γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες του Δήμου

9)      α) Έγκριση γνωμοδοτήσεων επιτροπής οχημάτων

β) Έγκριση προμηθειών και εργασιών που προκύπτουν από τις ανωτέρω γνωμοδοτήσεις της επιτροπής οχημάτων

10)  Έγκριση τεχνικής περιγραφής και ανάθεση για τις εργασίες κατασκευής τοιχείου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στον Άγιο Γεώργιο

11)  Έγκριση τεχνικής περιγραφής και ανάθεση για τις εργασίες κατασκευής δύο τοιχείων αντιστήριξης στη θέση Βαθύς Βόλος με λιθοδομή

12)  Έγκριση τεχνικής περιγραφής και ανάθεση για τις εργασίες κατασκευής τοιχείου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στον Σιφνέικο Γυαλό

13)   Έγκριση προμήθειας 6 κυπέλλων για τους ποδηλατικούς αγώνες Αντιπάρου

14)   Έγκριση προμήθειας πυροσβεστικού υλικού για το parking του οικισμού

15)   Έγκριση προμήθειας αλυσοπρίονου για της ανάγκες του Δήμου Αντιπάρου

16)   Έγκριση προμήθειας πυροσβεστικών σωλήνων

17)   Έγκριση προμήθειας σημαιών για την εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου

18)  Έγκριση δομικών υλικών για την αποκατάσταση των δρόμων λόγω υδραυλικών βλαβών

Με την έναρξη της Συνεδρίασης ζήτησα, εκ νέου, από τον Δήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννη Λεβεντάκη να συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή στην Αίθουσα Καλουδά, για λόγους χωρητικότητας και διαφάνειας. Οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπές είναι δημόσιες και ανοιχτές, πολλοί πολίτες ενδιαφέρονται να παρευρεθούν, ωστόσο αποθαρρύνονται από το γεγονός ότι η Επιτροπή συνεδριάζει στο Γραφείο του Δημάρχου, το οποίο είναι ένα δωμάτιο 15 τ.μ. (και αν). Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση της 25ης Σεπτεμβρίου, είχαν καταφθάσει πολλοί πολίτες για να παρακολουθήσουν, οι οποίοι όμως δεν χωρούσαν στο Γραφείο μαζί με τα μέλη της Επιτροπής. Ο κ. Δήμαρχος επιτέλους δέχθηκε το αίτημά μου, μετά από προσπάθειά μου εννέα μηνών, και δεσμεύτηκε ενώπιον όλους τους παρευρισκόμενους ότι, εφ’ εξής, θα συνεδριάζει η Επιτροπή στην Αίθουσα Καλουδά.    

Πριν τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παραπάνω θέματα, δύο θέματα συζητήθηκαν Προ Ημερησίας Διάταξης:

1. Τα ασφάλιστρα των οχημάτων του Δήμου:

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι λήγουν οι ασφάλειες των οχημάτων του Δήμου, και ότι πρέπει να ανανεωθούν. Δυστυχώς, μέχρι την ώρα της Συνεδρίασης, είχε παραλάβει ο Δήμος προσφορά από μία μόνο ασφαλιστική εταιρεία. Συνεπώς, θα χρειαζόταν να αποσυρθεί το θέμα εν αναμονή και άλλων προσφορών.      

Αποσύρθηκε το θέμα λόγω έλλειψης προσφορών.

2. Το έργο της Αποχέτευσης-Βιολογικού:

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι σε πρόσφατο ταξίδι του στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ, συναντήθηκε με εκπροσώπους της εταιρείας Εγνατία ΑΕ—ανάδοχος του Αποχετευτικού-Βιολογικού μας έργου—για να ενημερωθεί σχετικά με την πορεία του έργου. Πληροφορήθηκε ότι, λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης, έχει μειωθεί κατά 60% το προσωπικό της εταιρείας, και συνεπώς θα υπάρξει δίμηνη περίπου καθυστέρηση για την έκδοση των Τευχών Δημοπράτησης του έργου. (Αρχικά είχαν πει για Οκτώβριο, και θα πήγαινε τώρα Δεκέμβριο.)

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με τον κ. Δήμαρχο, ανακαλύφθηκε τυχαίως ότι η (παλαιά) μελέτη την οποία υπέβαλε ο Δήμος μας ως μέρος της Αίτησής μας για την ένταξη και τη χρηματοδότηση του έργου θα χρειαστεί τώρα να τροποποιηθεί, επειδή η μελέτη προβλέπει Αποχετευτικό σύστημα για 6.000 κατοίκους, και Βιολογικό για 3.000. Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε πως τον ενημέρωσαν ότι οι δύο αυτοί αριθμοί πρέπει να συμφωνούν—το επιθυμητό, είπε, θα ήταν να ανέβουν και οι δύο στους 6.000, ωστόσο το οικόπεδο στο Σιφνέικο όπου θα τοποθετηθεί ο Βιολογικός δεν αρκεί σε επιφάνεια ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει μονάδα για 6.000 κατοίκους. Συνεπώς, θα πρέπει να μειωθεί το έργο του Αποχετευτικού, ώστε να είναι και τα δύο έργα για 3.000 κατοίκους.       

Εν συνεχεία, ρώτησε ο κ. Δήμαρχος τους ίδιους εκπροσώπους της Εγνατίας ΑΕ αν υπήρχε τρόπος να αποφευχθεί η καθυστέρηση και να διορθωθεί η μελέτη. Τον παρέπεμψαν σε εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες τους, οι οποίοι, με τη σειρά τους, ενημέρωσαν τον κ. Δήμαρχο ότι το κόστος για τα δύο έργα (α. τεύχη δημοπράτησης και β. τροποποίηση μελέτης) θα ανέρχονταν στα 20.000 ευρώ συν ΦΠΑ. (10.000 συν ΦΠΑ η κάθε εργασία.)

Για να πραγματοποιηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι εργασίες, ο κ. Δήμαρχος, μετά από συζήτηση με τα παρευρισκόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στα πλαίσια της Συνεδρίασης, πρότεινε να προχωρήσουμε με τις εργασίες αυτές, και να υπάρχει όρος στις συμβάσεις με τους δύο αυτούς μηχανικούς ότι δεν θα εισπράξουν την αμοιβή τους αν δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες τους εντός 45 ημερών.

Μετά από μεγάλη συζήτηση (παρουσία πολλών μελών της ομάδας μας, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά και ουσιαστικά), η πρόταση του κ. Δημάρχου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Καταψήφισα την πρόταση επειδή η ομάδα μας θα προτιμούσε να προηγηθεί ανοιχτή, δημόσια συζήτηση με τους ειδικούς μηχανικούς και με εκπροσώπους της Εγνατίας ΑΕ, σχετικά με τα παραπάνω έργα και με το έργο γενικότερα, και μετά να λαμβάνονταν, εφ’ όσον χρειάζονταν, όποιες αποφάσεις σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις των μελετών ή του έργου. Επιπλέον, μέλος της ομάδας μας που βρίσκονταν στη Συνεδρίαση πρότεινε στον κ. Δήμαρχο να τον φέρει σε επαφή με γνωστό του ειδικό μηχανικό μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας, με πολλές σχετικές γνώσεις και σημαντική προϋπηρεσία  στο συγκεκριμένο χώρο, ώστε να αναζητηθεί μία ουδέτερη γνώμη από τρίτο πρόσωπο άλλης εταιρείας.

Έπρεπε να διερευνηθεί, κατά την άποψή μας, η δυνατότητα κατασκευής του έργου για τουλάχιστον 6.000 κατοίκους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι 1) ο μόνιμος πληθυσμός στο νησί αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια και έχουμε όλο και περισσότερους επισκέπτες κάθε καλοκαίρι, και 2) είναι ένα δαπανηρό και δύσκολο έργο, το οποίο θα κατασκευαστεί μία φορά και δεν θα είναι δυνατόν να τροποποιηθεί εύκολα στο μέλλον, για πολλούς λόγους—επομένως, το έργο θα καλείται να καλύψει τις ανάγκες του νησιού και των κατοίκων του για τα επόμενα 20 χρόνια τουλάχιστον.  

Τόνισα ότι όλα τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι είμαστε αντίθετοι με το έργο της Αποχέτευσης-Βιολογικού—κάθε άλλο, όπως όλοι οι Αντιπαριώτες το βρίσκουμε απολύτως αναγκαίο, υψίστης σημασίας και πολύ καθυστερημένο—και ακριβώς για το λόγο αυτό θέλουμε να γίνει σωστή δουλειά από την αρχή, έτσι ώστε να μη χρειαστεί περαιτέρω αλλαγές και τροποποιήσεις στο μέλλον (οι οποίες, όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, σίγουρα θα είναι χρονοβόρες και δαπανηρές). Κατά την άποψή μας, αυτά είναι θέματα που πρέπει να εξεταστούν και να επιλυθούν εγκαίρως και αποτελεσματικά. Μια ανοιχτή, δημόσια συζήτηση με τους προαναφερόμενους ειδικούς πριν από όποια αλλαγή στη μελέτη και στο έργο ίσως προλάβει δυσάρεστες και δαπανηρές καταστάσεις στο μέλλον, και επίσης θα έδινε την ευκαιρία στα μέλη της τοπικής κοινωνίας να ενημερωθούν και να συμμετέχουν σε ένα έργο που τους αφορά τόσο πολύ.    

Ακολούθησε συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, και η λήψη αποφάσεων επί αυτών.

1)      Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών ύδρευσης:

Για επισκευές που προέκυψαν το καλοκαίρι. Σύνολο 3.500,00 ευρώ, από το κατάστημα της κας Ζαφειρίας Τριανταφύλλου.    

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Ο κ. Αντώνης Πατέλης της Μειοψηφίας και εγώ καταψηφίσαμε την πρόταση. Ο λόγος που δεν μπορούσα να εγκρίνω τη δαπάνη ήταν επειδή δεν έχουν ζητηθεί προσφορές γενικότερα για τα ανταλλακτικά της ύδρευσης, και αντί αυτού ο Δήμος έχει προμηθευτεί ως τώρα όλα τα υλικά από το ίδιο κατάστημα. Επίσης, μας παρουσίασαν το σύνολο της δαπάνης, χωρίς να έχουν διαθέσιμα τα σχετικά καταστατικά, ή τουλάχιστον αναλυτική κατάσταση με τα είδη που προμηθεύτηκαν και το κόστος τους. 

2)      Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών καθαριότητας:

Για τσάπες, φτυάρια, πινέλα, κλπ, που χρησιμοποιήθηκαν στη δενδροφύτευση την άνοιξη και αλλού. Σύνολο 1.600,00 ευρώ, από το κατάστημα της κας Ζαφειρίας Τριανταφύλλου.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Ο κ. Πατέλης και εγώ καταψηφίσαμε την πρόταση. Ο λόγος, ξανά, για τον οποίο δεν μπορούσα να εγκρίνω τη δαπάνη ήταν επειδή δεν έχουν ζητηθεί προσφορές γενικότερα για τα ανταλλακτικά καθαριότητας, και αντί αυτού ο Δήμος έχει προμηθευτεί ως τώρα όλα τα υλικά από το ίδιο κατάστημα. Επίσης, μας παρουσίασαν το σύνολο της δαπάνης, χωρίς να έχουν διαθέσιμα τα σχετικά καταστατικά, ή τουλάχιστον αναλυτική κατάσταση με τα είδη που προμηθεύτηκαν και το κόστος τους.

3)      Έγκριση προμήθειας ειδών ελαιοχρωματισμού:

Για χρώματα, κλπ. Σύνολο 1.607,30 ευρώ, από το κατάστημα της κας Ζαφειρίας Τριανταφύλλου.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Ο κ. Πατέλης και εγώ καταψηφίσαμε την πρόταση. Ο λόγος, ακόμα μια φορά, για τον οποίο δεν μπορούσα να εγκρίνω τη δαπάνη ήταν επειδή δεν έχουν ζητηθεί προσφορές γενικότερα για τα είδη ελαιοχρωματισμού, και αντί αυτού ο Δήμος έχει προμηθευτεί ως τώρα όλα τα σχετικά υλικά από το ίδιο κατάστημα. Επίσης, μας παρουσίασαν το σύνολο της δαπάνης, χωρίς να έχουν διαθέσιμα τα σχετικά καταστατικά, ή τουλάχιστον αναλυτική κατάσταση με τα είδη που προμηθεύτηκαν και το κόστος τους.

4)      Ψήφιση Απολογιστικών οικονομικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010:

Το θέμα αφορούσε την τυπική έγκριση κάποιων οικονομικών στοιχείων από το 2010.

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

5)      Έγκριση μελέτης και ανάθεση για την τοποθέτηση μπαρών στον κεντρικό δρόμο Αντιπάρου και διάθεση και πίστωση δαπάνης για την προμήθειά τους:

Ο κ. Δήμαρχος παρουσίασε τρεις προσφορές, και πρότεινε τη χαμηλότερη—10.900,00 ευρώ συν ΦΠΑ. Το ποσόν δεν συμπεριλαμβάνει το κόστος εγκατάστασης.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Καταψήφισα την πρόταση για πολλούς λόγους: 1) Επειδή, όπως εξήγησα, κατά την άποψή μου, υπάρχουν Κοινοτικές Αποφάσεις (οι πιο πρόσφατες του 2007 και του 2009), οι οποίες χαρακτηρίζουν τον κεντρικό δρόμο «πεζόδρομο» για ολόκληρο το έτος και καθορίζουν τις ώρες τροφοδοσίας των καταστημάτων, και πρέπει να σεβαστούν. 2) Τις αποφάσεις αυτές υποχρεούται να εφαρμόσει η αστυνομία. Αν αδυνατεί η τοπική αστυνομία για οποιονδήποτε λόγο να τις εφαρμόσει, τότε οφείλουν/-ουμε να απευθυνθούν/-ούμε επισήμως στο αμέσως επόμενο ιεραρχικό επίπεδο της Ελληνικής Αστυνομίας, κ.ο.κ., 3) Πρέπει να φροντίσουμε να δημοσιοποιήσουμε το πρόβλημα (μέσω λαϊκής συνέλευσης, με έντυπο υλικό, ενημέρωση των ΜΜΕ, κλπ), ώστε να ευαισθητοποιηθεί το κοινό. 4) Μου είναι αδιανόητο το γεγονός ότι όλοι μας μπορούμε και δείχνουμε τον πρέπον σεβασμό και την απαιτούμενη αυτοσυγκράτηση απέναντι στις σχετικές Αποφάσεις τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά δεν μπορούμε να διατηρήσουμε την ίδια κατάσταση και το χειμώνα, προς όφελος όλων. Είναι τόσο δύσκολο για τους 10-15 παραβάτες να σεβαστούν το νόμο και το χειμώνα, και έτσι να μη θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές όλων μας, προπάντων των μικρών παιδιών; 5) Υπάρχουν και πολλοί παράλληλοι δρόμοι κατά μήκος ολόκληρου του πεζόδρομου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα δίκυκλα και τα αυτοκίνητα. 6) Από τη δεκαετία του ’80 έχει χαρακτηριστεί το χωριό μας ‘παραδοσιακός οικισμός’, και η εικόνα των μπάρων θα είναι σίγουρα αντιαισθητική και αντίθετη σε όποια έννοια της παράδοσης. 7) Υπάρχει και η οικονομική διάσταση, καθώς, όπως ξέρουμε όλοι, στις ημέρες μας πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεχτικοί με τα χρήματα του Δήμου, και να είναι απολύτως αναγκαίες όλες οι δαπάνες στις οποίες προβαίνουμε (και αυτές στις πιο συμφέρουσες τιμές). Οι παραπάνω προσφορές είναι μόνο για τον εξοπλισμό—δεν αναφέρονται στα έξοδα τοποθέτησης, ούτε υπολογίζονται τα χρήματα που θα χρειαστούν για συντήρηση, ανταλλακτικά, επισκευές. 8) Οι μπάρες δεν θα κλείσουν όλους τους παράδρομους, οπότε, θα συνεχίσουν να περνούν όσοι θέλουν, όσο θέλουν. Τα μηχανάκια θα μπορούν να παρακάμψουν τις μπάρες. 9) Πάνω απ’ όλα, όμως, είναι θέμα αρχής: Αν εμείς οι ίδιοι, ως μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, παίρνουμε Αποφάσεις και μετά δεν προσπαθούμε να τις εφαρμόσουμε—με λίγα λόγια δεν τις υποστηρίξουμε, δεν πολεμήσουμε για αυτές, δεν τις σεβαστούμε—αν απλούστατα αποδεχόμαστε την όποια Απόφαση ως «μη εφαρμόσιμη», και αν, στην προκειμένη περίπτωση, αποφασίσουμε να προβούμε στη δαπάνη και στην αντιαισθητική εγκατάσταση των μπάρων, ισοδυναμεί με το να αποδεχόμαστε την ήττα μας. Είναι το ίδιο με το να λέμε ότι ως Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζουμε, αλλά αν κάποιοι λίγοι θέλουν να ζουν υπεράνω του νόμου, δεν μπορούμε να τους σταματήσουμε. Για μένα, τέτοια στάση επιδεικνύει μόνο ηττοπάθεια, και δημιουργεί επικίνδυνα προηγούμενα για μέλλουσες Αποφάσεις. Την θεωρώ ήττα της ίδιας της δημοκρατίας, ήττα που εκμηδενίζει τη δημοκρατική διαδικασία. Επιτρέπουμε σε μία μειοψηφία παραβατών να επιβάλλεται σε μία πλειοψηφία νομοταγών πολιτών. Δεν οφείλουμε να προστατεύσουμε τη δημοκρατία, το Δημοτικό Συμβούλιο, την πλειοψηφία, οι οποίοι είναι νομοταγείς πολίτες; Έχει, εν τέλει, μία μειοψηφία παραβατών περισσότερα δικαιώματα από τη Δημοτική αρχή, από μία πλειοψηφία νομοταγών πολιτών;    

6)      Αποδοχή μελέτης και ορισμός ημερομηνίας δημοπρασίας και επιτροπής για την προμήθεια στάσεων λεωφορείων:

Προτάθηκε να εγκρίνουμε τη σχετική μελέτη, η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, να συμφωνήσουμε με την 10-10-2011 ως ημερομηνία της δημοπρασίας του έργου (για 10 στάσεις, με κόστος 2.000,00 ευρω συν ΦΠΑ η καθεμία), και να αποδεχθούμε τον ορισμό των παρακάτω Δημοτικών υπαλλήλων ως μέλη της σχετικής Επιτροπής: 1) τον κ. Θεοχάρη Τσολάκη [Πρόεδρος], 2) την κα Χρυσούλα Χριστοπούλου, και 3) την κα Κυριακή Φαρούπου).

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

7)      Έγκριση, διάθεση δαπάνης και ανάθεση για τη εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας του Λιμενικού Ταμείου Αντιπάρου:

Προτάθηκε η χαμηλότερη προσφορά από τις τρεις που ζητήθηκαν—7.000,00 ευρώ συν ΦΠΑ. Η μελέτη θα παραδοθεί σε 40 ημέρες.

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

8)      Έγκριση προμήθειας γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες του Δήμου:

Για το συνολικό ποσόν των 280,00 ευρώ, από το κατάστημα της κας Ασημίνας Χατζηπέτρου.

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

9)      α) Έγκριση γνωμοδοτήσεων επιτροπής οχημάτων

β) Έγκριση προμηθειών και εργασιών που προκύπτουν από τις ανωτέρω γνωμοδοτήσεις της επιτροπής οχημάτων

Τα δύο συζητήθηκαν ως ένα θέμα. Τα ποσά ήταν 386,00, 125,00 και 100,00  ευρώ, και οι εργασίες εκτελέστηκαν στο πρατήριο καυσίμων-συνεργείο του κ. Ιωάννη Λεχουρίτη.

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

10)  Έγκριση τεχνικής περιγραφής και ανάθεση για τις εργασίες κατασκευής τοιχείου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στον Άγιο Γεώργιο:

Το έργο εκτελέστηκε από τον κ. Κίμωνα Καλάργυρο. Το ποσόν ήταν 6.808,04 (με ΦΠΑ). Είχαν ζητηθεί δύο προσφορές, και αυτή ήταν η χαμηλότερη.

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

11)  Έγκριση τεχνικής περιγραφής και ανάθεση για τις εργασίες κατασκευής δύο τοιχείων αντιστήριξης στη θέση Βαθύς Βόλος με λιθοδομή:

Το έργο εκτελέστηκε από τον κ. Κίμωνα Καλάργυρο. Το ποσόν ήταν 6.753,52 (με ΦΠΑ). Είχαν ζητηθεί δύο προσφορές, και αυτή ήταν η χαμηλότερη.

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

12)  Έγκριση τεχνικής περιγραφής και ανάθεση για τις εργασίες κατασκευής τοιχείου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στον Σιφνέικο Γυαλό:

Το έργο εκτελέστηκε από τον κ. Κίμωνα Καλάργυρο. Το ποσόν ήταν 3.480,00 (με ΦΠΑ).

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Ο κ. Πατέλης της Μειοψηφίας και εγώ καταψηφίσαμε την πρόταση. Ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούσα να εγκρίνω τη δαπάνη ήταν επειδή δεν ζητήθηκαν εκ νέου προσφορές για το συγκεκριμένο έργο, με αποτέλεσμα να ανατεθεί και αυτό το έργο στο ίδιο πρόσωπο. Δήλωσα ότι οφείλει ο Δήμος να ανακοινώνει ευρύτερα (ή, έστω να αναζητά περισσότερες προσφορές από διαφορετικά άτομα) για τα έργα που ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει, δίδοντας έτσι την ευκαιρία σε περισσότερους οικοδόμους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να  αναλάβουν Δημοτικά έργα. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, και σίγουρα υπάρχουν πολλοί οικοδόμοι στο νησί που θα ενδιαφέρονταν να υποβάλουν προσφορές.  

13)   Έγκριση προμήθειας 6 κυπέλλων για τους ποδηλατικούς αγώνες Αντιπάρου:

Ο Δήμος είχε αποδεχθεί την χαμηλότερη προσφορά εκ των δύο που ζήτησε. Το συνολικό ποσό ήταν 83,52 ευρώ.

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

14)   Έγκριση προμήθειας πυροσβεστικού υλικού για το parking του οικισμού:

Για τον καινούργιο χώρο στάθμευσης στα Καλούδια. Μία προσφορά, για 332,34 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ), από τον κ. Μπαρμπαρήγο.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Το καταψήφισα επειδή, παρά το γεγονός ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας ακόμα προμηθευτής στην Πάρο, αναζητήθηκε μόνο μία προσφορά. Τέθηκε θέμα επίσης από μέλος της ομάδας μας που βρισκόταν στο κοινό ότι δεν υπάρχει στον άλλο χώρο στάθμευσης στην Ψαραλυκή παρόμοιο πυροσβεστικό υλικό, και ίσως θα έπρεπε, για λόγους ασφαλείας.

15)   Έγκριση προμήθειας αλυσοπρίονου για της ανάγκες του Δήμου Αντιπάρου:

Μία προσφορά, για 478,57 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ), από την Αφοι Γκίκα.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Το καταψήφισα επειδή, αν και υπάρχουν πολλοί προμηθευτές τέτοιων εργαλείων-μηχανημάτων στην Αντίπαρο και στην Πάρο, αναζητήθηκε μόνο μία προσφορά.

16)   Έγκριση προμήθειας πυροσβεστικών σωλήνων:

Για το υδροφόρο όχημα, μήκος 60μ, με κόστος 170,52 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ). Η χαμηλότερη προσφορά δόθηκε από τον κ. Κόντο. Είχε αναζητηθεί προσφορά και από τον κ. Μπαρμπαρήγο.

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

17)   Έγκριση προμήθειας σημαιών για την εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου:

Για τέσσερις Ελληνικές και δύο Βυζαντινές σημαίες 1,80 Χ 2,00μ. Η χαμηλότερη προσφορά—για 305,08 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ)—δόθηκε από τον κ. Θεοδώρου.

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

18)  Έγκριση δομικών υλικών για την αποκατάσταση των δρόμων λόγω υδραυλικών βλαβών:

Για επείγουσες εργασίες που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι. Από την εταιρεία οικοδομικών υλικών του κ. Καπούτσου. Το σύνολο ήταν 379,02 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ).

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

————————————————————

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 23 Αυγούστου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου συνεδρίασε την Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011 και ώρα 19.00, στην Αίθουσα Καλουδά, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση λογαριασμών ύδρευσης.

2. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διερεύνηση λύσης του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου και έναρξη διαδικασιών σύστασης Λιμενικού Ταμείου Αντιπάρου.                                                      

3. Σύσταση επιτροπής και ορισμός μελών Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.3852/2010.

4. Αιτήματα κατοίκων για επέκταση κοινόχρηστου φωτισμού.

5. Έξοδα μετακίνησης Δημάρχου.

Πριν τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παραπάνω θέματα, δύο θέματα συζητήθηκαν Προ Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επιστροφή ποσού κατόπιν υποβολής αίτησης Εποχικότητας.

2. Επιλογή του Κούρου του Δεσποτικού ως Λογότυπο και Έμβλημα του Δήμου.

1. Επιστροφή ποσού κατόπιν υποβολής αίτησης Εποχικότητας—

Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λεβεντάκης και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κώστας Φαρούπος πληροφόρησαν τα μέλη του Σώματος ότι στις 02-04-10 είχε υποβάλει αίτημα Εποχικότητας ο κ. Γιάννης Καλάργυρος (ιδιοκτήτης “Camping”) για την επιχείρησή του, και ότι στις 12-04-10 το τότε Κοινοτικό Συμβούλιο είχε κάνει δεκτό το αίτημά του. Ωστόσο, ο αιτών ουδέποτε έλαβε την επιστροφή που του αναλογούσε (1.079,63 ευρώ).

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση η επιστροφή του παραπάνω ποσού στον κ. Καλάργυρο.

2. Επιλογή του Κούρου του Δεσποτικού ως Λογότυπο και Έμβλημα του Δήμου—

Η Πλειοψηφία ζήτησε να καθοριστεί ο Κούρος που βρέθηκε στις ανασκαφές του Δεσποτικού ως λογότυπο και έμβλημα του Δήμου Αντιπάρου, και να γίνουν ενέργειες ώστε να κατοχυρωθεί ως σύμβολο του Δήμου.   

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Ήμουν ο μόνος δημοτικός σύμβουλος που καταψήφισε την πρόταση, εξηγώντας, ωστόσο, ότι δεν έπαιρνα θέση εκείνη τη στιγμή υπέρ ή κατά της επιλογής του Κούρου ως λογότυπο και έμβλημα του Δήμου μας. Ο λόγος για τον οποίο δεν συμφωνούσα με την πρόταση ήταν επειδή, όπως με πληροφόρησε η Πλειοψηφία σε απάντηση σχετικής ερώτησής μου, το θέμα δεν ήταν επείγον, και δεν υπήρχε κάποια προθεσμία για να ληφθεί σχετική απόφαση—επομένως, κατά την άποψή μου, δεν έπρεπε να είχε τεθεί ως θέμα Προ Ημερήσιας Διάταξης. Αντιπρότεινα να έμπαινε ως κανονικό θέμα σε μελλοντική συνεδρίαση, και έτσι, επιπλέον, να διδόταν η ευκαιρία στους κάτοικους να υποβάλουν προτάσεις, και να συμμετάσχουν στη λήψη απόφασης σχετικά με το ποιο λογότυπο-έμβλημα θα επιθυμούσαν να αντιπροσωπεύει την Αντίπαρο και τους Αντιπαριώτες. Μου φαίνεται ορθότερο και δημοκρατικότερο να ληφθεί υπ’ όψιν η άποψη των συμπολιτών μας, και να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή τους σε αυτήν και σε όσο δυνατόν περισσότερες αποφάσεις που αφορούν όλους μας και το νησί μας.  

Ακολούθησε συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, και η λήψη αποφάσεων επί τούτων.

1. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση λογαριασμών ύδρευσης—

Τέθηκε προς έγκριση η πρόσφατη ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη χρέωση ποσού ως «έναντι» (21,00 ευρώ για το κάθε απλήρωτο έτος [2009-11] για οικίες και μικρές επιχειρήσεις, και 100,00 ευρώ για τις μεγαλύτερες για τα ίδια έτη), μέχρι να εγκατασταθεί το νέο σύστημα υδρομετρητών. 

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Ο κ. Νίκος Μαριάνος της Μειοψηφίας διαφώνησε με την πρόταση—και με τα υπόλοιπα μέλη της παράταξής του—πιστεύοντας ότι έπρεπε να γίνει καταμέτρηση της κατανάλωσης. 

2. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διερεύνηση λύσης του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου και  έναρξη διαδικασιών σύστασης Λιμενικού Ταμείου Αντιπάρου—

Ο κ. Δήμαρχος εκ μέρους της Πλειοψηφίας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του σχετικά με την ως τώρα αντιμετώπιση των αναγκών της Αντιπάρου από το Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου και με την έλλειψη πραγματοποίησης έργων στο νησί, όπως αυτά εμφανίζονται στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του ίδιου φορέα και όπως εγκρίθηκαν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου. Εν συνεχεία, πρότεινε να αποχωρήσουν οι αντιπρόσωποι της Αντιπάρου σε ένδειξη διαμαρτυρίας από τη συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου, η οποία, όπως μας πληροφόρησε, ήταν προγραμματισμένη να γίνει δύο ημέρες αργότερα. Τέλος, πρότεινε να συσταθεί Λιμενικό Ταμείο Αντιπάρου, το οποίο—κατά την άποψη της Πλειοψηφίας—θα ήταν βιώσιμο, θα είχε έσοδα, και θα πραγματοποιούσε έργα στο νησί.

[Εξέφρασα την έκπληξή μου σχετικά με τη συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου που θα γινόταν, καθώς—για ακόμα μία φορά—δεν είχα λάβει πρόσκληση από τη Γραμματεία του Λιμενικού Ταμείου για τη συνεδρίαση, και μάθαινα για αυτήν τυχαία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου. Τελικά, δεν παρευρέθηκα στη συνάντηση επειδή ο κ. Μαριάνος, ως μόνιμο μέλος της Μειοψηφίας (εγώ είμαι αναπληρωματικό μέλος της Μειοψηφίας), δεν με ενημέρωσε ότι δεν θα παρευρισκόταν, και συνεπώς δεν μου ζήτησε να πάω στη θέση του, όπως είχε κάνει στην προηγούμενη συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου—στην οποία και παρευρέθηκα.]

Όσο για την πρόταση της Πλειοψηφίας για τη «Λήψη απόφασης για τη διερεύνηση λύσης του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου και  έναρξη διαδικασιών σύστασης Λιμενικού Ταμείου Αντιπάρου», με εξέπληξε—όπως και την παράταξη του κ. Μαριάνου—η προχειρότητα με την οποία παρουσιαζόταν και αυτή η πρόταση, που σχετιζόταν με ένα τόσο σημαντικό θέμα: κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αριθμοί «εκτοξεύονταν» δεξιά-αριστερά, και τα πάντα ήταν «στο περίπου». Απορήσαμε, Πώς θα μπορούσε να συσταθεί ένας τέτοιος φορέας μόνο με τα λόγια, προφορικά, χωρίς μελέτες, αριθμούς, δείκτες, αναλύσεις, προβλέψεις, στόχους, προγραμματισμό…;

Το θέμα αποσύρθηκε, λόγω της διαφωνίας της Μειοψηφίας με την πρόταση. Αποφασίστηκε ομόφωνα να παραπεμφθεί το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για την ανάθεση μελέτης να εξετάσει τη σύσταση του Λιμενικού Ταμείο Αντιπάρου. Επίσης, αποφασίστηκε ομόφωνα να συνταχθεί επί τόπου κείμενο διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου προς το Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου, για τη μη πραγματοποίηση έργων στο νησί μας, και να παραδοθεί στο Λιμενικό Ταμείο από τον κ. Δήμαρχο.   

3. Σύσταση επιτροπής και ορισμός μελών Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.3852/2010—

Σύμφωνα με το νόμο «Καλλικράτης», πρέπει να συσταθεί Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, και να οριστούν πέντε μέλη: να προταθούν δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι της Πλειοψηφίας, ένας Δημοτικός Σύμβουλος της Μειοψηφίας, το τέταρτο μέλος να είναι πολίτης, και το πέμπτο να είναι μετανάστης που κατοικεί στο νησί (τα δύο τελευταία μέλη προτείνονται από την Πλειοψηφία επίσης). Δυστυχώς, η Πλειοψηφία αποδείχθηκε ανέτοιμη να υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση επί του θέματος, καθώς δεν είχε συνεννοηθεί εκ των προτέρων με άτομα που θα ήθελαν να υποβάλουν υποψηφιότητα για τις θέσεις των τεσσάρων μελών του Συμβουλίου που θα καθόριζε η ίδια. Ζητήθηκε από τη Μειοψηφία—η οποία δεν είχε λάβει επαρκή γνώση του θέματος πριν τη Συνεδρίαση—να ορίσει το μέλος της Μειοψηφίας στο Συμβούλιο. Επεσήμανα στα μέλη του Σώματος ότι το θέμα αναδεικνύει εκ νέου το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί εδώ και πολλούς μήνες σχετικά με τη μη πληροφόρηση των Δημοτικών Συμβούλων επί των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν στις συνεδριάσεις. Για κάποιο άγνωστο σε μας λόγο, η Πλειοψηφία έχει σταματήσει να ετοιμάζει φακέλους με τα σχετικά έγγραφα και να μας τα διανέμει πριν την κάθε συνεδρίαση, όπως έπραξε στις πρώτες Συνεδριάσεις, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να προετοιμαζόμαστε για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις. Δυστυχώς, δεν απάντησε η Πλειοψηφία στο σχόλιό μου, ούτε δεσμεύτηκε να μας προμηθεύει τα σχετικά έγγραφα πριν τις συνεδριάσεις εφ’ εξής.        

Το θέμα αποσύρθηκε.

4. Αιτήματα κατοίκων για επέκταση κοινόχρηστου φωτισμού—
Παρουσιάστηκαν αιτήματα κατοίκων, και προτάθηκε επίσης να ζητηθεί από τη ΔΕΗ η επέκταση φωτισμού σε υπάρχουσες στήλες κατά μήκος του δρόμου για τη «La Luna» (σε τέσσερις κολώνες).

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

5. Έξοδα μετακίνησης Δημάρχου—

Παρουσιάστηκαν τα έξοδα του Δημάρχου από πρόσφατες μετακινήσεις του.

