Αίτημα του συνδυασμού μας σχετικά με τη δημοτική ιστοσελίδα και ανακοίνωση επερχόμενων συνεδριάσεων

Σήμερα καταθέσαμε αίτημα σχετικά με την ιστοσελίδα του Δήμου και τις διαδικτυακές παροχές  που οφείλει ο δήμος να διασφαλίσει για τους πολίτες και επισκέπτες του.

Για όσους δεν γνωρίζουν το ζήτημα, τους παραπέμπουμε στην πρώτη σελίδα (“Δημοτική Ιστοσελίδα”) του εκτενούς δελτίου τύπου του συνδυασμού μας, που αφορά τα περί του συγκεκριμένου ζητήματος σε σχέση με όσα ισχυρίστηκε η παράταξη του Δημάρχου στην “ενημέρωση” που πραγματοποίησε στην πλατεία στα τέλη Μαΐου.

 

Καθώς ακόμα δεν έχουμε δει την παραμικρή αλλαγή στην ιστοσελίδα του Δήμου Αντιπάρου, και κρίνοντας ότι δεν αξίζει να χαθεί άλλη μία χρονιά, αιτηθήκαμε με το υπ’αρ. 3931/23-10-12 έγγραφό μας τα παρακάτω:

Αντίπαρος, 22 Οκτωβρίου 2012

Προς: 1. Το Δήμαρχο Αντιπάρου κ. Λεβεντάκη Ι.
2. Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοινοποίηση:1.Δημοτική Παράταξη «Ενωτική Κίνηση Προόδου»

2.Ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ

 

Θέμα: δημοτική ιστοσελίδα και διαδικτυακές παροχές

Έχουν παρέλθει είκοσι δύο μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων σας, και πέντε μήνες από την απευθείας ανάθεση την οποία επιλέξατε προσωπικά ως Δήμαρχος με την υπ’ αρ. 70 απόφαση σας (αρ.πρωτ 1555/11-05-12: «Ανάθεση για την ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Αντιπάρου»). Εξακολουθεί ωστόσο να μην έχει αλλάξει τίποτα στον απηρχαιωμένο ιστότοπο της πρώην Κοινότητας και νυν Δήμου Αντιπάρου, ενώ δεν υπάρχει και καμία επίσημη σχετική ενημέρωση.

Αιτούμαστε:

1. Να φέρετε το ζήτημα στο δημοτικό συμβούλιο προς ενημέρωση, ώστε να ερμηνευθεί η όλη καθυστέρηση, που κινδυνεύει να στερήσει από το νησί μας τη δραστική διαδικτυακή παρουσία του για άλλη μια χρονιά, και να μας προσδιοριστεί συγκεκριμένα ο χρόνος κατά τον οποίο θα τεθεί σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα.

2. Να κοινοποιηθούν στο συνδυασμό μας οι όροι της συγκεκριμένης ανάθεσης, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπό ανάπτυξη ιστοσελίδας

3. Να συζητηθεί η ανάγκη εγκατάστασης ασύρματου δικτύου (wi-fi) στον οικισμό

4. Να διερευνηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες για την αναβάθμιση της προβληματικής ταχύτητας ευρυζωνικής σύνδεσης που παρέχεται στο νησί μας.

Για το Συνδυασμό «Μένουμε Αντίπαρο»

Ο Δημοτικός Σύμβουλος

Σκούρτης Σωτήρης

image

Παράλληλα ενημερωθήκαμε για δύο συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αύριο και μεθαύριο (24 και 25 Οκτωβρίου) καθώς και για μία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (η πρώτη τακτική συνεδρίαση μετά από δύο μήνες!):

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                                         Ημερ. 18/10/2012
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ:3898

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τετάρτη 24/10/2012  και ώρα 14:00,στην αίθουσα Καλουδά  ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

1. Γνωμοδότηση Επιτροπής που αφορά την ένσταση κατά του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια δυο μονάδων επεξεργασίας πόσιμου νερού.»

2. Έκδοση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου β΄εξαμήνου 2011 έως α΄εξάμηνο 2012.

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού 2012

4. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση Διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού 2012.

5. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση Διάθεσης για τον καθαρισμό των φρεατίων στον οικισμό Αντιπάρου.

6. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση Διάθεσης πιστώσεων κατόπιν γνωμοδοτήσεων επιτροπής οχημάτων.

7. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση Διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση εργασίας που αφορά την αλλαγή φωτιστικών σωμάτων και ντουί στο δημοτικό φωτισμό.

                                                  Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

                                                ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                                         Ημερ. 18/10/2012
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ:3899

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Πέμπτη 25/10/2012  και ώρα 14:00,στην αίθουσα Καλουδά  ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

1.Έγκριση Απολογιστικών στοιχείων έτους 2011.

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ημερ. 19/10/2012

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Αρ.Πρωτ: 3906

Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Παρασκευή 26-10-2012 και ώρα 17:00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου με σκοπό την αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Αντιπάρου.
 1. Αποδοχή δωρεάς ενός δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος ISUZU χωρητικότητας 2-2,5 τόνους.
 1. Αποδοχή μελέτης ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Αντιπάρου.
 1. Έγκριση α΄ φάσης ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Αντιπάρου.
 1. Έγκριση αμοιβής Προέδρου και αμοιβής συνεδριάσεων Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου ( Κ.Ε.Δ.Α).
 1. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου , αιρετών και συμβούλου.
 1. Διοργάνωση εκδήλωσης 28ης Οκτωβρίου.
 1. Έκδοση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου β΄ εξαμήνου 2011 έως α΄ εξαμήνου 2012.
 1. Αποδοχή τέλους μίσθωσης δημοτικού ακινήτου.
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού.
 1. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για λειτουργικές ανάγκες.
 1. Ρυθμίσεις υπαίθριου εμπορίου και διάθεση αδειών τύπου Α΄ για το ημερολογιακό έτος 2013.
 1. Λήψη απόφασης για την προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 1. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την αναστολή λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας της Ε.Π.Α.Ψ.Υ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Φαρούπος

This entry was posted in αιτήματα συνδυασμού, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s