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

———————-

Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 18 Αυγούστου 2011

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε την Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2011 στις 19.00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Τα ακόλουθα θέματα τέθηκαν προς συζήτηση και απόφαση:

1) Λήψη απόφασης για έκδοση λογαριασμών ύδρευσης
2) Λήψη μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς και την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αποβλήτων στον Ακονητό Αντιπάρου
3) Έγκριση τεχνικής περιγραφής και ανάθεση για τις εργασίες βελτίωσης οδοστρωσίας σε υφιστάμενη οδό προς Προφήτη Ηλία
4) Έγκριση προμήθειας μπουκαλών νερού και ποτηριών για το Σπήλαιο Αντιπάρου
5) Α) Έγκριση γνωμοδοτήσεων επιτροπής οχημάτων
Β) Έγκριση εργασιών και προμηθειών που προκύπτουν από τις ανωτέρω γνωμοδοτήσεις της επιτροπής οχημάτων
6) Έγκριση προμήθειας αναλώσιμων ειδών για τις υπηρεσίες του Δήμου
7) Έκκριση προμήθειας 200 τεμ. λαμπτήρων για τον Δημοτικό φωτισμό
8) Έγκριση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο ΚΕΚ Κυκλάδων
9) Έγκριση προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις υπηρεσίες του Δήμου
10) Έγκριση προμήθειας νερού για τον Δήμου Αντιπάρου
11) Έγκριση τεχνικής περιγραφής και διάθεση δαπάνης για την κατασκευή ξύλινου διαδρόμου στην Α΄ Ψαραλυκή, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες
12) Έγκριση προμήθειας και διάθεση δαπάνης για προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες του Δήμου
13) Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση του κλιματιστικού του Δήμου
14) Έγκριση δέσμευσης ποσού για την πληρωμή του υπεύθυνου φύλακα του ελικοδρομίου βάση της 4038/04-11-2010 σύμβασης
15) Έγκριση προμήθειας εκτυπωτή για το γραφείο του Δήμου
16) Έγκριση προμήθειας μελανιών για τα μηχανήματα μηχανογράφησης του Δήμου
17) Έγκριση τεχνικής περιγραφής και διάθεση δαπάνης για την εργασία κατασκευής λίθινου τοιχίου αντιστήριξης πλησίον πάρκου Hostler
18) Έγκριση τεχνικής περιγραφής και διάθεση δαπάνης για την εργασία βελτίωσης οδοστρωσίας σε υφιστάμενες οδούς στο Σιφνέικο Γιαλό και στον Άγιο Γεώργιο
19) Έγκριση τεχνικής περιγραφής και διάθεση δαπάνης για την εργασία εκσκαφών για την θεμελίωση τοιχίων αντιστήριξης στον Άγιο Γεώργιο και στον Βαθύ Βόλο
20) Έγκριση τεχνικής περιγραφής και διάθεση δαπάνης για την εργασία κατασκευής λίθινου τοιχίου αντιστήριξης στο Σιφνέικο Γιαλό
21) Έγκριση προμήθειας πομόνας για την γεώτρηση Αγ. Γεωργίου και εγκατάστασή της
22) Λήψη απόφασης για την ανανέωση σύμβασης Alfaware για την τεχνική υποστήριξη λογισμικών προγραμμάτων του Δήμου
23) Έγκριση προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό καθαριότητας
24) Έγκριση επιστροφής επιχορηγήσεως της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος με βάση την σχετική πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου 57/07-12-10
25) Ανάθεση κανονισμού καθαριότητας και κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου

Πριν τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παραπάνω θέματα, τρία θέματα συζητήθηκαν Προ Ημερησίας Διάταξης:

1)  Προκήρυξη διαγωνισμού υγρών καυσίμων και σύνταξη μελέτης 2011: Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γιάννης Λεβεντάκης πρότεινε στα μέλη της επιτροπής να προκηρυχθεί διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και να ισχύει το αποτέλεσμα μέχρι το τέλος του 2011, ή μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.      

Μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

2) Τοποθέτηση πόρτας για απαγόρευση προέλευσης στον Ακονητό: Προτάθηκε να τοποθετηθεί πόρτα μήκους έξι μέτρων με δίμετρες τσιμεντένιες κολώνες δεξιά-αριστερά. Το κόστος 2.500 ευρώ, συν ΦΠΑ. Κλειδιά για την πόρτα θα έχουν ο Δήμος και ο οδηγός του βυτίου εκκενώσεως βόθρων. Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να ανατεθεί το έργο της κατασκευής και τοποθέτησης της πόρτας στον κ. Παρασκευά Καπούτσο, Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξής του.

Στην τοποθέτησή μου επί του θέματος, έθιξα το ζήτημα του Ακονητού γενικότερα, και επεσήμανα ότι παρά το γεγονός ότι ο οδηγός του προαναφερόμενου βυτίου κατέχει την άδεια του και λειτουργεί πολλά χρόνια, δυστυχώς δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του να δημιουργήσει ειδικό χώρο για την εναπόθεση και επεξεργασία του περιεχομένου του οχήματός του -όπως προβλέπεται από το νόμο. Τα μέλη της ομάδας μας έχουμε δηλώσει από την προεκλογική περίοδο ότι το θεωρούμε απαράδεκτο να συνεχίσουν να τοποθετούνται –και πόσο μάλλον ακατέργαστα- τα λήμματα ανεξέλεγκτα στο Ακονητό και σε άλλα μέρη του νησιού, καθώς και μπάζα, χαλασμένες ηλεκτρικές συσκευές και άλλα οικιακά απορρίμματα.

Ρώτησα επίσης αν υπάρχει δεύτερη άδεια, την οποία κατέχει ο ίδιος οδηγός, και ο κ. Δήμαρχος μου απάντησε αρνητικά. Στη συνέχεια ρώτησα για ποιο λόγο δεν προβαίνει ο Δήμος σε ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για δεύτερη άδεια παρόμοιου βυτίου, και ο κ. Δήμαρχος ισχυρίστηκε –χωρίς βέβαια να γνωρίζει με σιγουριά- ότι «δεν θα ενδιαφερθεί ούτε ένας» για την άδεια. Δυστυχώς, συμφώνησε με τον κ. Δήμαρχο και ο εκπρόσωπος της άλλης παράταξης της Μειοψηφίας.                 

Μετά από συζήτηση, η πρόταση (για την τοποθέτηση της πόρτας) εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

3) Αντικατάσταση μοτέρ της γεώτρησης της Παραθύρας: Είχε γίνει ήδη η αντικατάσταση, με κόστος 282,20 ευρώ από το κατάστημα των Αφων Γκίκα στην Πάρο, και 300,00 ευρώ τα εργατικά του ηλεκτρολόγου κ. Σ. Καφαντάρη.

Μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

Ακολούθησε συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, και η λήψη αποφάσεων επί αυτών.

1) Λήψη απόφασης για έκδοση λογαριασμών ύδρευσης: Ο κ. Δήμαρχος εξήγησε στα μέλη ότι μέχρι να εγκατασταθεί το καινούργιο σύστημα υδρομετρητών, ο Δήμος θα χρειαστεί έσοδα για να καλύψει τη συντήρηση, τα λειτουργικά έξοδα, κλπ, του δικτύου. Πρότεινε να χρεωθεί στους λογαριασμούς ένα ποσόν ως «έναντι», για κάθε απλήρωτο έτος (από τα τρία τελευταία – 2009-2010-2011): 21,00 ευρώ / έτος για κάθε οικία και μικρή επιχείρηση, και 100,00 / έτος για επιχειρήσεις με μεγαλύτερη κατανάλωση (π.χ. ξενοδοχεία).     

Μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.
2) Λήψη μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς και την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αποβλήτων στον Ακονητό Αντιπάρου: Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε την απευθείας ανάθεση του έργου –αξίας 5.800,00 ευρώ συν ΦΠΑ- στην εταιρεία «Χριστόφορος Χωματουργικά».

Μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.
3) Έγκριση τεχνικής περιγραφής και ανάθεση για τις εργασίες βελτίωσης οδοστρωσίας σε υφιστάμενη οδό προς Προφήτη Ηλία: Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε την απευθείας ανάθεση του έργου –και αυτό αξίας 5.800,00 ευρώ συν ΦΠΑ- επίσης στην εταιρεία «Χριστόφορος Χωματουργικά». Η συνολική επιφάνεια είναι 4,5 χιλιόμετρα.

Μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

4) Έγκριση προμήθειας μπουκαλών νερού και ποτηριών για το Σπήλαιο Αντιπάρου:  Το κόστος του νερού ανέρχεται στα 591,20 ευρώ (από την Αρχίλοχος Α.Ε.) και των πλαστικών ποτηριών στα 96,00 ευρώ, για 120 πακέτα των 50 ποτηριών (από τον κ. Α. Δαφερέρα).

Μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

5) Α) Έγκριση γνωμοδοτήσεων επιτροπής οχημάτων: [μαζί με το θέμα 5Β)]
Β) Έγκριση εργασιών και προμηθειών που προκύπτουν από τις ανωτέρω γνωμοδοτήσεις της επιτροπής οχημάτων: Έγινε αναλυτική παρουσίαση των γνωμοδοτήσεων της επιτροπής οχημάτων, και το κόστος των επισκευών (εργασία και προμήθειες). Όλες οι επισκευές έγιναν από το πρατήριο καυσίμων του κ. Γ. Λεχουρίτη. Τα σύνολα (σε ευρώ, μαζί με ΦΠΑ) ήταν τα ακόλουθα:

411,23

1.200,00

386,00

55,00

655,00

20,00

840,00

95,00

386,00  

Μετά από συζήτηση, τα παραπάνω εγκρίθηκαν.
6) Έγκριση προμήθειας αναλώσιμων ειδών για τις υπηρεσίες του Δήμου: Η προμήθεια έγινε από τον κ. Α. Κυριακάκη, και το ποσόν ήταν 158,60 (μαζί με ΦΠΑ).

Μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.
7) Έκκριση προμήθειας 200 τεμ. λαμπτήρων για τον Δημοτικό φωτισμό: Από την κ. Ε. Πατέλη, το σύνολο στα 1.300,00 ευρώ (συν ΦΠΑ).

Μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.
8) Έγκριση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο ΚΕΚ Κυκλάδων: Ο Δήμος υποχρεούται να καταβάλει το ποσόν των 740,77 ευρώ ως μέλος του ΚΕΚ Κυκλάδων.

Μετά από συζήτηση, η πρόταση εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.
9) Έγκριση προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις υπηρεσίες του Δήμου: Το ποσόν των 94,00 ευρώ, από τον κ. Γ. Μαριάνο.

Μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

10) Έγκριση προμήθειας νερού για τον Δήμου Αντιπάρου: Το ποσόν των 154,80 ευρώ, από τον κ. Γ. Μαριάνο.

Μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.
11) Έγκριση τεχνικής περιγραφής και διάθεση δαπάνης για την κατασκευή ξύλινου διαδρόμου στην Α΄ Ψαραλυκή, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες: Το ποσόν των 2.668,00 συν ΦΠΑ, από τον Δ. Τριαντάφυλλο (μαζί με πόρτα κοντά στην εκκλησία του Αγ. Νικολάου στην πλατεία).

Μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.
12) Έγκριση προμήθειας και διάθεση δαπάνης για προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες του Δήμου: Το ποσόν των 125,70 ευρώ, από την κα. Μ. Χατζηπέτρου.

Μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.
13) Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση του κλιματιστικού του Δήμου: Το ποσόν των 110,00 ευρώ συν ΦΠΑ, από την κ. Σακελλαρόπουλο.

Μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

14) Έγκριση δέσμευσης ποσού για την πληρωμή του υπεύθυνου φύλακα του ελικοδρομίου βάση της 4038/04-11-2010 σύμβασης: Το ποσόν των 5.700,00 ευρώ το έτος, για τον κ. Δ. Καπούτσο. Η σύμβασή του λήγει στις 30/10/11. Ο κ. Δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι πρόσφατα παραχωρήθηκε επισήμως στο Δήμο ο χώρος του ελικοδρομίου.

Μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.
15) Έγκριση προμήθειας εκτυπωτή για το γραφείο του Δήμου: Το ποσόν των 375,37 ευρώ συν ΦΠΑ, από τoν κ. Λ. Σκιαδά.

Μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.
16) Έγκριση προμήθειας μελανιών για τα μηχανήματα μηχανογράφησης του Δήμου: Για τις ανάγκες του Δήμου και του ΚΕΠ. Το ποσόν των 637,95 ευρώ, από τoν κ. Λ. Σκιαδά.

Μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.
17) Έγκριση τεχνικής περιγραφής και διάθεση δαπάνης για την εργασία κατασκευής λίθινου τοιχίου αντιστήριξης πλησίον πάρκου Hostler: Το ποσόν των 6.753,52 ευρώ, από τoν κ. Κ. Καλάργυρο.

Μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.
18) Έγκριση τεχνικής περιγραφής και διάθεση δαπάνης για την εργασία βελτίωσης οδοστρωσίας σε υφιστάμενες οδούς στο Σιφνέικο Γιαλό και στον Άγιο Γεώργιο: Το ποσόν των 4.408,00 ευρώ, από την εταιρεία «Χριστόφορος Χωματουργικά».

Μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.
19) Έγκριση τεχνικής περιγραφής και διάθεση δαπάνης για την εργασία εκσκαφών για την θεμελίωση τοιχίων αντιστήριξης στον Άγιο Γεώργιο και στον Βαθύ Βόλο: Το ποσόν των 2.552,00 ευρώ, από τoν κ. Κ. Καλάργυρο.

Μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.
20) Έγκριση τεχνικής περιγραφής και διάθεση δαπάνης για την εργασία κατασκευής λίθινου τοιχίου αντιστήριξης στο Σιφνέικο Γιαλό: Το ποσόν των 5.916,00 ευρώ, από τoν κ. Κ. Καλάργυρο.

Μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.
21) Έγκριση προμήθειας πομόνας για την γεώτρηση Αγ. Γεωργίου και εγκατάστασή της: Το κόστος 572,00 ευρώ από το κατάστημα των Αφων Γκίκα στην Πάρο, και 300,00 ευρώ (συν ΦΠΑ) τα εργατικά του ηλεκτρολόγου κ. Σ. Καφαντάρη.

Μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.
22) Λήψη απόφασης για την ανανέωση σύμβασης Alfaware για την τεχνική υποστήριξη λογισμικών προγραμμάτων του Δήμου: Το ποσόν των 5.584,24 για ετήσια κάλυψη.

Μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.
23) Έγκριση προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό καθαριότητας: Η δαπάνη για τον 1ο του 2011 έως και τον 7ο ανέρχεται στα 720,00 ευρώ, από το κατάστημα του Γ. Μαριάνου.

Μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.
24) Έγκριση επιστροφής επιχορηγήσεως της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος με βάση την σχετική πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου 57/07-12-10: Η Τράπεζα ζήτησε την επιστροφή της χορηγίας (1.000,00 ευρώ), η οποία είχε δοθεί στην προηγούμενη τοπική αρχή. Έκρινε ότι τελικά δεν μπορούσε να εγκριθεί το παραπάνω ποσόν, θεωρώντας ότι δαπανήθηκε για την εκτύπωση των φυλλαδίων για τον Απολογισμό της 8ετίας, και συνεπώς ήταν για σκοπούς αυτοπροβολής της προηγούμενης αρχής.   

Μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.
25) Ανάθεση κανονισμού καθαριότητας και κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου: Ανατέθηκε στον κ. Κ. Γρίσπο. Το ποσόν ήταν 450,00 ευρώ συν ΦΠΑ, για τα έξοδα της γραμματειακής υποστήριξης. Από πλευράς της ομάδας μας, δεσμευτήκαμε να διαθέσουμε την πρότασή μας για την Ανακύκλωση –την οποία έχουμε ζητήσει από 26/04/11, με Αίτησή μας, να παρουσιάσουμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά, δυστυχώς, δεν έχουμε λάβει καμία απόκριση ως τώρα σχετικά με την πορεία της Αίτησής μας—, και να βοηθήσουμε στο έργο της δημιουργίας του κανονισμού καθαριότητας, με όποιον τρόπο μπορούμε.

Μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

————————-

Η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 2 Αυγούστου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου συνεδρίασε εκτάκτως την Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011 στις 20.00, στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για την έκδοση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων σύμφωνα με το υπ αριθμόν 6600/07-07-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Προέκυψε ένα θέμα Προ Ημερησίας Διάταξης:

– Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

Προτάθηκαν αλλαγές στον Προϋπολογισμό (μεταφορές ποσών μεταξύ κωδικών), χρηματικής αξίας 21.500 ευρώ.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

Ακολούθησε συζήτηση και απόφαση σχετικά με το Θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για την έκδοση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων σύμφωνα με το υπ αριθμόν 6600/07-07-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίο έστειλε σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο απέρριπτε την προηγούμενη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με το ωράριο. Σύμφωνα με το νόμο, στη 01.00 πρέπει να κλείνουν οι πόρτες των καταστημάτων νυχτερινής διασκέδασης (τύπου καφενείων, σνακ μπαρ, καφετεριών, κλπ), και στις 03.00 να κλείνει η μουσική στα ίδια καταστήματα, ενώ στις 02.00 πρέπει να κλείνει η μουσική σε ψησταριές, εστιατόρια, κλπ. Η μουσική πρέπει να κλείνει στις 05.30 στα κέντρα διασκέδασης.  

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

Ακολούθησε ενημέρωση του Δημάρχου κ. Γιάννη Λεβεντάκη, ο οποίος δήλωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ακόλουθα:

–          Θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκές μονάδες στα δημόσια κτίρια του νησιού (στο Δημοτικό Κατάστημα, το Ιατρείο, το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο), οι οποίες θα αποσκοπούν στην ενεργειακή αυτονόμηση των δημοσίων κτιρίων. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

–          Όσον αφορά τα έργα της αποχέτευσης και του βιολογικού, θα τα αναλάβει ο ίδιος εργολάβος. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία στη συνέχεια θα κατατεθούν στην Περιφέρεια, θα βγει σχετική απόφαση, και θα γίνει δίμηνη ανάρτηση. Συνεπώς, αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα στα τέλη του 2011, και θα χρειαστούν δύο χρόνια για την ολοκλήρωσή τους.

–          Απαντώντας σε ερώτηση που έθεσα στη Συνεδρίαση σχετικά με την πορεία του έργου της αποκατάστασης του Περιφερειακού δρόμου, ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι όλα είναι έτοιμα για την αποκατάσταση του Περιφερειακού, όμως αποφάσισαν η Δημοτική Αρχή και η ανάδοχη εταιρεία να ξεκινήσει το έργο μετά τις 15 Αυγούστου, λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης στο νησί αυτές τις ημέρες.      

——————–

Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 12 Ιουλίου 2011

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε την Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011 στις 20.00, στο Δημοτικό Κατάστημα. Καθώς απουσίαζε ο κ. Νίκος Μαριάνος της Μειοψηφίας, ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος της Μειοψηφίας μου δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχω όχι μόνο στις συζητήσεις, αλλά και στη διαδικασία της ψηφοφορίας επί των θεμάτων.

Τα ακόλουθα θέματα τέθηκαν προς συζήτηση και απόφαση:

1)      Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Σπηλαίου και εργασία τοποθέτησης

2)      Έγκριση δαπάνης για επισκευή καμερών Σπηλαίου και τοποθέτηση νέων

3)      Έγκριση δαπάνης για αντικατάσταση και επισκευή προβολέων parking οικισμού

4)      Έγκριση προμήθειας πολυμηχανήματος FAX για την διοικητική υποστήριξη του Δήμου

5)      Έγκριση προμήθειας εξοπλισμού πυρόσβεσης Σπηλαίου και parking οικισμού

6)      Έγκριση προμήθειας αναλωσίμων ειδών γραφείου

7)      α) Έγκριση γνωμοδοτήσεων της επιτροπής οχημάτων για τα Δημοτικά οχήματα

β) Έγκριση δαπάνης για τις εργασίες – προμήθειες, των ανωτέρω γνωμοδοτήσεων

8)      Έγκριση προμήθειας διαφημιστικών φυλλαδίων Σπηλαίου Αντιπάρου

9)      Έγκριση έντυπης καταχώρησης στο περιοδικό Discover

Πριν τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παραπάνω θέματα, ένα θέμα συζητήθηκε Προ Ημερησίας Διάταξης:

–  Προμήθεια οικοδομικών υλικών: Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Λεβεντάκης εξήγησε στα μέλη της Επιτροπής ότι πρόκειται για επισκευές που έχουν γίνει στις αποθήκες του Δήμου. Τα οικοδομικά υλικά που χρειάστηκαν για τις επισκευές προμηθεύτηκαν από την εταιρεία Καπούτσος Δημήτριος και Νικόλαος. Το σύνολο ανέρχεται στα 890,96 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ).      

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

Ακολούθησε συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, και η λήψη αποφάσεων επί αυτών.

1)      Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Σπηλαίου και εργασία τοποθέτησης

Ο κ. Δήμαρχος εξήγησε ότι είχαν χαλάσει λάμπες, φωτιστικά στα σκαλοπάτια του Σπηλαίου, λαμπτήρες σε προβολείς, σταθεροποιητές τάσεως για τις κάμερες ασφαλείας, κουτιά στεγανά, διασυνδέσεις σε κάμερες, πρίζες εξωτερικές στεγανές, και έτσι τοποθετήθηκαν καινούργια ηλεκτρολογικά υλικά και ανταλλακτικά. Η προσφορά υποβλήθηκε από τον ηλεκτρολόγο κ. Σταύρου Καφαντάρη, και ανήλθε στα 1.826,00 ευρώ (συν ΦΠΑ—για τα υλικά-ανταλλακτικά και το κόστος εργασιών).

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

2)      Έγκριση δαπάνης για επισκευή καμερών Σπηλαίου και τοποθέτηση νέων

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι ο κ. Νίκος Σαρρής πραγματοποίησε την επισκευή των καμερών και προέβη στην τοποθέτηση νέων καμερών, καθώς ο ίδιος ο κ. Σαρρής είχε τοποθετήσει τις προηγούμενες κάμερες του Σπηλαίου. Το κόστος ήταν 645,00 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ). Ο κ. Δήμαρχος πρόσθεσε ότι τώρα λειτουργούσαν και οι έξι κάμερες, ενώ μόλις τρεις λειτουργούσαν πριν την επισκευή.

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

3)      Έγκριση δαπάνης για αντικατάσταση και επισκευή προβολέων parking οικισμού

Ο κ. Δήμαρχος εξήγησε ότι δεν λειτουργούσαν κάποιοι προβολείς στο χώρο στάθμευσης οχημάτων κοντά στη Ψαραλυκή. Αντικαταστάθηκαν προβολείς, λάμπες, κουτιά στεγανά, διακλαδώσεις, και άλλα. Η προσφορά ήταν του ηλεκτρολόγου κ. Καφαντάρη, και ήταν στα 1.050,00 ευρώ (συν ΦΠΑ), για τα υλικά-ανταλλακτικά και την εργασία.   

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

4)      Έγκριση προμήθειας πολυμηχανήματος FAX για την διοικητική υποστήριξη του Δήμου

Αγοράστηκε από τον κ. Λουκά Σκιαδά μηχάνημα fax για τη Γραμματεία, όμοιο με το μηχάνημα που ήδη υπάρχει στο γραφείο του κ. Δημάρχου, έτσι ώστε να χρειάζονται τα ίδια υλικά, τα ίδια ανταλλακτικά, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Δημάρχου. Το συνολικό κόστος ανήλθε στα 198,89 ευρώ (συν ΦΠΑ).

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

5)      Έγκριση προμήθειας εξοπλισμού πυρόσβεσης Σπηλαίου και parking οικισμού

Πρόκειται για έναν πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 25 κιλών τροχήλατος (262,50 ευρώ, συν ΦΠΑ), και έναν απλό έξι κιλών για το Σπήλαιο (29,00 ευρώ, συν ΦΠΑ). Από τον κ. Αναστάσιο Μπαρμπαρήγο (από την Πάρο).  

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

6)      Έγκριση προμήθειας αναλωσίμων ειδών γραφείου

Διάφορα αναλώσιμα και πλαστικοποιήσεις για το Δημοτικό Κατάστημα, από την κα. Ασημίνα Χατζηπέτρου, αξίας 70,80 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ).

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

7)      α) Έγκριση γνωμοδοτήσεων της επιτροπής οχημάτων για τα Δημοτικά οχήματα

β) Έγκριση δαπάνης για τις εργασίες – προμήθειες, των ανωτέρω γνωμοδοτήσεων

α) Η Επιτροπή Οχημάτων εισηγείται και γνωμοδοτεί σχετικά με θέματα που αφορούν τα οχήματα του Δήμου. Παρουσιάστηκαν πρόσφατες Γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής. 

Εγκρίθηκαν με ομόφωνη απόφαση.

β) Σχετικά με τις παραπάνω Γνωμοδοτήσεις, παρουσιάστηκαν οι αντίστοιχες Προσφορές, οι οποίες κατατέθηκαν από το πρατήριο καυσίμων του κ. Ιωάννη Λεχουρίτη (ο κ. Δήμαρχος εξήγησε ότι η ιδιοκτήτρια του άλλου πρατηρίου καυσίμων κ. Μαρία Πατέλη τον ενημέρωσε ότι δεν θα προέβαινε στην κατάθεση προσφορών, επειδή η διαδικασία πληρωμής από το Δήμο απαιτεί χρονική περίοδο περίπου δύο μηνών).    

Οι Προσφορές αφορούσαν τα οχήματα Mercedes, Iveco, RAM Europe, την τσάπα, το υδροφόρο όχημα, το «γάντζο» (Mercedes), το γερανό (Mercedes), καθώς και το αλυσοπρίονο. Το συνολικό κόστος ανταλλακτικών και σέρβις είναι περίπου 2.500,00 ευρώ.    

Εγκρίθηκαν οι δαπάνες με ομόφωνη απόφαση.

8)      Έγκριση προμήθειας διαφημιστικών φυλλαδίων Σπηλαίου Αντιπάρου

Η χαμηλότερη προσφορά ήταν από το Τυπογραφείο του κ. Νίκου Ραγκούση στην Πάρο. Το κόστος για 5.000 διαφημιστικά φυλλάδια για το Σπήλαιο είναι 420,00 ευρώ (συν ΦΠΑ).

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

9)      Έγκριση έντυπης καταχώρησης στο περιοδικό Discover

Ο κ. Δήμαρχος εξήγησε ότι το περιοδικό-τουριστικός οδηγούς—το οποίο εκδίδεται από τον κ. Ν. Ραγκούση—προορίζεται για τους τουρίστες που επισκέπτονται την Πάρο, διανέμεται δωρεάν σε ξενοδοχεία και σε άλλες τουριστικές επιχειρήσεις του γειτονικού νησιού, και έχει τιράζ 25.000 αντιτύπων. Η εκδότρια εταιρεία πρότεινε στο Δήμο να «απευθύνει κάλεσμα» στους επισκέπτες της Πάρου—μέσω των σελίδων του περιοδικού—να επισκεφτούν και την Αντίπαρο. Διαθέτει το κεντρικό δισέλιδο (το «σαλόνι») στην τιμή των 700,00 ευρώ (συν ΦΠΑ—περιλαμβάνεται και το κόστος της κατασκευής μακέτας).

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

———————–

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 11 Ιουλίου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου συνεδρίασε τη Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011 στις 19.00, στην Αίθουσα Καλουδά, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1)      Διοργάνωση 3ημερων πολιτιστικών εκδηλώσεων Αγίας Μαρίνας.

2)      Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας παραλιών.

3)      Έγκριση αδειών κοινόχρηστων δημοτικών χώρων.

 Πριν τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παραπάνω θέματα, τρία θέματα συζητήθηκαν Προ Ημερήσιας Διάταξης:

1)      Παραλαβή υδροφόρου οχήματος χωρητικότητας 5 κυβικών μέτρων.

2)      Αιτήσεις για αναψυκτήρια-περίπτερα στις παραλίες.

3)      Πρόγραμμα Life+ (αφαλάτωση).

1)      Παραλαβή υδροφόρου οχήματος χωρητικότητας 5 κυβικών μέτρων—Πραγματοποιήθηκαν κάποιες τεχνικές τροποποιήσεις-επισκευές στο υδροφόρο όχημα, το οποίο αγοράστηκε το 2010 από την τότε Κοινότητα Αντιπάρου έναντι του ποσού των 93.598,00 ευρώ. Η επισκευή έγινε ώστε να πληροί το όχημα συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ρώτησα αν πλήρωσε κάποιο ποσό ο Δήμος για την επισκευή-μετατροπή, και ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Λεβεντάκης μου απάντησε ότι δεν πλήρωσε ο Δήμος κάτι για τις εργασίες αυτές.

 Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

 2)      Αιτήσεις για αναψυκτήρια-περίπτερα στις παραλίες—Η κα. Μαύρα Τσουκαλά και ο κ. Δαμιανός Βιάζης υπέβαλαν αιτήσεις ζητώντας να τοποθετήσουν λυόμενες καντίνες στις παραλίες Βαθύς Βόλος και Γλυφά αντίστοιχα (έχοντας αποκτήσει το δικαίωμα να μισθώσουν τις παραπάνω παραλίες μετά τη δημοπρασία της 24ης Ιουνίου 2011). Ακολούθησε συζήτηση επί του θέματος, κατά τη διάρκεια της οποίας εξέφρασα τις επιφυλάξεις της ομάδας μας, δηλώνοντας ότι μας είναι πολύ δύσκολο να στηρίξουμε μια τέτοια πρόταση, από τη στιγμή που είχαμε ως Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει μόνο για τη μίσθωση κάποιων παραλιών, και τώρα, έξαφνα, βρισκόμασταν μπροστά σε νέα δεδομένα και διαφορετική κατάσταση. Πριν τη λήψη οποιασδήποτε τέτοιας απόφασης, θα έπρεπε να συζητήσουμε όλα τα μέλη του Συμβουλίου (εννοείται παρουσία πολιτών και μαζί με άλλους φορείς) τι είδους τουρισμού θα θέλαμε να έχουμε τα επόμενα 5, 10, 15 χρόνια. Η λέξη «ανάπτυξη» είναι όρος υποκειμενικός: για έναν ίσως να σημαίνει να γεμίσουμε όλες τις παραλίες του νησιού με ξαπλώστρες, ομπρέλες, αναψυκτήρια, κλπ, για άλλον η λέξη αυτή μπορεί να σημαίνει οι παραλίες να παραμείνουν στην αρχική, φυσική τους κατάσταση, χωρίς ανθρώπινες επεμβάσεις τέτοιου τύπου. Ή, ίσως, επιθυμητή λύση να θεωρείται κάτι μεταξύ των δύο προτάσεων αυτών. Όπως και να έχει, πρέπει να «καθίσουμε όλοι στο τραπέζι», να υποβάλλουμε προτάσεις και μετά από συζητήσεις να πάρουμε αποφάσεις—αλλά όχι μόνο για φέτος. Έχουμε ανάγκη από μια συνολική στρατηγική και πολιτική η οποία θα μας οδηγήσει τα επόμενα χρόνια στις αποφάσεις μας. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε τι πρέπει να αποφασίσουμε αν μεθαύριο υποβάλει κάποιος άλλος αίτηση για αναψυκτήριο σε κάποια άλλη παραλία (είτε έχει μισθώσει την παραλία, είτε όχι). Θα εγκρίνουμε την αίτησή του, ή όχι; Όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς. Μέχρι να δημιουργηθεί μια στρατηγική, μια πολιτική, ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα, η ομάδα μας δεν μπορεί να υποστηρίξει τέτοιου είδους αιτήματα. Η Πλειοψηφία πρότεινε να καταλαμβάνουν τα αναψυκτήρια 8 τετραγωνικά μέτρα.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Εγώ, και οι κκ. Νίκος Μαριάνος και Αντώνης Πατέλης της Μειοψηφίας καταψηφίσαμε την πρόταση, ενώ ο κ. Γιάννης Τριαντάφυλλος της Μειοψηφίας ψήφισε υπέρ. Τέλος, η κα. Λίτσα Βιάζη δήλωσε «Παρών», καθώς είναι αδελφή του κ. Δαμιανού Βιάζη. Ο κ. Δαμιανός Παλαιολόγος, της Μειοψηφίας, ήταν απών.

 3)      Πρόγραμμα Life+ (αφαλάτωση)—Ο κ. Δήμαρχος πληροφόρησε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι έγινε πρόταση στο νησί της Αντιπάρου από το ερευνητικό κέντρο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου να πάρει μέρος στο Πρόγραμμα Life+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η επιλογή της Αντιπάρου έγινε βάσει του χαμηλού πληθυσμού της, και της μικρής της έκτασης. Το πρωτοποριακό υβριδικό σύστημα γεωθερμικής αφαλάτωσης θα παράγει όχι μόνο υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού, αλλά και δωρεάν θέρμανση-ψύξη για τους κατοίκους. Οι δύο μονάδες της αφαλάτωσης θα παράγουν περίπου 600 κυβικά μέτρα νερού (300 κ.μ. η καθεμία) το 24ωρο. Ο προϋπολογισμός του έργου υπολογίζεται στα περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ, αλλά η συμμετοχή του Δήμου θα ανέλθει μόλις στα 120.000 ευρώ, μείον το 50% που θα συνεισφέρει η ΕΕ. Μας πληροφόρησε ο κ. Δήμαρχος ότι οι μελέτες που εκπονήθηκαν από την προηγούμενη τοπική αρχή ήταν κατάλληλες και μετά από μικρές τροποποιήσεις είναι τώρα έτοιμες για να υποβληθούν μαζί με την αίτηση του Δήμου για συμμετοχή στο έργο. Τονίσαμε την ανάγκη καλού συντονισμού του συγκεκριμένου έργου με εκείνα της αποχέτευσης και της αλλαγής δικτύου νερού, έτσι ώστε να συμπίπτουν χρονικά οι εργασίες—όσο αυτό είναι εφικτό—και επίσης να υπολογιστούν σωστά οι τεχνικές προδιαγραφές (ώστε να έρθει να «κουμπώσει» το έργο της αφαλάτωσης σε αυτό της αποχέτευσης). Προς το σκοπό αυτό, προτείναμε να ενημερώσει ο Δήμος την Εγνατία ΑΕ (υπεύθυνη για το έργο της αποχέτευσης) για το έργο της αφαλάτωσης, έτσι ώστε να «υπολογίσει» το έργο της αφαλάτωσης στη μελέτη για το έργο της αποχέτευσης.

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

 Μετά τη ψηφοφορία, Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι έστειλε πρόσφατα στην Περιφέρεια τα έγγραφα σχετικά με το διαγωνισμό για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου της αποκατάστασης του Περιφερειακού δρόμου, και έλαβε γραπτή έγκριση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την επιλογή του αναδόχου.

 Ακολούθησε συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, και η λήψη αποφάσεων επί τούτων.

 1)      Διοργάνωση 3ημερων πολιτιστικών εκδηλώσεων Αγίας Μαρίνας—Η κα. Λίτσα Βιάζη, ως υπεύθυνη Πολιτιστικών θεμάτων του Δήμου, διάβασε κατάλογο με τις χαμηλότερες προσφορές που λήφθηκαν για της εκδηλώσεις, και ανέπτυξε το εορταστικό πρόγραμμα για τις τρεις ημέρες του φεστιβάλ.

 Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

 2)      Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας παραλιών—Η δημοπρασία για τις παραλίες  Α’ και Β’ Ψαραλυκή, Γλυφά και Βαθύ Βόλο Αγίου Γεωργίου πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου στο Δημοτικό Κατάστημα. Τα αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα:

1. Τμήμα Α’ Ψαραλυκής ενοικιάστηκε στην κα. Ελευθερία Βιάζη έναντι του ποσού των 5.200 ευρώ για 100 τ.μ.

2. Τμήμα Α’ Ψαραλυκής ενοικιάστηκε στον κ. Κωνσταντίνο Βιάζη έναντι του ποσού των 520,00 ευρώ για 10 τ.μ.

3. Τμήμα Β’ Ψαραλυκής ενοικιάστηκε στον κ. Γιάννη Μαριάνο έναντι του ποσού των 5.200,00 ευρώ για 100 τ.μ.

4. Τμήμα Β’ Ψαραλυκής ενοικιάστηκε στον Γ. Προύντζο & ΣΙΑ ΟΕ έναντι του ποσού των 2.000,00 ευρώ για 30 τ.μ.

5. Τμήμα παραλίας Γλυφών ενοικιάστηκε στον κ. Δαμιανό Βιάζη έναντι του ποσού των 1.500,00 ευρώ για 50 τ.μ.

6. Τμήμα παραλίας Βαθύ Βόλου Αγίου Γεωργίου ενοικιάστηκε στην κα. Τσουκαλά Μαύρα έναντι του ποσού των 2.600,00 ευρώ για 50 τ.μ. 

 Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

 3)      Έγκριση αδειών κοινόχρηστων δημοτικών χώρων—Συζητήθηκαν αιτήσεις και κάποια άλλα ζητήματα σχετικά με τους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους, κυρίως κατά μήκους του Πεζόδρομου. Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι αναμένεται αύξηση στα έσοδα από τους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους της τάξεως των 45.000 ευρώ σε σχέση με το 2010. Από φέτος, για πρώτη φορά θα εισπράττονται τα τέλη τραπεζοκαθισμάτων της παραλίας (του λιμανιού) από το Δήμο, και όχι από το Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου. Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να μη δίδεται άδεια για τραπεζοκαθίσματα στους παράδρομους του Πεζόδρομου, και να «ανοιχτούν» κάποια σημεία του Πεζόδρομου όπου δεν έχει διατηρηθεί η ελάχιστη δίοδος για οχήματα πρώτης ανάγκης, όπως προβλέπεται από το νόμο.       

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, δήλωσα ότι η άποψή μας σχετικά με όλα τα παραπάνω θέματα—είτε αναφερόμαστε στην ενοικίαση παραλιών, παραλιακών αναψυκτηρίων ή κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων—είναι ότι δεν πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις ως Συμβούλιο και απλώς να μένουμε σε αυτές. Είναι εξίσου (αν όχι περισσότερο) αναγκαίο και σημαντικό να τηρούμε τους όρους όποιων αποφάσεων λαμβάνουμε, και να επιδιώκουμε την εφαρμογή των αποφάσεων και των όρων αυτών (και αυτό σε τακτά διαστήματα).

———

Η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 28 Ιουνίου 2011,
και η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 28 Ιουνίου 2011

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε εκτάκτως την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011 στις 19.00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Το ακόλουθο θέμα ήταν το μοναδικό που τέθηκε προς συζήτηση και απόφαση:

1) Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Ανακατασκευή επικίνδυνων ελαττωματικών εργασιών οδοστρωσίας στο οδικό τμήμα ‘Περιφερειακή Οδός Αντιπάρου’ του έργου ‘Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Κοινότητας Αντιπάρου’».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος κ. Ιωάννης Λεβεντάκης, μαζί με τον επικεφαλή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Θεοχάρη Τσολάκη, εξήγησαν στα μέλη της Επιτροπής ότι στις 14 Ιουνίου 2011 η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε τις Προσφορές και συνέταξε Πρακτικό, σχετικά με θέμα της αποκατάστασης της Περιφερειακής Οδού.

Σύμφωνα με το Πρακτικό, μία μόνο εργοληπτική επιχείρηση (η Σταματέλος Αργύριος του Διονυσίου) υπέβαλλε έγκυρη Προσφορά (επειδή παρουσιάστηκε αυτοπροσώπος), καθώς δύο ακόμα επιχειρήσεις (η Τσάκωνας Ιωάννης του Βασιλείου, και η Α.Φ. Κοπανιτσάνος & ΣΙΑ Ε.Ε.) ταχυδρόμησαν τις Προσφορές τους, χωρίς να εμφανιστούν στο Διαγωνισμό, κατά παράβαση της προβλεπόμενης διαδικασίας, και συνεπώς αποκλείστηκαν από το Διαγωνισμό.

Στις 14 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε έλεγχος της Προσφοράς, και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού ανακοίνωσε ότι η Προσφορά της παραπάνω εταιρείας «Σταματέλος» είχε κριθεί η χαμηλότερη του μειοδοτικού Διαγωνισμού. Η «Σταματέλος» πρόσφερε ποσοστό έκπτωσης 2% (οι δύο άλλες εταιρείες είχαν δώσει έκπτωση 1%, αλλά ήταν άκυρες οι Προσφορές τους, ούτως ή άλλως, και στη συνέχεια αποκλείστηκαν).

Το σύνολο της δαπάνης, σύμφωνα με την Προσφορά της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσόν των 82.793,10 ευρώ, συν ΦΠΑ.

Μετά από συζήτηση, το θέμα υπερψηφίσθηκε ομόφωνα.

——

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011 στις 21.00, στην Αίθουσα Καλουδά.

Το ακόλουθο θέμα ήταν το μοναδικό που τέθηκε προς συζήτηση και απόφαση:

1) Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Ανακατασκευή επικίνδυνων ελαττωματικών εργασιών οδοστρωσίας στο οδικό τμήμα ‘Περιφερειακή Οδός Αντιπάρου’ του έργου ‘Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Κοινότητας Αντιπάρου’».

Η έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν, στην ουσία, όμοια με την παραπάνω έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία είχε πραγματοποιηθεί μόλις λίγη ώρα νωρίτερα, καθώς το θέμα των δύο συνεδριάσεων ήταν ακριβώς το ίδιο. 

Η μόνη διαφορά ήταν ότι αντί του κ. Δημάρχου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Φαρούπος κλήθηκε να ενημερώσει, μαζί με τον κ. Τσολάκη, τα μέλη του Συμβουλίου σχετικά με τις εξελίξεις του Διαγωνισμού.

Μετά από συζήτηση, το θέμα υπερψηφίσθηκε ομόφωνα, όπως είχε αποφασιστεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Απαντώντας σε ερωτήσεις μου στις παραπάνω συνεδριάσεις, ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι αναμένεται να ξεκινήσει το έργο σε λίγο καιρό, και σύμφωνα με συζητήσεις με τον εργολάβο, το έργο θα χρειαστεί 15-20 ημέρες ώστε να ολοκληρωθεί. Επίσης, θα δοθεί εγγύηση για την ποιότητα του εκτελεσμένου έργου.

———————

Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 18 Ιουνίου 2011

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε το Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011 στις 19.00, στο Δημοτικό Κατάστημα. (Ήμουν απών.)

Τα ακόλουθα θέματα τέθηκαν προς συζήτηση και απόφαση:

1)      Ανάθεση εκπόνησης επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Αντιπάρου.

2)      Ανάθεση σύστασης Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αντιπάρου.

3)      Ανάθεση προμήθειας ενάμιση τόνου σακουλών απορριμμάτων.

4)      Ανάθεση επισκευής Air Condition του ΚΕΠ Αντιπάρου.

5)      Ανάθεση προμήθειας  Air Condition για το γραφείο του Δημάρχου.

6)      Ανάθεση προμήθειας μπαρών για την απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων οχημάτων και δικύκλων, στις περιφερειακές εισόδους και την κεντρική είσοδο του οικισμού. 

7)      Ανάθεση επισκευής δρόμου στην περιοχή «Σωρός».

8)      Μισθώσεις παραλιών.

9)      Ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων Σπηλαίου Αντιπάρου.

10) Ανάθεση προμήθειας ταμειακής μηχανής για το Σπήλαιο Αντιπάρου.

Πριν τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παραπάνω θέματα, δύο θέματα συζητήθηκαν Προ Ημερησίας Διάταξης:

1)  Δρόμος στον Αϊ-Γιώργη: Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Λεβεντάκης εξήγησε στα μέλη της Επιτροπής ότι πρόκειται για την επισκευή του χωματόδρομου που κατεβαίνει προς «Το Δελφίνι» και τον «Ολίαρο», και στη συνέχεια του παραλιακού δρόμου μέχρι τις ταβέρνες, ώστε να έχει πρόσβαση το Δημοτικό λεωφορείο. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχει εκπονήσει μελέτη για το έργο. Η παραπάνω διαδρομή, μήκος 1.450 μέτρων και πλάτος 6 μέτρων, θα στρωθεί με 3Α, χρησιμοποιώντας γκρέιντερ και οδοστρωτήρα, και θα επισκευαστεί επίσης το τσιμεντένιο κομμάτι στην αρχή της διαδρομής. Η κοστολόγηση του έργου έχει γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τις τιμές του αρμόδιου Υπουργείου, και ανέρχεται στο ποσό των 5.800,00 ευρώ, συν ΦΠΑ (5.800 τετραγωνικά μέτρα, επί ένα ευρώ το μέτρο), μαζί με τα υλικά. Η παριανή εταιρεία «Χριστόφορος Χωματουργικά» υπέβαλλε προσφορά 5.800,00 ευρώ συν ΦΠΑ. Σύμφωνα με τον κ. Δήμαρχο, είναι η μόνη εταιρεία σε Αντίπαρο-Πάρο που κατέχει τα κατάλληλα μηχανήματα και εξοπλισμό για να αναλάβει το έργο.      

Μετά από συζήτηση, το θέμα εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

2) Χωματόδρομος στη στροφή απέναντι από το πρώτο βενζινάδικο: Ο κ. Δήμαρχος εξήγησε ότι πρόκειται για το χωμάτινο τμήμα μέχρι το σημείο όπου συναντά την άσφαλτο. Έχει μήκος 540 μέτρων και πλάτος 4 μέτρων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.400,00 ευρώ συν ΦΠΑ, και έχει κοστολογηθεί σύμφωνα με τις τιμές του Υπουργείου. Μόνο η παριανή εταιρεία «Χριστόφορος Χωματουργικά» υπέβαλλε προσφορά (2.400,00 ευρώ συν ΦΠΑ).    

Μετά από συζήτηση, το θέμα εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπολογίζει τα έργα να ξεκινήσουν μέσα στον Ιούνιο, αφού υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις με τον εργολάβο.

Ακολούθησε συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, και η λήψη αποφάσεων επί αυτών.

1)      Ανάθεση εκπόνησης επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Αντιπάρου.

Ο κ. Δήμαρχος εξήγησε ότι η παραπάνω μελέτη είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 («Καλλικράτη»), και θα εκπονηθεί επιχειρησιακό πρόγραμμα για τουλάχιστον την επόμενη τριετία. Υποβλήθηκαν τρεις προσφορές—μεταξύ 22.000,00 ευρώ και 24.000,00—η χαμηλότερη εκ τούτων η προσφορά από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για 22.000,00 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ), η οποία και προτάθηκε.

Μετά από συζήτηση, το θέμα εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

2)      Ανάθεση σύστασης Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αντιπάρου.

Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να εγκριθεί η προσφορά του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία ήταν στα 31.980,00 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ).

[Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπολογίζει πως το έργο της αποχέτευσης θα ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου – αρχές Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα λεγόμενα εκπροσώπου της εταιρείας «Εγνατία».]

Μετά από συζήτηση, το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο κ. Νίκος Μαριάνος της Μειοψηφίας καταψήφισε την πρόταση).

3)      Ανάθεση προμήθειας ενάμιση τόνου σακουλών απορριμμάτων.

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι ο 1½ τόνος καλύπτει την καλοκαιρινή περίοδο και ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και ότι δέχτηκε ο Δήμος δύο προσφορές – και οι δύο από παριανές επιχειρήσεις: 1) από τον κ. Α. Δαφερέρα (1.740,00 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ), και 2) από τον κ. Γ. Μπαρμπαρή (1.600,00 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ). Η τιμές είναι ανά τόνο. Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να γίνει αποδεκτή η χαμηλότερη προσφορά.   

Μετά από συζήτηση, το θέμα εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

4)      Ανάθεση επισκευής Air Condition του ΚΕΠ Αντιπάρου.

Σύμφωνα με τον κ. Δήμαρχο, «ο τεχνικός» εξέτασε το κλιματιστικό και «είπε ότι κάηκε η πλακέτα», και ότι το κόστος της επισκευής είναι 700,00 ευρώ. Ωστόσο, μέχρι τη Συνεδρίαση ο τεχνικός δεν είχε υποβάλλει προσφορά, επομένως το θέμα αποσύρθηκε.

5)      Ανάθεση προμήθειας  Air Condition για το γραφείο του Δημάρχου.

Υποβλήθηκαν δύο προσφορές για «12άρι» κλιματιστικό: 1) από τον κ. Χ. Μοστράτο (630,00 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ), και 2) από τον κ. Ν. Πατέλη (597,40 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ). Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να γίνει αποδεκτή η χαμηλότερη προσφορά.

Μετά από συζήτηση, το θέμα εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

6)      Ανάθεση προμήθειας μπαρών για την απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων οχημάτων και δικύκλων, στις περιφερειακές εισόδους και την κεντρική είσοδο του οικισμού.

Το ειδικό «έξυπνο» σύστημα διατίθεται από εταιρείες εκτός Αντιπάρου-Πάρου. Τρεις προσφορές υποβλήθηκαν για το ίδιο ακριβός σύστημα: 1) 10.900,00 ευρώ συν ΦΠΑ, 2) 12.500,00 ευρώ συν ΦΠΑ 3) 11.900,00 ευρώ συν ΦΠΑ. Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να γίνει αποδεκτή η χαμηλότερη προσφορά, εφ’ όσον πρόκειται για το ίδιο σύστημα.   

Μετά από συζήτηση, το θέμα εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

7)      Ανάθεση επισκευής δρόμου στην περιοχή «Σωρός».

Η επισκευή αφορά τρία σημεία του δρόμου κοντά στην ταβέρνα «Περαματάκι». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.000,00 ευρώ, συν ΦΠΑ. Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε την «Χριστόφορος Χωματουργικά» και για το συγκεκριμένο έργο, για τους προαναφερόμενους λόγους.

Μετά από συζήτηση, το θέμα εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

8)      Μισθώσεις παραλιών.

Ο κ. Δήμαρχος εισηγήθηκε να συσταθεί σχετική Επιτροπή, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί δημοπρασία παραλιών. Διευκρίνισε ότι, όπως ειπώθηκε και σε πρόσφατη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η τιμή εκκίνησης θα παραμείνει όμοια με την περσινή, λόγω οικονομικής κρίσης. Ορίστηκε η Πέμπτη, 23 Ιουνίου ως ημερομηνία των δημοπρασιών. Τα παρακάτω άτομα προτάθηκαν ως μέλη της Επιτροπής:

Αιρετοί:

– η Αντιδήμαρχος κα. Ελένη Βιάζη (με Αναπληρωματικό Μέλος το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παρασκευά Καπούτσο)

Δημοτικοί Υπάλληλοι:

– η κα. Χρυσούλα Χριστοπούλου (με Αναπληρωματικό Μέλος την κα. Άννα Παλαιολόγου)

– ο κ. Ελευθέριος Μανωλίκης (με Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Κωνσταντίνο Μανωλίκη)

Μετά από συζήτηση, το θέμα εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

9)      Ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων Σπηλαίου Αντιπάρου.

Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε την εταιρεία «Waterblue» για την προμήθεια 18λιτρες φιάλες νερού για το ψύκτη, για τις ανάγκες των επισκεπτών του Σπηλαίου. Το κόστος της κάθε φιάλης ανέρχεται στα 7,80 ευρώ, και πρότεινε να αγοραστούν 50 φιάλες. Επιπλέον, πρότεινε να προμηθευτεί ο Δήμος 1.000 πλαστικά ποτήρια (20 συσκευασίας των 50 ποτηριών), τα οποία πωλούνται χωριστά από την ίδια εταιρεία. Τέλος, διευκρινίστηκε ότι η παραπάνω εταιρεία χρεώνει και 51,00 ευρώ για «σέρβις».  

Μετά από συζήτηση, το θέμα εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

10)  Ανάθεση προμήθειας ταμειακής μηχανής για το Σπήλαιο Αντιπάρου.   

Χρειάζεται ταμειακή μηχανή στο Σπήλαιο ώστε να μπορούν να πωλούνται βιβλία, αγαλματάκια «Κούροι» και άλλα αντικείμενα στο χώρο του Σπηλαίου. Τρεις προσφορές υποβλήθηκαν για την προμήθεια ταμειακής μηχανής: 1) από τον κ. Α. Κυριακάκη (από την Αντίπαρο), 410,00 ευρώ, 2) από την κα. Α. Ροδίτου, 432,00 ευρώ και 3) από τον κ. Σαρρή, 420,00 ευρώ (οι δύο τελευταίοι από την Πάρο). Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να γίνει αποδεκτή η χαμηλότερη προσφορά.

Μετά από συζήτηση, το θέμα εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

———————–

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 10 Ιουνίου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου συνεδρίασε την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011 στις 19.00, στην Αίθουσα Καλουδά, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης (ήμουν απών):

1) Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Προέκυψε ένα θέμα Προ Ημερησίας Διάταξης:

– Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Συμβούλου στη Σύρο.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Λεβεντάκης και ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Φαρούπος μετέβησαν πρόσφατα στη Σύρο, και ζητήθηκε η έγκριση των εξόδων της μετακίνησής τους, ήτοι 99,00 ευρώ.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

Ακολούθησε συζήτηση και απόφαση σχετικά με το Θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

1) Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρούπος εξήγησε στο Σώμα ότι υπήρχε ανάγκη να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός, ώστε να διαθέτουν κονδύλια συγκεκριμένοι κωδικοί που είναι να καλύψουν τα έξοδα κάποιων ενεργειών που έχει προγραμματίσει και δρομολογήσει ο Δήμος, και άλλων δαπανών. Συγκεκριμένα, 3.000,00 ευρώ θα είναι προς τα Έξοδα Μετακίνησης Τρίτων, 12.600,00 ευρώ για το σύστημα με τις μπάρες και τα σαμαράκια, 600,00 ευρώ για τα Έξοδα Κινητής Τηλεφωνίας της Αντιδημάρχου, 7.000,00 ευρώ για τη Σύσταση ΝΠΔΔ Ύδρευσης-Αποχέτευσης, και 5.200,00 ευρώ για τον ειδικό καθαρισμό των χημικών τουαλετών. Ο κ. Δήμαρχος τόνισε ότι θα ζητηθούν προσφορές, και θα περάσουν τα θέματα από την Οικονομική Επιτροπή.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

————-

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 6 Ιουνίου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου συνεδρίασε τη Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011 στις 19.00, στην Αίθουσα Καλουδά, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης (ήμουν απών):

1) Υπογειοποίηση καλωδίων ΟΤΕ.

2) Τσιμεντόστρωση δρόμου προς γεώτρηση Τσιγκούρας.

3) Κατανομή λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία α΄και β΄ κατανομή.

4) Αίτημα κ. Μαρινάτου Ιωάννη του Θεμιστοκλή.

5) Αιτήσεις καταστηματαρχών για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

6) Γνωμοδότηση επί σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του ΥΠΕΚΑ για τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης οικισμού (Ρυμοτομικό Σχέδιο) Αγίου Γεωργίου.

7) Οργάνωση εθιμοτυπικής επίσκεψης του Πρέσβη της Ουγγαρίας την 12 Ιουνίου 2011 στην Αντίπαρο.

8) Πρόσκληση ενδιαφέροντος από τρίτους για εκμίσθωση παραλιών Δήμου Αντιπάρου.

9) Λήψη απόφασης για την έγκριση Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αξιοποίηση σπηλαίου Αντιπάρου (Β΄Φάση)».

1) Υπογειοποίηση καλωδίων ΟΤΕ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Φαρούπος, ενημέρωσε το Σώμα και τους πολίτες ότι έλαβε ο Δήμος έγγραφο από τον ΟΤΕ, σύμφωνα με το οποίο ο ΟΤΕ επιθυμεί να υπογειοποιήσει καλώδια σε ένα τμήμα τριών περίπου χιλιομέτρων, από τα Γλυφά ως τη στροφή για το Σωρό. Πρόσθεσε ότι στο χωριό της Αντιπάρου δεν θα γίνει κάποια αξιόλογη ενέργεια από πλευράς ΟΤΕ. Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ. Θεοχάρης Τσολάκης, εξήγησε ότι θα σκαφτεί λούκι με πλάτος από 10 έως 16 εκατοστά, και με βάθος 60 εκατοστών, για να τοποθετηθούν σωλήνες με οπτικές ίνες. Ο ΟΤΕ θα είναι υπεύθυνος για όποιες ζημιές προκύψουν, και επίσης για την ασφαλτόστρωση του τμήματος που θα σκαφτεί. Ο ΟΤΕ πρότεινε να πραγματοποιηθεί το έργο μέσα στο καλοκαίρι—στα τέλη Ιουνίου—ώστε να γίνει καλύτερη ασφαλτόστρωση, λόγω ζέστης. Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Λεβεντάκης πρότεινε να ζητήσει ο Δήμος από τον ΟΤΕ να ξεκινήσει το έργο περίπου 1η Σεπτεμβρίου, λόγω τουρισμού, καθώς το έργο θα δημιουργήσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο.   

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

2) Τσιμεντόστρωση δρόμου προς γεώτρηση Τσιγκούρας.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δήλωσε ότι ο συγκεκριμένος δρόμος έχει μεγάλη κλήση, και έχει υποστεί ζημιές λόγω βροχοπτώσεων. Ο κ. Δήμαρχος συμφώνησε και πρόσθεσε ότι δεν θα γίνει τσιμεντόστρωση ολόκληρου του δρόμου λόγω υψηλού κόστος. Μετά από συζήτηση, συμφωνήθηκε να γίνει μελέτη, και να μοιραστεί το έργο σε δύο σημεία του δρόμου που χρειάζονται επισκευή, και να παραπεμφθεί το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή.   

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

3) Κατανομή λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία α΄και β΄ κατανομή.

Ο Δήμος έλαβε ποσόν για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων. Η κάθε κατανομή ανέρχεται στο ποσόν των 2.706,33 ευρώ. Έγινε πρόταση να μοιράζονται τα ποσά μεταξύ των δύο σχολείων (το 50% στο κάθε σχολείο), όπως γινόταν ως τώρα.    

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

4)   Αίτημα κ. Μαρινάτου Ιωάννη του Θεμιστοκλή.

Στην αίτησή του, ο αιτών ζητούσε να έχει πρόσβαση (το όχημά του) στην Πλατεία (όπου διαμένει), και να του χορηγηθεί θέση στάθμευσης στο λιμάνι (όπου διατηρεί η σύζυγός του εμπορικό κατάστημα), ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις της συζύγου του, η οποία έχεις κινητικές δυσκολίες. Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να τους δοθεί μία θέση στο λιμάνι, και μία «έξυπνη» κάρτα για να περνά από τη μπάρα στο ΚΕΠ, ωστόσο να μη σταθμεύει στην Πλατεία το καλοκαίρι.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

5) Αιτήσεις καταστηματαρχών για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε, λόγω οικονομικής κρίσης, να παραμείνουν ίδιες οι τιμές με εκείνες του 2010 (40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο). Πρότεινε επίσης να συσταθεί επιτροπή, η οποία θα είναι υπεύθυνη για να μετρήσει τα τραπεζοκαθίσματα, και θα κάνει σχετικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προτάθηκαν τα ακόλουθα άτομα ως Μέλη της Επιτροπής:

– ο κ. Θεοχάρης Τσολάκης (με αναπληρωματικό του τον κ. Ελευθέριο Μανωλίκη)

– η Προϊστάμενη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κα. Κυριακή Φαρούπου

– ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παρασκευάς Καπούτσος (με αναπληρωματικό μέλος την επίσης Σύμβουλο κα. Φιλοθέη Μαριάνου)       

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

6) Γνωμοδότηση επί σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του ΥΠΕΚΑ για τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης οικισμού (Ρυμοτομικό Σχέδιο) Αγίου Γεωργίου.

Στην εισήγησή του, ο κ. Τσολάκης δήλωσε ότι, σύμφωνα με το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος, θα μειωθεί ο Συντελεστής Δόμησης από 0,4 στο 0,3, το μέγιστο ύψος στα 4,50-5,00 μέτρα, και θα έχουν οι οικίες μόνο έναν όροφο. Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να εγκριθεί το σχέδιο, ώστε να προστατευθεί ο οικισμός από την υπερδόμηση.   

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

7) Οργάνωση εθιμοτυπικής επίσκεψης του Πρέσβη της Ουγγαρίας την 12 Ιουνίου 2011 στην Αντίπαρο.

Η Αντιδήμαρχος κα. Ελένη Βιάζη, στην εισήγησή της, διευκρίνισε ότι πρόκειται για τον Πρέσβη της Ουκρανίας, και όχι της Ουγγαρίας, ο οποίος προσκλήθηκε από τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Πάρου-Αντιπάρου, σε συνεργασία με τον Ελληνο-ουκρανικό Σύνδεσμο Φιλίας και Ανάπτυξης. Ο κ. Πρέσβης θα επισκεφτεί την Αντίπαρο την Κυριακή 12 Ιουνίου, στις 10.40 περίπου το πρωί, όπου θα συναντηθεί με τον κ. Δήμαρχο, θα επισκεφτεί το Σπήλαιο και το Δεσποτικό. Έχοντας λάβει προσφορές, η Πλειοψηφία πρότεινε να εγκριθούν οι χαμηλότερες προσφορές, ήτοι: 1) Ανθοδέσμη από τον κ. Αρκουλή, 60,00 ευρώ με ΦΠΑ, 2) Γλυκίσματα από τον κ. Πέτρο Τριαντάφυλλο, 40,00 ευρώ με ΦΠΑ, 3) Πλαστικά ποτήρια από κ. Γρηγόρη Μαριάνο, 10,00 ευρώ με ΦΠΑ, και 4) 270,00 ευρώ με ΦΠΑ από την Πιπίνος και Μάρκος Μαριάνος ΟΕ (για γεύμα 20 ατόμων).        

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

8) Πρόσκληση ενδιαφέροντος από τρίτους για εκμίσθωση παραλιών Δήμου Αντιπάρου.

Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να βγουν σε δημοπρασία οι ίδιες παραλίες όπως το 2010 (Α’ Ψαραλυκή, Β’ Ψαραλυκή, Βαθύς Βόλος [στον Άγιο Γεώργιο], Σιφνέικος) και στις ίδιες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο, και μετά από συζήτηση προστέθηκε και ο Άγιος Σπυρίδωνας. Για όλες θα γίνει εκδήλωση ενδιαφέροντος, και θα περάσει το θέμα από την Οικονομική Επιτροπή.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

9) Λήψη απόφασης για την έγκριση Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αξιοποίηση σπηλαίου Αντιπάρου (Β΄Φάση)».

Ο κ. Τσολάκης διευκρίνισε ότι έγινε αναθεώρηση τιμών του έργου, και προέκυψε διαφορά 32.033,40 ευρώ συν ΦΠΑ. Τόνισε ότι το ποσόν θα πληρωθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, και όχι από το Δήμο.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

———————

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 3 Ιουνίου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου συνεδρίασε την Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011 στις 19.00, στην Αίθουσα Καλουδά, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης (ήμουν απών):

1) Αίτημα προς τη ΔΕΗ για υπογειοποίηση των καλωδίων από την αρχή του πεζόδρομου στην παραλία μέχρι και το Κάστρο.

2) Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Α) παραλίας

Β) οικισμού.

3) Εκδήλωση ενδιαφέροντος Δήμου για ενοικίαση χώρου κοντά στο δρόμο της παραλίας με σκοπό τη δημιουργία χώρου στάθμευσης επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων.

4) Ωράριο λειτουργίας μουσικών οργάνων.

5) Ανανέωση συνδρομής εφημερίδων έτους 2011:

Α) Τα ΝΕΑ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Β) ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ.

6) Ορισμός εκπροσώπου για την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων.

 

7) Αιτήματα εποχικότητας.

8) Εισιτήρια Σπηλαίου.

9) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης Υπαλλήλων και εργατικού προσωπικού του Δήμου.

10) Μετακίνηση Δημάρχου και αιρετού για το έργο της Αποχέτευσης στην Αθήνα.

11) Επικύρωση και Αποδοχή Έγκρισης δαπάνης εδεσμάτων για την εκδήλωση της 1η Μαΐου.

12) Εξουσιοδότηση υπογραφής σύμφωνα με την εγκύκλιο 30/2011.

13) Έξοδα μετακίνησης τρίτων.

14) Εκδήλωση για την υποδοχή στην Αντίπαρο της Ολυμπιακής Φλόγας των Special Olympics.

—-

1) Αίτημα προς τη ΔΕΗ για υπογειοποίηση των καλωδίων από την αρχή του πεζόδρομου στην παραλία μέχρι και το Κάστρο.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Λεβεντάκης δήλωσε ότι προτείνεται το έργο να ξεκινά από το λιμάνι (από την αρχή του Πεζόδρομου) και να φτάνει μέχρι την Πλατεία, και το Κάστρο. Η ΔΕΗ αναλαμβάνει να εκπονήσει τη σχετική οικονομική μελέτη. Η ΔΕΗ καλύπτει το κόστος του έργου κατά το ήμισυ, και ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει το υπόλοιπο 50% σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις. Εκτιμάται ότι η συνολική αξία του έργου θα ανέλθει στα 300.000 ευρώ, περίπου. Γίνεται προσπάθεια να συντονιστεί το έργο της υπογειοποίησης των καλωδίων με εκείνο της αποχέτευσης και του βιολογικού, έτσι ώστε να σκαφτεί ο δρόμος μόνο μία φορά. Υπάρχει πιθανότητα, τόνισε ο κ. Δήμαρχος, να καταργηθεί το πρόγραμμα επιδότησης λόγω οικονομικής κρίσης, και έτσι επιβάλλεται να το προχωρήσουμε, αν γίνεται.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.           

2) Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Α) παραλίας

Β) οικισμού.

Α) Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι «πρέπει να μπει μια τάξη στο λιμάνι», και παρουσίασε κάτοψη του λιμανιού με τις προτάσεις της παράταξής του για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Πρότεινε να απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση των αυτοκινήτων από το εστιατόριο «Μάκης» μέχρι το καινούργιο σουβλατζίδικο στα Καλούδια. Θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης ο χώρος όπου σταθμεύουν μέχρι σήμερα τα λεωφορεία, τα οποία θα μεταφερθούν στο χώρο των φεριμπότ, δίπλα στην αποθήκη των αλιέων. Ο κ. Δήμαρχος πρόσθεσε ότι έχει έρθει σε συνεννόηση, και θα υπάρχουν Λιμενικοί στο λιμάνι της Αντιπάρου και στην Πούντα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των επιβατών και οχημάτων από και προς τα φεριμπότ. Επιπλέον, ο κ. Δήμαρχος ευχαρίστησε τον κ. Παναγιώτη Ρούσσο για την προσφορά οικοπέδου του στο Δήμο για χρήση του ως χώρο στάθμευσης. Πρόσθεσε ότι ο Δήμος θα ζητήσει επιπλέον οικόπεδα κοντά στο λιμάνι για να ενοικιαστούν για χώρους στάθμευσης οχημάτων, ώστε να δημιουργηθούν οι 120-130 θέσεις που προβλέπει η Δημοτική Αρχή να δημιουργηθούν. Επίσης, σαμαράκια θα τοποθετηθούν κατά διαστήματα, ώστε να μειωθεί η ταχύτητα των οχημάτων στην παραλιακή οδό.

Β) Όσο για τον Πεζόδρομο, ο κ. Δήμαρχος πρότεινε την τοποθέτηση «έξυπνων» μπάρων με προγραμματιζόμενες κάρτες οι οποίες θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες. Θα τοποθετηθούν στην αρχή του Πεζόδρομου, στην περιοχή ΚΕΠ-Παναγιά, και στην αρχή του στενού της Φάμπρικας-παλαιού Φαρμακείου. Πρότεινε να έχουν πρόσβαση οι εμποροεπαγγελματίες από 6.30 έως 10.30, και οι μπάρες να ανεβαίνουν καθημερινά από τις 18.00.

Πρότεινε τα παραπάνω μέτρα για την παραλία να τεθούν σε εφαρμογή από 17 Ιουνίου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου, και για τον Κεντρικό Δρόμο θα ισχύουν για όλο το χρόνο.           

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

3) Εκδήλωση ενδιαφέροντος Δήμου για ενοικίαση χώρου κοντά στο δρόμο της παραλίας με σκοπό τη δημιουργία χώρου στάθμευσης επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων.

Σε συνέχεια του παραπάνω θέματος, η Πλειοψηφία πρότεινε να γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

4) Ωράριο λειτουργίας μουσικών οργάνων

Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε μέχρι τις 10 Ιουλίου η μουσική να κλείνει στις 04.00, όμως τα Σάββατα στις 04.30. Από 11 Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου θα κλείνει η μουσική στις 04.30. Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι είχε συζητήσει με κάποιους από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες της Πλατείας. Πολλοί πολίτες που βρίσκονταν στη Συνεδρίαση αντέδρασαν σε αυτό, έχοντας την αίσθηση ότι είχαν βρεθεί προς τετελεσμένων γεγονότων. Ακολούθησε μεγάλη (και κάποιες στιγμές έντονη) συζήτηση μεταξύ Δημάρχου, Συμβούλων, κατοίκων και επιχειρηματιών, με πολλές και διάφορες απόψεις και εμπειρίες να εκφράζονται. Τέθηκε η πρόταση προς ψήφιση, με την Πλειοψηφία να υπερψηφίζει την πρόταση και οι Σύμβουλοι της Μειοψηφίας να δηλώνουν «Παρών». Μετά από περαιτέρω συζήτηση μεταξύ Συμβουλίου και κοινού, και λόγω της γενικής δυσανασχέτησης, ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να τεθεί προς ψήφιση αν θα ισχύσει η πρώτη ψηφοφορία, ή αν θα πρέπει να αποσυρθεί και να ακυρωθεί η απόφαση, και να συζητηθεί ξανά, στη συνεδρίαση της Δευτέρας.

Αποσύρθηκε το θέμα, κατά πλειοψηφία.        

5) Ανανέωση συνδρομής εφημερίδων έτους 2011:

Α) Τα ΝΕΑ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Β) ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του θέματος, προστέθηκε η εφημερίδα «Παριανή Ενημέρωση», και διευκρινίστηκε ότι «Η Φωνή της Πάρου» διανέμεται δωρεάν.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

6) Ορισμός εκπροσώπου για την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων

 

Ο Δήμαρχος πρότεινε τον εαυτό του ως εκπρόσωπο.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

 

7) Αιτήματα εποχικότητας

Εξετάστηκαν αιτήματα εποχικότητας, τα οποία ζητούσαν μείωση δημοτικών τελών.

Τα αιτήματα εγκρίθηκαν.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

8) Εισιτήρια Σπηλαίου

Προτάθηκε η αύξηση του εισιτηρίου από 3,50 ευρώ στα 5,00 ευρώ, και δωρεάν είσοδος για παιδιά μέχρι επτά ετών, όπως είχε εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. Ο κ. Δήμαρχος επανέλαβε ότι οι το ποσόν δεν είναι καθαρό (υπάρχουν κρατήσεις), και ότι είναι περιορισμένοι οι πόροι (και οι πηγές αυτών) του Δήμου.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία (ο κ Νίκος Μαριάνος της Μειοψηφίας ψήφισε κατά, και δύο Σύμβουλοι της Πλειοφηφίας δήλωσαν «παρών»). 

9) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης Υπαλλήλων και εργατικού προσωπικού του Δήμου.

Για υπερωρίες μονίμων δημοτικών εργατών και υπαλλήλων.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

10) Μετακίνηση Δημάρχου και αιρετού για το έργο της Αποχέτευσης στην Αθήνα.

Για τα έξοδα του κ. Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παναγιώτη Φαρούπου.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

11) Επικύρωση και Αποδοχή Έγκρισης δαπάνης εδεσμάτων για την εκδήλωση της 1η Μαΐου.

Το ποσόν είχε εγκριθεί, και προτάθηκε η επικύρωση και η αποδοχή της έγκρισης της δαπάνης.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

12) Εξουσιοδότηση υπογραφής σύμφωνα με την εγκύκλιο 30/2011.

Ο κ. Δήμαρχος εξήγησε ότι η εξουσιοδότηση είναι ώστε να μπορεί η κα. Αντιδήμαρχος να υπογράφει κάποια εντάλματα, κλπ κατά την απουσία του.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

13) Έξοδα μετακίνησης τρίτων.

Σχετικά με τα έξοδα του ειδικού συμβούλου του κ. Δημάρχου, κου Μ. Χανιώτη, ο οποίος είναι άμισθος, σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογράψει, αλλά καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησής του.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

14) Εκδήλωση για την υποδοχή στην Αντίπαρο της Ολυμπιακής Φλόγας των Special Olympics.

Αποσύρθηκε το θέμα επειδή δεν ήταν έτοιμο προς ψήφιση.

———-

Η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 3 Ιουνίου 2011

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε εκτάκτως την Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011 στις 12.00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Το ακόλουθο θέμα ήταν το μοναδικό που τέθηκε προς συζήτηση και απόφαση:

1)   Καθορισμός όρων και τελών για την ενοικίαση βοσκοτόπων.

Πριν τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το παραπάνω θέμα, ένα θέμα συζητήθηκε Προ Ημερησίας Διάταξης:

– Ο Περιφερειακός Δρόμος: Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Λεβεντάκης πρότεινε την Πέμπτη 9 Ιουνίου ως ημερομηνία για τη διεξαγωγή της δημοπράτησης του έργου της αποκατάστασης του Περιφερειακού Δρόμου, και πρότεινε επίσης τους παρακάτω Δημοτικούς Υπαλλήλους ως Μέλη της Επιτροπής που θα αξιολογήσει τις προσφορές που θα υποβληθούν:

– κ. Τσολάκης Θεοχάρης (Πρόεδρος)

– κα. Φαρούπου Κυριακή (Τακτικό Μέλος)

– κα. Χριστοπούλου Χρυσούλα (Τακτικό Μέλος)

– κα. Παλαιολόγου Άννα (Αναπληρωματικό Μέλος)

– κ. Μανωλίκης Ελευθέριος (Αναπληρωματικό Μέλος)

– κ. Μανωλίκης Κωνσταντίνος (Αναπληρωματικό Μέλος)

Ο κ. Δήμαρχος διευκρίνισε ότι η σχετική νομοθεσία προβλέπει ότι τέτοιου είδους επιτροπές πρέπει να απαρτίζονται από μόνιμους Δημοτικούς Υπαλλήλους, και όχι από τα αιρετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Τόνισε, επίσης, ότι η διαδικασία είναι δημόσια, και συνεπώς θα μπορέσουν να παρευρεθούν όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι το επιθυμούν κατά τη διεξαγωγή της δημοπράτησης.

Μετά από συζήτηση, το θέμα εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

Ακολούθησε συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερησίας Διάταξης, και η λήψη απόφασης επί τούτου.

1)   Καθορισμός όρων και τελών για την ενοικίαση βοσκοτόπων.

Στην εισήγησή του, ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι ο Δήμος πρόσφατα έλαβε έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο μέχρι 30 Ιουνίου όλοι οι βοσκοί θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους Βεβαίωση για τα στρέμματα που έχουν νοικιάσει—θα πρέπει να έχουν ενοικιαστήριο. Συνεπώς, θα χρειαστεί να συσταθεί Επιτροπή, η οποία θα ελέγξει τη διαδικασία. Η συνολική έκταση που ενοικιάζεται σήμερα από οκτώ βοσκούς είναι ανέρχεται στα 1.572 στρέμματα. Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να βγουν τα ίδια στρέμματα στη δημοπράτηση, να ισχύουν τα ενοικιαστήρια για ένα έτος, η τιμή εκκίνησης να είναι στα δύο ευρώ ανά στρέμμα, και να οριστεί η 14 Ιουνίου ως καταλυτική ημερομηνία υποβολής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στη δημοπράτηση. Τέλος, πρότεινε τους παρακάτω Δημοτικούς Υπαλλήλους ως Μέλη της σχετικής Επιτροπής:

– κ. Τσολάκης Θεοχάρης (Πρόεδρος)

– κα. Φαρούπου Κυριακή (Τακτικό Μέλος)

– κα. Παλαιολόγου Άννα (Τακτικό Μέλος)

– κα. Χριστοπούλου Χρυσούλα (Αναπληρωματικό Μέλος του Προέδρου)

– κ. Μανωλίκης Ελευθέριος (Αναπληρωματικό Μέλος)

– κ. Μανωλίκης Κωνσταντίνος (Αναπληρωματικό Μέλος)

Όσον αφορά και την παραπάνω Επιτροπή, η σχετική νομοθεσία προβλέπει ότι πρέπει να απαρτίζεται από μόνιμους Δημοτικούς Υπαλλήλους, και όχι από τα αιρετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Μετά από συζήτηση, το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο κ. Αντώνης Πατέλης της Μειοψηφίας καταψήφισε την πρόταση, έχοντας αντιπροτείνει το ποσόν του ενός ευρώ ανά στρέμμα).

———-

Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 26 Μαΐου 2011

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε την Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011 στις 18.00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Τα ακόλουθα θέματα τέθηκαν προς συζήτηση και απόφαση:

1)   Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης και ανάθεση σε δικηγόρο για   
      τα ασφαλιστικά μέτρα του δρόμου.

2)      Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης και ανάθεση σε λογιστή φοροτεχνικό Α΄ βαθμού για την φορολογική τήρηση βιβλίων και στοιχείων του Δήμου και εφαρμογή διπλογραφικού.

3)      Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεων σύμφωνα με την εγκύκλιο 30, αρ. πρ. 19664/20-04-11 του Υπουργείου Εσωτερικών.

4)      Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεων σύμφωνα με την εγκύκλιο 30, αρ. πρ. 19664/20-04-11 για καύσιμα

α) καύσιμα καθαριότητας

β) καύσιμα λεωφορείου 

γ) καύσιμα μηχανημάτων

δ) ανταλλακτικά οχημάτων

ε) μεταφορικά-κόμιστρα ΧΥΤΑ (50%)

στ) λοιπές μεταφορές (50%)

ζ) ανταλλακτικά ύδρευσης για απρόβλεπτες βλάβες (50%)

5)      Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για εκκενώσεις βόθρου στο Σπήλαιο από τον κ. Πατέλη Δαμιανό

6)      Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για την εργασία service του απορριμματοφόρου Mercedes

7)      Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για προμήθεια γραφικής ύλης για το Δημοτικό κατάστημα στην κ. Χατζηπέτρου Ασημίνα

8)      Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για προμήθεια σφραγίδων στον Φεργαδιώτη Ευστράτιο

9)      Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για αντικατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στις γεωτρήσεις και στα αντλιοστάσια με τα απαραίτητα υλικά από τον ηλεκτρολόγο κ. Καφαντάρη Σταύρο

10)  Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για επισκευή πομόνας στην θέση Τσιγκούρα, στον Πρίντεζη και ΣΙΑ ΟΕ

11)  Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για επισκευή αντλίας στην θέση Φιλολία από Πρίντεζη και ΣΙΑ ΟΕ

12)  Έγκριση τεχνικής περιγραφής, διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για επισκευή σωλήνας στη θέση Χριστός από Πρίντεζη και ΣΙΑ ΟΕ

13)    Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για συντήρηση ηλεκτροφωτισμού στην παραλιακή οδό στον ηλεκτρολόγο κ. Νίκο Πατέλη

14)   Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για προμήθεια αντλιών από Πρίντεζη και ΣΙΑ ΟΕ

α) στη θέση Παραθύρες

β) στη θέση Παρούσου

γ) στη θέση Κάμπος

δ) για τοποθέτηση και ανύψωση νέων

15)   Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για την προμήθεια και τοποθέτηση μπαρών για την παρεμπόδιση οχημάτων περιμετρικά των εισόδων του οικισμού, τεμάχια 3

16)  Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για προμήθεια χαρτοκιβωτίων για την αρχειοθέτηση υπηρεσιακού υλικού και εγγράφων από τον Καλακώνα Μένεγο

17)  Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για προμήθεια φωτογραφικής μηχανής για την τεχνική υπηρεσία από Αφοί Μαριάνου Ο.Ε.

18)  Αποδέσμευση δαπάνης για την απεντόμωση, σχετική απόφαση οικονομικής επιτροπής 31/2011, και έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως στον Σουλιρα Η. – Τσιακαλος Α. Ο.Ε. για απεντόμωση

19)  Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για προμήθεια εισιτηρίων Σπηλαίου και λεωφορείου στον Κωνσταντίνο Δραγάτη

20)  Έγκριση αύξησης εισιτηρίου Σπηλαίου

21)  Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για νομική σύσταση Κοινοφελούς Επιχείρησης Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης από εταιρεία AMG partners E.Π.Ε.

22)  Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για ανάθεση 5ετούς επιχειρηματικού σχεδίου του Δήμου Αντιπάρου σύμφωνα με τον Ν. 3463 άρθρο 206 και ΦΕΚ 141/2011 σειρά Β΄ άρθρο 2 παρ. 2, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΝΠΔΔ)

23)  Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για ανάθεση για την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αντιπάρου.

24)  Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για προμήθεια ασφαλτομίγματος ψυχρού τύπου και δονητικής πλάκας από την εταιρεία Προμπόνας.

 25) Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για εργαστηριακό έλεγχο για  
        το έργο “ασφαλτοστρώσεις δρόμων Κοινότητας Αντιπάρου” στην εταιρεία

        Ergotest Α.Ε.

   26) Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για ανάθεση στον  
                 χοροδιδάσκαλο κ. Γεώργιο Γκολέμη, της οργάνωσης των εκδηλώσεων     
                 καλοκαιρινής περιόδου του Δήμου Αντιπάρου.

Πριν τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παραπάνω θέματα, δύο θέματα συζητήθηκαν Προ Ημερησίας Διάταξης:

1)      Τοιχία αντιστήριξης στον Αϊ-Γιώργη, στην παραλία κάτω από τις ταβέρνες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 5.916,00 ευρώ, και

2)      Προμήθεια Χαρτί φωτοτυπικού, κλπ, από Απόστολο Κυριακάκη, με συνολικό κόστος τα 478,00 ευρώ.

Μετά από συζήτηση, και τα δύο θέματα εγκρίθηκαν με ομόφωνη απόφαση.

Ακολούθησε συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, και η λήψη αποφάσεων επί τούτων. (Λόγω του μεγάλου αριθμού θεμάτων, θα γίνει περιληπτική αναφορά παρακάτω στα ποσά [τα οποία συμπεριλαμβάνουν και το ΦΠΑ] και στις αποφάσεις).

1)  Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης και ανάθεση σε δικηγόρο για   
τα ασφαλιστικά μέτρα του δρόμου.

– Ποσόν: 2.500,00 ευρώ. Ανάθεση στον κ. Μιχάλη Κοράκη, δικηγόρο Αθηνών, τον οποίο η Πλειοψηφία θεωρεί ειδικό σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Κατά πλειοψηφία (ο κ. Νίκος Μαριάνος της Μειοψηφίας ψήφισε κατά).

2)  Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης και ανάθεση σε λογιστή φοροτεχνικό Α΄ βαθμού για την φορολογική τήρηση βιβλίων και στοιχείων του Δήμου και εφαρμογή διπλογραφικού.

      – Ποσόν: 11.600,00 ευρώ / το έτος. Ανάθεση στον κ. Γιάννη Πούλη, ο οποίος, σύμφωνα με την Πλειοψηφία, είναι ο μοναδικός λογιστής στην περιοχή Αντιπάρου-Πάρου που κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα. Κατά πλειοψηφία (οι κκ. Αντώνης Πατέλης και Νίκος Μαριάνος της Μειοψηφίας ψήφισαν κατά).

3)      Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεων σύμφωνα με την εγκύκλιο 30, αρ. πρ. 19664/20-04-11 του Υπουργείου Εσωτερικών.

– Τυπική αλλαγή στα έγγραφα και στις Αποφάσεις, από τη φράση «διάθεση  πιστώσεων» στη φράση «διάθεση και δέσμευση πιστώσεων».

4)      Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεων σύμφωνα με την εγκύκλιο 30, αρ. πρ. 19664/20-04-11 για καύσιμα

α) καύσιμα καθαριότητας

β) καύσιμα λεωφορείου 

γ) καύσιμα μηχανημάτων

δ) ανταλλακτικά οχημάτων

ε) μεταφορικά-κόμιστρα ΧΥΤΑ (50%)

στ) λοιπές μεταφορές (50%)

ζ) ανταλλακτικά ύδρευσης για απρόβλεπτες βλάβες (50%)

– Εγκρίθηκαν τα παρακάτω ποσά:

α) καύσιμα καθαριότητας                           14.316,83

β) καύσιμα λεωφορείου                              6.000,00 

γ) καύσιμα μηχανημάτων                           1.000,00

δ) ανταλλακτικά οχημάτων                          7.500,00

ε) μεταφορικά-κόμιστρα ΧΥΤΑ (50%)          9.000,00

στ) λοιπές μεταφορές (50%)                           150,00

ζ) ανταλλακτικά ύδρευσης για απρόβλεπτες βλάβες (50%)          7.600,00

Κατά πλειοψηφία (ο κ. Νίκος Μαριάνος της Μειοψηφίας ψήφισε κατά).

5)      Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για εκκενώσεις βόθρου στο Σπήλαιο από τον κ. Πατέλη Δαμιανό.

– Ποσόν: 150,00 ευρώ. Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

6)      Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για την εργασία service του απορριμματοφόρου Mercedes.

– Ποσόν: 3.189,50 ευρώ. Κατά πλειοψηφία (ο κ. Νίκος Μαριάνος της Μειοψηφίας ψήφισε κατά).

7)      Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για προμήθεια γραφικής ύλης για το Δημοτικό κατάστημα στην κ. Χατζηπέτρου Ασημίνα.

– Ποσόν: 814,90 ευρώ. Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

8)      Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για προμήθεια σφραγίδων στον Φεργαδιώτη Ευστράτιο.

– Ποσόν: 167,00 ευρώ. Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

9)      Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για αντικατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στις γεωτρήσεις και στα αντλιοστάσια με τα απαραίτητα υλικά από τον ηλεκτρολόγο κ. Καφαντάρη Σταύρο.

– Ποσόν: 6.800,00 ευρώ. Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

10)  Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για επισκευή πομόνας στην θέση Τσιγκούρα, στον Πρίντεζη και ΣΙΑ ΟΕ.

– Ποσόν: 2.736,29 ευρώ. Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

11)  Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για επισκευή αντλίας στην θέση Φιλολία από Πρίντεζη και ΣΙΑ ΟΕ.

– Ποσόν: 324,22 ευρώ. Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

12)  Έγκριση τεχνικής περιγραφής, διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για επισκευή σωλήνας στη θέση Χριστός από Πρίντεζη και ΣΙΑ ΟΕ.

– Ποσόν: 2.678,27 ευρώ. Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

13)    Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για συντήρηση ηλεκτροφωτισμού στην παραλιακή οδό στον ηλεκτρολόγο κ. Νίκο Πατέλη.

– Ποσόν: 1.000,00 ευρώ. Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

14)   Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για προμήθεια αντλιών από Πρίντεζη και ΣΙΑ ΟΕ.

α) στη θέση Παραθύρες

β) στη θέση Παρούσου

γ) στη θέση Κάμπος

δ) για τοποθέτηση και ανύψωση νέων

– Συνολικό Ποσόν για α) έως δ): 3.231,88 ευρώ. Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

15)   Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για την προμήθεια και τοποθέτηση μπαρών για την παρεμπόδιση οχημάτων περιμετρικά των εισόδων του οικισμού, τεμάχια 3.

– Αποσύρθηκε επειδή δεν είχαν καταφθάσει οι Προσφορές ως την ώρα της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

16)  Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για προμήθεια χαρτοκιβωτίων για την αρχειοθέτηση υπηρεσιακού υλικού και εγγράφων από τον Καλακώνα Μένεγο.

– Ποσόν: 361,75 ευρώ. Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

17)  Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για προμήθεια φωτογραφικής μηχανής για την τεχνική υπηρεσία από Αφοί Μαριάνου Ο.Ε.

– Ποσόν: 197,06 ευρώ. Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

18)  Αποδέσμευση δαπάνης για την απεντόμωση, σχετική απόφαση οικονομικής επιτροπής 31/2011, και έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως στον Σουλιρα Η. – Τσιακαλος Α. Ο.Ε. για απεντόμωση.

– Ποσόν: 12.296,00 ευρώ. Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

19)  Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για προμήθεια εισιτηρίων Σπηλαίου και λεωφορείου στον Κωνσταντίνο Δραγάτη.

– Ποσόν: 1.409,00 ευρώ. Κατά πλειοψηφία (ο κ. Νίκος Μαριάνος της Μειοψηφίας ψήφισε κατά).

20)  Έγκριση αύξησης εισιτηρίου Σπηλαίου.

– Εγκρίθηκε αύξηση από 3,50 ευρώ στα 5,00 ευρώ, μέχρι επτά ετών δωρεάν. Κατά πλειοψηφία (ο κ. Νίκος Μαριάνος της Μειοψηφίας ψήφισε κατά, αντιπροτείνοντας το Ποσόν των 4,50 ευρώ).

21)  Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για νομική σύσταση Κοινοφελούς Επιχείρησης Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης από εταιρεία AMG partners E.Π.Ε.

– Ποσόν: 10.000,00 ευρώ. Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

22)  Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για ανάθεση 5ετούς επιχειρηματικού σχεδίου του Δήμου Αντιπάρου σύμφωνα με τον Ν. 3463 άρθρο 206 και ΦΕΚ 141/2011 σειρά Β΄ άρθρο 2 παρ. 2, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΝΠΔΔ).

– Αποσύρθηκε επειδή δεν είχε καταφθάσει Προσφορά ως την ώρα της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

23)  Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για ανάθεση για την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αντιπάρου.

– Αποσύρθηκε επειδή δεν είχε καταφθάσει Προσφορά ως την ώρα της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. (Η Δημοτική Αρχή προτείνει και αυτό το έργο να ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου [ΝΠΔΔ]).

24)  Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για προμήθεια ασφαλτομίγματος ψυχρού τύπου και δονητικής πλάκας από την εταιρεία Προμπόνας.

– Συνολικό Ποσόν και για τα δύο: 1.856,00 ευρώ (812,00 ευρώ για το πρώτο, και 1.044,00 για το δεύτερο). Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

          25) Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για εργαστηριακό έλεγχο για  
                 το έργο “ασφαλτοστρώσεις δρόμων Κοινότητας Αντιπάρου” στην εταιρεία  

                 Ergotest Α.Ε.

                – Ποσόν: 5.323,68 ευρώ. Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

                26) Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για ανάθεση στον  
            χοροδιδάσκαλο κ. Γεώργιο Γκολέμη, της οργάνωσης των εκδηλώσεων     
             καλοκαιρινής περιόδου του Δήμου Αντιπάρου.

– Ποσόν: 1.200,00 ευρώ / μήνα, σύν ΦΠΑ. Εγκρίθηκε για τους μήνες Μάϊο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2011. Κατά πλειοψηφία (ο κ. Νίκος Μαριάνος της Μειοψηφίας ψήφισε κατά).

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του δέκατου θέματος, ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Λεβεντάκης, δεσμεύτηκε απέναντι στα Mέλη της Επιτροπής και απέναντι στους παρευρισκόμενους πολίτες ότι αρχής γενομένης από την επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής, θα προσκομίζει η Πλειοψηφία και τις σχετικές Προσφορές για το κάθε θέμα της Ημερησίας και Προ Ημερησίας Διάταξης, ώστε να δίδεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να εξετάζουν τις Προσφορές πριν παρθούν οποιεσδήποτε Αποφάσεις επί των θεμάτων.   

 ——————————————-

Η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου της 25ης Μαΐου 2011

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αντιπάρου συνεδρίασε έκτακτα την Τετάρτη 25 Μαΐου 2011 και ώρα 22.00, στην Αίθουσα Καλουδά. Ήμουν απών.

Η Ημερήσια Διάταξη αποτελούταν από τα παρακάτω πέντε θέματα:

 

 1. Αποκατάσταση του περιφερειακού δρόμου.

Α. Ενημέρωση

Β. Έργο αποκατάστασης

 1. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος.
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
 1. Αίτημα για πρόσληψη εποχικού προσωπικού για 3 μήνες με σύμβαση μίσθωσης έργου (1 φύλακα Σπηλαίου, 2 εισπράκτορες εισιτηρίων λεωφορείου και 1 εισπράκτορα Σπηλαίου).
 1. Αιτήματα προεγκρίσεων αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Προ Ημερησίας Διάταξης:

Πριν τη συζήτηση των παραπάνω θεμάτων και τη λήψη όποιων σχετικών αποφάσεων, δόθηκε ενημέρωση από τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Λεβεντάκη αναφορικά με τα παρακάτω τρία θέματα:

1) Κέντρο Υγείας

2) Αποχέτευση

3) Αιμοδοσία

1) Κέντρο Υγείας: Πραγματοποιήθηκε συνάντηση νωρίτερα την ίδια ημέρα όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, ομάδων και πολιτών των δύο νησιών στην Πάρο, σχετικά με τη συνεχιζόμενη (αρνητική) κατάσταση στο Κέντρο Υγείας. Μόνο ένας Ορθοπεδικός έχει προσέλθει μέχρι στιγμής—το Υπουργείο Υγείας δεν έχει προβεί σε επίσημη ενημέρωση ως τώρα σχετικά με το πότε θα έρθουν οι ιατροί των άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι αναμένονται τόσο καιρό για την κάλυψη των κενών θέσεων.

Στη συνάντηση της Πάρου, ο Δήμαρχος Αντιπάρου πρότεινε να μεταβούν μαζί εκπρόσωποι των δημοτικών συμβουλίων των δύο νησιών στην Αθήνα, στο γραφείο του Υπουργού Υγείας κ. Λοβέρδου, χωρίς ραντεβού, και να παραμείνουν εκεί ώσπου τους δεχθεί, και να μην αποχωρήσουν αν δεν λάβουν υποσχέσεις από τον ίδιο τον κ. Υπουργό. Η πρόταση του Δημάρχου της Αντιπάρου έγινε αποδεκτή στη συνάντηση της Πάρο.

Ο κ. Δήμαρχος επίσης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους στην έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου ότι θα αποστελλόταν εξώδικο προς τον κ. Υπουργό μέσω εισαγγελέως.

Ο αρχηγός της Μειοψηφίας κ. Νίκος Μαριάνος ισχυρίστηκε ότι έπρεπε ο κ. Δήμαρχος, πριν καταθέσει στην Πάρο την πρότασή του εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου της Αντιπάρου, να την είχε συζητήσει με ολόκληρο το Συμβούλιο, έτσι ώστε να είχαν γνώση όλα τα μέλη του Συμβουλίου και να γινόταν μια συζήτηση σχετικά με την πρωτοβουλία και την πρόταση.

2) Αποχέτευση: Έχει υποβληθεί σχετική πρόταση, και έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση του έργου, αξίας 6,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να δημοπρατηθεί το έργο από την Εγνατία ΑΕ, αντί να το δημοπρατήσει ο ίδιος ο Δήμος.

Γίνεται προσπάθεια να ενταχθούν στο έργο και οι εργασίες αλλαγής δικτύου ύδρευσης και υπογειοποίησης των καλωδίων, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ ΑΕ.

Ο κ. Δήμαρχος εκτίμησε ότι το έργο θα ξεκινήσει περίπου τον Οκτώβριο του 2011.

3) Αιμοδοσία: Θα προσφέρει ένα δωρεάν γεύμα ο Σύλλογος Γυναικών στο ιατρικό και άλλο προσωπικό που θα μεταβεί από την Πάρο για την Αιμοδοσία στην Αντίπαρο. Ο Δήμος επίσης θα τους προσφέρει ένα γεύμα, στην ταβέρνα του κ. Νίκου Σταθερού. Ένα δωμάτιο θα τους διατεθεί δωρεάν για να μπορέσουν να ξεκουραστούν. Τέλος, η Κοινοπραξία των φεριμπότ θα προσφέρει τη δωρεάν μεταφορά του οχήματος της Αιμοδοσίας από και προς την Πάρο.

– Επιπλέον, κατόπιν συζητήσεως, λήφθηκε απόφαση να αιτηθεί από την αρμόδια υπηρεσία δίμηνη παράταση της σύμβασης της Υπαλλήλου του Δήμου κ. Βαρβάρας Μπογιατζή. 

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

Ακολούθησε συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, και οι σχετικές αποφάσεις επί τούτων.

 

 

1. Αποκατάσταση του περιφερειακού δρόμου.

Α. Ενημέρωση

Β. Έργο αποκατάστασης

Ο κ. Δήμαρχος εξήγησε ξανά ότι δυστυχώς δεν «κρατάμε» τον εργολάβο από κάπου, επειδή εξοφλήθηκε, στις 20-12-2010, το ποσόν το οποίο ήταν να λάβει.

Ο Δήμος κατέχει μόνο την εγγύηση, η οποία είναι ένα πολύ μικρό ποσόν.

Η μοναδική λύση, υποστήριξε ο κ. Δήμαρχος, είναι να παρθούν ασφαλιστικά μέτρα, και να γίνει αγωγή κατά του εργολάβου, έτσι ώστε να επιστραφούν στο Δήμο τα χρήματα τα οποία θα διαθέσει τώρα για την επισκευή του δρόμου.

Το έργο είχε 1,5 χρόνο εγγύηση.

Δεν μπορούσε ο Δήμος να επέμβει στο δρόμο μέχρι τώρα, συνέχισε ο κ. Δήμαρχος, επειδή η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είχε δώσει στον εργολάβο περιθώριο 60 ημερών συνολικά (30 ημέρες για χωματουργικές εργασίες και 30 ημέρες για την ασφαλτόστρωση) για να προβεί στην επισκευή του.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, ο Δήμος πρόσφατα προέβη στο «καθάρισμα» του δρόμου λόγω επικινδυνότητας (η εταιρεία Χριστόφορος Χωματουργικά εκτέλεσε τον καθαρισμό δωρεάν, σύμφωνα με τον κ. Δήμαρχο).

Η καινούρια μελέτη (της επισκευής) θα εκπονηθεί από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ. Χάρη Τσολάκη.

Την Παρασκευή 27 Μαΐου θα πραγματοποιούταν συνάντηση του κ. Δημάρχου με τον εκπρόσωπο της Εγνατίας ΑΕ. Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι θα πρότεινε στον εκπρόσωπο της παραπάνω εταιρείας να συναντηθεί ο τελευταίος και με τους επικεφαλής των άλλων παρατάξεων, εφ’ όσον μπορούσε. (Τελικά εγώ, τουλάχιστον, δεν κλήθηκα ώστε να παρευρεθώ σε συνάντηση με τον κ. εκπρόσωπο για ενημέρωση).

Σχετικά με το έργο της αποκατάστασης του δρόμου, ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να γίνει απευθείας ανάθεση—με τουλάχιστον τρεις προσφορές από διάφορους εργολάβους—και να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για τον τελικό ανάδοχο του έργου. Θα χρειαστεί να εγκρίνει την απευθείας ανάθεση και η Περιφέρεια.

Διευκρινίστηκε επίσης ότι θα ισχύσουν κριτήρια για τις προσφορές και για την επιλογή της ανάδοχης εταιρείας, τα οποία θα λαμβάνουν υπ’ όψιν, μεταξύ άλλων, την αξιοπιστία της κάθε εταιρείας στην αγορά.

Θα δοθεί ξανά εγγύηση για καλή εκτέλεση του έργου από την ανάδοχη εταιρεία.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 98.000,00 ευρώ, για τα περίπου 600 μέτρα δρόμου που θα επισκευαστούν (από τη στροφή του πάρκινγκ ως τη στροφή προς το ελικοδρόμιο περίπου).

Διευκρινίστηκε ότι σε όποια τμήματα του επισκευασμένου δρόμου χρειαστεί η Εγνατία ΑΕ να σκάψει για τις ανάγκες του νέου αποχετευτικού έργου, θα είναι υποχρεωμένη να αποκαταστήσει το δρόμο στην αρχική του μορφή.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.                  

Τα δύο επόμενα θέματα,

2. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος.

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

σχετίζονταν με το προηγούμενο. Για να καλυφθεί η απρόσμενη δαπάνη της επισκευής του δρόμου, χρειαζόταν να αναμορφωθούν το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός του Δήμου.  

Οι προτάσεις υπερψηφίστηκαν ομόφωνα.

4. Αίτημα για πρόσληψη εποχικού προσωπικού για 3 μήνες με σύμβαση μίσθωσης έργου (1 φύλακα Σπηλαίου, 2 εισπράκτορες εισιτηρίων λεωφορείου και 1 εισπράκτορα Σπηλαίου).

Οι παραπάνω θέσεις ανήκαν στην αρμοδιότητα της ΚΕΤΠΑΑ, όμως μετά την κατάλυσή της θα χρειαστεί να γίνει η πρόσληψη των ατόμων από το Δήμο.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

5. Αιτήματα προεγκρίσεων αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ζήτησαν προεγκρίσεις (για αλλαγές στις ήδη υπάρχουσες άδειές τους), τα παρακάτω καταστήματα:

–          Boogaloo, και Tabula Rasa στην Πλατεία,

–          H καφετέρια του Πιπίνου Παρούσου στον Αϊ-Γιώργη.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

——————————

Η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 26 Απριλίου 2011

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε εκτάκτως την Τρίτη, 26 Απριλίου 2011 στις 18.00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Το ακόλουθο θέμα ήταν το μοναδικό προς συζήτηση και απόφαση:

1.  Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την εκδήλωση της Πρωτομαγιάς και το γεύμα του Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών Ελλάδας.

Ένα από τα δύο τακτικά μέλη της Μειοψηφίας –ο κ. Αντώνης Πατέλης- ήταν απών, οπότε ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος της Μειοψηφίας, μου δόθηκε το δικαίωμα να ψηφίσω στη θέση του.

Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λεβεντάκης, ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγήθηκε το θέμα του εορτασμού της Πρωτομαγιάς και της επίσκεψης περίπου 50 φουσκωτών σκαφών (από το σύνολο των περίπου 100-120 σκαφών-μελών του εθνικού συλλόγου), τα οποία θα μεταφέρουν 150 επισκέπτες. Θα καταφθάσουν στο λιμάνι της Αντιπάρου το Σάββατο 30 Απριλίου και ώρα 14.00, μαζί με δημοσιογράφους τηλεοπτικών δικτύων και εντύπων μέσων. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί μας, θα ξεναγηθούν στους χώρους του Κάστρου, του Σπηλαίου και του Δεσποτικού, και το βράδυ της Κυριακής, στις 20.00, θα είναι τα τιμώμενα πρόσωπα σε πρωτομαγιάτικη εκδήλωση στην Πλατεία, με ζωντανή μουσική και παραδοσιακούς χορούς, και δείπνο-μπουφέ.

Τα μέλη του Συλλόγου ζήτησαν πριν λίγο καιρό να ενημερωθούν για τις ελλείψεις σε υλικά αγαθά των κατοίκων του νησιού, και, συνεπώς, θα φέρουν μαζί τους και δώρα για το Ιατρείο, τα σχολεία και τον αστυνομικό σταθμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και τα αντικείμενα που θα δωρίσει ο Σύλλογός τους στο νησί μας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.ofse.gr/.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις εκδηλώσεις σχετικά με την επίσκεψη του Συλλόγου και την Πρωτομαγιά ανέρχεται στο ποσό των €3.257,00. Το σύνολο αυτό συμπεριλαμβάνει το φαγητό, τα αναψυκτικά και ποτά, τα γλυκά, τη ζωντανή μουσική και άλλα έξοδα. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου πρόσφερε 15 πεντάλιτρα λευκού και ερυθρού κρασιού, και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας κ. Γιώργος Μαριάνος προσφέρθηκε να μεταφέρει 25 από τους επισκέπτες στο Δεσποτικό με το σκάφος του, κάνοντάς τους και μια ξενάγηση στο νησί και το γύρο του Δεσποτικού, όλα αφιλοκερδώς.   

Δυστυχώς, ακόμα μια φορά, δεν ζητήθηκαν προσφορές για όλα τα παραπάνω έξοδα. Εξηγώντας την επιλογή του αυτή, ο κ. Δήμαρχος τόνισε ότι επιθυμούσε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις να επωφεληθούν από την εκδήλωση, και διευκρίνισε ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν είχαν συνεργαστεί με την Κοινότητα κατά το παρελθόν. Επιπλέον, δήλωσε ότι την επόμενη φορά άλλες επιχειρήσεις, πέρα από αυτές που επιλέχτηκαν για την πρωτομαγιάτικη εκδήλωση, θα επωφεληθούν.

 Υπερψηφίστηκε, με ομόφωνη απόφαση.

Ενημέρωση Δημάρχου στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, 26 Απριλίου 2011

Αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε τους Δημοτικούς Συμβούλους σχετικά με τρία σημαντικά θέματα: 1) Την επισκευή του Περιφερειακού δρόμου, 2) Το Σπήλαιο, και 3) Την κατάργηση της ΚΕΤΠΑΑ και τη μεταβίβαση της δραστηριότητάς της και των αρμοδιοτήτων της στο Δήμο.

 Καθώς η ενημέρωση ήταν ανεπίσημης φύσεως και δεν τηρήθηκαν πρακτικά ούτε πάρθηκαν δεσμευτικές αποφάσεις, δεν θα ήταν πρέπον να συζητηθούν τα παραπάνω θέματα σε λεπτομέρεια εδώ. Ο κ. Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να καλέσει λαϊκή συνέλευση στην Πλατεία το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, όπου θα ενημερώσει τους κατοίκους αναφορικά με τα παραπάνω και άλλα θέματα.

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου της 8ης Απριλίου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αντιπάρου συνεδρίασε την Παρασκευή 8 Απριλίου 2011 και ώρα 18.00, στην Αίθουσα Καλουδά. Απών ήταν ο κ. Δαμιανός Παλαιολόγος, από τη μεγαλύτερη εκ των δύο παρατάξεων της Μειοψηφίας.

Το μοναδικό θέμα της Ημερησίας Διάταξης ήταν το ακόλουθο:

1.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2011.

Πριν τη συζήτηση σχετικά με το παραπάνω θέμα, τρία άλλα θέματα τέθηκαν προς συζήτηση, Προ Ημερησίας Διάταξης, από την Πλειοψηφία.

1. Συγκρότηση επιτροπής σχετικά με τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων στην Αντίπαρο.

Η ΔΟΥ ζήτησε να οριστούν ένα τακτικό μέλος και ένα αναπληρωματικό μέλος για την εκπροσώπηση της Αντιπάρου στην εν λόγω επιτροπή. Η Πλειοψηφία πρότεινε την Αντιδήμαρχο κα. Ελένη Βιάζη, και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κ. Κωνσταντίνο Φαρούπο, για τις αντίστοιχες θέσεις.   

Υπερψηφίστηκε. Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

2. Ορισμός αυτοτελών οικισμών Αντιπάρου για τη Στατιστική Υπηρεσία.

Η Στατιστική Υπηρεσία ζήτησε να οριστούν οι αυτοτελείς οικισμοί της Αντιπάρου. Η Πλειοψηφία πρότεινε να οριστούν οι ίδιοι οικισμοί όπως είχαν δηλωθεί ως τώρα, ήτοι:

– η Αντίπαρος

– ο Άγιος Γεώργιος

– το Δεσποτικό

– το Διπλό

– ο Κάβουρας

– ο Κάμπος

– το Ρευματονήσι

– η Στρογγηλή

– ο Σωρός

– το Τσιμηντήρι

– τα Φειρά       

Υπερψηφίστηκε. Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

3. Τροποποίηση Τουριστικής Επιτροπής.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Λεβεντάκης ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου της επιτροπής, και την παραίτησή του από την επιτροπή γενικότερα, καθώς, όπως είπε, η επιτροπή δεν εξελίχθηκε όπως ήλπιζε τότε που πρότεινε τη σύστασή της. Ανακοίνωσε και την παραίτηση δύο ακόμα μελών της επιτροπής, της κας Χρυσούλας Τσουκαλά και του κ. Γρηγόρη Μαριάνου (οι οποίοι αποτελούσαν και μέλη προτεινόμενα από την Πλειοψηφία), επικαλούμενοι γενικώς τον ίδιο λόγο.

Ταυτόχρονα, δήλωσε και ο κ. Νίκος Μαριάνος, επικεφαλής της μεγαλύτερης ομάδας της Μειοψηφίας, τη δική του παραίτηση από την ίδια επιτροπή, επειδή, όπως είπε, ήταν αντίθετος με το σχήμα της επιτροπής εξαρχής, και επίσης επειδή δεν ανταποκρίθηκε και στις δικές του προσδοκίες.

Ρώτησε ο κ. Δήμαρχος αν επιθυμούσα εγώ, ως επικεφαλής του τρίτου Συνδυασμού, να αναλάβω την Προεδρία της επιτροπής. Απάντησα ότι δεν θα το επιθυμούσα, στην παρούσα φάση τουλάχιστον, επειδή, όπως έχω τονίσει από την αρχή, βρισκόμαστε ήδη στο «και πέντε» τουριστικά, και επομένως απαιτείται μια σοβαρή, δυναμική, άμεση και συντονισμένη παρέμβαση και προσπάθεια, που μπορεί να γίνει μόνο με τη συνεργασία όλων και υπό την επίβλεψη του δημάρχου, ειδικά σε αυτό το στάδιο και με τα σημερινά δεδομένα. Ο τουρισμός είναι ο σημαντικότερος οικονομικός κλάδος του νησιού, επομένως, η επιτροπή αυτή είναι υψίστης σημασίας. Και από τη στιγμή που ο ίδιος ο κ. Δήμαρχος, ο κ. Μαριάνος, και δύο ακόμα μέλη της επιτροπής ήδη επιθυμούν να παραιτηθούν, επειδή, όπως λέγουν–βασικά—ότι η επιτροπή δεν είναι όπως τη φαντάζονταν ή/και δεν είναι λειτουργική, τότε πώς θα ήταν δυνατόν να αναλάβω εγώ, με επιτυχία, την προεδρία της επιτροπής; Η επιτροπή εμφανίζεται ήδη προβληματική, και συνεπώς καταδικασμένη—δεν την έχουν σε υπόληψη τόσοι άνθρωποι, ακόμα και ο κ. Δήμαρχος και ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης. Αν δεν μπορούν τόσοι να «πιστέψουν» σ’ αυτήν, πώς θα μπορούσα και εγώ; Πλησιάζει το καλοκαίρι, και είναι επιτακτική η ανάγκη να βοηθήσουμε όλοι—και η λέξη «όλοι» συμπεριλαμβάνει και τους επικεφαλής όλων των παρατάξεων—ανεξαιρέτως.

Εν συνεχεία, προτάθηκε η θέση του/της Προέδρου σε άλλα μέλη του Συμβουλίου, χωρίς όμως θετική απόκριση. Τελικά, το θέμα αποσύρθηκε. Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον κ. Μαριάνο και με εμένα ώστε να συζητήσουμε το θέμα της επιτροπής εκτενέστερα. 

Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με το μοναδικό θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

1.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2011. 

Αφού έπαψε να υφίσταται η ΚΕΤΠΑΑ, έπρεπε να ενσωματωθεί ο προϋπολογισμός της στον προϋπολογισμού του Δήμου. Έγινε αναλυτική παρουσίαση των αναμενόμενων εσόδων (σύνολο 255.000,00 ευρώ) της ΚΕΤΠΑΑ για το 2011, και των προβλεπόμενων εξόδων της (σύνολο 267.334,70 ευρώ) για το ίδιο χρονικό διάστημα, και ενημερώθηκε το Συμβούλιο ότι το Διαθέσιμο Αποθεματικό της ΚΕΤΠΑΑ βρίσκεται στα 35.333.33 ευρώ.   

Υπερψηφίστηκε. Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

 

 ———————-
 

01-04-2011

ΣΧΟΛΙΟ: Πολλές υποθέσεις και καμία επίσημη απάντηση

Δυστυχώς, το έλλειμμα όλο και μεγαλώνει.

Και δεν αναφέρομαι στο οικονομικό έλλειμμα εδώ, αλλά στο δημοκρατικό.

Ο νόμος «Καλλικράτης», σε πολλά από τα σημεία του, είναι υπέρ των μεγάλων παρατάξεων και κατά των μικρών, όπως γνωρίζουμε—και παραδεχόμαστε—όλοι.

Ωστόσο, από ένα σημείο και μετά, είναι στο χέρι όλων μας να εκμεταλλευτούμε όποια περιθώρια μας δίνει ο αυτός ο νόμος και να τον μετατρέψουμε, εμείς οι ίδιοι, σε κάτι δικαιότερο και δημοκρατικότερο, στην πράξη.

Από την αρχή—και στο χρονικό πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνω και την προεκλογική περίοδο—και οι τρεις παρατάξεις αναγνωρίσαμε την επιτακτική και άμεση ανάγκη του εκσυγχρονισμού και της εκδημοκράτησης της πολιτικής ζωής της Αντιπάρου και της γενικότερης αναβάθμισης της καθημερινής ζωής των Αντιπαριωτών.

Και οι τρεις παρατάξεις αναφερθήκαμε επανειλημμένως σε έννοιες όπως «συνεργασία», «συναίνεση», «ομοφωνία», «πολυφωνία», «σεβασμό» προς συμπολίτες και συναδέλφους, «σεβασμό» προς όλες τις απόψεις—άσχετα αν αυτές διαφέρουν ή συγκρούονται με του καθενός μας—, και, μάλιστα, δηλώσαμε πως ήμασταν υπέρ της «ενθάρρυνσης» της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και απόψεων. Όλοι θα «χωρούσαν» στο νέο αυτό εγχείρημα και ξεκίνημα, και κανείς δεν θα «περίσσευε», διότι η Αντίπαρος βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή στην ιστορία της, και μας «χρειάζεται» «όλους».

Τα παραπάνω βέβαια βασίζονται στην ευρύτερη, βαθύτερη και προπάντων ουσιαστικότερη συμμετοχή όσο περισσότερων κατοίκων—και αιρετών—στα κοινά και στους θεσμούς—είναι βασική προϋπόθεση στο δρόμο προς τη εφαρμογή αυτών των ιδεών και ιδανικών, προς τη μετατροπή τους από θεωρητικό επίπεδο σε πρακτικό.

Στη σύλληψη ήμασταν καλοί. Ωστόσο, κάπου εδώ, στην πράξη, στη φάση της εφαρμογής, στην εκτέλεση και πραγματοποίηση, κάτι δεν έχουμε κάνει καλά.

Η πρώτη μεγάλη «δοκιμασία» εφαρμογής της θεωρίας ήρθε, όπως γνωρίζουμε όλοι πλέον, με την εκλογή των μελών της (υψίστης σημασίας) Οικονομικής Επιτροπής. Έμεινε η παράταξή μας εκτός Επιτροπής, και αντί μίας μόνιμης θέσης, σε ένδειξη καλής θέλησης, η παράταξη του κ. Μαριάνου αποφάσισε να μας παραχωρήσει μια από τις θέσεις των αναπληρωτών.

Ακολούθησε μια γενική κατακραυγή, με τα μέλη του Μένουμε Αντίπαρο, της παράταξης του Δημάρχου κ. Λεβεντάκη και πολλά από τα τοπικά ΜΜΕ να κατακρίνουν την απόφαση του κ. Μαριάνου, ο οποίος, με τη σειρά του δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι το Μένουμε Αντίπαρο δεν ήθελε να συνεργαστεί με τη δική του ομάδα προεκλογικά.

Αν και, όλοι, ανεξαρτήτως, επιρρίψαμε εν μέρει τις ευθύνες στις «άδικες» και «αντιδημοκρατικές» διατάξεις του νόμου «Καλλικράτης», οι προσωπικές μας επιλογές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο—ήταν ολοφάνερο πως κάποιοι κατευθύνονταν από ιδιοτελείς πολιτικούς και άλλους σκοπούς.

Μια αχτίδα ελπίδας όμως υπήρχε, με τη «δημοκρατικότερη» στάση που τηρούσε η νέα Δημοτική αρχή. Η τελευταία πρότεινε λοιπόν μέλη του Μένουμε Αντίπαρο (πολίτες) για θέσεις σε άλλες επιτροπές, όπως τις Σχολικές, και σε άλλα συμβούλια, όπως της ΚΕΤΠΑΑ. Στο Δημοτικό Συμβούλιο δε, τα μέλη της Πλειοψηφίας υποστήριξαν με την ψήφο τους την υποψηφιότητά μου για μόνιμη θέση στο Λιμενικό Ταμείο.

Ωστόσο, το θετικό κλίμα σύντομα αντιστράφηκε, μόλις αρχίσαμε ως παράταξη να θέτουμε περισσότερες ερωτήσεις, να ζητούμε διευκρινήσεις, να υποβάλλουμε αιτήσεις με προτάσεις σημαντικών θεμάτων προς συζήτηση στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν μπει ως θέματα, και είναι άγνωστο αν και πότε θα μπουν.

Ταυτόχρονα, ξεκίνησαν να γίνονται ακόμα εντονότερες και πιο προσωπικές οι επιθέσεις, εκρήξεις, προσβολές και λαϊκισμοί εις βάρος μου στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, από τον ίδιο τον Δήμαρχο δυστυχώς, όποτε έθετα ερώτημα ή ζητούσα ενημέρωση ή διευκρίνηση.

Πιστεύω ότι είναι αυτονόητο πως ο εκάστοτε εκλεγμένος εκπρόσωπος και αντιπρόσωπος όλων των κατοίκων του νησιού μας οφείλει να επιδεικνύει μια κόσμια συμπεριφορά προς όλους, που να αρμόζει στη θέση του.

Οι δυσμενείς εξελίξεις συνεχίζονται έκτοτε, με αποκορύφωμα τη μη πρόσκλησή μου σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30 Μαρτίου. Η Συνεδρίαση τελικά ήταν επίσημα προγραμματισμένη από τις 24 Μαρτίου. Δεν ήταν κατεπείγουσα, και συνεπώς, η Δημοτική Αρχή ήταν υποχρεωμένη να αναρτήσει την πρόσκληση τρεις ημέρες πριν, κάτι που δεν έγινε.

Δεν θα σταθώ σε αυτό, όμως, στο τι λέει ο νόμος «Καλλικράτης» σχετικά με τις προσκλήσεις και τις αναρτήσεις. Αντί αυτού θα επικεντρωθώ στο γεγονός ότι παρευρέθηκα στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις της εν λόγω Επιτροπής—και ενημερώθηκα διά ζώσης επί των σημαντικών θεμάτων της Επιτροπής, και μάλιστα κατέληξα να ψηφίσω επί τούτων, καθώς και στις δύο συναντήσεις απουσίαζαν μόνιμα μέλη από το συνδυασμό του κ. Μαριάνου και τους αναπλήρωσα.

Μετά τη μη εκλογή μου στην Οικονομική Επιτροπή, στην ίδια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου ψηφίστηκαν τα μέλη της παραπάνω Επιτροπής, ζήτησα δημοσίως τη δέσμευση του κ. Δημάρχου και του Σώματος να έχω το δικαίωμα παράστασης στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ακόμα και όταν αυτές πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Την έλαβα. Επίσης, έκανα αίτηση στο Δήμο με ημερομηνία 12-01-2011 και Αρ. Πρωτ. 93, στην οποία, μεταξύ άλλων, ζητούσα να λαμβάνω προσκλήσεις στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Εφόσον δεν έχω λάβει απάντηση σχετικά με την αίτησή μου έκτοτε, σχεδόν τρεις μήνες αργότερα, θεωρώ ότι έχει γίνει αποδεκτό το αίτημά μου. Εξ’ άλλου, έλαβα πράγματι προσκλήσεις για τις δύο πρώτες συνεδριάσεις της Επιτροπής.

Το σημαντικότερο όλων, ωστόσο, είναι ότι η μη πρόσκλησή μου στη συνεδρίαση της Τετάρτης συνιστά σοβαρότατο πλήγμα για τους δημοκρατικούς θεσμούς του νησιού.

Δεν είμαι απλά ένας δημοτικός σύμβουλος. Είμαι ο επικεφαλής μιας παράταξης που εκλέχθηκε και αντιπροσωπεύεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαι ο εκπρόσωπος 114 ψηφοφόρων, του 13% του συνόλου, είμαι η φωνή τους. Το να μην με προσκαλούν, το να μη λαμβάνουν γνώση μιας επικείμενης δημόσιας συνεδρίασης όλοι οι πολίτες, το να μην ενημερωνόμαστε για τις όποιες αποφάσεις από πρώτο χέρι, οδηγούν στην υπονόμευση της δημοκρατικής διαδικασίας και στην καταστρατήγηση βασικών δικαιωμάτων, όπως της συμμετοχής στα κοινά, της ελεύθερης έκφρασης και της πληροφόρησης.

Συνεπώς, δεν αρκεί—εξ’ άλλου, δεν έχουμε πλέον το δικαίωμα—να μιλούμε για «συνεργασία», «συναίνεση», «ομοφωνία», «πολυφωνία», «σεβασμό» προς συμπολίτες και συναδέλφους, «σεβασμό» προς όλες τις απόψεις, έννοιες στις οποίες αναφερθήκαμε παραπάνω.

Όλα—και όλοι—κρίνονται στην πράξη, και μόνο.

Εμείς, από πλευράς μας, προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς στα ιδανικά μας, στις πεποιθήσεις μας, σε όλους τους κατοίκους του νησιού, και όχι μόνο στους ψηφοφόρους μας, και να εφαρμόζουμε όλα αυτά στην πράξη.

Ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα των προθέσεών μας ήταν το Σάββατο 26 Μαρτίου, όταν αμέσως πριν την πρώτη συνεδρίαση της Τουριστικής Επιτροπής, ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε εμένα και τον κ. Μαριάνο ότι του ζήτησε ο Δήμαρχος της Πάρου, κ. Βλαχογιάννης, την προηγούμενη ημέρα να πει στους επικεφαλής των άλλων παρατάξεων της Αντιπάρου ότι θα μπορέσουν να μιλήσουν, εφόσον το επιθυμούν, στη συγκέντρωση στο Κέντρο Υγείας, προγραμματισμένη για την ερχόμενη Κυριακή.

Αμέσως, και χωρίς βλέψεις προσωπικές ή πολιτικές, αγνοώντας την ευκαιρία προβολής για εμένα και την ομάδα μας που πρόσφερε η πρόσκληση αυτή, πρότεινα στον Δήμαρχο κ. Λεβεντάκη να μιλήσει μόνο αυτός, ως εκπρόσωπος όλων των Αντιπαριωτών λόγω αξιώματος. Έτσι, τόνισα, θα έβλεπαν όλοι ότι είμαστε ενωμένοι πάνω σ’ ένα τόσο κρίσιμο θέμα όπως η δημόσια υγεία. Πρόσθεσα ότι το μόνο που θα του ζητούσα θα ήταν να πει, στο λόγο του, ότι είμαστε ενωμένοι και μιλά εκ μέρους όλων των Αντιπαριωτών, όλων των παρατάξεων, και των επικεφαλής αυτών, και επίσης να αναφερθεί συγκεκριμένα στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί στον τομέα της υγείας. Ο κ. Μαριάνος συμφώνησε με την πρότασή μου, όπως και ο κ. Δημάρχος. Δυστυχώς, την επόμενη ημέρα, στο λόγο του, ο κ. Δήμαρχος δεν αναφέρθηκε στα παραπάνω, όπως είχε συμφωνήσει.

Παραθέτω το παραπάνω ως μία μικρή, πρόσφατη ένδειξη της πραγματικής και ουσιαστικής μας θέλησης για συνεργασία, η οποία μπορεί μόνο να είναι προς όφελος του νησιού και των κατοίκων του.

Δυστυχώς, αντί να αξιολογείται και να υπολογίζεται θετικά η προσπάθειά μας να εφαρμόσουμε τη θεωρία στην πράξη, γίνονται όλο και εντονότερες προσπάθειες αποκλεισμού και «φίμωσής» μας, από μερικούς.

Ο κ. Δήμαρχος και όλοι μας, ανεξαιρέτως, οφείλουμε να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε, να αποδεχτούμε, και να προασπίσουμε το θεσμικό ρόλο της κάθε εκλεγμένης ομάδας και των μελών που τη συνιστούν.

Η αντιπολίτευση είναι αναγκαίο στοιχείο όλων των δημοκρατικών συστημάτων ανά τον κόσμο. Σε κάθε λόγο πρέπει να υπάρχει και ο αντίλογος, ή τουλάχιστον το έμπρακτο δικαίωμα ύπαρξής του αντιλόγου.

Οι εκλογείς πρόσφατα αποφάσισαν να αναλάβουμε εμείς αυτό το ρόλο της αντιπολίτευσης, μαζί με την παράταξη του κ. Μαριάνου, και έχουμε υποχρέωση να αντιπροσωπεύσουμε τους ψηφοφόρους μας, και όλους τους Αντιπαριώτες, όσο το δυνατόν καλύτερα. Η καλοπροαίρετη κριτική, μέσα στο πλαίσιο αυτό, είναι ωφέλιμη και αναγκαία αν είναι να λειτουργήσει σωστά ολόκληρο το σύστημα, και πρέπει—στην πράξη—να ενθαρρύνεται, ως μέσο βελτίωσης, και όχι να τιμωρείται, αδίκως.

Συνεπώς, η εικόνα που παρατηρείται, ειδικά το τελευταίο διάστημα, κρίνεται πάρα πολύ απογοητευτική.

Δεν προσκλήθηκα στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της προηγούμενης Τετάρτης.

Όντας καλοπροαίρετοι, υποθέτουμε ότι ήταν οργανωτική παράβλεψη.

Δεν αναρωτήθηκε, ωστόσο, κάποιος από τους παρευρισκόμενους πού βρισκόμουν (έχοντας παραστεί στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις); Είχα ειδοποιηθεί; Γιατί δεν εμφανίστηκε έστω ένας από το Μένουμε Αντίπαρο;

Ας υποθέσουμε ότι ξέχασαν να το τοιχοκολλήσουν. Ας υποθέσουμε ότι έγινε παράβλεψη και δεν προσκαλέστηκα. Ας υποθέσουμε ότι δεν αναρωτήθηκε κανείς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αν έχω ειδοποιηθεί. Μετά όμως;

Χθες αναρτήσαμε σχετικό Δελτίο Τύπου. Γνωρίζουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι τις απόψεις μας. Όμως μέχρι τώρα που γράφω, δύο 24ωρα μετά τη συνεδρίαση, δεν μου έχει τηλεφωνήσει κάποιος να μου πει ότι ήταν παράβλεψη, ότι δεν ήταν εσκεμμένο, ότι δεν θα επαναληφθεί, ότι πραγματικά επιζητούν τη συμμετοχή όλων και υπολογίζουν τους πάντες.

Πολλές υποθέσεις. Καμία επίσημη απάντηση.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν δεν πράττουμε αυτά που λέμε, το δημοκρατικό έλλειμμα δεν μπορεί παρά να βαθαίνει.

 

——————————————————————————————–

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου της 17ης Μαρτίου 2011

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αντιπάρου συνεδρίασε την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2011 στις 19.00, στην Αίθουσα Καλουδά, μία ώρα μετά την προγραμματισμένη ώρα συνάντησης, λόγω διακοπής ρεύματος στην Αντίπαρο και στην Πάρο.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης ήταν τα ακόλουθα:

 1. α) Λύση Κ.Ε.Τ.Π.Α.Α. βάσει της από 2552/10-03-2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
  β) Ορισμός εκκαθαριστών.
 2. Σύσταση και ίδρυση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αντιπάρου».
 3. Μεταφορά προσωπικού Κ.Ε.Τ.Π.Α.Α. στο Δήμο Αντιπάρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006.
 4. Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής Δήμου.
 5. Αναστολή αιτημάτων ύδρευσης.
 6. Ολοκλήρωση α’ φάσης απογραφής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 74445/29-12-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
 7. Ορισμός εκπροσώπου με αντικαταστάτη για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες.
 8. Αίτημα κυνηγετικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου.
 9. Αίτημα Εθνικής Τράπεζας.
 10. Αίτημα Ναυτικού Ομίλου για την παραχώρηση χρήσης γης.
 11. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.
 12. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου Τεχνικής Υπηρεσίας.

Είχα ζητήσει, εκ μέρους του Μένουμε Αντίπαρο, μέσω αίτησής μου στο Δήμο (με αρ. πρωτ. 589/25-02-2011), να συμπεριληφθούν στην επόμενη Συνεδρίαση δύο θέματα: 1) το βυτιοφόρο βοθρολυμάτων, και 2) η στέγη του Δημοτικού Σχολείου.

Δυστυχώς, δεν συμπεριλήφθησαν στα παραπάνω θέματα της Ημερησίας Διάταξης. Ελπίζουμε να βρεθούν μεταξύ των θεμάτων της επόμενης Συνεδρίασης.

Με την έναρξη της Συνεδρίασης, ο Δήμαρχος κ. Λεβεντάκης ενημέρωσε περιληπτικά τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους παρευρισκόμενους πολίτες σχετικά με την πρώτη συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου, η οποία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας στην Πάρο. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την καλή συνεργασία των μελών από την Αντίπαρο για τα θέματα του νησιού. Στάθηκε στην εξασφάλιση ποσού, κατόπιν πρωτοβουλίας του, στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, για μελέτη για τις μελλοντικές εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Αντιπάρου στην περιοχή Γαλανταριές, κοντά στην Ψαραλυκή. Παρευρέθηκα και εγώ στην προαναφερόμενη Συνεδρίαση, ως αναπληρωματικό μέλος, αλλά έφυγα πριν ολοκληρωθεί ώστε να μεταβώ στο Δημαρχείο της Πάρου για την προγραμματισμένη ενημέρωση του Δημάρχου Πάρου κ. Βλαχογιάννη σχετικά με την κινητοποίηση για το Κέντρο Υγείας.

Τα πρώτα τρία θέματα της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου είχαν άμεση σχέση μεταξύ τους.

Το πρώτο εκ τούτων χωριζόταν σε δύο σκέλη: α) η λύση της Κ.Ε.Τ.Π.Α.Α. βάσει της από 2552/10-03-2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, και β) ο ορισμός εκκαθαριστών.

Η προηγούμενη τοπική αρχή, παρά τις πολλές προειδοποιήσεις και χρονικές παρατάσεις, δεν προέβη στην μετατροπή της Κ.Ε.Τ.Π.Α.Α., με αποτέλεσμα να λυθεί αυτοδικαίως η επιχείρηση αυτή και να χρειάζεται τώρα η επανασύστασή της ως Κοινωφελή δημοτική επιχείρηση, η οποία διαδικασία θα απαιτήσει και χρόνο, και χρήμα.

Επισήμανα τις ευθύνες της προηγούμενης αρχής, και ότι ίσως θα έπρεπε να αποδοθούν όποιες ευθύνες αναλογούν στα μέλη της προηγούμενης διοίκησης, αλλιώς η «παραγραφή» των ευθυνών της προηγούμενης αρχής από πλευράς της παρούσης τοπικής αρχής θα δημιουργούσε ένα «προηγούμενο» και για τις μετέπειτα διοικήσεις.

Στην ουσία όμως, τα μέλη του Συμβουλίου καλούνταν απλώς και τυπικά να αποδεχτούν την προαναφερόμενη Απόφαση σχετικά με τη λύση της Κ.Ε.Τ.Π.Α.Α.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Στο δεύτερο σκέλος, ορίστηκαν εκκαθαριστές οι λογιστές της Πάρου κκ Δημήτρης Αλιπράντης και Δημήτρης Σαρηκώστας, κατόπιν πρότασης της Πλειοψηφίας. Επισήμανα ότι καλό θα ήταν στο μέλλον να γίνονταν ανακοινώσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος, να υπήρχαν αντικειμενικά κριτήρια, σε ανάλογες περιπτώσεις, αντί να πρότεινε απλώς η Αρχή στα μέλη του Συμβουλίου την τελική της επιλογή, χωρίς να υπάρχει η παραπάνω διαδικασία.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Το δεύτερο θέμα ήταν η Σύσταση και ίδρυση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αντιπάρου», όπου καλούνταν απλώς τα μέλη του Συμβουλίου να  αποφασίσουν αν θα δημιουργηθεί.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Το τρίτο θέμα είχε σχέση με τη Μεταφορά προσωπικού της Κ.Ε.Τ.Π.Α.Α. στο Δήμο Αντιπάρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Εν όψει της Λύσης της Κ.Ε.Τ.Π.Α.Α., κρίθηκε αναγκαία η Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής Δήμου, σύμφωνα με το Άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»). Η Δημοτική Αρχή πρότεινε 11μελή Επιτροπή, ενώ ο κ. Μαριάνος, της μεγαλύτερης ομάδας της Αντιπολίτευσης, επανέλαβε την πρόταση της παράταξής του για «πιο ευέλικτο σχήμα», όπως τόνισε, αποτελούμενο από επτά μέλη. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, και με τη συμμετοχή των πολιτών. Η ομάδα μας συμφώνησε περισσότερο με την πρόταση της Πλειοψηφίας, επειδή προέβλεπε και τη συμμετοχή εκπροσώπων από αρκετούς κλάδους του τουρισμού (αλλά γνωρίζοντας ότι θα ήταν αδύνατο οποιαδήποτε επιτροπή να περιλαμβάνει εκπροσώπους από όλους τους σχετικούς τομείς), εφ’ όσον είναι «ανοιχτή» και «προσβάσιμη» σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Τα ακόλουθα άτομα θα είναι τα μέλη της Επιτροπής:

Σύμφωνα με την απόφαση, πέντε από τα 11 μέλη της Επιτροπής προέρχονται από τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: Ορίζονται από την Πλειοψηφία: 1) ο Δήμαρχος κ. Λεβεντάκης (και Πρόεδρος της Επιτροπής), 2) η Αντιδήμαρχος κ. Ελένη Βιάζη, και 3) ο κ. Γιώργος Μαριάνος. Ορίζεται από την Μείζονα Αντιπολίτευση: 4) ο κ. Νίκος Μαριάνος. Ορίζεται από την Ελάσσονα Αντιπολίτευση: 5) ο Παναγιώτης Σφαλαγκάκος. Τα υπόλοιπα Μέλη είναι εμποροεπαγγελματίες, και ορίζονται από την Πλειοψηφία: 6) ο κ. Γρηγόρης Μαριάνος (από τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο), 7) ο κ. Μάρκος Τριανταφύλλου (από τις καφετέριες / εστίαση), 8) η κα Μάγδα Κριτσαντώνη και 9) ο κ. Ντέρεκ Άρμπερ (και οι δύο από ενοικιαζόμενα δωμάτια), 10) η κ. Χρυσούλα Τσουκαλά, και 11) ο κ. Κώστας Γρίσπος (και οι δύο από λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις).

Η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη: Τα επτά μέλη της Πλειοψηφίας και εγώ ψηφίσαμε υπέρ, τα τέσσερα μέλη της παράταξης του κ. Μαριάνου κατά.

Το πέμπτο θέμα αφορούσε την Αναστολή αιτημάτων ύδρευσης. Ζήτησε η Δημοτική Αρχή να γίνει η προσωρινή αναστολή ώσπου οργανωθεί και προετοιμαστεί το καινούργιο καθεστώς σχετικά με την ύδρευση. Υπολογίζει ότι θα χρειαστεί να ισχύσει η αναστολή για δύο περίπου μήνες, και ότι οι επισκευές φυσικά θα εκτελούνται κανονικά.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Το έκτο θέμα ήταν η Ολοκλήρωση της α’ φάσης απογραφής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 74445/29-12-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Ήταν στην ουσία μια οικονομική αναφορά η οποία ήρθε να επιβεβαίωσε τα όσα είχαν δηλωθεί από της πρώτες ημέρες της νέας διοίκησης, σχετικά με την οικονομική κατάσταση που κληρονομήθηκε από την προηγούμενη Αρχή, ήτοι ότι από περίπου 800.000 ευρώ που ήταν το υπόλοιπο, λόγω απλήρωτων οφειλών το καθαρό υπόλοιπο είναι περίπου 300.000 ευρώ (ενδέχεται να μειωθεί και άλλο λόγω υποχρεώσεων, όπως απρόβλεπτα εξώδικα για οφειλές που ίσως προκύψουν).

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Το έβδομο θέμα ήταν ο Ορισμός εκπροσώπου με αντικαταστάτη για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες, όπως ζήτησε το Λιμεναρχείο Πάρου.

Ο κ. Γιώργος Μαριάνος της Πλειοψηφίας ορίστηκε εκπρόσωπος, με αντικαταστάτρια την Αντιδήμαρχο κ. Βιάζη.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Το όγδοο θέμα ήταν Αίτημα του κυνηγετικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου. Ζήτησε ο Σύλλογος την παραχώρηση Δημοτικής έκτασης 150-200 τετραγωνικών μέτρων για την κατασκευή ενός κλωβού για πέρδικες. Η Δημοτική Αρχή πρότεινε έκταση στο Καστροβούνι, δίπλα στο παλαιό λατομείο, για τρία χρόνια αρχικά, και ο Σύλλογος θα είναι υπεύθυνος για να αποκτήσει όλες τις σχετικές άδειες, κλπ. Με την ευκαιρία αναφέρθηκα στην ανάγκη να συζητηθούν σύντομα και άλλα θέματα με τα μέλη του Συλλόγου, όπως η έναρξη της κυνηγετικής περιόδου, η οποία πραγματοποιείται στις 20 Αυγούστου όταν υπάρχουν ακόμα πολλοί τουρίστες, την ανάγκη να καταμετρούνται τα κυνηγόσκυλα τα οποία έρχονται στο νησί, κλπ.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Το ένατο θέμα ήταν Αίτημα της Εθνικής Τράπεζας, η οποία ζητούσε να της χορηγηθεί έγκριση να τοποθετήσει στον Κεντρικό δρόμο της Αντιπάρου, μπροστά από το υποκατάστημά της, ειδικά εμπόδια σχήματος «Π» για να δεσμευθούν δύο θέσεις στάθμευσης. Όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου είχαν την άποψη ότι έπρεπε να απορριφθεί το αίτημα, δεδομένου ότι ο Κεντρικός δρόμος έχει χαρακτηριστεί πεζόδρομος, και απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων, εκτός από κάποιες πρωινές ώρες για τις ανάγκες της τροφοδοσίας των καταστημάτων.

Η απόφαση καταψήφισης ήταν ομόφωνη.

Το δέκατο θέμα ήταν Αίτημα του Ναυτικού Ομίλου για την παραχώρηση χρήσης γης, για νέες εγκαταστάσεις στο μέλλον. Ο κ. Δήμαρχος είχε ήδη αναφερθεί στις εξελίξεις στο Λιμενικό Ταμείο σχετικά με το θέμα του Συλλόγου και τη μελλοντική του μετεγκατάσταση στην περιοχή Γαλανταριές. Θα παραχωρήσει ο Δήμος τη χρήση της γης, θα βοηθήσει το Σύλλογο όσο μπορέσει, αλλά ο τελευταίος θα είναι ο κύριος υπεύθυνος για την ανέγερση οικοδομήματος, κλπ. Θα διατηρήσει ο Δήμος τον τίτλο ιδιοκτησίας.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Το ενδέκατο θέμα ήταν η  Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου, της Αντιδημάρχου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Και, το δωδέκατο και τελευταίο θέμα ήταν η Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Τεχνικής Υπηρεσίας, ο οποίος παρακολούθησε ειδικό σεμινάριο σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

—————————————————-

Η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου της 28ης Φεβρουαρίου 2011

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αντιπάρου συνεδρίασε έκτακτα τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011 στις 19.00, στην Αίθουσα Καλουδά. Απών ήταν ο κ. Γιώργος Μαριάνος, από την παράταξη της Πλειοψηφίας.

Το μοναδικό θέμα της Ημερησίας Διάταξης ήταν το ακόλουθο:

1.  Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Στη Συνεδρίαση της 6ης Ιανουαρίου 2011, είχε αποφασιστεί ομόφωνα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι θα εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά ο υφιστάμενος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), ώσπου καταρτιστεί και τεθεί σε εφαρμογή καινούργιο οργανόγραμμα για το νέο Δήμο.

Συνεπώς, στη Συνεδρίαση της 28-02-11, η νέα αρχή πρότεινε να ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία να καλυφθούν περίπου οι ίδιες ανάγκες και θέσεις με αυτές που ζητούνταν από την Κοινότητα κατά των προηγούμενων ετών.

Οι θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που πρότεινε να ζητηθούν ήταν οι ακόλουθες:

1. Μία θέση ΤΕ Διοικητικό-Οικονομικό Προσωπικό ( για γραμματειακή υποστήριξη)

2. Τρεις θέσεις ΥΕ Υπάλληλοι Καθαριότητας

3. Μία θέση ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου

4. Μία θέση ΥΕ Εργάτη Ύδρευσης (Υδραυλικός)

5. Μία θέση Ναυαγοσώστη

Επιπλέον, ο Δήμος πρότεινε τις παρακάτω θέσεις, με συμβάσεις μίσθωσης έργων (δηλαδή, ως εργολάβοι-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι θα κόβουν αποδείξεις «με μπλοκ»):

1. Μία θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγος

2. Μία θέση ΔΕ Υδραυλικός

3. Μία θέση ΔΕ Υδρομετρητής

Ζητήθηκε όλες οι παραπάνω θέσεις να είναι με οκτάμηνη σύμβαση, με εξαίρεση τη θέση του Ναυαγοσώστη, η οποία θα είναι με δίμηνη σύμβαση (όπως κάθε χρόνο).

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Ακολούθησε ανεπίσημη συζήτηση μεταξύ του Δημάρχου, των Δημοτικών Συμβούλων και των παρευρισκόμενων πολιτών, σχετικά με την κατάσταση του Περιφερειακού δρόμου. Αποφασίστηκε ότι θα γίνει σύντομα ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφιερωμένη στο θέμα αυτό, όπου θα ληφθεί επίσημη απόφαση και θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα που θα πάρει ο Δήμος σχετικά με το θέμα αυτό.

—————————————————–

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου της 11ης Φεβρουαρίου 2011

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αντιπάρου συνεδρίασε την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011 στις 17.00, στην Αίθουσα Καλουδά. Η Συνεδρίαση διήρκησε σχεδόν τέσσερις ώρες. Απών ήταν ο κ. Αντώνης Πατέλης, από την μεγαλύτερη εκ των δύο παρατάξεων της Μειοψηφίας.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης ήταν τα ακόλουθα:

1. Ορισμός εκπροσώπου για το Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομού Κυκλάδων (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου)

2. Οριοθέτηση υπαίθριου εμπορίου στο λιμάνι της Αντιπάρου

3. Ορισμός εκπροσώπου γνωμοδοτικής επιτροπής του Λιμεναρχείου Πάρου

4. Ορθή επανάληψη εκπροσώπων Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου

5.Ορισμός δικηγόρου για την εκδίκαση της υπόθεσης της Ανώνυμης Εταιρείας «BCC-ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» στις 04-03-2011

6. Διαδικασία μίσθωσης βοσκοτόπων – ορισμός τιμής εκκίνησης ανά στρέμμα

7. Λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση έργων και μελετών του Δήμου

8. Διαχείριση ύδρευσης

α) παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης

β) προγραμματισμός

9. Αίτημα κατοίκων για ελεύθερη διέλευση παραλίας στην περιοχή Γαλανταριές-Ψαραλυκή

Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λεβεντάκης ανακοίνωσε τη δημιουργία Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας, η οποία θα αποτελείται από τρία μέλη: τον Ιερέα της Αντιπάρου Πάτερ Δημήτριο, τον Ιατρό της Αντιπάρου (και μέλος του Συνδυασμού μας) κ. Σωτήρη Σκούρτη, και τη Δημοτική Σύμβουλο της Πλειοψηφίας κα. Λίτσα Βιάζη.

 

Εν συνεχεία, ζήτησα και πήρα τον λόγο. Ζήτησα από τον κ. Δήμαρχο να κάνει κάποιες διευκρινήσεις πάνω σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που ήθελα να θέσω. Υπήρξε αρνητική αντίδραση, κυρίως από πλευράς του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Φαρούπο, ο οποίος επικαλέστηκε τον μεγάλο αριθμό θεμάτων προς συζήτηση ως λόγο για να μη γίνει τέτοιου είδους ενημέρωση. Υποστήριξε ότι τα θέματα αυτά δεν ενδιέφεραν τον παρευρισκόμενο εκεί κόσμο, και πρότεινε να θέσω τις ερωτήσεις μου στον κ. Δήμαρχο σε προσωπική συνάντηση. Η απάντησή μου ήταν πως 1)πιστεύω ότι ο κόσμος που έχει έρθει στο Συμβούλιο έρχεται επειδή θέλει να ενημερώνεται –άρα, τον αφορούν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του Δημάρχου, και 2)στο προηγούμενο Συμβούλιο δέχτηκαν ερωτήματα του επικεφαλής της μεγαλύτερης ομάδας της αντιπολίτευσης κ. Νίκου Μαριάνου, ως θέματα Προ Ημερησίας Διάταξης, και δόθηκε 45-λεπτη ενημέρωση. Ισχυρίστηκα ότι και εμείς έχουμε το ίδιο δικαίωμα να ζητήσουμε ενημέρωση, και πρόσθεσα ότι, επειδή κατανοούσα το «πρόβλημα» χρόνου, θα προσπαθούσα να είμαι σύντομος, και ας μη δοθούν λεπτομερή απαντήσεις στις ερωτήσεις μου. Ο κ. Δήμαρχος συμφώνησε, παρά τις συνεχιζόμενες αντιδράσεις του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Οι ερωτήσεις μου:

1. Απεντόμωση. Πότε θα γίνει;

Η απάντηση του Δημάρχου ήταν ότι γνωρίζουν το πρόβλημα, όμως αν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός δεν μπορεί η Δημοτική αρχή να προχωρήσει στην απεντόμωση του χωριού.

2. Αναφορικά με τη συνέντευξη του κ. Δημάρχου που δημοσιεύτηκε στην τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα «Η Φωνή της Πάρου» στις 4 Φεβρουαρίου, έκανα τις ακόλουθες ερωτήσεις (πριν απαντήσει στις ερωτήσεις, ο κ. Δήμαρχος επιβεβαίωσε ότι τα λεγόμενά του είχαν αποτυπωθεί με ακρίβεια στην εφημερίδα):

α) Δήλωσε ο κ. Δήμαρχος ότι η «μελέτη για την Ψαραλυκή, που είχε σταματήσει λόγω διαφωνίας της Κοινότητας με τον μελετητή, θα την προχωρήσουμε.» Ρώτησα για ποια μελέτη πρόκειται, και μου απάντησαν ο κ. Δήμαρχος και ο επικεφαλής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Χάρης Τσολάκης ότι είναι μια περιβαλλοντολογική μελέτη που σχετίζεται με την αποκατάσταση της Ψαραλυκής.

β) Η δεύτερη ερώτησή μου από την συνέντευξη αφορούσε στη δήλωση του κ. Δημάρχου ότι «Θα τοποθετηθούν σε όλες τις παραλίες και στο λιμάνι, τουαλέτες και ντουζιέρες με κερματοδέκτες». Έκανα την ερώτηση επειδή ως τώρα δεν είχε γίνει καμία συζήτηση σε Συμβούλιο ή αλλού για κερματοδέκτες σε αυτά τα σημεία. Ο κ. Δήμαρχος απάντησε ότι αυτή η πρόταση –όπως όλες- θα έρθει στο Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.

γ) Στην συνέντευξη ο κ. Δήμαρχος ερωτήθηκε: «Τι θα κάνετε με τους υπαλλήλους στην καθαριότητα, των οποίων έχουν λήξει οι συμβάσεις;», και είχε απαντήσει: «Οι δύο υπάλληλοι που έχουμε εργάζονται τώρα σαν εθελοντές. Θα επαναπροσληφθούν όταν προκηρυχθούν οι θέσεις.» Η ερώτησή μου είχε να κάνει με την λέξη «επαναπροσληφθούν» -η οποία αφήνει να εννοηθεί ότι τώρα έχουν προσληφθεί και θα προσληφθούν ξανά όταν προκηρυχθούν οι θέσεις. Στην ερώτηση αυτή ο κ. Δήμαρχος ισχυρίστηκε ότι όλα γίνονται νόμιμα, και οι προσλήψεις θα γίνουν νόμιμα.

3) Αφού τελείωσε η συζήτηση σχετικά με τη συνέντευξη του κ. Δημάρχου, τον ρώτησα αν υπάρχει κάποιο «πλάνο» για τον τουρισμό –ο σημαντικότερος τομέας της τοπικής οικονομίας-, αν έχει γίνει κάτι με την ιστοσελίδα του Δήμου, και αν πρόκειται να γίνει κάτι με τις διαφημιστικές πινακίδες, όπως έχουμε συζητήσει σε διάφορες συναντήσεις και κατά το παρελθόν. Η απάντηση του κ. Δημάρχου ήταν ότι όσο δεν υπάρχει εγκεκριμένος προϋπολογισμός, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά.

 

Δυστυχώς, λόγω των παρατηρήσεων που είχαν γίνει αμέσως πριν από τον κ. Πρόεδρο σχετικά με την Προ Ημερησίας υποβολή ερωτημάτων για ενημέρωση, και με τη γνώση ότι υπήρχαν πολλά προγραμματισμένα θέματα προς συζήτηση για τη συνεδρίαση της ημέρας, αναγκάστηκα να περιορίσω τα σχόλιά μου και τις επερωτήσεις μου, και ούτε είχα τη δυνατότητα να επεκτείνω τη συζήτηση. Ωστόσο, όταν έρθουν στο Συμβούλιο ως θέματα προς συζήτηση και ψήφιση, θα επιδιώξω να γίνει αναλυτικότερη και ουσιαστικότερη συζήτηση γύρω από αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα για το νησί.

 

Πάντα στην Προ Ημερησίας φάση της Συνεδρίασης, προέκυψε νέα ενημέρωση –κυρίως από τον μηχανικό του Δήμου κ. Τσολάκη- σχετικά με την κατάσταση του περιφερειακού δρόμου και την επιδιόρθωσή του. Ο κ. Τσολάκης μας ενημέρωσε ότι υπάρχει εγγύηση καλής εκτέλεσης για τα έργα, η οποία ισχύει για περισσότερο από ένα έτος αφού παραδοθεί όποιο έργο. Μετά από διευκρινιστική μου ερώτηση, αποκαλύφθηκε ότι το συγκεκριμένο έργο της ασφαλτόστρωσης του Περιφερειακού έχει παραδοθεί επίσημα και μάλιστα έχει πληρωθεί ο εργολάβος (η προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Κυριακή Φαρούπου ήταν παρούσα και το επιβεβαίωσε) τα 120.000 ευρώ τον Δεκέμβριο του 2010. Επομένως, δυστυχώς, δεν ισχύει ο ισχυρισμός του κ. Δημάρχου στην προηγούμενη μόλις Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι «κρατάμε» τον εργολάβο με τα 120.000 ευρώ που του οφείλουμε. Τελικά, τον «κρατάμε» μόνο από την εγγύηση για την ποιότητα του έργου του –κάτι αναμφίβολα λιγότερα ισχυρό. Εδώ προκύπτει και το εύλογο ερώτημα: Η νέα Αρχή προέβη σε κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού. Δεν αντιλήφθηκε ότι έχει εξοφληθεί αυτό το ποσόν; Μάλλον όχι, αφού μέχρι και στο Συμβούλιο της 29ης Ιανουαρίου ισχυρίζονταν ότι δεν έχει πληρωθεί ο εργολάβος και ότι «από εκεί τον κρατάμε». Και αν δεν είχα κάνει τη διευκρινιστική ερώτηση, θα είχαμε ακόμα την ψευδαίσθηση ότι θα έρθει να επισκευάσει το δρόμο για να πληρωθεί;

 

Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι εξαιτίας της επιμονής του κ. Μαριάνου, παραδέχτηκαν ο κ. Τσολάκης και η νέα Αρχή ότι η εγγύηση (η οποία παραμένει στην κατοχή του Δήμου) για το ίδιο έργο όντος είναι περίπου 13.000 ευρώ, και όχι 30.000, όπως ισχυριζόταν η Πλειοψηφία ως τώρα. Και εδώ αποδυναμώθηκε τελικά η θέση του Δήμου απέναντι στον εργολάβο.

Τα συμπεράσματα δικά σας…

 

Είχε εγκριθεί την προηγούμενη ημέρα από την Οικονομική Επιτροπή η ανάθεση στο ΕΛΚΕΔΕ (πιστοποιημένη εταιρεία, θυγατρική του Υπουργείου Ανάπτυξης) δύο μελετών σχετικά με το νερό –η πρώτη ένας χημικός και εργαστηριακός έλεγχος της ποιότητας του νερού (αξίας 4.800 ευρώ + ΦΠΑ), και η δεύτερη μια μελέτη με προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού (αξίας 1.700 ευρώ + ΦΠΑ). Δύο επιστήμονες του Συνδυασμού μας που ασχολούνται με θέματα δημόσιας υγείας και έχουν ειδικές γνώσεις– ο Ιατρός κ. Σωτήρης Σκούρτης και ο Φαρμακοποιός κ. Σπύρος Τσιμπίδης- πήραν το λόγο και επισήμαναν ότι πρέπει να διερευνηθεί η πιθανότητα για δωρεάν κρατικό έλεγχο του νερού, ότι πρέπει να γίνουν διπλοί έλεγχοι ώστε να διασταυρωθούν τα όποια ευρήματα, και επίσης χρειάζεται προσοχή ώστε να ελεγχθούν όλα όσα είναι επικίνδυνα για την υγεία (π.χ. βαρέα μέταλλα). Στο τέλος, καταψηφίστηκε ως είχε.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

 

Την προηγούμενη ημέρα επίσης, ο προϋπολογισμός της ΚΕΤΠΑΑ για το 2011 πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΤΠΑΑ. Τέθηκε και αυτός στα θέματα Προ Ημερησίας διάταξης, ώστε να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ωστόσο, ο κ. Μαριάνος δήλωσε ότι είχε αντίρρηση στο να γίνει ψηφοφορία πάνω στο θέμα αυτό, επειδή δεν έιχε δει τον προϋπολογισμό της ΚΕΤΠΑΑ, δεν είχε ενημερωθεί, παρά το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος της παράταξής του στο Συμβούλιο της ΚΕΤΠΑΑ είχε παρευρεθεί στην συνεδρίαση του ΔΣ της την προηγούμενη ημέρα και είχε καταψηφίσει τον προϋπολογισμό της. Επομένως, λόγω της αντίρρησης του κ. Μαριάνου, αποφασίστηκε ότι τελικά το θέμα δεν θα πήγαινε σε ψηφοφορία, ώστε να είχε ο κ. Μαριάνος τη δυνατότητα και το χρόνο να εξετάσει τον προϋπολογισμό. Αποφασίστηκε ότι θα ξανατεθεί ως θέμα σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Τέλος, προτάθηκαν από την Πλειοψηφία ο κ. Γιώργος Μαριάνος για τη θέση τακτικού εκπροσώπου στο Λιμεναρχείο Πάρου σε μια ειδική επιτροπή (υπεύθυνη για λουτρικές εγκαταστάσεις, κλπ), και ο κ. Παναγιώτης Φαρούπος ως αναπληρωματικό μέλος. Εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

 

Ακολούθησε η συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

Ζητήθηκε από το Σώμα -και εγκρίθηκε το αίτημα- να συζητηθεί το ένατο θέμα πρώτο, επειδή είχαν έρθει από μέρη εκτός Αντιπάρου άτομα ειδικά για το θέμα αυτό, και αν έμενε το θέμα στην ένατη θέση θα έπρεπε να μείνουν σχεδόν ως το τέλος μέχρι να συζητηθεί το θέμα τους.

Επομένως:

 

9. Αίτημα κατοίκων για ελεύθερη διέλευση παραλίας στην περιοχή Γαλανταριές-Ψαραλυκή

Με αφορμή την επίσημη «ανησυχία» αρκετών κατοίκων για το κλείσιμο κοντινών παραλιών από ιδιώτες, συζητήθηκε το μείζον αυτό θέμα γενικότερα. Και οι τρεις συνδυασμοί είχαν εκφράσει την ανησυχία τους για την πρακτική αυτή προεκλογικά, και είχαν δεσμευτεί ότι θα προσπαθούσαν να επιλύσουν το θέμα αυτό μετά τις εκλογές.

Στο Συμβούλιο προσπάθησα να το εντάξω στο ευρύτερο πλαίσιο του τουρισμού, και τάχθηκα υπέρ τού να εφαρμοστεί –αλλά χωρίς εξαιρέσεις, είτε ο ιδιοκτήτης είναι Αντιπαριώτης, Αθηναίος, ‘Έλληνας, μη Έλληνας- σε όλες τις περιπτώσεις. Να ισχύει και να εφαρμοστεί ο νόμος για όλους, να είναι ανοικτές όλες οι παραλίες, προς όφελος όλων.

Αποφασίστηκε να καταγραφεί η συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να εξακριβωθεί αν έχει κλειστεί η παραλία η όχι.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Ο Συνδυασμός μας θα πιέσει να γίνει αυτό σε ολόκληρο το νησί.

 

Τα υπόλοιπα θέματα:

1. Ορισμός εκπροσώπου για το Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομού Κυκλάδων (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου)

Ο Δήμος Αντιπάρου κατέχει το 0,58% επί του εταιρικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε 20 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστη. Το τελευταίο Κοινοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των 740,77 ευρώ, το οποίο πρέπει να καταβληθεί. Τώρα, έπρεπε να οριστεί εκπρόσωπος του Δήμου.

Η Πλειοψηφία πρότεινε την Αντιδήμαρχο κα. Ελένη Βιάζη, η οποία και ορίστηκε.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

 

2. Οριοθέτηση υπαίθριου εμπορίου στο λιμάνι της Αντιπάρου

Το έγγραφο το οποίο εστάλη από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου ζητούσε από το Δήμο μας να ορίσει «πόσες θέσεις Υπαίθριου Εμπορίου και σε ποια σημεία» έχει αποφασίσει για το λιμάνι της Αντιπάρου για 2011. Ο κ. Δήμαρχος επανέλαβε την πρόθεση της νέας Αρχής να εκδώσει άδειες στους παραγωγούς και αλιείς του νησιού, και να μην επιτρέψει στους μικροπωλητές από άλλα μέρη να έχουν οικονομική δραστηριότητα στο νησί. Αποφασίστηκε να ζητηθούν οι ίδιες θέσεις με το 2010, και αν χρειαστεί να τροποποιηθεί η απόφαση.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

 

3. Ορισμός εκπροσώπου γνωμοδοτικής επιτροπής του Λιμεναρχείου Πάρου

Η παραπάνω επιτροπή ασχολείται με τα θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων. Προτάθηκαν από την Πλειοψηφία ο κ. Γιώργος Μαριάνος ως τακτικό μέλος, και ο κ. Παρασκευάς Κουβαράς ως αναπληρωματικό μέλος. Συμφώνησε το Συμβούλιο.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

 

4. Ορθή επανάληψη εκπροσώπων Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου

Έγινε επανάληψη της ψηφοφορίας, επειδή στην προηγούμενη Συνεδρίαση είχε γίνει διαδικαστικό λάθος όσον αφορούσε στην εκλογή εκπροσώπου της Μειοψηφίας. Σύμφωνα με τη σωστή διαδικασία, η οποία είναι ίδια με αυτήν για την Οικονομική και τις άλλες επιτροπές, έπρεπε πρώτα να προταθούν οι υποψήφιοι εντός της Μειοψηφίας, να γίνουν «εσωτερικές» εκλογές, και ο νικητής να προταθεί στο Συμβούλιο για ψηφοφορία. Πρότεινε ο κ. Νίκος Μαριάνος τον εαυτό του ως υποψήφιο της παράταξής του, και εγώ τον εαυτό μου ως υποψήφιο της δικής μας παράταξής. Πλειοψήφισε μεταξύ της μειοψηφίας ο κ. Μαριάνος με 3-1 ψήφους (απουσίαζε ο κ. Αντώνης Πατέλης). Στην τελική ψηφοφορία, τα οκτώ μέλη της Πλειοψηφίας δήλωσαν «Παρών», οι τρεις του κ. Μαριάνου τον υπερψήφισαν, ενώ εγώ καταψήφισα την υποψηφιότητα του κ. Μαριάνου, ως ένδειξη υποστήριξης της δικής μου υποψηφιότητάς και του δικαιώματος του Συνδυασμού μας και των ψηφοφόρων μας στην αντιπροσώπευση σε όσες περισσότερες επιτροπές γίνεται.

 

Συνεπώς, δημιουργήθηκε νέο αδιέξοδο επειδή, χωρίς τον κ. Πατέλη, δεν συγκέντρωνε η υποψηφιότητα του κ. Μαριάνου το 1/3 των ψήφων των παρόντων μελών.

 

Αν επέμενα στην υποψηφιότητά μου, θα αναβαλλόταν εκ νέου το θέμα, και θα χρειαζόταν να γίνει έκτακτο συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα για να διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία. Επειδή δεν ήταν σκοπός μας να εκθέσουμε την Αντίπαρο στο Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου με το να καθυστερήσουμε παραπάνω την εκπροσώπηση του νησιού μας εκεί, ούτε επιθυμούσαμε να αναγκάσουμε το Συμβούλιο να συνεδριάσει εκτάκτως (με δεδομένο το αποτέλεσμα), στο τέλος απέσυρα την υποψηφιότητά μου και ψήφισα υπέρ του κ. Μαριάνου, σε ένδειξη καλής θέλησης της ομάδας μας και της πραγματικής μας όρεξης για συνεργασία με όλες –ανεξαιρέτως- τις δημοτικές παρατάξεις. Έτσι, εγκρίθηκε η υποψηφιότητα του κ. Μαριάνου ως εκπρόσωπος της Μειοψηφίας στο Λιμενικό Ταμείο, και ο ίδιος με όρισε αναπληρωματικό του.

 

5.Ορισμός δικηγόρου για την εκδίκαση της υπόθεσης της Ανώνυμης Εταιρείας «BCC-ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» στις 04-03-2011

Την προηγούμενη ημέρα στη συνάντηση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάθεση στον κ. Σπύρο Λάβδα, δικηγόρο Πάρου, της αντιπροσώπευσης του Δήμου Αντιπάρου στην εκδίκαση της παραπάνω υπόθεσης. Σύμφωνα με την αγωγή, η Κοινότητα Αντιπάρου οφείλει το ποσό των 705,25 ευρώ στην BCC από το 2006. Η Πλειοψηφία επέμενε στην ανάθεση στον κ. Λάβδα επειδή, όπως ισχυρίστηκε, 1) όλοι οι δικηγόροι χρεώνουν το ίδιο ποσό για παράσταση σε τέτοιου τύπου υποθέσεις, και 2) το δικαστήριο θα γίνει στη Σύρο, οπότε κάποιος εκπρόσωπος θα αναγκασθεί να μεταβεί, ούτως ή άλλως.

 

Στο Συμβούλιο ερωτήθηκε η Πλειοψηφία αν είναι να γίνει στη Σύρο ή στην Αθήνα το δικαστήριο. Δόθηκε η επιβεβαίωση ότι η εκδίκαση θα γίνει στη Σύρο.

Η παράταξή μας πιστεύει ότι όποτε πρόκειται για δικαστικές υποθέσεις στην Αθήνα, όποτε είναι δυνατό, να αναζητείται Αντιπαριώτης συνεργάτης, και να αναλαμβάνει, εφόσον είναι διαθέσιμος και αποδέχεται. Επίσης, προτάθηκε από μέλος του κοινού ο Αντιπαριώτης δικηγόρος και μέλος της παράταξής μας κ. Νεκτάριος Φαρούπος, τον οποίο φυσικά δεν πρότεινα εγώ ποτέ, κρίνοντας κάτι τέτοιο ως αντιδεοντολογικό από πλευράς μου, να προτείνω μέλος του Συνδυασμού μας για οποιαδήποτε θέση επί πληρωμής.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

 

6. Διαδικασία μίσθωσης βοσκοτόπων – ορισμός τιμής εκκίνησης ανά στρέμμα

Αν και εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μόλις την προηγούμενη ημέρα και αποφασίστηκε ότι θα μισθωθούν βοσκότοποι με τιμή εκκίνησης ανά στρέμμα τα 20 ευρώ, το θέμα αποσύρθηκε από το Συμβούλιο για περαιτέρω εξέταση, κατόπιν αιτήματος του κ. Μαριάνου της Μειοψηφίας.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

 

7. Λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση έργων και μελετών του Δήμου

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας είναι αρμόδια για την εκτέλεση έργων και μελετών για τους Δήμους με πληθυσμό μέχρι 4.000 κατοίκους, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα στην Περιφέρεια από τον οικείο Δήμου, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

 

8. Διαχείριση ύδρευσης

α) παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης

β) προγραμματισμός

 

Παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση, μέσω οικονομικών στοιχείων και φωτογραφιών της υποδομής. Παρουσιάστηκε ο μελλοντικός προγραμματισμός σχετικά με τη διαχείριση ύδρευσης, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου. Αποφασίστηκε να γίνουν οι αναγκαίες επισκευές στο δίκτυο.

 

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

—————————————————–

2/2/2011

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου της 29ης Ιανουαρίου 2011

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αντιπάρου συνεδρίασε το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011 στις 10.30πμ, στην Αίθουσα Καλουδά.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης ήταν τα ακόλουθα:

1. Μετατροπή της Κοινοτικής Επιχείρησης Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αντιπάρου με την επωνυμία Κ.Ε.Τ.Π.Α.Α. σε «Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αντιπάρου».

2. Ορισμός προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αντιπάρου.

3.Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων και προμηθειών.

4.Επιτροπή κατάρτισης ετήσιου Μητρώου Αρρένων.

5.α] Ορισμός Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

β] Ορισμός Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

6. Αποδοχή μεταφοράς της υπαλλήλου Φαρούπου Αικατερίνης ειδικότητας Υ.Ε.      καθαριστριών (Ι.Δ.Α.Χ.) Σχολικών μονάδων από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο Δήμο Αντιπάρου δυνάμει του υπ.αριθ.6106/25-11-2010 εγγράφου.

7. Μεταβολή κοινοτικών υπαλλήλων σε δημοτικούς υπαλλήλους σύμφωνα με το Ν.3852/2010.

8. Ορισμός εκπροσώπων Λιμενικού Ταμείου.

9. Λήψη απόφασης για την προκήρυξη μίας θέσης ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαδικασία πρόσληψης σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 28646/01-10-2010 έγκριση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

10. Ορισμός εκπροσώπου Χ.Α.Δ.Α.

11. Μετακινήσεις Δημάρχου και Συμβούλου

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Νίκος Μαριάνος ζήτησε να γίνουν δεκτά τέσσερα θέματα ως θέματα Προ Ημερησίας Διάταξης. Αποφασίστηκε τελικά να μην μπουν ως θέματα, να μη γραφτούν στα πρακτικά, αλλά αντί αυτού να γίνει σχετική ενημέρωση:

I. Έχει ακουστεί, σύμφωνα με τον κ. Μαριάνο, ότι οι προμήθειες καυσίμων γίνονται από ένα πρατήριο, και ότι κάποιες «προμηθειούλες» που έχει κάνει ο Δήμος γίνονται από συγκεκριμένα καταστήματα. Ακολουθείται κάποια διαδικασία προμηθειών για οτιδήποτε που αγοράζει ο Δήμος αυτή τη στιγμή;

Η απάντηση του Δημάρχου κ. Γιάννη Λεβεντάκη ήταν ότι έχει ήδη δημιουργηθεί ένα θέμα επειδή οι εταιρείες ζητούν από τους βενζινοπώλες να πληρώνουν τοις μετρητοίς. Αν στη συνέχεια ζητήσουν και οι βενζινοπώλες να πληρώνονται από το Δήμο τοις μετρητοίς, τότε θα δημιουργηθεί πρόβλημα για το Δήμο επειδή υπάρχει διαδικασία για τις πληρωμές. Τώρα στις αρχές, για τις ανάγκες του Δήμου, ο κ. Δήμαρχος είπε ότι ο Δήμος έχει προμηθευτεί από το ένα βενζινάδικο –αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα προμηθεύεται ο Δήμος και από το άλλο. Ίσως να έχει ήδη γίνει –δεν είχε δει τα σχετικά τιμολόγια. Ο κ. Μαριάνος πρότεινε να προμηθεύεται ο Δήμος τον ένα μήνα από το ένα βενζινάδικο και τον επόμενο από το άλλο. Όσο για τα ελαιοχρώματα και τα αναλώσιμα υλικά, ο κ. Δήμαρχος απάντησε ότι ήδη είχε ενημερώσει το προσωπικό του Δήμου να του παρουσιάσουν έναν κατάλογο με όσα υλικά θα χρειαστούν για το καλοκαίρι, ώστε να ζητηθούν προσφορές. Ο κ. Μαριάνος επαίνεσε τις προσπάθειες που έχουν κάνει πολλοί σύμβουλοι μέχρι στιγμής σε θέματα καθαριότητας, κλπ. Ο κ. Δήμαρχος επιβεβαίωσε τους παρόντες ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν «μονοπώλια» στις προμήθειες.

II. Ο κ. Μαριάνος ρώτησε αν υπάρχουν κάποιοι εργάτες αυτή τη στιγμή που δουλεύουν χωρίς συμβάσεις, το οποίο αργότερα είναι πάρα πολύ πιθανό να δημιουργήσει «προβλήματα» στο Δήμο.

Η απάντηση του κ. Δημάρχου ήταν ότι ακολουθούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες, όπως πριν. Όμως, για να καλυφθεί το κενό μέχρι να εγκριθεί ο προϋπολογισμός και να γίνουν όλες οι απαραίτητες νόμιμες ενέργειες ώστε να προσληφθούν εποχικοί υπάλληλοι, εργάζονται «με μπλοκ», με τιμολόγια δηλαδή ως ελεύθεροι επαγγελματίες (όπως γινόταν και ως τώρα). Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι υπάρχουν δύο εργάτες που έχουν έρθει στην Καθαριότητα ως εθελοντές, οι οποίοι έχουν υπογράψει έγγραφα ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα πληρωμής ή ασφάλισης, δήλωσε δε ότι έχει ενημερωθεί και το ΙΚΑ.

Σε ερώτηση που ακολούθησε από τον κ. Μαριάνο σχετικά με την πρόσληψη του κ. Μάκη Χανιώτη ως ειδικού συμβούλου του Δημάρχου, ο τελευταίος δήλωσε ότι όλα έχουν γίνει σύμφωνα με τις απαιτούμενες και νόμιμες διαδικασίες.

III. Ο κ. Μαριάνος ζήτησε ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του Περιφερειακού δρόμου, επίσης αν έχει παραληφθεί το έργο, και τι σκοπεύει να κάνει ο Δήμος.

Ο κ. Δήμαρχος απάντησε ότι δεν τον έχουμε παραλάβει το δρόμο, και ούτε πρόκειται μέχρι να επισκευαστεί από τον εργολάβο. Επίσης τόνισε πως δεν θα εξοφληθεί το ποσόν που είναι να εισπράξει ο εργολάβος (120.000 ευρώ, συν την εγγυητική του, 30.000 ευρώ). Ο εργολάβος έχει υποσχεθεί ότι το Μάιο που θα είναι καλός ο καιρός θα επισκευάσει το δρόμο. Μέχρι τότε δεν επιτρέπεται να επισκευάσει ο Δήμος το δρόμο. Ο κ. Δήμαρχος είπε ότι θα πρέπει να μπει σήμανση, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα.

IV. Τέλος, ο κ. Μαριάνος ρώτησε αν το έργο της αποχέτευσης συνεχίζεται ή αν έχει σταματήσει, με αφορμή κάποιες «φήμες», όπως δήλωσε.

Η απάντηση του κ. Δημάρχου ήταν ότι εξακολουθεί να υπάρχει εκκρεμότητα σχετικά με την προσφυγή πολίτη στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Έχουν ήδη γίνει δύο δικαστήρια -χωρίς την παρουσία δικηγόρου της τότε Κοινότητας και τις δύο φορές-, δεν έχει βγει απόφαση ακόμη, και θα γίνει τρίτο δικαστήριο (ως προς τη χωροθέτηση), στις 22 Μαρτίου. Μέχρι τότε πρέπει να προσληφθεί δικηγόρος, να ετοιμαστούν τα έγγραφα του Δήμου και να γίνουν συναντήσεις με τον ιδιώτη (κ.Γεωργακοπούλου). Ωστόσο, θεωρητικά, από τη στιγμή που δεν έχει εκδοθεί απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με τον κ. Δήμαρχο, αν ερχόταν αύριο κιόλας η Εγνατία ΑΕ για να ξεκινήσει το έργο θα μπορούσε να το πράξει.

Ακολούθησε η συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

1. Μετατροπή της Κοινοτικής Επιχείρησης Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αντιπάρου με την επωνυμία Κ.Ε.Τ.Π.Α.Α. σε «Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αντιπάρου».

Ο νόμος «Καλλικράτης» έφερε τέλος στην Κ.Ε.Τ.Π.Α.Α., η οποία πρέπει να μετατραπεί. Θα τροποποιηθεί σε Κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου. Θα ανατεθεί η κατάρτιση του νέου Καταστατικού της επιχείρησης στην ΤΕΔΚ (Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων), επειδή δεν χρεώνει για την υπηρεσία αυτή, και επίσης επειδή είναι ο φορέας ο οποίος τελικά θα εγκρίνει το Καταστατικό.

Ελήφθη ομόφωνη απόφαση.

2. Ορισμός προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αντιπάρου.

Τα μέλη του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου:

 

1) Λίτσα Βιάζη (Πρόεδρος, εκπρόσωπος Συλλόγου [Γυναικών] –από την Πλειοψηφία), Αναπληρωματικός ο Δήμαρχος κ. Λεβεντάκης

2) Φιλοθέη Μαριάνου (Αντιπρόεδρος –Πλειοψηφία), Αναπληρώτρια η Αντιδήμαρχος κα. Ελένη Βιάζη

3) Γιώργος Μαριάνος (Μέλος –Πλειοψηφία), Αναπληρώτρια η Φωτεινή Πανταζή (Πολίτης)

4) Δαμιανός Παλαιολόγος (Μέλος –Μειοψηφία), Αναπληρωματικός ο Γιάννης Τριαντάφυλλος

5) Σπύρος Τσιμπίδης (Μέλος –Πολίτης), Αναπληρωματικός ο Σωτήρης Σκούρτης (πρόταση Πλειοψηφίας)

Ελήφθη ομόφωνη απόφαση.

3. Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων και προμηθειών.

Τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής για χρηματικά ποσά μέχρι 5.869,40 ευρώ:

1) Παρασκευάς Καπούτσος, Αναπληρώτρια η Φιλοθέη Μαριάνου

2) Γιώργος Μαριάνος, Αναπληρωματικός ο Παναγιώτης Φαρούπος (όλοι της Πλειοψηφίας)

Ελήφθη ομόφωνη απόφαση.

Τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής για χρηματικά ποσά άνω των 5.869,40 ευρώ:

1) Η Αντιδήμαρχος κα. Ελένη Βιάζη, Αναπληρώτρια η Φιλοθέη Μαριάνου (της Πλειοψηφίας)

2) Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται από την ΤΥΔΚ (Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων).

Ελήφθη ομόφωνη απόφαση.

Τα μέλη της Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης Παρεχομένων Υπηρεσιών:

1) Παναγιώτης Φαρούπος, Αναπληρωματικός ο Παρασκευάς Κουβαράς (της Πλειοψηφίας)

2) Άννα Παλαιολόγου, Αναπληρωματικός ο Χάρης Τσολάκης (και οι δύο Δημοτικοί Υπάλληλοι)

3) Κυριακή Φαρούπου, Αναπληρωματικός ο Λευτέρης Μανωλίκης (και οι δύο Δημοτικοί Υπάλληλοι)

Ελήφθη ομόφωνη απόφαση.

Τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών:

1) Λευτέρης Μανωλίκης, Αναπληρωματικός ο Κώστας Μανωλίκης (και οι δύο Δημοτικοί Υπάλληλοι)

2) Χαρούλα Σπανού, Αναπληρωματικός ο Παναγιώτης Βιάζης (και οι δύο Δημοτικοί Υπάλληλοι)

3) Παρασκευάς Κουβαράς, Αναπληρωματικός ο Παναγιώτης Φαρούπος (της Πλειοψηφίας)

Ελήφθη ομόφωνη απόφαση.

Τα μέλη της Επιτροπής Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης):

1) Χάρης Τσολάκης, Αναπληρωματικός ο Λευτέρης Μανωλίκης

2) Κυριακή Φαρούπου, Αναπληρωματική η Χαρούλα Σπανού

3) Άννα Παλαιολόγου, Αναπληρωματικός ο Παναγιώτης Βιάζης (όλοι Δημοτικοί Υπάλληλοι)

Ελήφθη ομόφωνη απόφαση.

4.Επιτροπή κατάρτισης ετήσιου Μητρώου Αρρένων.

Τα μέλη είναι οι:

1) ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λεβεντάκης (Πρόεδρος)

2) Άννα Παλαιολόγου (Υπάλληλος του Δημοτολογίου)

3) η Αντιδήμαρχος κα. Ελένη Βιάζη

Ελήφθη ομόφωνη απόφαση.

5.α] Ορισμός Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Τα μέλη είναι οι:

 

1) Μάρα Λούφα (Πρόεδρος) (πρόταση Πλειοψηφίας)

2) Άρης Παπάς (Αντιπρόεδρος –Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου)

3) Ελένη Καλαπούτη (Διευθύντρια Νηπιαγωγείου)

4) Λίτσα Βιάζη (της Πλειοψηφίας)

5) Κατερίνα Αποκότου (πρόταση Πλειοψηφίας)

6) Χρυσούλα Χριστοπούλου (πρόταση Πλειοψηφίας)

7) Δαμιανός Παλαιολόγος (της Μειοψηφίας)

8) Αντώνης Πατέλης (της Μειοψηφίας)

9) Νίκος Μαριάνος (ως εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων)

Ελήφθη ομόφωνη απόφαση.

β] Ορισμός Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Τα μέλη είναι οι:

 

1) Φιλοθέη Μαριάνου (Πρόεδρος –της Πλειοψηφίας)

2) Κατερίνα Μπασακάρη (Αντιπρόεδρος –Διευθύντρια Γυμνασίου)

3) η Αντιδήμαρχος κα. Ελένη Βιάζη

4) Μαρίνα Βιάζη (πρόταση Πλειοψηφίας)

5) Νίκος Μαριάνος (του Ιερώνυμου) (πρόταση Πλειοψηφίας)

6) Γιάννης Τριαντάφυλλος (της Μειοψηφίας)

7) Δαμιανός Παλαιολόγος (της Μειοψηφίας)

8) Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων (θα οριστεί)

9) Εκπρόσωπος μαθητών (15μελές) (θα οριστεί)

Ελήφθη ομόφωνη απόφαση.

6. Αποδοχή μεταφοράς της υπαλλήλου Φαρούπου Αικατερίνης ειδικότητας Υ.Ε.      καθαριστριών (Ι.Δ.Α.Χ.) Σχολικών μονάδων από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο Δήμο Αντιπάρου δυνάμει του υπ.αριθ.6106/25-11-2010 εγγράφου.

Απόφαση υπουργείου για μεταφορά υπαλλήλου που εργάζεται στο Γυμνάσιο Αντιπάρου, από την αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας στην αρμοδιότητα του Δήμου Αντιπάρου.

Ελήφθη ομόφωνη απόφαση.

7. Μεταβολή κοινοτικών υπαλλήλων σε δημοτικούς υπαλλήλους σύμφωνα με το Ν.3852/2010.

Τυπική μεταβολή τίτλου υπαλλήλων σύμφωνα με το νόμο «Καλλικράτης».

Ελήφθη ομόφωνη απόφαση.

8. Ορισμός εκπροσώπων Λιμενικού Ταμείου.

 

1) ο Δήμαρχος κ. Λεβεντάκης, Αναπληρωματικός ο Γιώργος Μαριάνος (της Πλειοψηφίας)

2) Μάκης Χανιώτης (Σύμβουλος Δημάρχου), Αναπληρωματικός ο Παρασκευάς Κουβαράς (της Πλειοψηφίας)

3) Παναγιώτης Σφαλαγκάκος, Αναπληρωματικός ο Νίκος Μαριάνος (της Μειοψηφίας)

Έστειλα επίσημη επιστολή στον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία τον ενημέρωνα ότι θα απουσίαζα από τη συνεδρίαση (λόγω προγραμματισμένου μου ταξιδιού στο εξωτερικό) και ζητούσα να θέσω υποψηφιότητα για τη θέση του τακτικού μέλος της Μειοψηφίας στο Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου. Η επιστολή έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο άλλος υποψήφιος της Μειοψηφίας ήταν ο κ. Νίκος Μαριάνος. Έγινε ψηφοφορία μεταξύ των δημοτικών συμβούλων. Έλαβα 8 ψήφους, ο κ. Μαριάνος 4.

9. Λήψη απόφασης για την προκήρυξη μίας θέσης ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαδικασία πρόσληψης σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 28646/01-10-2010 έγκριση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Απόφαση για να προκηρυχθεί προσωρινή θέση που έχει ήδη εγκριθεί, ώστε να δοθεί άδεια που δικαιούται στον υπάλληλο του ΚΕΠ Αντιπάρου.

Ελήφθη ομόφωνη απόφαση.

10. Ορισμός εκπροσώπου Χ.Α.Δ.Α.

1) Παναγιώτης Φαρούπος, Αναπληρωματικός ο Παρασκευάς Κουβαράς (της Πλειοψηφίας)

Ελήφθη ομόφωνη απόφαση.

11. Μετακινήσεις Δημάρχου και Συμβούλου.

Αποσύρθηκε το θέμα λόγω αναβολής του ταξιδιού του Δημάρχου, καθώς δεν είχε εγκριθεί ακόμα ο προϋπολογισμός.

———————————————————————————-

———————————————————————————–

24-01-2011

Σχόλιο: Περί ραδιοφώνων και συνεργασιών

Στις 18 Ιανουαρίου, μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό ΗΧΩ FM της Πάρου ο Δήμαρχος κ. Λεβεντάκης. Εν συνεχεία, παρενέβη ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Μαριάνος. Όπως ισχυρίστηκε, όφειλε να απαντήσει σε σχόλια (και του κ. Λεβεντάκη που είχαν γίνει αμέσως πριν), τα οποία επιμένουν να τον παρουσιάζουν ως «ο κακός Μαριάνος» (δικό του συμπέρασμα), εξαιτίας της άρνησής του (ή, μάλλον, την άρνηση των μελών της παράταξής του) να δώσει (δώσουν) στην ελάσσονα αντιπολίτευση (Μένουμε Αντίπαρο) τη μία εκ των δύο τακτικών θέσεων της αντιπολίτευσης στην Οικονομική Επιτροπή.

Το θεώρησε σκόπιμο λοιπόν ο κ. Μαριάνος, κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής του παρέμβασης, να ισχυριστεί εκ νέου (παρά το γεγονός ότι έχει απαντηθεί, και έχει αντικρουστεί πάμπολλες φορές από το Μένουμε Αντίπαρο το αβάσιμο αυτό επιχείρημα), ότι έχει προσπαθήσει να συνεργαστεί μαζί μας πολλές φορές, αλλά εμείς τον έχουμε απορρίψει κάθε φορά, και συνεπώς για το λόγο αυτό δεν μας παραχώρησε (-σαν) την προαναφερόμενη θέση στην Οικονομική Επιτροπή.

Όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο, οι αρνητικές, αναληθείς (και συνεπώς προκλητικές) -κατά την άποψή μας- δηλώσεις του κ. Μαριάνου κατέστησαν αναγκαία τη δική μου ραδιοφωνική εμφάνιση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου, λόγω σοβαρών υποχρεώσεων από πλευράς μου στις 19 Ιανουαρίου.

Μίλησα στο ραδιόφωνο για περίπου 25 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής με τους παράγοντες του ραδιοφωνικού σταθμού, αγγίξαμε πολλά και διάφορα θέματα, πέρα από τα σχόλια που έκανα σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του κ. Μαριάνου. (Για οικονομία χώρου και χρόνου, δεν θα ήθελα στο σημείο αυτό να παρουσιάσω, να αναλύσω και να σχολιάσω λεπτομερώς όλα όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της 25λεπτης ραδιοφωνικής συζήτησης. Όποιος δεν έτυχε να ακούσει την εκπομπή και θα το ήθελε, μπορεί να την ακούσει μέσω του σχετικού συνδέσμου που έχει αναρτηθεί στη σελίδα μας στο Facebook και αλλού [σε μπλογκ]).

Αυτό που θα ήθελα, επειδή επιμένει να ανασκαλίζει ο κ. Μαριάνος το θέμα της (μη) «συνεργασίας» μεταξύ μας, είναι να παρουσιάσω και εδώ, στο μπλογκ μας –για τελευταία φορά- ένα γενικό πλαίσιο των απόψεών μας, όπως παρουσιάστηκαν και στο ραδιόφωνο, σχετικά με το ζήτημα της «συνεργασίας». Ο σκοπός είναι να «κλείσει» οριστικά ολόκληρο το θέμα αυτό. Όπως δήλωσα και πριν, είναι η τελευταία φορά που πρόκειται να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό. Ελπίζουμε να δεσμευτεί να κάνει το ίδιο και ο κ. Μαριάνος.

Λοιπόν, στη ραδιοφωνική του παρέμβαση, ο κ. Μαριάνος είπε ότι πάρα πολλές φόρες μας έκαναν (ο ίδιος και τα μέλη της ομάδας του) έκκληση για συνεργασία, η οποία δεν βρήκε ποτέ απήχηση, και ότι η τελευταία φορά ήταν στην πλατεία (στη δική μας κεντρική ομιλία), όπου η άρνησή μας μάλιστα συνοδεύτηκε από χειροκροτήματα από όλους τους υποψήφιους σύμβουλους του Συνδυασμού μας.

Η απάντησή μας: Η λέξη «συνεργασία» σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους, ανάλογα με τις καταστάσεις και τις περιστάσεις.

Όταν ο κ. Μαριάνος μιλούσε προεκλογικά για «συνεργασία», εννοούσε να μας ‘απορροφήσει’, να μας ‘εντάξει’ στην παράταξή του, να μας ‘συγχωνεύσει’, υπό την ηγεσία του –το οποίο, εννοείται, ήμασταν υποχρεωμένοι να αρνηθούμε. Εξ άλλου, είναι αυτονόητο ότι αν συμφωνούσαμε εξ αρχής με τις πολιτικές και τα πιστεύω της παράταξής του, δεν θα είχαμε προβεί στην ενέργεια της δημιουργίας δικής μας ομάδας.

Εμείς πιστεύουμε σε άλλα πράγματα, έχουμε δικά μας οράματα και όνειρα, έχουμε δικές μας αρχές. Μπορεί πράγματι να έχουμε κάποιους κοινούς γενικούς στόχους –και με τις δύο άλλες ομάδες- δηλαδή, τη βιώσιμη ανάπτυξη της Αντιπάρου, την επίλυση των τόσων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ως νησί- αλλά, όπως έχουμε πει, οι δρόμοι μας διαφέρουν. Αν δεν ήταν έτσι, θα μας κάλυπτε μία εκ των δύο άλλων ομάδων, και συνεπώς δεν θα υπήρχαμε σήμερα.

Έχουμε το δικαίωμα να εκφραστούμε ελεύθερα (δόξα τω Σύνταγμα), το δικαίωμα να δημιουργήσουμε Συνδυασμό για τις εκλογές (δόξα ξανά), και αυτό θελήσαμε να κάνουμε και το κάναμε. Το αν αρέσει η ύπαρξή μας σε μερικούς ή όχι είναι άσχετο -το μόνο σίγουρο είναι ότι οφείλουν να σεβαστούν όλοι την ύπαρξη του Μένουμε Αντίπαρο στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, από τη στιγμή που αναδείχθηκε η ομάδα μας μέσω της νόμιμης εκλογικής διαδικασίας και οδού, όπως προβλέπει η Δημοκρατία μας.

Ο κ. Μαριάνος έλεγε συνεχώς, προεκλογικά, δημοσίως, ότι δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο δεν μπορούσαμε (οι δύο ομάδες μας) να συνεργαστούμε (δηλαδή, όπως είπαμε και πριν, να ‘απορροφηθούμε’ από τη δική του παράταξη, να ‘συγχωνευτούμε’). Μέχρι την ημέρα που εμφανιστήκαμε στην πλατεία, αρνούμασταν να δώσουμε έντονη απάντηση στα λεγόμενα του κ. Μαριάνου, αγνοώντας όσο μπορούσαμε τις προκλητικές δηλώσεις του, με την ελπίδα ότι θα έπαυε να εκφράζει την παραπάνω «απορία» κάποια στιγμή.

Στην κεντρική μας προεκλογική ομιλία στην πλατεία, πρωτοτυπήσαμε, δίνοντας ελεύθερα και με δική μας βούληση και πρωτοβουλία το βήμα στον κόσμο να μας κάνει όποιες ερωτήσεις ήθελε μετά την παρουσίασή μας. Ο κ. Μαριάνος, μιλώντας στην ομιλία αυτή ως μέλος του κοινού, θέλησε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του βήματος που δώσαμε έτσι ώστε να εκφράσει, εκ νέου, την απορία του περί της μη θέλησής μας για «συνεργασία» μαζί του. Προβαίνοντας σε αυτή τη κίνηση, όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο, μας έφερε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, και έπρεπε να «ξεκαθαρίσουμε» το θέμα επί τόπου, δημοσίως.

Τα χειροκροτήματα που ακολούθησαν τη σχετική μας διευκρινιστική απάντηση δεν ήταν κατά του κ. Μαριάνου προσωπικά, ούτε κατά της παράταξής του, ούτε κατά μιας πραγματικής και ουσιαστικής συνεργασίας. Ήταν υπέρ της αποφασιστικότητάς μας να αμυνθούμε, να αντισταθούμε, να προασπίσουμε την ύπαρξή μας και την υπόστασή μας, σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Ήταν υπέρ της απόφασής μας και της έμπρακτης επιβεβαίωσης αυτής να μην θυσιάσουμε τα πιστεύω μας και τις αρχές μας, για οποιονδήποτε λόγο, για οποιοδήποτε όφελος, για οποιονδήποτε.

Ήμασταν, και θα είμαστε, πάντα ανοιχτοί σε πραγματικές και ουσιαστικές συνεργασίες με όλες τις παρατάξεις και ομάδες, όταν αυτό είναι προς το συμφέρον του νησιού. Ωστόσο, πρέπει να υπάρχει σεβασμός απέναντι στην υπόσταση και την ύπαρξη της κάθε εκλεγμένης ομάδας. Το Μένουμε Αντίπαρο αντιπροσωπεύει το 13% των ψηφοφόρων του νησιού. Οφείλουμε, όλες οι παρατάξεις, να δείχνουμε σεβασμό η μία προς την άλλη, και επίσης προς τα άτομα τα οποία οι παρατάξεις αυτές αντιπροσωπεύουν.

Όσο για την Οικονομική Επιτροπή, ο κ. Μαριάνος δήλωσε στο ραδιόφωνο ότι η πρόταση για τακτική θέση στην Οικονομική Επιτροπή έγινε από τον Δήμαρχο, και ότι τα μέλη του Μένουμε Αντίπαρο δεν ήθελαν να συζητήσουν με τα μέλη της παράταξής του, μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Η απάντησή μας: Ο κ. Δήμαρχος, ενεργώντας προσωπικά και με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία, έκανε έκκληση στον κ. Μαριάνο να εξετάσει το ενδεχόμενο παραχώρησης μιας τακτικής θέσης σε εμάς, έτσι ώστε να αντιπροσωπευθούν όλες οι παρατάξεις στην Επιτροπή.

Δεν το θεωρούσαμε πρέπον να ζητήσουμε εμείς, από τον κ. Μαριάνο, να μας «δώσει» μια θέση. Δεν είμαστε επαίτες. Αν πραγματικά θέλει κανείς, παραχωρεί από μόνος του, ως ένδειξη καλής θέλησης και επίσης θέλησης για καλή συνεργασία στο μέλλον. Δεν ήθελε, δεν το έκανε, δεν πειράζει. Έληξε.

Ο λόγος για τον οποίο εξακολουθεί να συζητείται το θέμα αυτό –αλλά όχι από εμάς, πριν τις πρόσφατες προκλητικές ραδιοφωνικές δηλώσεις του κ. Μαριάνου- είναι επειδή έχει κατηγορηθεί ευρέως, από πολλούς κύκλους, και στα δύο νησιά, ως άδικη επιλογή, ως ατόπημα, ως κίνηση «τιμωρίας και εκδίκησης» επειδή δεν «υποκύψαμε» προεκλογικά.

Για μας, το μεγαλύτερο αρνητικό της όλης υπόθεσης είναι ότι η κίνηση αυτή αποτελεί ένα πλήγμα για τη ίδια τη δημοκρατία, για την αντιπροσώπευση των πολιτών και για τη διαφάνεια. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν αντιπροσωπεύεται το 13% των εκλογέων στην εν λόγω Επιτροπή, η οποία, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι πολύ σημαντική.

Η ουσία, όμως, είναι ότι πρέπει από τώρα και στο εξής, στη μετεκλογική περίοδο, να υπάρξει πραγματική και ουσιαστική συνεργασία, μεταξύ όλων των παρατάξεων, σε όλα τα επίπεδα.

Όπως δηλώναμε όλοι προεκλογικά, τα προβλήματα είναι πολλά, και ο χρόνος λίγος. Εμείς, ως ομάδα, έχουμε δεσμευτεί από την αρχή ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για το νησί, για τους κατοίκους του, για τους φίλους του.

Επίσης έχουμε πει ότι ο μόνος μας αντίπαλος είναι τα προβλήματα. Και για το λόγο αυτό, έχουμε πάρει συνειδητή απόφαση από την αρχή ότι δεν θα προκαλούμε τις υπόλοιπες παρατάξεις, και θα προσπαθούμε να μην εμπλεκόμαστε σε μικροπολιτικά ζητήματα. Αυτά τα θεωρούμε κατάλοιπα της παλαιάς πολιτικής, απομεινάρια τα οποία θα είναι προς όφελος όλων μας –και πάνω από όλα για το καλό του μέλλοντος του ίδιου μας του νησιού- να εξαφανιστούν το συντομότερο δυνατόν.

Εμείς στο Μένουμε Αντίπαρο κοιτάμε μπροστά, όπως πάντα, και πρέπει όλοι μας να απορρίψουμε και να εγκαταλείψουμε τις μικροπολιτικές νοοτροπίες και σκοπιμότητες, αλλιώς δεν πρόκειται να προχωρήσουμε.

Συνεπώς, θεωρούμε τα θέματα τύπου «τι έγινε προεκλογικά, γιατί δεν μπήκαμε στην επιτροπή, κλπ» λήξαντα.

Απαιτείται περισσότερη πολιτική ωριμότητα, η οποία πιστεύουμε άμεσα θα οδηγούσε στη βελτίωση της κατάστασης του νησιού. Μέσω της πολιτικής ωριμότητας, «αυτόματα» θα αποκτούσαμε περισσότερη ομόνοια, λιγότερη διχόνοια, μια καλύτερη ψυχολογία, μια διάθεση για ουσιαστική συνεργασία (με την πραγματική έννοια της λέξεως).

Σε τέτοιου είδους συνεργασία ήμασταν, και θα είμαστε πάντα ανοιχτοί και θετικοί,  με όποια η ομάδα ή παράταξη -ανεξαιρέτως.

——————-

Σχόλιο

16/1/2011

Μια Υπουργική Απόφαση ήρθε πρόσφατα να επιδείξει ότι χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά από πλευράς κυβέρνησης, σε όλα τα επίπεδα, αν πραγματικά επιθυμεί να ενθαρρύνει και να προωθήσει ένα δικαιότερο, αναλογικότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα εκπροσώπησης.

 

Πριν λίγους μήνες, ασκήθηκε έντονη κριτική σχετικά με το εκλογικό σύστημα όπως αυτό ρυθμίστηκε μέσω του νόμου «Καλλικράτης». Αυτό επειδή, παραδείγματος χάριν, στην περίπτωση Συμβουλίων όπως αυτό της Αντιπάρου—τα οποία αποτελούνται από τον/την Δήμαρχο και 13 Συμβούλους—η παράταξη που λαμβάνει την απλή πλειοψηφία των ψήφων κερδίζει οκτώ έδρες (λίγο πάνω από το 60% του συνόλου των εδρών), ενώ η άλλη ομάδα (-ες) τις υπόλοιπες πέντε (κάτι λιγότερο από το 40% του συνόλου).

 

Στις Δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου, λιγότερες από πέντε ποσοστιαίες μονάδες χώρισαν τον πρώτο Συνδυασμό από τον δεύτερο στην Αντίπαρο—ωστόσο, οι έδρες μοιράστηκαν 8-4 (το Μένουμε Αντίπαρο κέρδισε την πέμπτη έδρα της μειοψηφίας. Αν είχαμε λάβει κάτω των 80 ψήφων—χονδρικά το 10 τοις εκατό του συνόλου—δεν θα είχαμε μπει καν στο Συμβούλιο).

 

Βάσει των τελικών αποτελεσμάτων της Αντιπάρου, αναμφίβολα θα ήταν δικαιότερο αν ο νόμος «Καλλικράτης» είχε ορίσει ότι η επιλαχούσα πλευρά θα έβγαζε τον/την Δήμαρχο και επτά Συμβούλους, ενώ η αντιπολίτευση θα λάμβανε έξι έδρες συνολικά στο Συμβούλιο.

 

Στη γειτονική Πάρο, η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων στην εκεί εκλογική αναμέτρηση ήταν ακόμα μικρότερη: Το Εκλογοδικείο πρόσφατα μείωσε τη διαφορά ψήφων στις 16 -και ακόμα πιο πρόσφατα στις 9- και ο νόμος «Καλλικράτης» χάρισε στη νικήτρια παράταξη τις διπλάσιες σχεδόν έδρες συγκριτικά με τον δεύτερο Συνδυασμό.

 

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, ο νόμος «Καλλικράτης» προκάλεσε εκ νέου πολλή συζήτηση—και διαφωνία—εδώ στην Αντίπαρο, όταν ήρθε η ώρα να εκλεγούν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη ανάρτηση στη στήλη Η Γέφυρα, ο νόμος «Καλλικράτης» προβλέπει ότι η μείζονα αντιπολίτευση μπορεί να καταλάβει και τις τέσσερις έδρες—τις δύο μόνιμες και τις δύο αναπληρωματικές—σε αυτή τη τόσο σημαντική επιτροπή, και το αφήνει, ουσιαστικά, στην καλή θέληση της μεγαλύτερης παράταξης της αντιπολίτευσης να παραχωρήσει μία έδρα ή δύο (εκ των τεσσάρων) στις μικρότερες παρατάξεις τις αντιπολίτευσης. Σε περιπτώσεις όπως της Αντιπάρου, η κύρια ομάδα της αντιπολίτευσης μπορεί να πάρει και τις τέσσερις αν το θελήσει (υπερτερεί στην ψηφοφορία).

 

Το ίδιο συνέβη και στην Πάρο. Η μείζονα αντιπολίτευση—που είχε χάσει τις εκλογές με τη μικρότερη σχεδόν δυνατή διαφορά—τελικά έδωσε μία εκ των δύο αναπληρωματικών θέσεων σε παράταξη της ελάσσονος αντιπολίτευσης και στις δύο κύριες επιτροπές του Δήμου, σε ένδειξη υποστήριξης προς τις υπόλοιπες εκλεγμένες παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

 

Το πρόβλημα είναι ότι ο νόμος «Καλλικράτης» δεν διασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων στις επιτροπές, αφήνοντάς το στη θέληση των μεγαλύτερων ομάδων της αντιπολίτευσης.

 

Η πιο πρόσφατη ένδειξη από πλευράς της κεντρικής κυβέρνησης ότι δεν είναι πρόθυμη να μεριμνήσει για την αντιπροσώπευση όλων των παρατάξεων στις Επιτροπές, φαίνεται σε Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στα τέλη του 2010 .

 

Η υπ. αριθμ. 74445 Υπουργική Απόφαση της 29ης Δεκεμβρίου 2010, του Υπουργού Εσωτερικών (του πρώην Δημάρχου Πάρου κ. Ιωάννη Ραγκούση), αφορά στη δημιουργία Επιτροπής Απογραφής. Η εν λόγω Επιτροπή εκτελεί το έργο της σε τέσσερις φάσεις, με προθεσμία την 28η Φεβρουαρίου 2011. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για να προβεί στην απογραφή της οικονομικής κατάστασης, και της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου επίσης.

 

Η υπ. αριθμ. 74445 Υπουργική Απόφαση ορίζει ότι η Επιτροπή Απογραφής πρέπει να σχηματιστεί το αργότερο την 3η Ιανουαρίου 2011. Στην περίπτωση του Δήμου της Αντιπάρου, η Επιτροπή αποτελείται από πέντε μόνιμα μέλη, και τέσσερα αναπληρωματικά. Τα δύο εκ των πέντε μονίμων μελών είναι από την πλειοψηφία, το ένα από την αντιπολίτευση, το ένα είναι η Υπεύθυνη της Οικονομικής Υπηρεσίας, και το ένα ο Υπεύθυνος της Τεχνικής Υπηρεσίας. Δύο εκ των τεσσάρων αναπληρωματικών μελών προέρχονται από την πλειοψηφία, το ένα από την αντιπολίτευση, και η Υπεύθυνη των Διοικητικών Υπηρεσιών είναι το τέταρτο αναπληρωματικό μέλος.

 

Η Υπουργική Απόφαση δεν αναφέρεται στην εκπροσώπηση μικρότερων ομάδων της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με την Απόφαση, η μείζονα αντιπολίτευση προτείνει το μέλος της αντιπολίτευσης. Μόνο στην περίπτωση που δεν προτείνει κάποιο μέλος περνά το δικαίωμα πρότασης στις μικρότερες παρατάξεις της αντιπολίτευσης (αν και αυτές δεν προτείνουν μέλος, η θέση καταλαμβάνεται από την πλειοψηφία). Υπάρχει ασάφεια στην Υπουργική Απόφαση ως προς τη δυνατότητα της μείζονος αντιπολίτευσης να μοιραστεί τις δύο θέσεις της αντιπολίτευσης—δηλαδή, να κρατήσει τη μία μόνιμη θέση και να παραχωρήσει αυτήν του αναπληρωματικού σε μικρότερη ομάδα της αντιπολίτευσης.

 

Με την υπ. αριθμ. 2 Απόφαση Δημάρχου (Αντιπάρου), με ημερομηνία την 3η Ιανουαρίου 2011, ο Δήμαρχος Αντιπάρου κ. Λεβεντάκης ανακοίνωσε τη σύσταση και σύνθεση της Επιτροπή Απογραφής.

 

Η ομάδα του Μένουμε Αντίπαρο αφέθηκε έξω και από αυτή την Επιτροπή. Το ανακαλύψαμε τυχαίως, και εκ των υστέρων, καθώς δεν ανακοινώθηκε (ούτε έγινε καμία αναφορά στην Απόφαση αυτή) πριν εκδοθεί η σχετική Απόφαση Δημάρχου.

 

Το γεγονός αυτό εγείρει πολλά σημαντικά ερωτήματα. Δεν θα έπρεπε το κεντρικό κράτος να λαμβάνει υπ’ όψιν όλες τις παρατάξεις που έχουν εκλεγεί, προς όφελος της δίκαιης και ισότιμης αντιπροσώπευσης και της διαφάνειας; Δεν θα έπρεπε οι τοπικές αρχές να διασφαλίζουν ότι και αυτές οι ομάδες θα υπολογιστούν; Δεν θα μπορούσε η Οικονομική Επιτροπή στον κάθε Δήμο να αναλάβει τις υποχρεώσεις της Επιτροπής Απογραφής; Δεν θα μπορούσε να είχε δοθεί η ευθύνη στην Οικονομική Επιτροπή της δημιουργίας μιας υποεπιτροπής με δικά της μέλη, αποτελούμενη από τακτικά και αναπληρωματικά μέλη (ώστε να εξασφαλιζόταν η συμμετοχή όλων των ομάδων);

 

Το κράτος εμπιστεύεται την Επιτροπή Απογραφής, όπως και την Οικονομική Επιτροπή, με σοβαρές ευθύνες και σημαντικά καθήκοντα.

 

Είναι πρωτίστης και ουσιαστικής σημασίας να ρυθμιστεί το εκλογικό σύστημα, προς όφελος μιας ακριβέστερης και δικαιότερης λαϊκής αντιπροσώπευσης. Επιπλέον, όλες οι εκλεγμένες ομάδες πρέπει να αντιπροσωπεύονται στις επιτροπές, αν είναι να διασφαλιστούν η διαφάνεια και η ευρεία αντιπροσώπευση των πολιτών. Όχι μόνο η κεντρική εξουσία, αλλά και η τοπική, πρέπει να εγγυηθούν τα παραπάνω.

 

Μόνο αν δείξουμε όλα αυτά έμπρακτα θα μπορέσουμε να ελπίσουμε στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης του απλού πολίτη ή κατοίκου στις ελληνικές κυβερνήσεις και στην ελληνική πολιτική, και να κερδίσουμε την υποστήριξή του. Ως τότε, θα εξακολουθεί να υφίσταται δημοκρατικό έλλειμμα.

 

———————————————————-

———————————————————-

ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

06/01/2011: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Η πρώτη «κανονική» Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (μετά τη Συνεδρίαση της Κυριακής που ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά στην εκλογή των μελών του Προεδρείου και της Οικονομικής Επιτροπής) έλαβε χώρα στην αίθουσα Καλουδά την Πέμπτη.

Η Ημερήσια Διάταξη περιείχε συνολικά έξι θέματα:

«1. Ενημέρωση Δημάρχου από την παραλαβή για την υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου

 1. Προσωρινή τήρηση Ο.Ε.Υ
 2. Ορισμός τακτικού διαχειριστή με αναπληρωτή στους τραπεζικούς οργανισμούς
 3. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος
 4. Έξοδα μετακίνησης Δημάρχου και Δημ. Συμβούλου στη Σύρο
 5. Μεταφορά χρηματικού υπολοίπου έτους 2010 στο έτος 2011 »

Περίπου 30-40 κάτοικοι παρευρέθηκαν στη συνάντηση –μια ελπιδοφόρα ένδειξη ότι όλο και περισσότεροι θέλουν να μεταβαίνουν στα συμβούλια και να ενημερώνονται άμεσα σχετικά με θέματα τοπικού (και όχι μόνο) ενδιαφέροντος.

Ο κ. Δήμαρχος, η κα. Αντιδήμαρχος και όλοι οι κκ. Σύμβουλοι ήταν παρόντες –με την εξαίρεση τον κ. Νίκο Μαριάνο, ηγέτη της μεγαλύτερης εκ των δύο παρατάξεων της Αντιπολίτευσης. Ένας Σύμβουλος της ομάδας του διάβασε επιστολή του κ. Μαριάνου προς το Δήμαρχο και το Συμβούλιο, στην οποία δήλωνε ότι απουσίαζε για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, και για τον λόγο αυτό ζητούσε να μην αποφασίσει το Συμβούλιο για σοβαρά θέματα κατά την απουσία του.

Ο Δήμαρχος κ. Λεβεντάκης απάντησε ότι κατανοούσε την κατάσταση του κ. Μαριάνου, ωστόσο, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο χρόνος είναι πολύτιμος και σημαντικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν και πολύ σύντομα, ώστε να προχωρήσουν όλα τα θέματα όσο γρηγορότερα γίνεται. Επομένως, για το λόγο αυτό θα υποχρεούταν να απορρίψει το αίτημα του κ. Μαριάνου.

Όπως προαναφέρθηκε, το πρώτο θέμα αφορούσε στην κατάσταση που «κληρονόμησαν» πρόσφατα ο Δήμαρχος κ. Λεβεντάκης και η ομάδα του. Ο κ.Δήμαρχος ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι ο τραπεζικός λογαριασμός του Δήμου περιείχε περίπου 800.000 ευρώ -ωστόσο δεν είχαν τακτοποιηθεί όλα τα χρέη του 2010, επομένως ο αριθμός αυτός θα μειωνόταν κατά το ήμισυ περίπου.

Η καινούργια ηγεσία προέβη και σε δύο ακόμα ανησυχητικές ανακαλύψεις:

1. Η Κοινότητα είχε από το 2006 να καταθέσει στη ΔΟΥ Δήλωση Εισοδήματος, και συνεπώς δεν μπορούσε να λάβει φορολογική ενημερότητα (επομένως δεν θα μπορούσε να εισπράξει κονδύλια και για κάποια έργα). Ίσχυε παρόμοια κατάσταση επίσης όσον αφορούσε τη δυνατότητα απόκτησης Ενημερότητας από το ΙΚΑ. Όλο αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τακτοποιηθούν αυτές οι εκκρεμότητες τώρα, εκπρόθεσμα, ώστε να είναι «ενήμερος» ο νέος Δήμος –για να γίνει αυτό θα κληθεί ο Δήμος να πληρώσει πρόστιμα, και

2. Η νέα ηγεσία ανακάλυψε «σε συρτάρια» πολλές (και δαπανηρές) μελέτες που είχαν εκπονηθεί στο παρελθόν για έργα, και πολλές από αυτές έχουν λήξει ή/και είναι πλέον ακατάλληλες για εφαρμογή -συνεπώς είναι άχρηστες.

Όσο για το δεύτερο θέμα της Συνεδρίασης –την προσωρινή τήρηση του Ο.Ε.Υ. (Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας) ώσπου συνταχθεί νέος για τον καινούργιο Δήμο –το Συμβούλιο το πέρασε ομόφωνα, συμφωνώντας ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για τη δημιουργία νέου Ο.Ε.Υ., και ότι πρέπει να διατηρηθεί προσωρινά ο παλαιός, ως τότε, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στο τρίτο θέμα, ο κ. Δήμαρχος όρισε τον εαυτό του τακτικό διαχειριστή στους τραπεζικούς οργανισμούς, και τον Πρόεδρο του Προεδρείου, τον κ. Κώστα Φαρούπο, αναπληρωτή, επειδή, όπως είπε, επιθυμεί να παρακολουθεί ο ίδιος όλες τις χρηματικές συναλλαγές μέσω τραπέζης.

Το τέταρτο θέμα -η κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του 2011 -ήταν μακράν το πιο ακανθώδες της Συνεδρίασης. Το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι ένας γενικός κατάλογος στον οποίο αναγράφονται τα έσοδα του Δήμου και τα τεχνικά έργα που θα ήθελε να υλοποιήσει κατά τη διάρκεια του έτους. Υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιηθεί το Τεχνικό Πρόγραμμα. Όταν τεθεί προς συζήτηση το κάθε συγκεκριμένο θέμα του Τεχνικού Προγράμματος σε μελλοντικές συνεδριάσεις, θα ζητηθεί η έγκριση του Συμβουλίου. Μπορεί να τροποποιηθεί το συγκεκριμένο θέμα, ίσως και να μην περαστεί. Το Τεχνικό Πρόγραμμα σχεδιάζεται από την τοπική αρχή, αποτελεί μέρος του Προϋπολογισμού, και συζητείται πριν από τον Προϋπολογισμό. Είναι μια ένδειξη της κατεύθυνσης που θα ήθελε η τοπική ηγεσία να ακολουθήσει το ερχόμενο έτος, σχετικά με τα τεχνικά έργα.

Το θέμα προκάλεσε μεγάλη συζήτηση, συχνά σε λεπτομέρεια, μερικές φορές με ένταση -πολλές απόψεις εκφράστηκαν πάνω σε πολλά ζητήματα. Προσωπικά, η μεγαλύτερή μου ανησυχία, σε ένα σημείο, ήταν ότι η παράταξη της πλειοψηφίας είχε ήδη αποφασίσει ότι ο Δήμος θα ενοικίαζε χώρο για να στεγαστούν οι υπηρεσίες του νέου Δήμου, χωρίς να συμβουλευθεί πρώτα το Συμβούλιο αναφορικά με το θέμα.

Το επιχείρημά μου ήταν ότι τα μέλη του Συμβουλίου έπρεπε να έχουν τις επιλογές –και τους αριθμούς- μπροστά τους, για το μακροπρόθεσμο κόστος της κατασκευής νέου Δημαρχείο και για το μακρόχρονο κόστος ενοικίασης, ώστε να είναι σε θέση να μπορέσουν να αποφασίσουν για το σημαντικό αυτό θέμα, και ότι έπρεπε να τους ζητηθεί να αποφασίσουν πριν μπει στο Τεχνικό Πρόγραμμα. Με ποια κριτήρια (και με ποιο δικαίωμα) είχε αποφασιστεί, εκ των προτέρων; Ο τρόπος με τον οποίο είχε παρουσιαστεί το θέμα του κτιρίου, εντός του Τεχνικού Προγράμματος, οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι είχε ήδη αποφασιστεί πως η ενοικίαση αποτελούσε οριστική απόφαση.

Η επίσημη απάντηση που δόθηκε ήταν ότι πράγματι, το κόστος κατασκευής νέου κτιρίου ήταν απαγορευτικά υψηλό, και οι πόροι περιορισμένοι –τουλάχιστον προς το παρόν-, και ότι ένα ποσόν είχε υπολογιστεί στο Πρόγραμμα για να διεξαχθεί μελέτη που θα ερευνούσε το ενδεχόμενο οικοδόμησης νέου Δημαρχείου στο μέλλον.

Εν συνεχεία, δήλωσα ότι η παράταξή μας κατανοεί πως ο χρόνος πιέζει για να εγκριθεί από το Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα –επομένως, θα ψηφίζαμε υπέρ. Ωστόσο, διευκρίνισα ότι διατηρούσαμε το δικαίωμα να εκφράσουμε την τελική και επίσημη μας άποψη σχετικά με το θέμα της ενοικίασης ή κατασκευής Δημαρχείου για τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου στην οποία θα συζητείτο το θέμα συγκεκριμένα.

Κατά την άποψή μου, ίσως το πιο δυσάρεστο και αρνητικό γεγονός του όλου θέματος ήταν ότι ζητιόταν από τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν ένα Τεχνικό Πρόγραμμα το οποίο δεν είχαν καν δει πριν το ξεκίνημα της Συνεδρίασης.

Το πέμπτο θέμα εγκρίθηκε γρήγορα, καθώς αφορούσε στα έξοδα μετακίνησης του Δημάρχου και του Συμβούλου του στη Σύρο. Με την ευκαιρία αυτή, ο Δήμαρχος κ. Λεβεντάκης ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι είχε επιλέξει τον κ. Χανιώτη ως Σύμβουλό του (σύμφωνα με το νέο νόμο «Καλλικράτης», οι Δήμαρχοι έχουν το δικαίωμα να ορίσουν ειδικό Σύμβουλο).

Τέλος, το έκτο θέμα προς συζήτηση και ψήφιση ήταν λογιστικής φύσεως, και σχετιζόταν με τη μεταφορά χρηματικού υπολοίπου από το 2010 στο 2011. Ψηφίστηκε ομόφωνα.

07/01/2011: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Την επόμενη ημέρα, η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε για πρώτη φορά, με σκοπό να εξετάσει και να ψηφίσει υπέρ ή κατά του Προϋπολογισμού του 2011 που μόλις είχε καταρτίσει η καινούρια τοπική αρχή. Η συνεδρίαση ήταν «κατεπείγουσα», καθώς η συνέλευση του Συμβουλίου, προγραμματισμένη για την επόμενη ημέρα, ήταν επίσης αφιερωμένη στο θέμα του φετινού Προϋπολογισμού.

Για άλλη μια φορά, ο περιορισμένος χρόνος πρόσθεσε περισσότερη πίεση σε όλους –ενημερωθήκαμε για τη Συνεδρίαση μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, όταν παραλάβαμε τον Προϋπολογισμό -επομένως είχαμε ελάχιστες ώρες στη διάθεσή μας ώστε να τον μελετήσουμε πριν τη συνάντηση στης Οικονομικής Επιτροπής.

Ο κ. Δήμαρχος είχε ζητήσει συγγνώμη για τη βιασύνη, δηλώνοντας ότι ήθελε, αν γινόταν, να μεταβεί στη Σύρο στην Περιφέρεια τη Δευτέρα (10/01), ώστε να καταθέσει τον εγκεκριμένο από την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο Προϋπολογισμό, ώστε να εξεταστεί και εγκριθεί. Έτσι, θα άνοιγε ο δρόμος που θα επέτρεπε να ξεκινήσουν οι εργασίες του νέου Δήμου.

Η Συνεδρίαση έλαβε χώρα στο Κοινοτικό Κατάστημα, καθώς κρίθηκε καταλληλότερος ο χώρος για τέτοιου είδους συνάντηση –αναμενόταν πως λίγοι κάτοικοι θα παρευρίσκονταν στη Συνεδρίαση (όπως και έγινε τελικά -ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι και αυτές οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής είναι ανοικτές για το Κοινό, εκτός και αν κρίνει η Επιτροπή ότι υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος που την αναγκάζει να συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών).

Εξετάστηκε και συζητήθηκε ο Προϋπολογισμός. Υπήρχε αρκετή ελαστικότητα και πολύ κατανόηση από όλες τις πλευρές, εξαιτίας του ελάχιστου διαθέσιμου χρόνου και λόγω του ότι δύναται να τροποποιηθεί ο Προϋπολογισμός κατά τη διάρκεια του έτους.

Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης έκανα πολλές συγκεκριμένες ερωτήσεις και ζήτησα πάμπολλες διευκρινήσεις. Ο κ. Δήμαρχος και άλλοι παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να απαντήσουν όσο καλύτερα μπορούσαν σε όποιες ερωτήσεις και απορίες εκφράστηκαν από έμενα και άλλα μέλη κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Ο αρχηγός της δεύτερης παράταξης κ. Νίκος Μαριάνος δεν είχε επιστρέψει, και συνεπώς ήταν απών. Το γεγονός αυτό δημιούργησε ερώτημα σχετικά με το ποιο μέλος θα τον αναπλήρωνε (και, συνεπώς, ποιο μέλος θα ψήφιζε στη θέση του).

Επειδή δεν είχε δηλωθεί ρητώς από τον κ. Μαριάνο στη Συνεδρίαση της Κυριακής (όπου εκλέχθηκαν τα μέλη των επιτροπών) ποιο αναπληρωματικό μέλος -ο κ. Παλαιολόγος Δαμιανός της παράταξής του, ή εγώ- θα ήταν το πρώτο αναπληρωματικό μέλος της αντιπολίτευσης και ποιο θα ήταν το δεύτερο, επικοινώνησαν με τον κ. Μαριάνο και ερωτήθηκε ποιο μέλος θα επέλεγε ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Απάντησε ότι όριζε εμένα πρώτο αναπληρωματικό μέλος, και συνεπώς έπαιρνα την ψήφο του. Αυτή ήταν πολύ σημαντική εξέλιξη για το Μένουμε Αντίπαρο, καθώς δημιουργούσε προηγούμενο: Κάθε φορά που το ένα εκ των δύο μονίμων μελών της Οικονομικής Επιτροπής (από την Αντιπολίτευση) ήταν απών, θα περνούσε σε εμένα το δικαίωμα ψήφου (αν ήμουν βέβαια και εγώ παρών στην ίδια Συνεδρίαση).

08/01/2011: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Η Συνεδρίαση έγινε στην αίθουσα Καλουδά, και, όπως προαναφέρθηκε, υπήρχε ένα μόνο θέμα προς συζήτηση: Ο Προϋπολογισμός του 2011.

Εν τω μεταξύ, το τοπικό πολιτικό θερμόμετρο είχε ανέβει αισθητά, καθώς πολλοί πολίτες άρχισαν να ακούν θετικά σχόλια για αυτά που συνέβαιναν—είχε αρχίσει κόσμος να με σταματά στο δρόμο ώστε να με ρωτήσει πότε θα γινόταν η επόμενη Συνεδρίαση και αν θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν—«βεβαίως, ελάτε!»

Συνεπώς, μια αρκετά μεγάλη ομάδα ανθρώπων ήρθε να ακούσει τα μέλη του Συμβουλίου να συζητούν για τον Προϋπολογισμό. Πριν ανοίξει η συζήτηση, ο Δήμαρχος κ. Λεβεντάκης πρότεινε να γίνουν κάποιες μικρές αλλαγές στον Προϋπολογισμό (όπως είχε εγκριθεί την προηγούμενη ημέρα από την Οικονομική Επιτροπή), και ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να δώσουν την έγκρισή τους για τις αλλαγές αυτές, την οποία και έλαβε.

Εν συνεχεία, οι Κωδικοί του Προϋπολογισμού και τα ποσά τους διαβάστηκαν μεγαλοφώνως από την Οικονομολόγο του Δήμου, η οποία μαζί με την ηγεσία είχε συντάξει τον Προϋπολογισμό. Έγιναν ερωτήσεις από τους Συμβούλους και από τους κατοίκους, και έγιναν πολλές διευκρινήσεις (αν και πάμπολλα ερωτήματα είχαν απαντηθεί την προηγούμενη ημέρα στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής).

Το Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα τον Προϋπολογισμό, και τώρα, αφού περάστηκε, ο Δήμαρχος έχει το πράσινο φως να μεταβεί στη Σύρο ώστε να προσπαθήσει να πάρει και εκεί την έγκριση που χρειάζεται ώστε να προχωρήσει.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Κοινοτική Επιχείρηση Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αντιπάρου (ΚΕΤΠΑΑ), η οποία ήταν υπεύθυνη για το Σπήλαιο, το Κοινοτικό λεωφορείο και κάποια άλλα θέματα έχει ξεχωριστό Προϋπολογισμό. Με την εφαρμογή του νόμου «Καλλικράτης», και την αλλαγή της Αντιπάρου από Κοινότητα σε Δήμο, η ΚΕΤΠΑΑ καταργήθηκε και είναι να διαδεχθεί από παρόμοιο φορέα που θα σχετίζεται με τον Δήμο. Συνεπώς, ό,τι αφορούσε στην ΚΕΤΠΑΑ δεν έχει περιληφθεί στον Προϋπολογισμό που ψηφίστηκε για το 2011. Ο καινούργιος φορέας που θα δημιουργηθεί θα έχει δικό του Προϋπολογισμό.

*********

Η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μάλλον θα γίνει το Σάββατο, 15 Ιανουαρίου. Ωστόσο, καθώς θα βρίσκομαι στο εξωτερικό για κάποιες εβδομάδες για τις σπουδές μου, δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ, δυστυχώς, σε αυτήν και σε όποιες άλλες συνεδριάσεις που ίσως προκύψουν κατά την ίδια περίοδο.

Ευτυχώς, είμαι πολύ τυχερός, καθώς έχω μια περίφημη ομάδα συναδέλφων στο Μένουμε Αντίπαρο, πολλοί εκ των οποίων θα παρευρεθούν και στις συνεδριάσεις αυτές, ώστε να εκφράσουν την άποψή μας σχετικά με τα θέματα υπό συζήτηση -έστω και από τις θέσεις των πολιτών.

Στο διάστημα αυτό, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας κρατήσουμε ενήμερους!

Τα ηχητικά αρχεία των συνεδριάσεων θα ανεβαίνουν στο rapidshare σύντομα, ώστε να μπορεί να τα ακούσει όποιος επιθυμεί, στα πλαίσια της ενημέρωσης των συμπολιτών μας και της διαφάνειας.

—————————————————————————————-

πηγή φωτό: αντιπάριος

 

ΑΡΘΡΟ ΣΤΙΣ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011:

Ορκωμοσία, Βασιλόπιτα, Πρώτη Δημοτική Συνεδρίαση

31-12-2010: ΗΟρκωμοσία

 

Η τελετή της Ορκωμοσίας έλαβε χώρα την τελευταία ημέρα του έτους στην αίθουσα Καλουδά του Δημοτικού Σχολείου της Αντιπάρου—πού αλλού; Όλοι συμφωνούμε ότι το Κοινοτικό Κατάστημα είναι πολύ μικρό για τις ανάγκες του νέου Δήμου—είναι από τα κυριότερα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν σε ένα από τα πρώτα Συμβούλια. Δε θα μπορέσουμε να συναντιόμαστε στην αίθουσα του Σχολείου επ’ αορίστου…

Όχι ένας, όχι δύο, ούτε τρεις, αλλά τέσσερις κληρικοί χοροστάτησαν στην τελετή της Ορκωμοσίας. Ανάμεσα στους επίσημους προσκεκλημένους που παρευρέθηκαν στην τελετή ήταν και ο κ. Παναγιώτης Ρήγας, Βουλευτής Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ και Υφυπουργός. Όλοι οι νέοι Σύμβουλοι επέλεξαν τον θρησκευτικό—και όχι τον πολιτικό—όρκο.

Εκατοντάδες κάτοικοι παρευρέθηκαν στην τελετή. Πιστεύω πως η προεκλογική περίοδος—κατά τη διάρκεια της οποίας, για πρώτη φορά, συζητήθηκαν και κάποια θέματα σε περισσότερο βάθος—κίνησε το ενδιαφέρον πολλών για ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος, και συνεπώς πολλοί κάτοικοι (και φίλοι) φαίνονται πρόθυμοι να συμμετάσχουν πιο ενεργά σε όλα όσα σχετίζονται με την τοπική πολιτική και αυτοδιοίκηση.

Μετά την τελετή, μερικοί με ρώτησαν γιατί δεν απηύθυνα λόγο στο κοινό μετά τον όρκο, όπως έκανε και ο επικεφαλής του άλλου Συνδυασμού της μειοψηφίας, ο κ. Νίκος Μαριάνος.

Δε μίλησα στην τελετή διότι, όσο γνωρίζω, σύμφωνα με το πρωτόκολλο μόνο ο Δήμαρχος και οι καλεσμένοι επίσημοι απευθύνουν λόγο σε τέτοιες περιστάσεις. Θεωρείται μια ιδιαίτερη ημέρα του Δημάρχου. Ένιωσα ότι θα υπονόμευα το κύρος του αξιώματος του Δημάρχου αν δεν σεβόμουν και δεν διατηρούσα το πρωτόκολλο.

Ούτε είχα ερωτηθεί από τον Δήμαρχο κ. Λεβεντάκη, πριν την ημέρα της Ορκωμοσίας, αν επιθυμούσα να μιλήσω στην τελετή.

Ο ίδιος ο κ. Μαριάνος πήρε την πρωτοβουλία, στη μέση της τελετής, να ζητήσει την άδεια του Δημάρχου για να απευθυνθεί στους παρευρισκόμενους. Ο κ. Δήμαρχος συμφώνησε—παρά το γεγονός ότι το αίτημα του  κ. Μαριάνου συνιστούσε παραβίαση της εθιμοτυπίας (δηλαδή, του πρωτοκόλλου). Προφανώς, ο κ. Δήμαρχος δέχτηκε το αίτημα ώστε να σεβαστεί τις επιθυμίες του καλεσμένου του, και επίσης για να αποφύγει όποια ανοιχτή σύγκρουση στην τελετή (ή και όποια κριτική θα δεχόταν ο ίδιος μετά την τελετή αν απέρριπτε το αίτημα του κ. Μαριάνου).

Ως αποτέλεσμα, το απρόσμενο αίτημα του κ. Μαριάνου κατέστησε αναγκαίο το να μου κάνει πρόσκληση—επί τόπου, κατά τη διάρκεια της τελετής—ο αντιπρόσωπος του Δημάρχου. Με ρώτησε αν επιθυμούσα και εγώ να μιλήσω. Καθώς θεώρησα κάτι τέτοιο εκ μέρους μου θα ήταν ακατάλληλο και άτοπο—από τη στιγμή που το όλο ζήτημα είχε ξεκινήσει ως μια παραβίαση της εθιμοτυπίας—αποφάσισα να μη δεχθώ την πρόσκληση. Αν είχα μιλήσει στο κοινό, θα υπήρχε η πιθανότητα ότι αυτό θα εκλαμβανόταν ως κίνηση που θα έθετε υπό αμφισβήτηση το αξίωμα και την εξουσία του Δημάρχου, ως μια προσπάθεια υπόσκαψης του θεσμού από πλευράς μου.

Καθώς δεν έτρεφα απολύτως καμία πρόθεση να προσπαθήσω να σφετεριστώ την τελετή για προσωπική μου προβολή, προτίμησα να αφήσω το Δήμαρχο να απολαύσει την ιδιαίτερη, τιμητική του ημέρα.

Είπαμε πολλά λόγια προεκλογικά. Θα πούμε πολλά και μέσα στα συμβούλια. Δεν χρειάζεται και στις τελετές ορκωμοσίας, ή όπου αλλού υπάρχει μικρόφωνο. Εφεξής, όλοι έχουμε ανάγκη τις πράξεις, και όχι επιπλέον λόγια!

01-01-2011: Η Βασιλόπιτα

Κόψαμε τη Δημοτική Βασιλόπιτα στις 10 το πρωί ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. Αρχικά ήταν να γίνει στο Κοινοτικό κατάστημα, όμως αυτό άλλαξε, αργά την προηγούμενη βραδιά, και ενημερωθήκαμε τηλεφωνικώς ότι θα γινόταν και αυτό στην αίθουσα Καλουδά—λόγω έλλειψης χώρου. Δυστυχώς, η νέα ηγεσία δεν ανήρτησε κάποια ειδοποίηση της αλλαγής αυτής (τουλάχιστον σε ορατό σημείο του Κοινοτικού καταστήματος). Εύχομαι να μην πήγε κάποιος εκεί και να περίμενε την εμφάνιση μιας Βασιλόπιτας που δεν ήρθε ποτέ. Εύχομαι επίσης αυτή η παράβλεψη να μην είναι ένδειξη της πολιτικής της πληροφόρησης και ενημέρωσης που πρόκειται να ασκήσει η νέα Αρχή.

Αρκετός κόσμος παρευρέθηκε—αλλά όχι τόσοι πολλοί όσο στην τελετή Ορκωμοσίας. Και πάλι έγινε μια μικρή θρησκευτική τελετή—αλλά με μόνο έναν κληρικό αυτή τη φορά—τον Ιερέα μας.

Ήταν λιγάκι νωρίς το πρωί για πολλούς, ειδικά μετά από την παραδοσιακή κραιπάλη της παραμονής της Πρωτοχρονιάς. Ήταν πολύ πρωί ακόμα και για κάποιους από τους νέους Συμβούλους, οι οποίοι έφτασαν αργοπορημένοι—ή που δεν εμφανίστηκαν καν.

02012011: ΗΠρώτηΔημοτικήΣυνεδρίαση

 

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η πρώτη συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων είχε καθοριστεί από το νόμο «Καλλικράτης» για τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους, στις 10πμ.

Και στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν κάποιοι επίσημοι, μεταξύ των οποίων ο κ. Γεώργιος Παπαμανώλης, επίσης Βουλευτής Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ. Ελάχιστοι (δυστυχώς) πολίτες ήρθαν να ακούσουν, από ενδιαφέρον, την πρώτη συζήτηση του Συμβουλίου.

Ο μοναδικός σκοπός της πρώτης αυτής δημοτικής συνεδρίασης που διεξήχθη ταυτόχρονα σε ολόκληρη τη χώρα ήταν να εκλεγούν τα μέλη του Προεδρείου και των διαφόρων Επιτροπών.

Μετά από σύντομο χαιρετισμό του προσκεκλημένου Βουλευτή προς το Δήμαρχο και τα μέλη του Συμβουλίου, η κα. Ελένη Βιάζη προέδρευσε στη συνεδρίαση (σύμφωνα με το νόμο «Καλλικράτης», ο/η σύμβουλος που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς στις πρόσφατες εκλογές θα όριζε τη συνεδρίαση και θα προέδρευε σε αυτή). Ο Δήμαρχος κ. Λεβεντάκης επίσης απηύθυνε ένα σύντομο χαιρετισμό στους προσκεκλισμένους και στα μέλη του νέου Συμβουλίου, και ανακοίνωσε ότι η κα. Ελένη Βιάζη είχε επιλεχθεί ως Αντιδήμαρχος Αντιπάρου.

Σύμφωνα με το νόμο «Καλλικράτης», ο αριθμός (και το αντικείμενο) των Επιτροπών σε ένα Δήμο εξαρτάται από τον πληθυσμό του. Συνεπώς, το Συμβούλιό μας είχε μόνο δύο όργανα στα οποία έπρεπε να εκλέξει μέλη εκείνη τη μέρα: Το Προεδρείο (τρία μέλη) και την Οικονομική Επιτροπή (επτά τακτικά μέλη, και πέντε αναπληρωματικά).

Σύμφωνα με το νόμο «Καλλικράτης» πάντα, και σχετικά με το Προεδρείο, η παράταξη με την πλειοψηφία στο Συμβούλιο προτείνει το μέλος της που θα αναλάβει τη θέση του Προέδρου, η μεγαλύτερη παράταξη της μειοψηφίας προτείνει τον Αντιπρόεδρο, και οι υπόλοιπες παρατάξεις της μειοψηφίας (εμείς, δηλαδή) το Γραμματέα. Ο κ. Κώστας Φαρούπος εκλέχθηκε Πρόεδρος, ο κ. Νίκος Μαριάνος—ο αρχηγός της μεγαλύτερης παράταξης της μειοψηφίας—επιλέχθηκε Αντιπρόεδρος, και εγώ Γραμματέας. Το Προεδρείο προεδρεύει σε όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Αντιπάρου.

Όσο για την Οικονομική Επιτροπή, ο Δήμαρχος δήλωσε ότι επιθυμούσε να εξασκήσει το δικαίωμα που του παρέχει ο νόμος «Καλλικράτης» και να αναλάβει τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής (έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει τη θέση αυτή στον/στην Αντιδήμαρχο αν επιθυμεί). Οι υπόλοιπες έξι τακτικές θέσεις διανέμονται ως εξής: ο νόμος «Καλλικράτης» προβλέπει ότι οι τέσσερις πηγαίνουν στην πλειοψηφία (πήγαν στην κα. Λίτσα Βιάζη, την κα. Ελένη Βιάζη, τον κ. Παρασκευά Καπούτσο και τον κ. Παναγιώτη Φαρούπο). Οι άλλες δύο πηγαίνουν στις παρατάξεις της μειοψηφίας.

Δεν εγγυάται ο νόμος «Καλλικράτης» ότι όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης θα εκπροσωπηθούν στην Οικονομική Επιτροπή. Ο Δήμαρχος κ. Λεβεντάκης και άλλα μέλη της πλειοψηφίας απηύθυναν προσωπικές εκκλήσεις στον κ. Μαριάνο να κρατήσει τη μία εκ των δύο τακτικών θέσεων της Επιτροπής και να παραχωρήσει την άλλη στο Μένουμε Αντίπαρο, ώστε να έχουν εκπροσώπηση όλες οι παρατάξεις στην Οικονομική Επιτροπή, και να έχουν το δικαίωμα ψήφου. Ωστόσο, ο κ. Μαριάνος αρνήθηκε κάθετα, και σαν συμβιβαστική αντιπρόταση πρόσφερε στο Μένουμε Αντίπαρο τη μία εκ των δύο αναπληρωματικών θέσεων που προβλέπονται για τη μειοψηφία (την οποία θέση το Μένουμε Αντίπαρο υποχρεώθηκε να δεχθεί, καθώς η κατάσταση ήταν τέτοια όπου ή θα δεχόμασταν αυτή την αναπληρωματική θέση, ή καμία).

Η ομάδα του κ. Μαριάνου είχε τέσσερις ψήφους έναντι στη μία τη δική μας, και συνεπώς θα μπορούσε να είχε καταλάβει και τις τέσσερις θέσεις της μειοψηφίας (δύο τακτικές και δύο αναπληρωματικές). Αν γινόταν αυτό,  το Μένουμε Αντίπαρο θα είχε τεθεί εντελώς εκτός Επιτροπής.

Σύμφωνα με το νόμο, ο κ. Μαριάνος έχει το δικαίωμα να καταλάβει και τις δύο τακτικές θέσεις της μειοψηφίας αν επιθυμεί (καθώς είμαστε 4-1 σε ψήφους). Επομένως, δεν υπήρχε κάτι άλλο που θα μπορούσε να είχε κάνει το Μένουμε Αντίπαρο ώστε να το αποτρέψει αυτή την εξέλιξη.

Μόνο αν ήθελε ο κ. Μαριάνος να επιδείξει μια πραγματική διάθεση συνεργασίας και αφοσίωση στην πολυφωνία θα έκανε την παραχώρηση που του ζητήθηκε από τον Δήμαρχο και ορισμένα μέλη της πλειοψηφίας. Αντί αυτού, επέλεξε να τηρήσει το γράμμα του νόμου, προς στενό πολιτικό όφελος της παράταξής του.

Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, ζήτησα και κατάφερα να αποσπάσω εγγύηση από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι σε περίπτωση που επιλέξει ποτέ η Οικονομική Επιτροπή να συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών (το οποίο μπορεί να κάνει, σύμφωνα με το νόμο «Καλλικράτης», αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι), να μου επιτραπεί—ως αναπληρωματικό μέλος—η είσοδος και σε αυτές τις κλειστές συνεδριάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και, επιπλέον, για να παραμείνω ενήμερος για τις εξελίξεις εντός της Επιτροπής.

Η αιτία που προέβαλε ο κ. Μαριανός σχετικά με την άρνησή του να μας παραχωρήσει τη μία εκ των δύο τακτικών θέσεων στην Οικονομική Επιτροπή ήταν ότι είχε προσπαθήσει τρεις φορές κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου να συνεργαστεί μαζί μας, όμως εμείς τον απορρίψαμε κάθε φορά, επομένως το θεώρησε άσκοπο να ξαναδοκιμάσει, καθώς πίστευε πως θα τον απορρίπταμε εκ νέου.

Στη δικαιολογία αυτή, απάντησα ότι οι προτάσεις συνεργασίας σε εκλογική αναμέτρηση είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τις προτάσεις συνεργασίας στα πλαίσια μιας Επιτροπής του Δήμου, και ότι έπρεπε να μας το ζητούσε—είναι σίγουρο και αυτονόητο ότι θα αποδεχόμασταν μια τακτική θέση στην Οικονομική Επιτροπή.

Στη συνέχεια, ο κ. Μαριάνος δήλωσε ότι μετά τις εκλογές τα μέλη του Μένουμε Αντίπαρο δεν έκαναν καμία προσπάθεια προσέγγισης στην παράταξή του με σκοπό τη συνεργασία των δύο ομάδων στην Επιτροπή αυτή.

Η απάντησή μου ήταν ότι δεν αρέσει στην ομάδα μας να «κλείνουμε συμφωνίες» και να «τακτοποιούμε» ζητήματα στα παρασκήνια, εκ των προτέρων—και ότι δεν λειτουργούμε έτσι στο Μένουμε Αντίπαρο.

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής είναι η κα. Φιλοθέη Μαριάνου, ο κ. Παρασκευάς Κουβαράς, και ο κ. Γιώργος Μαριάνος (πλειοψηφία), ο κ. Δαμιανός Παλαιολόγος και ο υποφαινόμενος (μειοψηφία).

Το θεώρησα αναγκαίο να αναφερθώ εδώ σε όλα τα παραπάνω και με τόση λεπτομέρεια επειδή η είδηση της στάσης του κ. Μαριάνου απέναντι στην παράταξή μας έχει ήδη αρχίσει να κυκλοφορεί, και έχει μάλιστα κατηγορηθεί και στα μπλογκ—ένα εκ των οποίων Παριανό. Αν δεν έχετε ήδη ακούσει για τις εξελίξεις αυτές, μάλλον θα τα μαθαίνατε εντός των ημερών.

Η κάθετη άρνηση του κ. Μαριάνου να παραχωρήσει σε εμάς μία από τις δύο τακτικές θέσεις της Επιτροπής έχει λάβει αρνητική δημοσιότητα επειδή έρχεται σε σύγκρουση με τα όσα εξακολουθεί να δηλώνει δημοσίως ο ίδιος μέχρι σήμερα, σχετικά με την ανάγκη καλύτερης συνεργασίας μεταξύ όλων των ομάδων και παρατάξεων, προς όφελος του νησιού και των κατοίκων του στο μέλλον (μάλιστα αναφέρθηκε ξανά σε αυτές τις έννοιες και αρχές στην ομιλία του στην Ορκωμοσία).

Από την ημέρα της ίδρυσης της ομάδας μας, βασική μας αρχή είναι ότι τα μέλη και οι υποστηρικτές του Μένουμε Αντίπαρο έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται σχετικά με θέματα που αφορούν την ομάδα και το νησί γενικότερα.

Ως γέφυρά σας, σκοπεύω να προσπαθήσω να κρατήσω όλα τα μέλη και όλους τους φίλους της παράταξής μας ενήμερους σχετικά με τις εξελίξεις στις Δημοτικές Συνεδριάσεις (και όχι μόνο). Σε τελική ανάλυση, οι Δημοτικές Συνεδριάσεις είναι δημόσιες, και όσοι αδυνατούν να παρευρεθούν έχουν κάθε δικαίωμα να πληροφορηθούν για το τι έχει συζητηθεί στις Δημοτικές Συνεδριάσεις.

————————————————————————-

————————————————————————–

4 Ιανουαρίου 2011

Μήνυμα του Παναγιώτη Σφαλαγκάκου

Οι εκλογές πέρασαν, οι 45 ημέρες της μεταβατικής περιόδου ήρθαν και έφυγαν, και το πρώτο Συμβούλιο του νεοσύστατου Δήμου της Αντιπάρου μόλις πήρε τα ηνία από το τελευταίο Συμβούλιο της Κοινότητας της Αντιπάρου.

 

Υπάρχει η ελπίδα σε πολλούς κύκλους ότι το νέο Συμβούλιο θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που του δίδεται να κάνει μια νέα αρχή, να έρθει σε βαθιά και ουσιαστική ρήξη με το παρελθόν, να αποκόψει όποιες νοσηρές πρακτικές μπορεί να υπήρχαν ως τώρα. Ένα ενωμένο μέτωπο από πλευράς Συμβουλίου κατά των αμέτρητων, πιεστικών και αυξανόμενων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Αντίπαρος σήμερα αναμφίβολα θα ήταν προς το συμφέρον των κατοίκων του νησιού και των (ευτυχώς πολλών) πιστών φίλων της Αντιπάρου που βρίσκονται πέρα από τις ακτές του νησιού.

 

Αν δεν υπάρξει ώριμη προσέγγιση των θεμάτων, και αν δεν επιδείξουμε ακλόνητη αποφασιστικότητα, είναι πολύ πιθανό το νησί να δει μελανότερες στιγμές στο μέλλον.

 

Η πρώτη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι καθοριστική, από πολλές απόψεις. Όλοι—τα μέλη του Συμβουλίου, οι κάτοικοι του νησιού και οι μακρινοί μας φίλοι—καλούμαστε όχι μόνο να βοηθήσουμε στην αναζήτηση λύσεων για τα πολλά προβλήματα, αλλά επίσης να συμβάλουμε στην ώθηση του νησιού προς την κατεύθυνση μιας πραγματικής ανάπτυξης και προόδου. Η πρόκληση είναι ακόμα μεγαλύτερη αν υπολογίσουμε ότι η πρώτη θητεία θα είναι μειωμένη (θα διαρκέσει 3½ χρόνια), ότι η χώρα μας βρίσκεται εν μέσω μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης, και ότι ο νόμος 3852/2010 (Καλλικράτης)—σχετικά με τη διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης—αλλάζει άρδην το τοπίο της διακυβέρνησης στη χώρα μας (και μάλιστα χωρίς να γνωρίζουμε κατά πόσο, αυτή τη στιγμή).

 

Εμείς, τα μέλη του Μένουμε Αντίπαρο, είχαμε δεσμευτεί να βάλουμε το νησί, τους ανθρώπους του—και το μέλλον και των δύο αυτών—πάνω από όλα στις προσπάθειές μας.

 

Ένα από τα πράγματα που υποσχεθήκαμε προεκλογικά ήταν ότι αν μας τιμούσαν οι ψηφοφόροι με κάποια θέση στο Συμβούλιο, θα προσπαθούσαμε να ενεργήσουμε σα γέφυρα, μεταφέροντας πληροφορίες και απόψεις από τους κατοίκους προς το Συμβούλιο και αντιστρόφως, και ότι θα ελέγχαμε από κοντά τα συμβάντα εντός του Συμβουλίου, χρησιμοποιώντας εποικοδομητικά την «επίσημή» μας φωνή σε συζητήσεις πάνω σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.

 

Αρκετοί μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους ώστε να μας «στείλουν» στο Συμβούλιο. Τους ευχαριστούμε θερμά ξανά, και επαναλαμβάνουμε την πρόθεσή μας να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να τους εκπροσωπήσουμε επάξια.

 

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ένας από τους κυριότερους προβληματισμούς που εκφράστηκαν από πολλούς υποστηρικτές ήταν να μη «ξεθυμάνουμε», ότι να συνεχίσει η δράση του Μένουμε Αντίπαρο και μετά τις εκλογές, ασχέτως εκλογικού αποτελέσματος. Τους είχαμε διαβεβαιώσει ότι θα είχαμε συνέχεια—και τώρα σκοπεύουμε να το αποδείξουμε.

 

Μιλώντας προσωπικά, ειλικρινά νιώθω ότι δεν είμαι μόνος, ότι δεν είμαι ο μόνος που κάθεται στη θέση μας στο Συμβούλιο—μαζί την κερδίσαμε, «με το σπαθί μας». Μοιράζομαι την θέση με 113 άλλους (και με χαρά διαπιστώνουμε ότι αυτός ο αριθμός αυξάνεται συνεχώς!)

 

Ως μέρος της δέσμευσής μας να υπάρχει ειλικρίνεια και διαφάνεια από πλευράς μας, ως μέρος της υπόσχεσής μας να παραμένει ενήμερος ο «έξω κόσμος» σχετικά με το τι συμβαίνει «από μέσα», θα γράφω σύντομες, προσωπικές σημειώσεις σε ξεχωριστό τμήμα του μπλογκ μας—κάτι σαν ημερολόγιο πλοίου—ώστε όσοι ενδιαφέρονται να μπορούν να παραμένουν ενήμεροι σχετικά με τις εξελίξεις εντός και εκτός του Συμβουλίου. Οι αναρτήσεις θα υπάρχουν στο τμήμα με την επικεφαλίδα Η γέφυρα.

 

Η πόρτα μου θα είναι πάντα ανοιχτή. Όποιος επιθυμεί να κάνει κάποιο σχόλιο, να γνωστοποιήσει κάποιο θέμα που θα ήθελε να συζητηθεί σε Συμβούλιο, ή να έρθουμε σε επαφή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, μπορεί ελεύθερα να μου τηλεφωνήσει στο κινητό μου (+30) 6974723256, ή να μου στείλει e-mail στη προσωπική μου διεύθυνση info@translation-metafrasi.com. Θα είναι μεγάλη μου χαρά και ευχαρίστηση να ακούσω από όσο πιο πολλούς φίλους μας γίνεται—είμαι η γέφυρά σας.

 

Τις Καλύτερές μας Ευχές για ένα Φανταστικό Νέο Έτος (δε βλάπτει και λίγη αισιοδοξία!)

 

Παναγιώτης

qtl { position: absolute; border: 1px solid #cccccc; -moz-border-radius: 5px; opacity: 0.2; line-height: 100%; z-index: 999; direction: ltr; } qtl:hover,qtl.open { opacity: 1; } qtl,qtlbar { height: 22px; } qtlbar { display: block; width: 100%; background-color: #cccccc; cursor: move; } qtlbar img { border: 0; padding: 3px; height: 16px; width: 16px; cursor: pointer; } qtlbar img:hover { background-color: #aaaaff; } qtl>iframe { border: 0; height: 0; width: 0; } qtl.open { height: auto; } qtl.open>iframe { height: 200px; width: 300px; }

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s